soniashnyk

Липосам® — незамінний елемент підвищення ефективності засобів захисту рослин

Липосам® — незамінний елемент підвищення ефективності засобів захисту рослин

/ Актуальні статті / Середа, 13 березня 2019 10:48

Впродовж останніх років розвиток рослинництва відбувається за такими основними факторами, як точність виконання операцій та економія ресурсів. Найкраще це видно в захисті рослин, де спостерігає­ться стабільно високий рівень фінансових витрат.

Важливою умовою сільськогосподарського виробництва є підвищення урожаїв різних культур і їх збереження від шкідливих організмів — бур'янів, шкідників та хвороб. Сьогодні перед аграріями стоїть непросте і відповідальне завдання: вибрати з великої кількості засобів захисту рослин ті, які забезпечать підвищення ефективності останніх та знизять собівартість вирощуваної продукції. Велике значення у цьому контексті відіграють прилипачі та ад’юванти.

Особливості біоприлипачів полягають у доброму закріплені робочого розчину препаратів для сільського господарства на листках рослин та насінні, зниженні їх негативної дії та підвищенні ефективності. Водночас перевищення норми біоприлипачів, на відміну від синтетичних, не призводить до фітотоксичності.

Липосам® (виробництво БТУ-Центр, Україна) — природний, універсальний, екологічно безпечний препарат комплексної дії, створений на основі біополімерів із молекулярною масою 106-107 і є продуктом життєдіяльності мікроорганізмів. Володіє оптимальними якостями, включаючи компоненти зі змочувальною і прилипальною здатністю, не пошкоджує листову поверхню. Застосування Липосаму® як прилипача сприяє утриманню і пролонгації дії діючої речовини препарату на поверхні рослин до 20-30 днів. Він сумісний з усіма водорозчинними добривами, пестицидами, регуляторами росту та біопрепаратами.

sonyashnik 19Так, Липосам®, завдяки просторовій конфігурації макромолекул біополімерів, утворює мікроскопічну сітчасту плівку, яка в місцях контакту перешкоджає випаровуванню вологи, але не заважає основним процесам росту і розвитку рослин: диханню і фотосинтезу. Тому він є зручним та ефективним антитранспірантом. Він як антидот і антистресант допомагає пом’якшити стрес від різкого впливу отрутохімікатів завдяки добрій абсорбувальній здатності полімерів. Нарешті, Липосам® як структуроутворювач ґрунту, попадаючи у нього, сорбує надмірну кількість солей і покращує його структуру, розкладається протягом 30-40 днів ґрунтовими мікроорганізмами до продуктів джерел додаткового живлення рослин.

Дослідження ефективності біоприлипача Липосам® проводилися у наукових установах та на виробництві.

Вивчення підвищення ефективності грунтового гербіциду Примекстра ТZ Gold (4 л/га) за сумісного застосування із біоприлипачем Липосам® виконувалися торік на Сквирській дослідній станції органічного виробництва Інституту агро­екології і природокористування Національної академії аграрних наук України на соняшнику та кукурудзі. Грунт дослідної ділянки — чорнозем типовий, середньосуглинковий, рН (сольовий) — 5,85.

Використання біоприлипача Липосам® сумісно з грунтовим гербіцидом Примекстра ТZ Gold за складних посушливих умов весни 2018 р. у період посіву та сходів соняшнику і кукурудзи підвищило ефективність останнього та знизило забур’яненість посівів. Ці позитивні зміни відбулися завдяки адсорбувальній здатності Липосаму®, що зменшило випаровування гербіциду Примекстра ТZ Gold. Грунтовий гербіцид утримувався біоприлипачем у зоні проростання насіння бур’янів, а це, своєю чергою, не дало бур’янам прорости, при цьому коренева система культурних рослин не постраждала від дії пестициду.

Не маючи конкуренції з боку бур'янів за воду і поживні речовини, рослини цих культур мали гарний старт, сформувалася добре розвинена коренева система та фотосинтетичний апарат, що і посприяло підвищенню урожайності сільськогосподарських культур. Так, за сумісного використання у посівах соняшнику гербіциду Примекстра ТZ Gold у нормі 4 л/га та Липосам® 0,5 л/га біологічна урожайність останнього зросла на 0,14 т/га, у разі збільшення норми до 0,8 л/га Липосам® урожайність підвищилась на 0,18 т/га.

Схожі результати одержані за спільного використання Липосам® із грунтовим гербіцидом на кукурудзі, математично достовірна надбавка становила 0,31 т/га у разі застосування Липосам® у нормі 0,5 л/га, а в дозі 0,8 л/га ефективність гербіциду зросла, приріст становив 1,16 т/га, за урожайності контрольного варіанту 11,61 т/га (рис. 1).

 

Рис. 1. Біологічна урожайність сільськогосподарських культур за сумісного застосування грунтового гебіциду Примекстра ТZ Gold та біоприлипача Липосам®, Сквирська дослідна станція органічного виробництва ІАП НААНУ, 2018 р.

05 396 80 2

 

Також у Вінницькій обл. у Жмеринському р-ні проводився другий дослід — дослідження підвищення ефективності грунтового гербіциду Примекстра ТZ Gold у нормі 3,5 л/га за сумісного вико­ристання із біоприлипачам Липосам® у посівах соняшнику. Грунт дослідної ділянки — чорнозем опідзолений. Площа досліду становила 20 га.

 

Фото. Посіви соняшнику за спільного використання грунтового гербіциду Примекстра ТZ Gold із біоприлипачем Липосам®

05 396 81 1

 

На фото видно, що за спільного застосування грунтового гербіциду Примекстра ТZ Gold у нормі 3,5 л/га і біоприлипача Липосам® 0,8 л/га посіви соняшнику у фазі 4-6 листків виглядають набагато чистішими, бур'янів не спостерігається, рослини перебувають у відмінному стані, вони більш розвинені, дещо вищі та рівномірно розподілені за висотою порівняно з контролем. Завдяки Липосам® покращилась адсорбція гербіциду у верхніх шарах грунту, підвищилась ефективність гербіцидного екрану, що зменшило забур'яненість культури. Такі позитивні зміни в рості рослин відобразилися і в підвищенні урожайності культури до 3,6 т/га за рівня на контролі 3,2 т/га, приріст при цьому становив 0,4 т/га, що є гарним результатом і підтверджує ефективність сумісного використання біоприлипача з грунтовим гербіцидом (рис. 2).

 

Рис. 2. Урожайність соняшнику за сумісного застосування грунтового гербіциду Примекстра ТZ Gold із біоприлипачем Липосам®, Вінницька обл., Жмеринський р-н, 2018 р.

05 396 81 2

Отже, спільне застосування біоприлипача Липосам® із грунтовим гербіцидом Примекстра ТZ Gold підвищує ефективність останнього, що проявляється у зниженні забур'яненості культури на початкових етапах органогенезу та сприяє збільшенню урожайності сільськогосподарських культур. Підвищення ефективності гербіциду відбулося завдяки добрій абсорбувальній здатності полімерів прилипача, які утримували гербіцид у зоні проростання насіння бур’янів, знижували його випаровування, збільшували ефективність та пом’якшували стрес рослин від негативного впливу пестициду.

Також біоприлипач Липосам® використовується для кращого закріплення на листках засобів захисту рослин, мікродобрив та більш рівномірного їх розподілення по поверхні, при цьому спостерігає­ться пом'якшення токсичного впливу пестицидів і збереження вологи. В результаті отримуємо підвищення урожайності та якості готової продукції.

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 28 травня 2020
Кабмін не прийняв остаточного рішення щодо введення квот на імпорт добрив і буде проводити консультації з аграріями.
Кабмін не прийняв остаточного рішення щодо введення квот на імпорт добрив і буде проводити консультації з аграріями.
28 травня 2020
 28 травня 2020
Зараз збір врожаю на полуничних плантаціях Закарпаття у самому розпалі. Збирають ягоду кожні два три дні по мірі достигання з самого ранку.
Зараз збір врожаю на полуничних плантаціях Закарпаття у самому розпалі. Збирають ягоду кожні два три дні по мірі достигання з самого ранку.
28 травня 2020
 28 травня 2020
За три місяці поточного року загальні капітальні інвестиції у національну економіку України склали лише 76,9 млрд грн, що на 29,0 % менше за відповідний період 2019 року (108,3 млрд грн).
За три місяці поточного року загальні капітальні інвестиції у національну економіку України склали лише 76,9 млрд грн, що на 29,0 % менше за відповідний період 2019 року (108,3 млрд грн).
28 травня 2020
 28 травня 2020
Для сільгоспвиробників оцінка якості води стратегічно важлива, адже цей фактор є ключовим у багатьох виробничих процесах.
Для сільгоспвиробників оцінка якості води стратегічно важлива, адже цей фактор є ключовим у багатьох виробничих процесах.
28 травня 2020
 28 травня 2020
Впродовж чотирьох місяців на півдні України спостерігається гострий дефіцит вологи в ґрунті на посівах озимих і ярих культур, пов’язаний з підвищеним температурним режимом, суховіями та катастрофічним зменшенням кількості атмосферних опадів у зимовий та ранньовесняний періоди.
Впродовж чотирьох місяців на півдні України спостерігається гострий дефіцит вологи в ґрунті на посівах озимих і ярих культур, пов’язаний з підвищеним температурним режимом, суховіями та катастрофічним зменшенням кількості атмосферних опадів у зимовий та ранньовесняний періоди.
28 травня 2020
 28 травня 2020
У 2019/20 маркетинговому році, станом на 1 травня, Україна збільшила експорт олії на 10%, та шроту – на 11% порівняно з відповідним періодом попереднього сезону.
У 2019/20 маркетинговому році, станом на 1 травня, Україна збільшила експорт олії на 10%, та шроту – на 11% порівняно з відповідним періодом попереднього сезону.
28 травня 2020

Please publish modules in offcanvas position.