Архітект™ — новітні технології захисту соняшнику від абіотичних факторів середовища та хвороб

Архітект™ — новітні технології захисту соняшнику від абіотичних факторів середовища та хвороб

/ Актуальні статті / Вівторок, 08 травня 2018 10:49

Вже багато років поспіль аграрії України віддають перевагу вирощуванню соняшнику, адже саме ця культурна рослина є найбільш стабільною щодо отримання прибутку. З 2015 року почалося стрімке зростання технологічності. Ареал його розповсюдження наразі дуже широкий — від Півдня до Півночі, від Сходу до Заходу. Попит як на насіння, так і на продукцію із соняшнику постійний і, що важливо, майже четверта частина виробництва соняшнику у світі припадає саме на Україну, із загальних 40 млн т — близько 11 млн т нашого, українського.

Треба визнати, що хоча площа посівів щороку зростає, середня урожайність зерна соняшнику з гектара не є високою, тобто обсяги виробництва зростають переважно завдяки збільшенню посівних площ. Аби мати стабільно високий урожай, технології вирощування повинні включати абсолютно всі складові: якість насіння, потенціал сівозміни, обробіток ґрунту, внесення достатньої кількості добрив, використання необхідних мікроелементів. Однак з урахуванням усіх позитивних моментів щодо вирощування соняшнику є складнощі та ризики, що стають на заваді отриманню врожаю. Впевнена, що наразі основним чинником, що накопичує проблеми за вирощування соняшнику, є порушення правил сівозмін, за якими повернення культури на старе місце можливе лише через 7-8 або, щонайменше, 6 років. Це правило у 70% ігнорується виробниками, адже найчастіше соняшник є складовою трирічних або ще гірше — дворічних сівозмін, що беззаперечно щорічно погіршує прогнози на високий урожай. Жодні аргументи не спрацьовують, коли виникає питання «отримати прибуток сьогодні за будь-якої ціни». Звичайно, що, порушуючи сівозміни на полях, накопичуються збудники найбільш небезпечних хвороб, прискорюють розвиток шкідники, розростаються бур’яни, а, головне, виснажується ґрунт, і втрачається його родючість, що врешті-решт призводить до фатальних недоборів урожаю.

Є нагальна необхідність протягом вегетації соняшнику застосовувати засоби захисту рослин, а саме — протруйники насіння, гербіциди, інсектициди, і маю сказати, що це стало вже звичним для виробників. Стосовно застосування фунгіцидів — цей технологічний прийом ще не повною мірою оцінений аграріями, але накопичення патокомплексу небезпечних збудників хвороб стрімко зростає, що потребує дуже чіткого контролю та обов’язкового втручання фунгіцидів у процес вирощування соняшнику. Для отримання гарантованого врожаю без двох фунгіцидних обробок наразі не обійтися. Додатково також треба враховувати фізіологічні показники культури. Саме регулятори росту, тобто препарати, що впливають на проростання насіння, розвиток вегетативної та репродуктивної систем рослини, є важливим елементом у технології вирощування соняшнику.

Зупинюсь на одній з унікальних сучасних розробок агрохіміків. Відомий агрохімічний концерн BASF, один зі світових лідерів у сфері захисту рослин, вивів на ринок інноваційний препарат Архітект™ — регулятор росту рослин із фунгіцидним ефектом. Навіть у назві препарату відображено його ключові переваги «Архітект™ — це перше та єдине рішення, яке допоможе розкрити справжній потенціал вашого соняшнику» — впевнено стверджують представники концерну.

 

08 375 19

 

У його складі три діючі речовини — піраклостробін, 100 г/л; прогексадіон кальцію, 25 г/л; мепікватхлорид, 150 г/л, що представляють хімічні групи стробілурини, ацилциклогексадіони та сполуки четвертинного амонію. Препаративна форма — суспо-емульсія (СЕ).

Такий препарат був довгоочікуваним нашими аграріями, і саме для такої стратегічної та високорентабельної культури, як соняшник.

Торік науковцями НВФ «ФУНГІ» ПП у польових умовах були проведені дослідження із визначення біологічної та господарської ефективності препарату росторегулюючої дії Архітект™ за використання його у період вегетації соняшнику.

Досліди закладалися на випробувальному полігоні Одеського селекційного приватного інституту, що у Роздільнянському районі Одеської області, на замовлення НВФ «ФУНГІ» ПП.

 

  • ґрунтово-кліматична зона: Південний Степ;
  • агротехніка дослідних ділянок: ґрунт — південний чорнозем, вміст гумусу — 3.6, рН ґрунту — 6,5; попередник: чистий пар; обробіток ґрунту: вирощування соняшнику здійснювали відповідно до технології, прийнятої для вказаної зони; добрива не внесені; гербіциди вносили згідно з технологією ОСПІ. Рівень забур’яненості полігону був мінімальний.

 

Застосовували Архітект™, обприскуючи посіви одноразово у фазі ВВСН 18 (8 справжніх листків соняшнику). Саме у цей фізіологічний період росту соняшнику можливо попередити розвиток найбільш проблемних хвороб, а саме збудників білої та сірої гнилей, фомозу, борошнистої роси, пероноспорозу та частково альтернаріозу. За усунення проблеми розвитку хвороб у цей час також реальним є вплив препарату на підвищення показників урожайності.

Спостереження, що проводилися кожні 7 діб після обробки препаратами, показували реальний пріоритет Архітект™ із нормою витрати 1.5-2.0 л/га + Турбо (сульфат амонію), 0.75-1.0 кг/га. Рослини у цих варіантах візуально мали потовщене стебло та листя більш насиченого зеленого кольору у порівнянні з контрольним варіантом, де не застосовувався жодний препарат. Також візуально відмічалася невирівняність за висотою рослин у контролі, тоді як на ділянках з Архітект™ 1.0-2.0 л/га + Турбо 0.5-1.0 кг/га усі рослини були однієї висоти.

 

Графік 1. Висока фунгіцидна ефективність різних норм Архітект™ проти фомозу, сірої та білої гнилей

08 375 20 1

 

На початку цвітіння провели вимірювання висоти рослин, середньої довжини та ширини листової пластинки, площі листової пластинки, середньої довжини та об'єму кореневої системи. За результатами досліджень встановлено, що застосування Архітект™ за усіх норм витрати (1.0-2.0 л/га) стримувало стрімкий ріст рослин соняшнику відносно контрольного варіанту. Найвищий ретардантний ефект відмічено у варіанті з Архітект™ 1.5-2.0 л/га, висота рослин у контрольному варіанті на 0.20-0.25 м перевищувала дослідні. Дещо меншу різницю з контролем мали у варіантах застосування Архітект™ 1.0-1.2 л/га, вона становила 0.07-0.12 м. На 40 добу від обробки методом розкопок виявили, що коренева система рослин на дослідних варіантах Архітект™ 1.0-2.0 л/га + Турбо 0.5-1.0 кг/га мала об’єм у 2.5 разу більше від контролю.

За результатами дослідження впливу дії різних норм препарату на розвиток рослин соняшнику встановили, що всі без винятку норми (у більшому чи меншому ступені) мали морфорегуляторний вплив на ріст рослин соняшнику. Найбільш виражена ефективна дія була у варіантах обробки: Архітект™ 2.0 л/га + Турбо 1.0 кг/га, Архітект™ 1,5 л/га + Турбо 0,75 кг/га,
Архітект™ 1.2 л/га + Турбо 0.6 кг/га. Всі фенологічні спостереження рослин були майже на одному рівні. Так, наприклад, різниця була лише в розмірах площі листової пластини та в середній довжині кореневої системи (вона була більшою у варіантах із застосуванням Архітект™ 1.2-2.0 л/га).

Таким чином, потрібно відмітити виражену ретардантну дію препарату Архітект™. Цей показник є надто важливим за розвитку соняшнику. Міцність стебла та укорочення його міжвузля призводить до міцності усієї рослини, за опадів такі рослини краще поглинають вологу, судини флоеми та ксилеми працюють дружньо, та перебіг поживних речовин судинами посилюється.

Слід також відмітити, що за чітко вираженої ретардантної дії Архітект™ фенологічні показники (розміри та площа листової пластинки тощо) вирізнялися крупністю, тобто за дії препарату розміри рослини були найпотужнішими. Наприклад, діаметр стовбура у чотирьох контрольних точках стебла був найбільшим, що свідчить про формування фізіологічної стиглості та міцності рослини за умов застосуванням Архітект™ із нормою витрати 1.2-2.0 л/га.

Вражають також розміри кореневої системи — найбільшою є така у варіанті використання Архітект™ (н.в. 1.5 л/га + Турбо з н.в. 0.75 кг/га), а саме — 471.4 см.

Хочу акцентувати увагу на те, що формування сильної кореневої системи для соняшнику є настільки важливим моментом, особливо у регіонах ризикованого землеробства та з малою кількістю опадів, що лише цей фактор вже надає позитиву за використання Архітект™.

 

Графік 2. Підвищення урожайності соняшнику за різних норм Архітект™

08 375 20 2

 

Також відмічаємо, що на ділянках, де застосовувався Архітект™ (н.в. 1.2-2.0 л/га) рослини у фазі ВВСН 51 вирізнялися вирівняністю за висотою, насиченістю хлорофілом, що визначає високий рівень фотосинтезу, а це і антистресові можливості та загартування рослин до посухи. За наявності рослин соняшнику, що є фізіологічно міцними, є цілком можливим формування високого врожаю насіння.

У період цвітіння на ділянках, оброблених Архітект™ із нормою внесення 1.0-2.0 л/га, спостерігали кошики, заповнені квітками повністю, характерні для посушливої погоди серцевинні пустоти були відсутні абсолютно. І, навпаки, у контрольному варіанті до 25-30% квіток центральної частини кошика не зав’язалися. Діаметр його також був найбільшим саме на міцних рослинах на ділянках, де застосували Архітект™ з нормою витрати 1.0-2.0 л/га.

Налив зерна на фоні застосування Архітект™, особливо за норми витрати препарату у межах 1.2-2.0 л/га, є дуже продуктивним. Зернівки виповнені, пустих майже не виявляли, густота насінин абсолютна. Контрольний варіант чітко відображає негативний вплив погодних умов, відсутність живлення. Особливо це помітно на фоні позитивного розвитку за застосування Архітект™.

Архітект™ заявлено оригінаторами препарату як регулятор росту із фунгіцидною дією. У 2017 році рівень захворюваності соняшнику в Україні був дуже високим. Посіви його по усіх регіонах хворіли надзвичайно сильно, різноманіття збудників також було значним.

Основними збудниками захворювань соняшнику минулого року були біла (зб.Wetzelinia sclerotiorum) і сіра гнилі (зб. Botryotinia fuckeliana, син.:Botrytis cinerea), фомоз (зб. (Leptosphaeria lindquistii, син.:Phoma oleraceae f.helianthi), альтернаріоз (зб. Alternaria helianthi) і фузаріоз (зб. Fusarium gibbosum).

На випробувальному полігоні соняшник у контрольному варіанті уражувався збудниками фомозу, білої та сірої гнилей, несправжньої борошнистої роси (Plasmopara halstedii), вертицильозу (Verticillium dachliae). У незначній кількості виявили чорну плямистість (Embelisia helianthi), іржу (Puccinia helianthi). Фомопсис (Diaporthe helianthi) спостерігали виключно на штучному інфекційному фоні.

Хочу зупинитися саме на фунгіцидному захисті соняшнику. Відомо, що для успішності вирощування будь-якої культурної рослини необхідно передбачати її захист від збудників хвороб, яких є безліч. Спектр хвороб соняшнику значний, та й шкідливість доволі висока.

Для боротьби зі збудниками захворювань соняшнику у світі використовують як монофунгіциди, так і з двома-трьома діючими речовинами у препараті. В Україні питання фунгіцидного захисту соняшнику розглядають, головним чином, фахівці господарств, де враховуються новітні наукові розробки, де підходи до вирощування мають раціональний порядок.

За період проведення досліджень Архітект™ визначали ефективність фунгіцидної дії Архітект™ та еталонних фунгіцидів.

На контрольному варіанті розвиток захворювань був таким:

 

  • фомоз. Розвиток хвороби від 6 до 5 балів у динаміці. Інтенсивність розповсюдження — від 20 до 30%;
  • склеротініоз. Розвиток хвороби від 7 до 6 балів у динаміці. Інтенсивність розповсюдження — від 15 до 25%.;
  • ботритіоз. Розвиток сірої гнилі сягав 7-6 балів у динаміці. Інтенсивність розповсюдження — від 20 до 25%.


У разі застосування дослідного препарату визначено, що Архітект™ (1.2-2.0 л/га) + Турбо (0.6-1.0 кг/га) виявив високий рівень біологічної ефективності проти основних збудників хвороб — фомозу, сірої та білої гнилей. Розвиток таких небезпечних для соняшнику хвороб, що значною мірою впливають на кількість отриманого врожаю, а саме — фомоз, біла та сіра гнилі, на контрольному варіанті йшов дуже стрімко. Тим яскравіше проявлялася ефективність дії Архітект™. Чітка тенденція на стримання розвитку хвороб із самого початку відслідковувалася у варіантах Архітект™ + Турбо (н.в. 2.0 + 1.0; 1.5 + 0,75 та 1.2 + 0.6 л/га). За застосування Архітект™ із максимальною нормою використання розвиток захворювань варіював у межах 2-5%, що у порівнянні з контрольним варіантом показує дуже високу біологічну ефективність. Мінімальна різниця є з біологічною ефективністю комплексу Архітект™ 1.0 л/га + Турбо 0.5 кг/га. Для практичного використання ці результати є у межах похибки, тобто такі норми витрати абсолютно коректні та дієві.

Таким чином, Архітект™ є препаратом, що поєднує властивості регулятора росту рослин та фунгіциду.

Підсумовуючи результати фенологічних спостережень та порівнюючи їх одне з одним, встановили, що за застосування препарату Архітект™ бачимо не лише удосконалення росту рослин, але й покращення їх розвитку.

Використання регулятора росту з фунгіцидною дією Архітект™ із додаванням Турбо позитивно вплинуло на формування структурних елементів продуктивності рослин — вагу 1000 зерен, вагу зерна з 1 кошика, кількість насінин у ньому.

На підвищення рівня врожаю позначилися дві категорії факторів. По-перше, це вплив росторегулючої дії Архітект™. По-друге, завдяки фунгіцидним властивостям препарату значно знизився рівень розвитку наявних хвороб. Загалом отримали, дійсно, високий показник прибавки врожаю, забезпечений росторегуляторними та фунгіцидними властивостями новітнього препарату Архітект™.

Таким чином, для аграрного загалу цілком можливо пропагувати використання регулятора росту з фунгіцидною дією Архітект™ з метою одноразового застосування на соняшнику за норм витрати 1,0-2,0 л/га із додаванням Турбо (сульфат амонію) 0,5-1,0 кг/га.

 

Пам'ятка для аграріїв

 

Архітект™ забезпечує рослин соняшнику найвищою стресостійкістю до посухи та високих температур, а також сприяє вкороченню міжвузля та робить міцніше стебло.

Архітект™ зміцнює рослини соняшнику, оптимізує архітектоніку їх та транспортування поживних речовин, сприяє кращому поглинанню поживних речовин та води.

Архітект™ попереджає появу широкого спектра грибних хвороб, зменшує їх агресивність та включає у роботу імунітет у рослин.

Архітект™ забезпечує кращий налив зерна, збільшення кількості та якості урожаю, зменшує втрати врожаю та знижує кількість падалиці для наступних культур.

Архітект™ впливає на суттєве підвищення врожаю, щонайменше, на 20% та більше у порівнянні з необробленим соняшником.

Використання навіть одного обприскування рослин соняшнику препаратом Архітект™ позитивно впливає на формування структурних елементів продуктивності — вагу 1000 зерен, вагу зерна з 1 кошика, кількість зерен у ньому і зрештою на урожай в цілому.

 

Ольга БАБАЯНЦ, доктор біол. наук, с.н.с., завідуюча відділом фітопатології та ентомології СГІ-НЦНС, журналіст

1

 17 січня 2019
За прогнозами аналітиків, у поточному сезоні експорт української соєвої олії може встановити новий рекорд.
За прогнозами аналітиків, у поточному сезоні експорт української соєвої олії може встановити новий рекорд.
17 січня 2019
 17 січня 2019
ВР відхилила проект постанови про скасування рішення щодо законопроекту "Про внесення змін до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель".
ВР відхилила проект постанови про скасування рішення щодо законопроекту "Про внесення змін до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель".
17 січня 2019
 17 січня 2019
Однак через недостатній обсяг сировини спостерігається зниження обсягів експорту високоолеїнової соняшникової олії з країни.
Однак через недостатній обсяг сировини спостерігається зниження обсягів експорту високоолеїнової соняшникової олії з країни.
17 січня 2019
 17 січня 2019
Успішній реалізації експортного потенціалу зазначених ринків сприяло зміцнення позицій України на ключових ринках. 
Успішній реалізації експортного потенціалу зазначених ринків сприяло зміцнення позицій України на ключових ринках. 
17 січня 2019
 17 січня 2019
У січні-грудні 2018 року обсяги продукції рослинництва збільшилися на 10,7%.
У січні-грудні 2018 року обсяги продукції рослинництва збільшилися на 10,7%.
17 січня 2019
 17 січня 2019
Цього тижня на ринках України та Польщі ціни на яблука почали поступово, але впевнено зростати. 
Цього тижня на ринках України та Польщі ціни на яблука почали поступово, але впевнено зростати. 
17 січня 2019

Please publish modules in offcanvas position.