Обробка насіння

Обробка насіння

/ Актуальні статті / Середа, 13 лютого 2019 10:52

Протруювання насіння є одним із найбільш важливих і обов’язкових заходів у технології вирощування сільськогосподарських культур, що дає можливість захистити молоді проростки від насіннєвої та ґрунтової інфекцій на ранніх етапах органогенезу.

Актуальність цього заходу постійно зростає, адже фітопатологічна ситуація на посівах сільгоспкультур за останні роки значно погіршилася. Це зумовлено як порушенням технології вирощування, так і зміною гідротермічних умов у період вегетації, зниженням стійкості районованих та завезених закордонних сортів.

Як свідчать наукові дослідження та передовий досвід, урожайність зернових культур, завдяки протруюванню насіння перед посадкою, підвищується на 15-20%, цукрових буряків — на 5-10%, кукурудзи — на 7-12%. Часто протруєння насіннєвого матеріалу перед посівом — єдиний спосіб ефективно обмежити розвиток деяких хвороб та шкідників.

 

03 394 72 1

Обробка насіння озимої пшениці сорту «Оградська» в П’ятихатському районі Дніпропетровської області
(У баковій суміші з хімічними протруйниками були застосовані Гумат
LF20 — 0,6 л/т, ПМК-У — 1,5 л/т, ПМК-ЗР — 1,5 л/т, Escort — 2,5 мл/т)

 

Для захисту сільськогосподарських культур від захворювань, одержання стабільних урожаїв зазвичай застосовують пестициди (препарати для протруювання насіння і фунгіциди). Але тривале використання хімічних препаратів негативно впливає на агроценози та призводить до забруднення ґрунтів і продуктів харчування, виникнення резистентності у шкідливих організмів.

 

03 394 72 2

Обробка гороху сорту «Стабіл» у Синельниківському районі Дніпропетровської області
(У баковій суміші з хімічними протруйниками були застосовані Гумат LF20 — 0,6 л/т, ПМК-У — 1,5 л/т, ПМК-ЗР — 1,5 л/т, Escort — 1,8 мл/т)

 

Усунення цих небажаних післядій можливе лише завдяки пошуку нових високоефективних і водночас екологічно безпечних методів захисту рослин, зокрема біологічного, який ґрунтується на використанні грибних і бактеріальних мікроорганізмів та продуктів їхньої життєдіяльності. Механізм дії біологічних препаратів проти збудників хвороб проявляться у використанні їхніх антагоністичних властивостей.

Компанія ЛАЙФ ФОРС УКРАЇНА розробила лінійку біопрепаратів, які працюють як по рослинах, що вегетують, так і застосовуються для обробки насіння перед посівом, покращують розвиток рослин на початкових етапах та виконують ряд інших функцій, котрі зрештою призводять до підвищення врожаю та якості сільськогосподарських культур.

Зупинимося на розгляді біопрепаратів від компанії ЛАЙФ ФОРС УКРАЇНА, а саме їх складу, норм для обробки насіння та дію на рослини.

 

Гумат LF20 та LF12

03 394 73 1Стимулятори росту на основі гумінових речовин із вмістом 200 г/л у гуматі LF20 та 120 г/л у LF12. Така відмінність у кількості гумінових речовин в препаратах пов’язана з тим, що гумат LF20 виробляється із леонардиту — сировини з найбільшим вмістом гумінових речовин, а LF12 — із низинного торфу. Саме ці фактори і впливають на норму їх застосування для обробки посівного матеріалу сільськогосподарських культур, а саме 0,6 л/т у разі використання гумату LF20, та 1 л/т насіння під час обробки LF12.

 

У чому ж полягає дія гуматів на проростки насіння?

Поєднання гумінових препаратів із хімічними протруйниками дозволяє зменшити токсичний вплив останніх на проростки насіння. В результаті підвищує­ться енергія його проростання, швидкість росту та розвитку рослин, більш повно розкривається їхній генетичний потенціал. Обробка насіння гуматами активує ґрунтову мікрофлору, покращує структуру ґрунту.

 

Промоутер індикування синтезу органічних сполук Escort

03 394 73 2Препарат нового покоління, який на інформаційному рівні сприяє більш повній реалізації генетичного потенціалу рослин. У механізмі дії Escort реалізований дивовижний феномен природи, котрий є яскравим доказом істинності «парадоксу» Івана Євгеновича Овсинського, який писав: «... рослини, що знаходяться у поганих умовах, або існуванню яких загрожує небезпека, виробляють насіння для того, щоб цим шляхом перенестися у кращі умови побуту». Отже, в гарних умовах рослини нарощують масу, а у разі виникнення загрози життю дають плоди.

Під час нанесення у нанокількостях, порівняних із гомеопатією, інформація про присутність Escort передається клітинам рослини, «зарядженою» їм водою. Присутність у клітині рослини «зарядженої» препаратом Escort води, сприймається нею як сигнал небезпеки, тобто як присутність фітопатогенів (токсинів) або специфічних сполук, котрі порушують осмотичний тиск у клітині, що ведуть до втрати води і можливої її загибелі.

«Умовно вражена» Escort рослина мобілізує всі свої захисні механізми, передусім синтез ферментів, що протистоять усіляким отрутам та токсинам, які порушують життєдіяльність її клітин і тканин. У результаті найкращим чином реалізується повний потенціал рослини.

Так, Escort, нанесений у дозі 2,5 мл/т (3 г) на насіння, викликає стійкість проти фузаріозу, кореневих гнилей грибного та бактеріального походження, посилює коренеутворення за рахунок активізації ферментів зростання, генерації клітин і підвищення стійкості до патогенів. У рослин покращується стійкість до негативних факторів погодних умов (морозостійкість, дефіцит вологи, різкі коливання температурного режиму тощо).

Промоутер Escort у своєму складі містить біологічно активні речовини коріння соняшнику та може застосовуватися в екологічному землеробстві.

 

ПМК «Універсальний»

03 394 73 3Бактеріальне концентроване рідке добриво, до складу якого входить консорціум живих високоактивних штамів мікроорганізмів родів Azotobacter, Pseudomonas, Rhizobium, Lactobacillius, Bacillus, призначене для забезпечення агроценозу ґрунтів корисною мікробіотою — основою родючості. Не містить трансгенні або штучно синтезовані мікроорганізми.

Механізм дії добрива ПМК-У включає у себе три складових:

 

  • Біостимуляція — мікроорганізми, що входять до складу біо­препарату, синтезують практично весь спектр біологічно активних речовин, необхідних для стимуляції реакцій метаболізму рослин.
  • Біодобриво - біохімічні властивості мікроорганізмів консорціуму — мобілізація фосфору з важкорухомих фосфатів, що дає змогу посилити азотне живлення рослин, збільшити вміст рухливих форм фосфору і калію.
  • Біозахист — біодобриво містить не менше 7 високоактивних штамів родів Pseudomonas і Bacillus, а також терпенові кислоти, котрі володіють бактерицидною та фунгіцидною діями, що визначає захист рослин від широкого спектра бактеріальних та грибних захворювань.

 

Для обробки насіння препарат застосовується у нормі 1-2 л/т. Використання ПМК-У дає змогу отримати більш дружні сходи, у рослин краще розвивається коренева система, вони стають стійкішими до негативних факторів погодних умов на початкових фазах розвитку.

 

ПМК «Захист Рослин»

Мікробний препарат «ПМК-ЗР» є біопрепаратом нового покоління і відноситься до класу ЕМ-технологій, характеризується колективною саморегулятивною роботою консорціуму мікроорганізмів, до складу якого входять: Bacillus subtillis (штами А1, А24), Trichoderma viride, Trichoderma harzianum, Paenibacillus polymyxa і синтезовані ними біологічно-активні речовини (кислоти, антибіо­тичні речовини, ферменти).

03 394 73 4Призначений для захисту сільськогосподарських культур від комплексу грибних та бактеріальних хвороб. «ПМК-ЗР» — препарат системної пролонгованої дії, що захищає рослини протягом усього періоду вегетації та під час зберігання врожаю.

«ПМК-ЗР» відрізняється високою біологічною ефективністю проти кореневих гнилей, листових грибних хвороб на зернових, зернобобових культурах, фіто­фторозу і ризоктоніозу на картоплі, парші і гнилі на плодових. Дія препарату близька за ефективністю до хімічних системних фунгіцидів у разі повної екологічної безпеці.

Препарат застосовується для обробки насіння, а також по рослинах, що вегетують. Норма засобу, що використовується для обробки насіння, становить 1-2 л/т. Він може працювати як самостійно, так і в баковій суміші з хімічними фунгіцидами, але за сумісного застосування норму останніх можна зменшити на 50%.

Наразі спеціалістами компанії Лайф Форс проводяться розробки нових препаратів, дія яких буде направлена на підвищення стійкості рослин до посухи та значних коливань температур у весняно-осінній період, та препаратів, до складу яких будуть входить мікроелементи в хелатній формі й амінокислоти.

Наша компанія постійно працює над питаннями покращення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в поєднанні зі збереженням і покращенням родючості ґрунтів та екологічної безпеки навколишнього середовища.

 

logo life forceОлександр ІЩЕНКОагроном-консультант ТОВ «ЛАЙФ ФОРС УКРАЇНА»

1

 26 червня 2019
У поточному році по всіх категоріях господарств Запорізької області належить зібрати ранні зернові на площі 917,1 тис. га.
У поточному році по всіх категоріях господарств Запорізької області належить зібрати ранні зернові на площі 917,1 тис. га.
26 червня 2019
 26 червня 2019
В Україні комерційне виробництво жимолості поступово набирає популярності.
В Україні комерційне виробництво жимолості поступово набирає популярності.
26 червня 2019
 26 червня 2019
З 2 серпня 2019 року в Україні почнуть діяти нові національні стандарти (закон №2496-VIII) органічного виробництва.
З 2 серпня 2019 року в Україні почнуть діяти нові національні стандарти (закон №2496-VIII) органічного виробництва.
26 червня 2019
 26 червня 2019
З 2020 року в Україні почне діяти заборона прийому молока ІІ ґатунку, яка стосується не продукту, який виробляють домогосподарства, а забрудненого молока, вміст мікроорганізмів у якому перевищує максимально допустимий.
З 2020 року в Україні почне діяти заборона прийому молока ІІ ґатунку, яка стосується не продукту, який виробляють домогосподарства, а забрудненого молока, вміст мікроорганізмів у якому перевищує максимально допустимий.
26 червня 2019
 26 червня 2019
У зв’язку з подорожчанням води для зрошення херсонські аграрії значно скоротили площі для вирощування рису і сої, які є стратегічними для степової Таврії.
У зв’язку з подорожчанням води для зрошення херсонські аграрії значно скоротили площі для вирощування рису і сої, які є стратегічними для степової Таврії.
26 червня 2019
 26 червня 2019
Найбільш затребуваний агрегат Лозівських МАШИН - дискова борона ДУКАТ була відзначена нагородою Міжнародної агропромислової виставки Агро-2019. Цього року захід ознаменувався десятим прем'єрним її показом.
Найбільш затребуваний агрегат Лозівських МАШИН - дискова борона ДУКАТ була відзначена нагородою Міжнародної агропромислової виставки Агро-2019. Цього року захід ознаменувався десятим прем'єрним її показом.
26 червня 2019

Please publish modules in offcanvas position.