Роль фосфітів у позакореневому живленні пшениці

Роль фосфітів у позакореневому живленні пшениці

/ Актуальні статті / П'ятниця, 26 квітня 2019 10:35

Період весняного відновлення вегетації озимої пшениці є дуже важливим в онтогенезі культури. Однією із проблем у мінеральному живленні рослин є слабке забезпечення фосфором із недостатньо прогрітого ґрунту, що тягне за собою проблеми з формуванням вторинної кореневої системи та робить їх більш вразливими до хвороб, які викликаються збудниками грибкової природи, зокрема, з класу ооміцетів. Внаслідок цього формування генеративних органів проходить в умовах, що не сприяють отриманню високого врожаю зерна доброї якості.

 

Як же допомогти рослині у таких випадках?

Ефективними у вирішенні цього питання є позакореневі підживлення рослин добривами, що містять фосфор. Саме цей спосіб застосування дає можливість використовувати їх малі фізичні маси незалежно від доступності елементів живлення у різних ґрунтах, нівелюючи при цьому ймовірність небажаних трансформацій елементу у недоступні форми.

За позакореневого підживлення хімічні сполуки надходять у листок і включаються у біологічні цикли без додаткових енерговитрат для рослинного організму, знижуючи при цьому негативні впливи зовнішніх стресів. Слід зазначити, що всисна сила листка посилюється за зростання температури, тому рослини швидше будуть поглинати мінеральні речовини у разі їх обприскування розчинами добрив.

Проте у ракурсі позакореневого підживлення потрібно визначитись: обрати ортофосфати чи фосфіти.

 

Чому важлива саме форма фосфору?

Важливу роль відіграє форма фосфору (рис. 1), яка обумовлює спектр переваг добрив. Фосфіти (Phi (H2PO3)), порівняно з фосфатами (Pi (H2PO4)), характеризуються високою розчинністю у воді і краще проникають у листкові тканини, в результаті чого швидше включаються у біохімічні процеси. Особливо важлива роль цих сполук як донорів електронів для енергетичних перетворень.

 

Рис. 1. Структурна формула фосфатів і фосфітів (джерело: Plant Biotechnol J. 2017 Dec; 15(12): 1493–1508)

7 398 58 1

Потрапивши у рослину, лише невелика частина фосфітів перетворюється до форми фосфату, проте більшість їх зберігається стабільними у тканинах рослин протягом кількох місяців.

 

Форма фосфору обумовлює фунгіцидну дію добрив?

Фосфіти калію транспортую­ться із листків рослин до коренів, забезпечуючи контроль ряду хвороб кореневої системи (кореневі гнилі тощо). До того ж вони здатні ефективно контролювати специфічні види патогенних грибів (Oomycetes або Oomycota) і зменшувати ступінь тяжкості інших хвороб, стимулюючи синтез у рослинах широкого спектра біологічно активних метаболітів.

Позакореневе внесення фосфітів обумовлює їх циркуляцію по рослині та накопичення у пагонах і коренях, що дає можливість цим сполукам здійснювати контроль розвитку патогенів борошнистої роси. Саме тому ефективним є застосування мікродобрив на основі фосфітів на посівах пшениці не тільки за відновлення весняної вегетації, а й на більш пізніх етапах росту та розвитку рослин.

 

Виробничі досліди ТОВ «Агроток», Кіровоградська обл. Вигляд посівів через 20 днів після позакореневого підживлення фосфітними добривами (09.04.2018)

7 398 58 2

 

Виробничі досліди ТОВ «Агроток», Кіровоградська обл. Вигляд посівів через 3 місяці після позакореневого підживлення фосфітними добривами (19.06.2018)

7 398 58 3

 

Який механізм дії фосфітів калію на патогени?

Фосфіти (Phi) калію порушують розмноження грибів, пригнічуючи міцелярний ріст гриба, сприйняття і передачу сигналів про перехід із вегетативного у генеративний ріст (рис. 2). Це стає причиною припинення формування спорангіїв і вивільнення зооспор, внаслідок чого знижується потенціал патогена.

 

Рис. 2. Механізм дії фосфітів на патоген: вони пригнічують фосфорилювання, конкурують за сайти зв’язування фосфатів у ферментах фосфорилювання і викликають зміну пулу нуклеотидів у патогені, що призводить до порушення обміну речовин та інгібування росту. Вони індукують експресію захисних молекул, таких як фітоалексини і патогенні (PR) білки для безпосереднього блокування патогена. Ці молекули посилають системні сигнали тривоги на неінфіковані сусідні клітини й індукують механізми захисного реагування

7 398 59 1

(Джерело: Plant Biotechnol J. 2017 Dec; 15(12): 1493–1508)

 

Дія фосфітів на патогени може бути різна.

Пряма: фосфіти формують пори у мембранах клітин патогена, обумовлюючи витікання клітинного соку.

Непряма: фосфіти вносять транскрипційні зміни під час синтезу білків, які формують стінки клітин, що призводить до загибелі патогена.

 

Вплив фосфітів на рослинний організм

Наразі вченими встановлено, що, контролюючи розвиток борошнистої роси, фосфіти сприяють відростанню більшої кількості кореневих відростків і покращенню укорінення рослин, а це, своєю чергою, дає можливість останнім краще розвинути надземну частину.

У період вегетації рослин фосфіти підвищують інтенсивність утворення квіток, кількості зерен у колоску і, відповідно, врожайність. Фізіологічні реакції рослин на фосфіт пов’язані з його впливом на внутрішні гормональні і хімічні зміни, метаболізм білків, вуглеводів тощо. Це сприяє оптимальному розвитку площі листкової поверхні, вмісту хлорофілу, підвищенню акумуляції білків у зерні (рис. 3).

 

Рис. 3. Вплив фосфітів на формування якості продукції рослинництва (Джерело: Plant Biotechnol J. 2017 Dec; 15(12): 1493–1508)

7 398 59 2

 

Які ж продукти обрати?

Звертаємо Вашу увагу на лінійку фосфітних добрив компанії «ЕКООРГАНІК», які відомі українським сільгоспвиробникам із 2015 року та з кожним роком стають все більш затребуваними. Найбільшою популярністю користуються продукти Еколайн Фосфітний (К), Еколайн Фосфітний (К-Аміно), Еколайн Фосфітний (К-Zn), Грос Фосфіто-NP. У цих добривах найвища із представлених на ринку концентрація фосфору у формі фосфітів (до 60%), а також високий відсоток калію (до 35%). Важливо, що ці та інші продукти з лінійки фосфітних добрив «ЕКООРГАНІК» не містять інших форм фосфору (фосфатів). Ще одна важлива перевага — їхні буферні властивості у бакових сумішах — вони коригують pH розчину в бік підкислення та не вступають у взаємодію з іншими компонентами бакової суміші.

Ці продукти також містять у своєму складі бор, який забезпечує інтенсивний поділ клітин і життєздатність пилку. Крім того, Еколайн Фосфітний (К-Аміно) містить L-α-амінокислоти рослинного походження. Такі речовини легко засвоюються рослинами, безпосередньо включаючись у метаболічний процес білків, що утворюють ферменти і ферментні комплекси. Наявність їх забезпечує стресостійкість, у той час як побудова цих амінокислот у тілі рослин є досить енерговитратною.

Запорукою досягнення позитивного впливу на рослини добрив на основі фосфітів, як і інших, є дотримання рекомендацій щодо їх застосування: норм та способу внесення, фази розвитку культури, температурного режиму, стану посівів.

logo ecoorganic

Надія БОРДЮЖА, доцент кафедри агрохімії та
якості продукції рослинництва НУБіП України

1

 14 вересня 2019
Проведені консалтинговою компанією Pro-Consulting маркетингові дослідження показують, що інвестувати у вирощування нуту в Україні вигідно вже сьогодні. За даними розрахунків, рентабельність такого виробництва становитиме 52%.
Проведені консалтинговою компанією Pro-Consulting маркетингові дослідження показують, що інвестувати у вирощування нуту в Україні вигідно вже сьогодні. За даними розрахунків, рентабельність такого виробництва становитиме 52%.
14 вересня 2019
 14 вересня 2019
Європейський Союз анонсував проект щодо покращення законодавства України у сфері тваринництва, включаючи питання здоров'я та благополуччя тварин.
Європейський Союз анонсував проект щодо покращення законодавства України у сфері тваринництва, включаючи питання здоров'я та благополуччя тварин.
14 вересня 2019
 13 вересня 2019
Для фермерів стали доступними удосконалені обприскувачі KUHN, що збільшують ефективність внесення робочого розчину пестицидів і добрив.
Для фермерів стали доступними удосконалені обприскувачі KUHN, що збільшують ефективність внесення робочого розчину пестицидів і добрив.
13 вересня 2019
 13 вересня 2019
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект №2140 від 12 вересня «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вжиття заходів стосовно захисту бджільництва».
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект №2140 від 12 вересня «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вжиття заходів стосовно захисту бджільництва».
13 вересня 2019
 13 вересня 2019
Вартість використання вагонів-зерновозів «Укрзалізниці» в 2019/20 МР на аукціонах «ProZorro.Продажі» при групових відправленнях становить на 51% більше базової ставки і на 6% вище маршрутної.
Вартість використання вагонів-зерновозів «Укрзалізниці» в 2019/20 МР на аукціонах «ProZorro.Продажі» при групових відправленнях становить на 51% більше базової ставки і на 6% вище маршрутної.
13 вересня 2019
 13 вересня 2019
Апеляційний орган Світової організації торгівлі (СОТ) відхилив апеляцію України щодо програної РФ суперечці про мита на нітрат амонію.
Апеляційний орган Світової організації торгівлі (СОТ) відхилив апеляцію України щодо програної РФ суперечці про мита на нітрат амонію.
13 вересня 2019

Please publish modules in offcanvas position.