Граундфікс® — прорив у біотехнологіях

Граундфікс® — прорив у біотехнологіях

Удобрення є одним із найдорожчих елементів агротехніки, тому досвідчені агрономи рекомендують: живлення повинно бути максимально оптимізованим. У системі живлення рослин вже неможливо ігнорувати мікробіологічні препарати, дія яких спрямована на підвищення родючості ґрунтів шляхом раціонального використання їх природного потенціалу, а саме: активізації позитивних ґрунтово-біологічних процесів, оптимізації кореневого живлення рослин із ґрунту та мінеральних добрив, та відновленні мікрофлори ґрунту. Більш того, біологічні ЗЗР доводять економічну ефективність.

Мікробіологи української компанії БТУ-ЦЕНТР створили комплексне ґрунтове біодобриво Граундфікс®. Механізм дії препарату полягає у мобілізації фосфору та калію із нерозчинних сполук ґрунту, фіксації азоту й переведення його в доступну для рослин форму та підвищенні ефективності мінеральних добрив. Це досягається завдяки діяльності комплексу мікроорганізмів, які входять до складу препарату — Bacillus subtilis, Bacillus megaterium var. phosphaticum, Azotobacter chorococcum, Enterobacter та Paenibacillus polymyxa (загальне число життєздатних клітин (0,5-1,5) х 109 КУО/см³). Крім того, Граундфікс® насичений вітамінами, фітогормонами, амінокислотами та іншими фізіологічно-активними речовинами.

Для отримання об’єктивних даних щодо ефективності дії Граундфіксу® з різними нормами мінеральних добрив у 2019 р. було проведено низку досліджень у Вінницькому національному аграрному університеті на посівах соняшнику, кукурудзи та сої. Сівба кукурудзи відбувалася 24.05.2019 р. гібридом Р 8409 (Brevant Seeds), сої — 29.04.2019 р. сортом Медісон та соняшнику — 21.05.2019 р. гібридом НК Конді.

 

Дослідження на кукурудзі

РК-мобілізатор Граундфікс® покращує живлення рослин та підвищує урожайність кукурудзи на всіх варіантах удобрення.

 • На фоні повної норми мінеральних добрив N90P90K90 (100% NPK) внесення Граундфіксу® в нормі 3 та 5 л/га підвищило урожайність кукурудзи на 0,65-2,32 т/га порівняно з контролем (лише мінеральні добрива).
 • Застосування зменшеної на 30 % норми мінеральних добрив (70% NPK) сумісно з Граундфіксом® у нормі 3 та 5 л/га забезпечило приріст урожайності до контролю (100 % NPK) 1,23 та 1,45 т/га, або на 10,6 та 12,5 %;
 • Використання Граундфіксу® самостійно у нормі 5 та 8 л/га позначилося на формуванні врожаю на рівні 9,56 та 9,95 т/га.

 

Отже, проаналізувавши вплив мінеральних добрив на урожайність кукурудзи, встановлено, що ефективність останніх за повної їх норми використання завдяки Граундфіксу® в дозі 5 л/га підвищилась на 20%. Результати 2019 р. підтверджують аналогічні дані, які отримали в цій установі 2018 року щодо ефективності мінеральних добрив за рахунок PK-мобілізатору Граундфікс®.

 

Врожайність кукурудзи за застосування Граундфіксу® та мінеральних добрив, Вінницький НАУ, 2019 р.

04 419 42 2

 

Дослідження на сої

Аналіз даних свідчить, що тенденція збільшення урожайності сої у разі застосування Граундфіксу® аналогічна кукурудзі.

 • Використання Граундфіксу® в нормі 5 л/га без мінеральних добрив забезпечило урожайність сої 3,01 т/га, а в нормі 8 л/га — на 3,14 т/га. Під час застосування лише мінеральних добрив у нормі N30P60K60 без Граундфіксу® урожайність сої сягала 3,24 т/га. Як ми бачимо з результатів, вплив Граундфіксу® 8 л/га на урожайність сої не суттєво поступався повній нормі мінеральних добрив.
 • Використання Граундфіксу® в нормі 3 та 5 л/га у поєднанні з повною нормою мінеральних добрив збільшувало урожайність культури на 0,41 та 0,68 т/га, порівняно з внесенням самих лише мінеральних туків.
 • За зменшеної на 30% норми мінеральних добрив та додаванні Граундфіксу® 3 і 5 л/га приріст урожаю становив 0,21 та 0,5 т/га.

 

Провівши аналіз підвищення урожайності на варіанті з повною нормою мінеральних добрив та біодобривом Граундфікс® у нормі 5 л/га, встановлено підвищення ефективності внесених добрив за рахунок бактеріального препарату на 21 %.

 

Врожайність сої за застосування Граундфіксу® та мінеральних добрив, Вінницький НАУ, 2019 р.

04 419 42 3

 

Дослідження на соняшнику

Дослідження впливу мінеральних добрив у поєднанні з Граундфіксом® проводили також на соняшнику. Аналіз даних свідчить, що використання біодобрива підвищило урожайність соняшнику на всіх варіантах удобрення аналогічно попереднім культурам.

 • У варіанті, де використовували лише мінеральні добрива, врожайність насіння становила 3,87 т/га, а за використання Граундфіксу® у нормі 8 л/га —
  3,85 т/га. Тобто у цьому разі застосування препарату 8 л/га можна прирівняти внесенню мінеральних добрив у дозі N60P60K60. Зауважимо, що така ефективність була досягнута за високого рівня родючості ґрунту.
 • Використання Граундфіксу® в нормі 3 і 5 л/га сприяло збільшенню урожайності, порівняно з контролем, за повної норми мінеральних добрив на 0,46 та 0,54 т/га, а за зменшеної на 30 % — відповідно, 0,22 та 0,29 т/га.

 

Урожайність соняшнику за застосування Граундфіксу® та мінеральних добрив, Вінницький НАУ, 2019 р.

04 419 43 1

 

ЩО У ПІДСУМКУ?

Отже, внесення біодобрива Граундфікс® сприяє покращенню засвоюваності елементів живлення із ґрунту. При цьому приріст урожаю від Граундфіксу® на сої та соняшнику не суттєво відрізняється від приросту за рахунок мінеральних добрив. Застосування ґрунтового добрива Граундфікс® у нормі 5 л/га підвищує ефективність мінеральних добрив на 21 % на сої, на 20 % на кукурудзі та на 14% на соняшнику. За використання зменшеної на 30% кількості мінеральних добрив сумісно з біодобривом спостерігається тенденція підвищення урожайності на всіх варіантах досліду, порівняно із внесенням лише повної дози мінеральних добрив.

 

Виробничі дослідження

Дослідження РК-мобі­лізатора Граундфікс® проводили також і у виробничих дослідах на соняшнику та кукурудзі.

 • Холдинг ТАС-АГРО, ТОВ «Агро-Богуславщина-Еко», Київщина. У 2018 р. застосовували Граундфікс® у нормі 5 л/га під передпосівну культивацію під соняшнику. Отримано прибавку 0,61 т/га за рівня урожайності на контролі 3,66 т/га.
 • У виробничих дослідах у ТОВ АПК «Розкішна», Кіровоградщина 2018 року також отримано підвищення урожайності соняшнику за рахунок Граундфіксу®5 л/га у суміші з біоприлипачем Липосам, 0,5 л/га. Приріст становив 0,45 т/га за урожайності варіанту без біопрепаратів 2,65 т/га.
 • Аналогічна тенденція простежується і в Чернігівській обл. — застосування Граундфіксу® в нормі 5 л/га дало прибавку урожайності соняшнику 0,5 т/га за рівня на контролі 4,3 т/га.

 

На виробничих дослідженнях ґрунтового добрива Граундфікс® у посівах кукурудзи спостерігається схожа закономірність зростання урожайності, як і в посівах соняшнику.

 • У холдингу VitAgro, ПП «Аграрна Компанія 2004» вносили Граундфікс® у нормі 5 л/га, завдяки якому одержано приріст 0,31 т/га за рівня контрольного варіанту 11,52 т/га.

 


ЩО У ПІДСУМКУ?

Отже, виробничі досліди підтверджують дані, отримані в науковій установі щодо підвищення впливу ґрунтового добрива Граундфікс® на доступність елементів живлення та збільшення урожайності сільськогосподарських культур.

 

Економічний ефект

Поряд з агрономічною ефективністю будь-яку агротехнологію або її елемент оцінюють з точки зору економічного ефекту, який завжди є визначальним у її виборі господарством. Інтегрованим показником, що нині досить часто застосовують для оцінювання виробничої діяльності в агросфері, є показник ЕВITDA. За тлумаченням — це різниця між виручкою та виробничими витратами без урахування амортизації і податків у розрахунку на 1 га. ЕВITDA не є стабільним показником, оскільки суттєво залежить від коливання ціни реалізації на продукцію, але виступає індикатором рівня виробничих витрат в агротехнології.

Розглядаючи кожен варіант досліду як потенційний для агротехнології із різним ресурсним навантаженням, було проведено відповідні економічні розрахунки. Аналіз здійснювали за двома найпоширенішими у рослинництві України високомаржинальними культурами — соняшнику та кукурудзі на зерно.

 

Показник EBITDA за застосування Граундфіксу® при вирощуванні соняшнику та кукурудзи, Вінницький НАУ, 2019 р.

04 419 43 2

 

Соняшник. Отже, використання Граундфіксу® у нормі 3 л/га на фоні повної мінеральної системи удобрення забезпечило зростання рівня ЕВITDA з 1 га на 20 %, а за внесення 5 л/га цього препарату — на 23 %, порівняно з мінеральною системою удобрення. На увагу заслуговує факт, що зниження норми мінеральних добрив на 30% та внесення Граундфіксу® (3,0-5,0 л/га) забезпечило рівень ЕВITDA, який вищий від варіанту з повним мінеральним добривом на 16-18 %. Загалом, у разі зниження норми мінеральних добрив на 30% та додавання біологічного добрива Граундфікс® виробничі витрати зменшились на 775-1025 грн/га.

Застосування для удобрення соняшнику лише мікробіологічного добрива Граундфікс® забезпечило ефект на рівні мінеральної системи з внесенням N60P60K60.

Кукурудза на зерно. Аналогічні розрахунки, проведені на кукурудзі на зерно, свідчать, що внесення 3,0 і 5,0 л/га біодобрива на фоні мінеральної системи із N90P90K90 сприяло збільшенню ЕВITDA на 8 та 33 % відповідно, порівняно з самою лише мінеральною системою удобрення. На варіантах зі зниженою на 30 % нормою мінеральних добрив та внесенням 3,0-5,0 л/га Граундфікс® рівень ЕВITDA зріс на 16-18 %. При цьому скорочення норми внесення туків з урахуванням вартості біопрепарату забезпечило зменшення виробничих витрат на 1,50-1,76 тис. грн/га. Варіант агротехнології із застосуванням лише Граундфіксу®, яка може позиціонуватись як органічна, незначною мірою (лише на 1-6 %) поступалось варіанту з мінеральною системою удобрення за рівнем виробничих витрат.

Таким чином, застосування Граундфіксу® у нормі 3-5 л/га є ресурсоощадним елементом агротехнологій вирощування соняшнику і кукурудзи на зерно, агрономічна ефективність якого виразилась у прирості урожайності культур, а економічна — у зниженні виробничих витрат та підвищенні показника ЕВITDA на 1 га.

svidome

 27 жовтня 2020
Лише реальна загроза банкрутства може бути причиною перегляду зобов’язань по зерновим форвардам.
Лише реальна загроза банкрутства може бути причиною перегляду зобов’язань по зерновим форвардам.
27 жовтня 2020
 27 жовтня 2020
На період до 6 листопада 2020 року в Україні очікується спокійна, тепла погода із нічними туманами. Тумани будуть відігравати значну роль у зволоженні посівів озимини, адже це теж волога.
На період до 6 листопада 2020 року в Україні очікується спокійна, тепла погода із нічними туманами. Тумани будуть відігравати значну роль у зволоженні посівів озимини, адже це теж волога.
27 жовтня 2020
 27 жовтня 2020
Всеукраїнський Конгрес Фермерів і Насіннєва Асоціація України звернулись до компаній-виробників насіння щодо надання допомоги для посівної фермерам півдня Одещини.
Всеукраїнський Конгрес Фермерів і Насіннєва Асоціація України звернулись до компаній-виробників насіння щодо надання допомоги для посівної фермерам півдня Одещини.
27 жовтня 2020
 27 жовтня 2020
Наприкінці минулого тижня світові біржові ціни на кукурудзу продовжили зростання на тлі стримування продажів виробниками, хоча саме різкий стрибок цін і призвів до скорочення продажів.
Наприкінці минулого тижня світові біржові ціни на кукурудзу продовжили зростання на тлі стримування продажів виробниками, хоча саме різкий стрибок цін і призвів до скорочення продажів.
27 жовтня 2020
 27 жовтня 2020
Миколаївський морський порт за дев’ять місяців 2020 року обробив 9,577 млн тонн хлібних вантажів, з яких 9,558 – зерно. Перевалка зернових в морпорту скоротилася на 16,4% порівняно з аналогічним періодом 2019 року.
Миколаївський морський порт за дев’ять місяців 2020 року обробив 9,577 млн тонн хлібних вантажів, з яких 9,558 – зерно. Перевалка зернових в морпорту скоротилася на 16,4% порівняно з аналогічним періодом 2019 року.
27 жовтня 2020
 27 жовтня 2020
Станом на 26 жовтня, оптові ціни на картоплю на гуртовому ринку «Шувар» впали майже на 10%.
Станом на 26 жовтня, оптові ціни на картоплю на гуртовому ринку «Шувар» впали майже на 10%.
27 жовтня 2020

Please publish modules in offcanvas position.