Як допомогти посівам зернових культур пережити стресові умови?

/ Актуальні статті / Понеділок, 23 лютого 2015 12:42
Вадим ПОТЬОМКІНканд. с.-г. наук менеджер з розвитку зернових культур
компанія «Сингента»
Будь-яка рослина має певний потенціал урожайності, закладений самою природою і значною мірою селекціонером. Реалізує вона цей потенціал чи ні - залежить від цілої низки факторів, починаючи з погодних умов і закінчуючи елементами технології вирощування.

 

Якщо вибір правильної технології вирощування залежить від агронома, то негаразди погоди, які не дають змоги рослині розкрити свій потенціал, йому поки що непідвласні.
 
Головними факторами ризику у весняно-літній період на посівах зернових є негативний вплив на них низьких температур після відновлення вегетації, а також недостатня вологозабезпеченість або посуха у період формування продуктивного стеблостою та наливу зерна. Внаслідок дії стресових факторів рослина може скидати продуктивні стебла, формувати недостатню кількість колосків та зерен у колосі. Стресові фактори також призводять до зниження імунітету рослин та, як наслідок, до підвищення ризику ураження хворобами.
 
У циклі розвитку зернових культур є декілька критичних періодів з точки зору впливу стресових факторів на урожайність. Один із них — це фаза «кущіння-виходу в трубку», коли відбувається закладання продуктивних пагонів. Стресові фактори в цей період (а саме нестача вологи та елементів живлення, особливо азоту, фосфору та сірки) спричиняють зменшення кількості продуктивних пагонів, слабкий розвиток кореневої системи, а пізніше — скидання продуктивних пагонів. Крім того, в цей період відбувається утворення конусів наростання другого порядку, а отже, стресові умови будуть безпосередньо впливати на кінцеву урожайність.
 
Ще одним надзвичайно важливим періодом у циклі розвитку зернових культур є фаза наливу зерна, коли формується маса тисячі насінин та решта якісних показників. У цей період, крім шкідників і хвороб, рослині може нашкодити повітряна посуха, яка знижує масу тисячі насінин. Особливо важливим цей період є для насіннєвих посівів.
 
Стресовими умовами вважаються несприятливі зовнішні фактори, які призводять до напруженого стану живого організму. Цей стан спричиняє однотипні біохімічні реакції, спрямовані на їх подолання шляхом адаптації організму. Усі стреси, які впливають на рослину, можна поділити на три великі групи: біотичні (шкідливі організми — хвороби, шкідники, бур’яни), техногенні або антропогенні (близькість великих промислових об’єктів, автомагістралей тощо) та абіотичні (світло, волога, повітря, тип та рельєф ґрунту). Посуха, високі та низькі температури, пестицидні обробки призводять до таких фізіологічних порушень у процесах обміну речовин:
 
 • білок розкладається на компоненти;
 • виробляється гормон старіння — етилен;
 • руйнується коренева система;
 • рослина формує дрібне насіння.
 
За нормальних умов обмін речовин відновлюється, але не відновлюються втрати урожаю. Людина не спроможна підкорити сили природи, утім деякі технологічні розробки можуть допомогти рослині подолати наслідки стресових факторів або підготуватися до них.
 
altФункцію захисту рослин від різного роду шкідливих організмів на певній культурі або групі культур, як правило, успішно виконують якісні засоби захисту рослин, використання яких допомагає зберегти кількість та якість урожаю. Деякі з них мають додатковий позитивний фізіологічний вплив на культурні рослини.
 
Компанія «Сингента» вирішила об’єднати продукти, які справляють позитивний фізіологічний вплив на рослини в одну групу, що отримала назву «Удосконалення рослин». Продукти цієї групи не тільки виконують свою безпосередню функцію (захист рослин від хвороб, шкідників, регулювання росту), але й допомагають рослині підготуватися до впливу стресових факторів та знизити їхній негативний вплив.
 
У відповідь на настання стресових факторів на початкових етапах росту в рослинах знижується рівень антоціанів, які необхідні для зниження негативного впливу. Також у клітинах рослини підвищеними темпами виробляють перекис водню, який є надзвичайно потужним окиснювачем. Дія підвищеної кількості перекису водню на фоні нестачі антоціанів призводить до пошкодження клітин та негативного впливу на рослину. Особливо це стосується ярих культур, тому що останніми роками температура навесні наростає, а кількість вологи в ґрунті знижується дуже швидко.
 
Обробка рослин перед посівом протруйниками Круїзер або Селест® Макс знижує виробництво перекису водню та активізує процес виробництва антоціанів, тим самим знижуючи стресове навантаження на рослину.
 
Круїзер і Селест® Макс — препарати, які справляють комплексний фізіологічний вплив на рослину:
 
 • підвищують загальну стійкість сходів до стресів;
 • збільшують об’єм кореневої системи до початку кущіння на 12-23%;
 • зберігають задану кількість рослин на одиницю площі.
 
У генеративній фазі рослини найбільш чутливі до впливу стресових факторів. Підвищенні температури, особливо у період після цвітіння озимої пшениці у поєднанні з пересиханням поверхневого шару ґрунту, спричиняють пожовтіння, крапчастість, неінфекційні плямистості, схожі на піренофороз або септоріоз, які починаються з верхнього ярусу листків.
 
Недорозвинена з осені первинна коренева система є однією з основних причин такого неінфекційного пожовтіння і обмежує засвоєння мінеральних елементів живлення та вологи, а також формування повноцінної вторинної кореневої системи. Критичним є те, що її слабкий розвиток призводить до передчасного відмирання рослин. Розташована у поверхневому шарі ґрунту, вона все частіше стає «каменем спотикання» на пізніх етапах розвитку колосових для одержання високої урожайності. За сильного розвитку таких плямистостей і температурі понад +25 °С відбувається «запал», від якого настає передчасна стиглість зерна (точніше — відмирання рослин), а отже, і неповна реалізація біологічного потенціалу врожайності.
 
Такі симптоми спочатку проявляються вогнищами, а пізніше поширюються на все поле. Проявів білоколосості, як правило, не спостерігається. У цьому випадку фунгіцидні обробки не допомагають, і часто після застосування фунгіцидів відбувається збільшення ураження прапорцевого листка фізіологічними плямистостями, що пояснюється збігом у часі внесення препарату і відтоком поживних речовин з листів у колос.
 
Для запобігання цьому явищу найбільш доцільним є профілактичне застосування фунгіцидів із фізіологічною дією (Амістар Екстра, 0,75 л/га або Амістар Тріо®, 0,8-1,0 л/га), які дають змогу рослинам протистояти несприятливим умовам навколишнього середовища (повітряна посуха, високий рівень сонячного випромінювання тощо).
 
Такий вплив на рослину викликаний декількома причинами. По-перше, препарат впливає на регуляцію водного обміну в рослині через вплив на транспіраційну систему. По-друге, він активізує антиоксидантну систему рослини та знижує виробництво й вплив активних форм кисню та їх похідних. По-третє, Амістар підсилює поглинання вуглекислого газу та активність фотосинтезу, а також оптимізує використання азоту.
 
Фунгіциди Амістар найбільш ефективні при обробках до моменту утворення колосу (фаза виходу в трубку). У цьому випадку вони максимально проявляють свою фізіологічну дію. Така обробка зберігає виповненість зерен у колосі, яка може значною мірою знижуватися на пізніх фазах через посуху і недостатній розвиток кореневої системи.
 
Фунгіциди Амістар на сьогодні є єдиними препаратами, ефективними проти фізіологічних плямистостей, які широко розповсюджені на озимому ячмені в другій половині вегетації (триазольні препарати в цьому випадку неефективні).
 
alt
 
Внесення Амістар Тріо® та Амістар Екстра у фазі виходу в трубку позитивно впливає також на продуктивний стеблостій зернових. При внесенні Амістар Тріо® в нормі 1,0 л/га кількість продуктивних стебел збільшилась до 305 шт./м2 порівняно з 292 шт./м2 у контролі, а при внесенні Амістар Екстра до 325-350 шт./м2, залежно від фази внесення. Внесення Амістар Тріо® доцільне при високому інфекційному фоні (септоріоз, піренофороз, борошниста роса). Амістар Екстра доцільно використовувати для довготривалого профілактичного контролю прикореневих гнилей у фазі виходу в трубку.
 
Важливим є також використання в цій фазі рострегулюючих препаратів. Внесення Моддус® у фазі виходу в трубку спричиняє перерозподіл поживних речовин таким чином, що на момент формування колосу він отримує все необхідне для реалізації біологічного потенціалу урожайності. Саме в цей період закладається кількість колосків у колосі. Важливо, що використання Моддус® в цей період вирівнює стеблостій таким чином, що усі пагони розвиваються рівномірно і зберігається коефіцієнт кущіння. У дослідах при весняному внесенні Моддус® в нормі 0,4 л/га кількість продуктивних стебел була на 15-20 % вищою порівняно з контрольними ділянками.
 
До особливостей використання препарату слід віднести можливість зниження норми витрати на 25 % при застосуванні з препаратами Альто® СуперАмістар Екстра та Амістар Тріо®, але не менше 0,2 л/га за одну обробку. Небажано використовувати препарат, коли рослина вже перебуває у стресовому стані або передбачаються нічні приморозки одразу після обробки.
 
Основною проблемою другої половини вегетації на озимих є слаборозвинена коренева система, розташована переважно у верхньому шарі ґрунту. У цьому випадку при настанні високих температур рослини потерпають від температурного стресу, що супроводжується швидким висушуванням верхнього шару ґрунту. Такі умови складаються, як правило, після фази прапорцевого листка і призводять до блискавичного всихання листків, формування невиповненого і щуплого зерна. Нерідко такі симптоми приписують вірусам, бактеріозам, опікам препаратами тощо, хоча найчастіше вони викликані абіотичними причинами.
 
Використання препаратів Амістар Екстра та Амістар Тріо® в цей період буде мати фізіологічний вплив на рослину. Виражається він у підвищенні посухостійкості посівів та стійкості до підвищених температур. Різке підвищення температури призводить до підсилення інтенсивності всіх процесів у рослині. Таким чином, рослина здатна дуже швидко реалізувати свою функцію розмноження, та разом із тим це сильно впливає на її продуктивність. При слабкому або поверхневому розвитку кореневої системи цей процес відбувається практично миттєво, формуючи недорозвинене колосся та щупле зерно. Процес відтоку асимілятів у колос незворотній, тому необхідно вжити всіх заходів, щоб уповільнити його, на що впливатиме розвиток кореневої системи, оптимізація засвоєння азоту та вологи.
 
Використання Амістар Тріо® та Амістар Екстра здатне:
 
 • в 0,6-1,2 разів підсилювати процеси вторинного перетворення азоту в клітинах рослин, що дає змогу зберегти урожайність при однаковому рівні внесення азотних добрив;
 • активувати максимальне використання асиміляційної поверхні листків рослин, які на 3-7 днів довше залишаються зеленими, а перетворення азотних речовин на енергію відбувається більш якісно;
 • в умовах повітряної посухи рослини, оброблені Амістар Тріо® або Амістар Екстра, на 11-17% продуктивніше використовують доступну вологу, що навіть за відсутності листкових патогенів зберігає 3-5 ц/га урожаю.
 
При системі з двох фунгіцидних обробок для кращого ефекту більш доцільно проводити перший із них якнайраніше. Перша обробка, проведена у фазі виходу в трубку, забезпечує на 4 ц/га вищий урожай, ніж проведена у фазі прапорцевого листка.
 
Позитивний вплив буде мати обробка посівів Моддус® перед колосінням, яка сприяє збереженню кількості колосків у колосі та збільшує їхню виповненість порівняно з контролем, а також зменшує ламкість підколоскового міжвузля, що знижує втрати при збиранні. Така обробка є доцільною за вологих погодних умов, коли можливий перестій посівів та висока вірогідність вилягання загущених посівів.
 
Застосування препаратів лінійки «Удосконалення рослини» забезпечить:
 
 • Активацію захисних механізмів рослини з самого початку росту
 • Стимулювання розвитку первинної та вторинної кореневої системи
 • Отримання дружніх сходів
 • Підвищення коефіцієнту засвоєння доступного азоту та вологи
 • Збільшення накопичення цукрів у клітинному соку для перезимівлі
 • Підвищення стійкості до ураження фізіологічними захворюваннями
 • Збереження продуктивного стеблостою
 • Збереження кількості колосків у колосі
 • Підсилення фотосинтетичної активності листя (подовження життя листя)
 • Збільшення маси тисячі насінин.

svidome

 02 грудня 2021
Сьогодні Верховна Рада України підтримала проект Закону «Про Державний бюджет України на 2022 рік» у другому читанні та в цілому.
Сьогодні Верховна Рада України підтримала проект Закону «Про Державний бюджет України на 2022 рік» у другому читанні та в цілому.
02 грудня 2021
 02 грудня 2021
Мінекономіки розширило перелік української сільгосптехніки, 25% вартості якої відшкодовує держава. Підтримка надається в рамках бюджетної програми «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва».
Мінекономіки розширило перелік української сільгосптехніки, 25% вартості якої відшкодовує держава. Підтримка надається в рамках бюджетної програми «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва».
02 грудня 2021
 02 грудня 2021
29 листопада до Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надійшло повідомлення про загибель 3-місячної свинки вагою 20 кг в підсобному господарстві при психоневрологічному інтернаті (ПНІ) в с. Веселий Кут Новоукраїнського району.
29 листопада до Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надійшло повідомлення про загибель 3-місячної свинки вагою 20 кг в підсобному господарстві при психоневрологічному інтернаті (ПНІ) в с. Веселий Кут Новоукраїнського району.
02 грудня 2021
 02 грудня 2021
У системі Прозорро.Продажі кількість земельних аукціонів у листопаді збільшилася в 4,5 разів у порівнянні із жовтнем. 96% усієї землі, яка пропонується до здачі в оренду, – це землі сільськогосподарського призначення.
У системі Прозорро.Продажі кількість земельних аукціонів у листопаді збільшилася в 4,5 разів у порівнянні із жовтнем. 96% усієї землі, яка пропонується до здачі в оренду, – це землі сільськогосподарського призначення.
02 грудня 2021
 02 грудня 2021
У зв'язку з проведенням робіт із модернізації інфраструктури АТ «Укрзалізниця» запроваджує тимчасові обмеження на перевезення транзитних вантажів через територію України.
У зв'язку з проведенням робіт із модернізації інфраструктури АТ «Укрзалізниця» запроваджує тимчасові обмеження на перевезення транзитних вантажів через територію України.
02 грудня 2021
 02 грудня 2021
Останніми роками чеська компанія BEDNAR росте швидкими темпами. За долею ринка України в своїх сегментах грунтообробної техніки компанія вже входить в топ-3 серед іноземних виробників. Крім цього у компанії великі амбіції в сегменті посівної техніки.
Останніми роками чеська компанія BEDNAR росте швидкими темпами. За долею ринка України в своїх сегментах грунтообробної техніки компанія вже входить в топ-3 серед іноземних виробників. Крім цього у компанії великі амбіції в сегменті посівної техніки.
02 грудня 2021
До відкриття ринку землі лишилося ЧИТАТИ

18628 w banner Quantis SKh 21 300x400 1636975961972

Please publish modules in offcanvas position.