Збалансована система живлення для максимальної реалізації потенціалу сої

Збалансована система живлення для максимальної реалізації потенціалу сої

/ Актуальні статті / Вівторок, 23 квітня 2019 10:48

Розшифрування гена сої та створення генофонду в 91 країні світу визначило її головною зерновобобовою культурою світового землеробства — аграрної науки та виробництва. Феномен сої – властивість синтезу білків, жирів та майже всіх органічних речовин, які існують в арсеналі рослинного світу, сприяє наближенню обсягів торгівлі культури до рівня пшениці та значно перевищують торгівлю рисом.

Це стимулює розвиток аграрної науки в напрямі досягнення обсягів урожаїв сої, наближених до зернових. Перспективи нарощування виробництва культури і формування експортних ресурсів в Україні можливе за рахунок професійної системи землеробства, чималий відсоток якої займає збалансоване мінеральне живлення. Спеціалізована агрохімічна компанія «Вітера Україна» є новатором впровадження інноваційних рішень у технологіях мінерального живлення культур. Ми пропонуємо продукти із світовими стандартами якості (Atlantica Agricola (Іспанія) та ТМ Nutrivant (ICL Ізраїль), агрохімічний супровід та індивідуальний підхід до сортових особливостей обраної культури.

Основою збалансованого живлення сої є проведення агрохімічного аналізу грунту, застосування основних добрив та, за необхідності, меліорантів. Наступний крок сучасної технології реалізації максимального потенціалу культури є проведення передпосівної обробки насіння. Спеціалісти R&D центру компанії Atlantica Agricola розробили унікальну формуляцію — добриво «РАЙКАТ Кобальт-Молібден» (табл. 1) для передпосівної обробки насіння бобових культур. Застосування «РАЙКАТ Кобальт-Молібден» підвищує енергію проростання насіння, стимулює процеси формування міцної кореневої системи та, за рахунок поєднання необхідних для азотфіксації елементів, має направлену активуючу дію на діяльність ризобіального апарату.

 

Таблиця 1. Фізико-хімічні властивості добрива «Райкат СоМо»

9 400 00 8 2

Примітка: * - хелатуючий агент ЕДТА (EDTA)– етилендиамінтетраоцтова кислота

 

Поєднання у добриві «РАЙКАТ КобальтМолібден» необхідних елементів для азотфіксації — кобальту, бору та молібдену — стимулює формування, розвиток та функціонування бульбочкових бактерій. Синергічна дія елементів живлення та біологічно активних компонентів: витяжки екстракту водоростей та амінокислот підвищують стійкість молодих рослин сої і ризобіального апарату до впливу стресових факторів та активують два найважливіші фізіологічні процеси — фотосинтез і біологічну фіксацію азоту.

Передпосівну обробку насіння сої добривом «РАЙКАТ Кобальт-Молібден» рекомендується проводити завчасно (7-10 днів до використання інокулянту) дозою 1,5-2,0 л/т. Якщо соя вирощується після попередника сої, то від інокуляції цілком можливо відмовитись (фото 1). У разі, якщо передпосівна обробка насіння сої не виконувалася, рекомендується провести позакореневе підживлення добривом «РАЙКАТ КобальтМолібден» — 0,125-1,0 л/га, починаючи з фази 1-3-го трійчастого листка.

 

Передпосівна обробка насіння сої добривом «Райкат Со-Мо» без застосування інокулянту. Рівненська обл., 2018 р.

9 400 00 8 1

 

Позакореневі підживлення сої у ключові фази розвитку (1-3-й трійчастий листок, бутонізація, формування і налив бобів) комплексними продуктами компанії «Вітера Україна» забезпечують сприятливі умови для розвитку кожного елемента структури врожаю. На 15-20% покращують засвоєння ґрунтової поживи («ефект насоса»), нормалізують обмінні процеси в рослинному організмі, знижують вплив стресових факторів.

На ґрунтах із нейтральним та лужним рН більш ефективним буде застосування добрива «НУТРІВАНТ ПЛЮС™ олійний» (ICL, Ізраїль); із кислим рН — «СОЛЮКАТ Плюс» (Atlantica Agricola, Іспанія) (таблиця 2). Господарствам, що надають перевагу рідким добривам, рекомендуємо використовувати рідке комплексне добриво «Мікрокат Олійний» (Atlantica Agricola, Іспанія).

 

Таблиця 2. Хімічний склад добрив «Нутрівант Плюс олійний» та «Солюкат Плюс»

9 400 00 8 22

 

Добриво «НУТРІВАНТ ПЛЮС™ олійний» відповідає фізіології мінерального живлення сої у ключові фази її розвитку. За рахунок присутності Фертіванта — унікальної розробки ізраїльських та американських вчених, забезпечується пролонговане (протягом 15-20 днів) надходження мінеральної поживи добрива через вегетативні органи сої. Проявляє себе як антитранспірант — зменшує транспірацію, втрати води з клітин. Рекомендована доза добрива «НУТРІВАНТ ПЛЮС™ олійний» для позакореневих підживлень сої — 2 кг/га.

Добрива ТМ «СОЛЮКАТ Плюс» є продуктами преміум-класу, відповідають стандартам європейської якості та екологічності. Поєднують формуляції, що відповідають фізіологічним потребам культур у ключові фази їхнього розвитку. Присутність фульво- та амінокислот забезпечують біостимулюючу та пролонговану антистресову дію. На початкових етапах вегетації сої рекомендується застосовувати добриво з переважаючим вмістом фосфору — «СОЛЮКАТ Плюс 0-40-28», після цвітіння — «Солюкат Плюс 0-16-34».

Позакореневі підживлення сої добривом «СОЛЮКАТ Плюс 0-40-28» у фазі 1-3-й трійчастий листок посилює енергетичні процеси молодих рослин сої, стимулює формування кореневої системи (розгалуження коренів та проникнення їх у нижні горизонти ґрунту). Високий вміст легкозасвоюваного рослинами фосфору в добриві підвищує концентрацію елемента в тканинах та нагромаджується тимчасово в органах сої як запас, у подальшому використовується для формування бобів, потім переміщується із листків, стебел, черешків у насіння.

Присутність аміно- та фульвокислот покращує проникнення та засвоєння поживи через кутикулу листа, проявляють пролонговану антистресову дію. Рекомендована доза добрива «СОЛЮКАТ Плюс 0-40-28» для позакореневих підживлень сої — 2 кг/га.

За сівби сої у недостатньо прогрітий ґрунт та за умов надмірного зволоження високопродуктивним є доповнення системи мінерального живлення культури фосфорно-калійним добривом «АТЛАНТЕ». Присутність у ньому фосфіт-іону покращує засвоєння фосфору кореневою системою, активує її діяльність за низьких температур ґрунту (5°С). Окрім того, добриво «АТЛАНТЕ» забезпечує фунгіцидну та біостимулюючу дію, зменшує коефіцієнт зараження рослин грибковими хворобами (фузаріоз, борошниста роса, антракноз, аскохітоз). Рекомендована доза добрива«АТЛАНТЕ» для позакореневого застосування — 0,5 л/га.

В інтенсивних технологіях вирощування сої, особливо за умов промивання ґрунтових гербіцидів, обов’язковим є включення в систему мінерального живлення добрива-антистресанта «АМІНОКАТ 30». Це продукт на основі альфа-амінокислот рослинного походження, виділених за унікальною технологією компанії Atlantica Agricola. Механізм антистресової дії а «АМІНОКАТ 30» пов’язаний зі стимулюванням синтезу захисних білків. Направлена активуюча дія на швидке відновлення функціонування провідної та кореневої системи, процесів дихання та фотосинтезу. Рекомендована доза для позакореневого застосування добрива «АМІНОКАТ 30» на посівах сої — 0,3-0,6 л/га.

 

Застосування «Амінокат 30», 0,5 л/га сумісно з комплексним добривом 2 кг/га «Нутрівант Плюс олійний» на посівах сої (фото зроблене на 4 добу після підживлення)

9 400 00 9 1

 

Важливо звернути увагу на достатнє забезпечення сої бором. Нестача цього елементу призводить до руйнування молодих тканин, призупинення функціонування кореневої системи, відмирання точок росту. Погіршуються процеси, пов’язані з цвітінням — проростання пилкових зерен, формування пилку. Недостатнє забезпечення рослин сої бором негативно впливає на формування капілярних пучків, погіршується еластичність бактероідної тканини в бульбочках (їхня система забезпечує зв’язок між бактеріями і рослиною). Для підтримки достатнього рівня забезпечення сої бором рекомендується застосовувати позакоренево добриво «Ікар Бор NB 5-17»: у фазі першого-третього трійчастого листка — 0,5-1 л/га, та у фазі початок бутонізації — 0,5-1 л/га, за одноразового у фазі початок бутонізації — 0,75-1,0 л/га. Перевагою його є високий вміст бору 12% (170 г/л) в легкозасвоюваній для рослин формі — етаноламіну.

Допомогти рослинам сої у реалізації біологічного потенціалу в репродуктивний період розвитку можливо проведенням позакореневих підживлень добривом «СОЛЮКАТ Плюс 0-16-34». Переважаючий вміст калію у формуляції та присутність фульво- й амінокислот забезпечують пролонговану антистресову дію рослин до високих температур та посухи, що покращує ефективність запилення — підвищення життєдіяльності пилку та утворенню бобів. Поєднання у добриві сірки, молібдену та амінокислот покращує азотний обмін, стимулює синтез вуглеводів та протеїну. Рекомендована доза для позакореневих підживлень сої добривом «СОЛЮКАТ Плюс 0-16-34» — 2 кг/га.

У період наливу бобів рекомендується застосовувати 0,5-1 л/га висококонцентрованого калійного добрива «КЕЛІК Калій» (50% калію у рідкій формі, частина якого хелатизована ЕДТА) на основі карбонату калію, що підвищує його концентрацію у тканинах листків, запускаючи так званий «калійний насос» — змушує рослини активніше поглинати елемент кореневою системою. Це збільшує об’єм потоку асимілянтів та активує синтез АТФ, яка забезпечує рослинний організм енергією для переміщення молекул вуглеводів від місць утворення до репродуктивних органів. Позакореневі підживлення сої добривом «КЕЛІК Калій» за 35-40 днів до збирання посилює відтік пластичних речовин до бобів, сприяє покращенню якісних та кількісних показників врожаю, у тому числі і протеїну.

Шановні аграрії, запрошуємо вас до співпраці та бажаємо гарних урожаїв!

logo vitera

 

Валентина ЯМКОВА, канд. с.-г. наук, керівник відділу
науки та агрохімічного сервісу ТОВ «Вітера Україна»

1

 14 вересня 2019
Проведені консалтинговою компанією Pro-Consulting маркетингові дослідження показують, що інвестувати у вирощування нуту в Україні вигідно вже сьогодні. За даними розрахунків, рентабельність такого виробництва становитиме 52%.
Проведені консалтинговою компанією Pro-Consulting маркетингові дослідження показують, що інвестувати у вирощування нуту в Україні вигідно вже сьогодні. За даними розрахунків, рентабельність такого виробництва становитиме 52%.
14 вересня 2019
 14 вересня 2019
Європейський Союз анонсував проект щодо покращення законодавства України у сфері тваринництва, включаючи питання здоров'я та благополуччя тварин.
Європейський Союз анонсував проект щодо покращення законодавства України у сфері тваринництва, включаючи питання здоров'я та благополуччя тварин.
14 вересня 2019
 13 вересня 2019
Для фермерів стали доступними удосконалені обприскувачі KUHN, що збільшують ефективність внесення робочого розчину пестицидів і добрив.
Для фермерів стали доступними удосконалені обприскувачі KUHN, що збільшують ефективність внесення робочого розчину пестицидів і добрив.
13 вересня 2019
 13 вересня 2019
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект №2140 від 12 вересня «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вжиття заходів стосовно захисту бджільництва».
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект №2140 від 12 вересня «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вжиття заходів стосовно захисту бджільництва».
13 вересня 2019
 13 вересня 2019
Вартість використання вагонів-зерновозів «Укрзалізниці» в 2019/20 МР на аукціонах «ProZorro.Продажі» при групових відправленнях становить на 51% більше базової ставки і на 6% вище маршрутної.
Вартість використання вагонів-зерновозів «Укрзалізниці» в 2019/20 МР на аукціонах «ProZorro.Продажі» при групових відправленнях становить на 51% більше базової ставки і на 6% вище маршрутної.
13 вересня 2019
 13 вересня 2019
Апеляційний орган Світової організації торгівлі (СОТ) відхилив апеляцію України щодо програної РФ суперечці про мита на нітрат амонію.
Апеляційний орган Світової організації торгівлі (СОТ) відхилив апеляцію України щодо програної РФ суперечці про мита на нітрат амонію.
13 вересня 2019

Please publish modules in offcanvas position.