Грінфорт — невід’ємна складова інтегрованого захисту кукурудзи від бур’янів, хвороб та шкідників

Грінфорт — невід’ємна складова інтегрованого захисту кукурудзи від бур’янів, хвороб та шкідників

/ Актуальні статті / Четвер, 25 квітня 2019 10:40

Попри значне зростання кількості, асортименту та вартості застосовуваних пестицидів, втрати сільськогосподарської продукції від шкідників, хвороб і бур’янів у світі за останні десять років залишалися практично незмінними і становили щорічно 30-40%.

Більше того, за останні роки істотно розширилися склад і ареали найшкідливіших їх видів. Ці шкодочинні фактори не оминають і кукурудзу — одну з провідних зернових культур в Україні, врожайність, якої значною мірою залежить від кліматичних умов зони вирощування. Не менш важливу роль у збереженні потенціалу врожайності культури відіграє система захисту кукурудзи від бур’янів та шкідників. Саме в цьому аспекті компанія «Украгроком» розробила системи захисту польових культур, зокрема кукурудзи, препаратами власної торгової марки Грінфорт, врахувавши виробничу практику та основні цінності для сучасного агровиробника: ефективність, якість і рентабільність.

 

Контролюємо бур’яни

Важливим елементом сучасних технологій вирощування кукурудзи є інтегрована система захисту посівів від шкідливих організмів, першочергове місце серед яких посідає боротьба з бур’янами. Саме бур’яни є основним фактором зниження урожайності та погіршення його якості. Збитки, що їх завдають бур’яни кукурудзі, перевищують втрати від шкідників, хвороб і сягають 29 % світового виробництва зерна.

Шкодочинність бур’янів у посівах кукурудзи є надзвичайно високою. За наявності на одному метрі квадратному 15 рослин гірчака повзучого врожайність знижується на 80%, 12 шт./м² плоскухи звичайної — на 29%, а 10 шт./м² амброзії полинолистої — на 34-41%. В умовах недостатнього зволоження бур’яни сильно висушують грунт, у результаті чого спостерігається прискорення дозрівання, невиповнення качанів кукурудзи і втрата абсолютної ваги зерна. У період появи сходів культури, у фазі 3-5 листків ефективно використовувати ґрунтові та післясходові гербіциди. Їх правильне застосування дозволяє відмовитися від механічних заходів догляду за посівами, які руйнують структуру ґрунту і призводять до втрати вологи. Запобігти негативному впливу бур’янів у посівах кукурудзи можна лише впровадженням інтегрованої системи захисту, невід’ємним елементом якої є хімічний метод. Саме застосування гербіцидів є найефективнішим заходом, що дає змогу встановити необхідний контроль бур’янів до початку гербокритичного періоду і має цілу низку переваг над механічними заходами знищення бур’янів.

kukuruza 25

Нині лінійка препаратів ТМ Грінфорт має великий асортимент засобів для зменшення забур’яненості у посівах кукурудзи. До них належать досходові гербіциди (базові) на основі діючих речовин та їх комбінацій: ацетохлор (Грінфорт АХ 900), пропізохлор (Грінфорт Проніт), прометрин (Грінфорт ПМ500), с-метолахлор+тербутилазин (Грінфорт Екстра). Вони здатні за рахунок ефективного контролю як сходів, так і бур’янів, що проростають з насіння, забезпечувати захист посівів кукурудзи від широкого спектру однорічних злакових та дводольних їх видів. Поглинаючись кореневою системою, діючі речовини гербіцидів швидко рухаються до колеоптиля або сім’ядольних листків бур’янів, викликають деформацію і загибель проростків. Також позитивними чинниками внесення ґрунтових гербіцидів є низька фітотоксичність до культури, тривалий період внесення (до посіву, після посіву, але до появи сходів культури за винятком деяких із них, що мають високу селективність до неї та можливість їх використання у фазу до 2 листків культури — Грінфорт Екстра та 4 листків — Грінфорт Проніт) із захисною дією (30-40 діб), що дає змогу забезпечити чистоту посівів протягом кількох хвиль бур’янів і створює оптимальні умови для росту й розвитку кукурудзи на початкових стадіях.

Грінфорт Екстра в нормі 4,5л/га — найсильніший гербіцид для вирощування хороших посівів і отримання здорового врожаю. Цей двокомпонентний препарат відрізняється надзвичайно високою селективністю. S-метолахлор всмоктується бур’яном на першій стадії і впливає на ділення клітин, запобігаючи подальшому розвитку. Тербутилазин всмоктується корінням і трохи листям, зупиняючи процеси фотосинтезу. Відтак бур’яни гинуть як під час, так і після проростання культур. Гербіцид Грінфорт Екстра використовують у посівах кукурудзи, сорго та сої. А також у разі садіння картоплі й томатів. Для ефективної роботи препарату в умовах посухи, його вносять на глибину не більш як 5 см під передпосівну культивацію. Винятком є кукурудза і сорго, для яких гербіцид можна вносити у фазі 2-4 листків культури.

 

Грінфорт Екстра 4,5 л/га (Тернопільська обл., ТОВ «Агропромсервіс»)

Kukurudza 2019 61 2

 

Враховуючи культуру поля та видовий склад бур’янів, усі продукти ТМ Грінфорт є добрими партнерами в бакових сумішах і, доповнюючи один одного, розширюють спектр щодо їх контролю (Грінфорт Проніт, 2л/га + Грінфорт ПМ500, 2л/га; Грінфорт Екстра, 3л/га + Грінфорт ПМ500, 2л/га — схема для більш проблемних бур’янів, таких, як амброзія). Для кращої ефективності ґрунтових гербіцидів необхідно добре виробити ґрунт із розміром грудки не більше 1 см, важлива наявність ґрунтової вологи. Крім того, залежно від умов вегетаційного періоду, видовий склад бур’янів може суттєво змінюватися, що й зумовлює тенденцію заміни ґрунтових гербіцидів на післясходові. Післясходові гербіциди (страхові), на відміну від досходових, здатні контролювати багаторічні кореневищні, коренепаросткові та більш пізні хвилі бур’янів. Для страхового захисту кукурудзи компанія «Украгроком» пропонує такі продукти: проти дводольних однорічних та багаторічних видів — Грінфорт Преміум (2,4-Д 2–етилгексиловий ефір, 452,42 г/л + Флорасулам, 6,25 г/л) в нормі 0,4-0,6 л/га до 5-7 листків, Грінфорт ДД 475 (2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти диметиламінна сіль, 350 г/л + дикамби диметиламінна сіль, 125 г/л) 1-1,25л/га у фазу 3-5 листків на культурі, Грінфорт Харні (тифенсульфурон-метил 750 г/кг) 10 г/га у фазу 3-5 листків. Для контролю деяких дводольних, злакових однорічних та коренепаросткових — Грінфорт НК (нікосульфурон, 40 г/л) 1-1,25 л/га до 10 листків на культурі. Необхідність застосування післясходових гербіцидів обгрунтована у тих випадках, коли ефективність дії досходових гербіцидів була зменшена внаслідок впливу погодних умов або за високої забур’яненості поля. Оптимальною фазою розвитку рослин кукурудзи для внесення післясходових гербіцидів є фаза 3-5 листків. Це пов’язано з особливостями органоутворення в процесі проходження етапів органогенезу рослин кукурудзи.

 

Грінфорт Преміум 0,5 л/га + Грінфорт НК40 1 л/га (Тернопільська обл., ТОВ «Агропромсервіс»)

Kukurudza 2019 61 1

 

Попри те, що порівняно з іншими культурами, кукурудзу хвороби вражають значно менше, вони можуть завдати значної шкоди посівам. Кукурудзі шкодять хвороби проростків і сходів, кореневі й стеблові гнилі, нігроспороз, гельмінтоспоріоз листя, пухирчаста і летюча сажки, вірусні хвороби. Комплекс дій щодо захисту кукурудзи необхідно починати з протруювання насіння. Цей захід дає змогу знищити насіннєву інфекцію, захищає сходи від пошкодження шкідниками та ураження патогенами. Обробка насіння Грінфорт Конфі (імідаклоприд, 500 г/л) в нормі 8 л/т попереджає появу ґрунтових та післясходових шкідників. Одним із найпростіших та надійних рішень щодо контролю хвороб у період вегетації культури є використання унікального за своїм хімічним складом фунгіциду Грінфорт АС (азоксистробін, 200 г/л + Флутріафол, 120 г/л) з нормою використання 0,75 л/га та широким вікном контролю зазначених вище листових хвороб.

 

Грінфорт Преміум 0,5 л/га + Грінфорт НК40 1 л/га (Тернопільська обл., ТОВ «Агропромсервіс»)

Kukurudza 2019 61 3

 

Основними шкідниками кукурудзи є: кукурудзяний метелик, ковалики, південний сірий довгоносик, смугаста хлібна блоха, черепашки, п’явиці, попелиці, озима совка, бавовняна совка, лугова совка, шведська муха, капустянка, кукурудзяний жук, популяція якого швидко збільшується особливо у західних регіонах України. Найнебезпечніший у південних районах стебловий (кукурудзяний) метелик останніми роками дедалі більше поширюється всією територією України. На етапі росту і розвитку кукурудзи захистити рослину від шкідливих комах і жуків можна за допомогою інсектицидів. Основні діючі речовини цих препаратів уражують нервову систему шкідника, що призводить до його швидкої загибелі. Своєчасна обробка кукурудзи системно-контактним інсектицидом Грінфорт ІЛ 200 (імідаклоприд, 150 г/л + Лямбда-цигалотрин, 50 г/л) в нормі 0,5 л/га дає можливість зняти проблему, насамперед, сисних та інших комах у фазу 5-7 листків культури. Другий етап захисту припадає на період викидання волоті, саме в цей період відбувається масовий літ стеблового метелика та різного виду совок. Проти них слід застосувати Грінфорт ХЦ 550 (хлорпірифос, 500 г/л + Циперметрин, 50 г/л) із вираженою кишковою, контактною та фумігантною дією, який контролює широкий спектр шкідників із різних родів; проти рослиноїдних кліщів — у нормі 1-1,2 л/га.

 

Грінфорт НК40 1 л/га (5 днів після внесення), ТОВ «НАТ Полісся», Житомирська обл., Хорошівський р-н., с. Калинівка

Kukurudza 2019 61 4

 

Задля отримання високого врожаю кукурудзи необхідно застосовувати всі агротехнічні заходи, передбачені у технології вирощування. Компанія «Украгроком» завдяки своєму асортимену засобів захисту дає змогу агровиробникові обґрунтовано і професійно обрати технологію для вирощування цієї культури.

 

Грінфорт Преміум 0,5 л/га (14 днів після внесення), ТОВ «НАТ Полісся», Житомирська обл., Хорошівський р-н., с. Калинівка

Kukurudza 2019 62

 

Украгроком — подбаймо про врожай разом.

logo ukragrokom

 

КУЛЕША П.О.голова ПП «Агропродсервіс Ярчівці»

1

 18 вересня 2019
Для безпечного запуску ринку землі слід ліквідувати Держгеокадастр, оцифрувати його функції і об’єднати два кадастри та один реєстр.
Для безпечного запуску ринку землі слід ліквідувати Держгеокадастр, оцифрувати його функції і об’єднати два кадастри та один реєстр.
18 вересня 2019
 18 вересня 2019
АТ «Укрзалізниця» планує вивести з експлуатації старі зерновози.
АТ «Укрзалізниця» планує вивести з експлуатації старі зерновози.
18 вересня 2019
 18 вересня 2019
У серпні 2019 року територіальні органи Держгеокадастру на земельних торгах реалізували 314 прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності.
У серпні 2019 року територіальні органи Держгеокадастру на земельних торгах реалізували 314 прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності.
18 вересня 2019
 18 вересня 2019
Відмова вітчизняним фермерам у компенсаціях та підтримці від держави може негативно відбитися на галузі та перекреслить всі останні досягнення українських аграріїв.
Відмова вітчизняним фермерам у компенсаціях та підтримці від держави може негативно відбитися на галузі та перекреслить всі останні досягнення українських аграріїв.
18 вересня 2019
 18 вересня 2019
Законопроект про ринок землі може з’явитися у парламенті наступного тижня.
Законопроект про ринок землі може з’явитися у парламенті наступного тижня.
18 вересня 2019
 18 вересня 2019
Через посушливу осінь поливний сезон на Херсонщині буде довшим, ніж зазвичай. 
Через посушливу осінь поливний сезон на Херсонщині буде довшим, ніж зазвичай. 
18 вересня 2019

Please publish modules in offcanvas position.