Гербіцидна броня для озимого ріпаку. Літо — осінь 2021 р.

Гербіцидна броня для озимого ріпаку. Літо — осінь 2021 р.

/ Актуальні статті / Вівторок, 13 липня 2021 10:00

Не секрет, що одним із ключових моментів отримання високих та сталих урожаїв озимого ріпаку є чисті від бур’янів посіви. З одного боку, ріпак за сприятливих умов вирощування є однією з найконкурентоспроможніших стосовно бур’янів культур, а з іншого — на таку здатність ріпаку насамперед впливає культура землеробства (оптимальний строк посіву, якісна підготовка насіннєвого ложа, густота продуктивного стеблостою), час появи сходів ріпаку і бур’янів, а також їх видовий склад. Однак при порушенні агротехніки та за несприятливих погодних умов (передусім нестачі опадів) ріпак може сильно заростати бур’янами (Фото 1).

Особливо гостро ця проблема стоїть на зріджених посівах, за поганих ґрунтових умов або через засушливу погоду після посіву. На таких полях втрати від забур’яненості можуть бути значно вищими і сягати 30–60%. Наявність бур’янів не сприяє доброму розвитку культури та накопиченню цукрів, що є запорукою успішної перезимівлі. Видовий склад бур’янів у посівах ріпаку щороку залежить від погодних умов та місцевості. Він також змінюється залежно від стратегії захисту, спектра гербіцидів, які застосовували на попередніх культурах сівозміни, способу обробітку ґрунту тощо (Фото 2).

Осіннє внесення гербіцидів на озимому ріпаку має бути спрямовано насамперед на контроль багаторічних та зимуючих бур’янів. На сьогодні існує декілька варіантів гербіцидного захисту озимого ріпаку, які поділяються на ґрунтовий, післясходовий та комбінований. Кожен варіант має свої особливості та визначену низку своїх характерних гербіцидів.

 

14 453 34 1

Фото 1. Вплив падалиці пшениці на розвиток озимого ріпаку.
Біла Церква, 2020

 

Багаторічні види бур‘янів бажано і економічно доцільно розпочинати контролювати завчасно шляхом їх знищення у посівах культур-попередників, зокрема озимої пшениці, ячменю, селективним гербіцидом Пріма™ Форте або проведення післязбиральних заходів захисту за допомогою поєднання системи обробітку ґрунту і гербіцидів суцільної дії.

Захист посівів ріпаку потрібно починати заздалегідь, на етапі підготовки ґрунту. Перш за все це пов’язано з біологією культури та її гербокритичним періодом. У початковий період росту і розвитку ріпаку бур'яни можуть не тільки знизити врожайність культури, а й негативно вплинути на якість отриманого врожаю. Ріпак особливо чутливий до бур'янів у перші 10–20 днів вегетації, тому в цей проміжок часу поле має бути абсолютно чистим від бур'янів. Отже, ми повинні дати старт культурі на полі без бур’янів, а зробити це можна тільки за умови використання ґрунтових гербіцидів. Високоефективним і перевіреним часом прийомом є ґрунтове внесення гербіциду Дуал Голд®. Характерною ознакою цього препарату є те, що він з усієї великої групи хлорацетамідів найменш фітотоксичний для культури. Фітотоксичність представників групи хлорацетамідів може проявлятися у затримці сходів, що після внесення деяких із цих продуктів сягає до 3 тижнів. Крім того, необхідно також відмітити, що використання господарствами численних генериків з діючою речовиною метолахлор призводить до неочікуваних наслідків.

 

14 453 34 2

Фото 2. Змішаний тип забур’янення злаковими та дводольними бур’янами. Біла Церква, 2020

 

Завдяки високій ефективності Дуал Голд® дозволяє очистити поле від однорічних злакових і більшості однорічних дводольних бур'янів. Препарат забезпечує надійний і тривалий захист культури в ранній, найбільш критичний період розвитку, при цьому не має фітотоксичної дії навіть у разі передозування. Дуал Голд® не залишає шансів конкурентам, завдячуючи відмінній ефективності та чудовій толерантності культурних рослин. До того ж він дозволяє обирати різні варіанти його застосування: до посіву (навіть за тиждень) на підготовлений для посіву ґрунт або після посіву, до появи сходів культури. Дуал Голд® має в 3–8 разів меншу летючість, порівняно з іншими ґрунтовими препаратами. Для розширення спектра дії проти дводольних видів бур’янів рекомендовано застосовувати продукти, які містять кломазон (Фото 3).

 

14 453 35 1

Фото 3. Ефективність суміші Дуал Голд® та д.р. кломазон на фоні необробленого контролю. Біла Церква, 2020

 

Період захисної дії у препарату в посівах озимого ріпаку становить 3–6 тижнів, залежно від погодних умов. Цей гербіцид застосовується в нормі витрати 1,4–1,6 л/га (залежно від типу ґрунту). Норма витрати робочого розчину — 200–400 л/га. Крім того, варто нагадати основний постулат внесення Дуал Голд®: поверхня ґрунту повинна бути добре вирівняною, не містити великих грудок, на яких осідає значна частина препарату.

Дуал Голд® виступає добрим союзником посходових препаратів у комбінованій системі захисту культури. Гербіцид істотно ослаблює рослини бур‘янів, які все ж змогли дати сходи, це сприяє підсиленню ефективності посходових гербіцидів, суттєво розширює спектр їх захисної дії (Фото 4).

 

14 453 35 2

Фото 4. Тривалість захисту озимого ріпаку сумішшю Дуал Голд® та д.р. кломазон. Біла Церква, 2020

 

Якщо на полі сходять осоти, особливо жовтий та рожевий, компанія «Сингента» рекомендує використовувати Лонтрел™ Гранд. Цей гербіцид, так само як і Пріма™ Форте, що застосовується на зернових культурах та кукурудзі, має змогу не тільки і не стільки контролювати вегетуючу (зелену) частину осотів, а й здатний проникати глибоко у їх кореневу систему. Крім осотів, Лонтрел™ Гранд ефективно контролює й інших представників родини складноцвітих, зокрема волошку синю, роман польовий, падалицю соняшнику, нетребу звичайну, амброзію полинолисту. Даний гербіцид також високоефективний проти деяких представників родини пасльонових (паслін чорний) та гречкових (гірчак почечуйний). Лонтрел™ Гранд є ідеальним партнером для бакових сумішей з протизлаковим гербіцидом Фюзілад Форте®.

Актуальність захисту посівів ріпаку від злакових бур’янів, особливо сходів падалиці зернових культур, дуже висока, оскільки падалиця досить інтенсивно заглушає ріпак і пригнічує його на початку вегетації (див. Фото 1).

Сучасний ринок грамініцидів в Україні представлений доволі широким спектром препаратів. Механізм їх дії практично однаковий — це блокування ацетил-СоА-карбоксилази (АСС). Проте водночас усі препарати досить різні у швидкості дії, а найголовніше — у впливі на саму рослину, що захищається. Ці відмінності обумовлені не тільки вмістом різних діючих речовин. Навіть препарати з однаковим активним інгредієнтом мають певні суттєві відмінності, бо відрізняються вмістом самої препаративної форми (ПАР, сурфактанти, розчинники та ін.).

Універсальним та ефективним препаратом для контролю падалиці, а також інших однорічних і багаторічних злакових бур’янів, є Фюзілад Форте®, який вирізняється високою ефективністю в умовах посухи, швидкою дією (вже через 5–7 днів злаки засихають) та відсутністю фітотоксичності. Через досить жорсткі погодні умови актуальним даний гербіцид на ріпаку буде і цього року. Оскільки на відміну від багатьох інших грамініцидів Фюзілад Форте® дуже безпечно і м’яко діє на озимий ріпак, рослини прекрасно продовжують свій розвиток, і, що не менше важливо, він не впливає на зниження зимостійкості культури. Фюзілад Форте® контролює всі однорічні та багаторічні злакові бур’яни, до того ж робить це досить швидко — вже через 7–10 днів після обробки бур’яни гинуть. Норма витрати препарату проти однорічних злакових бур’янів коливається у межах 0,7–1,0 л/га, для багаторічних та проти падалиці зернових — 1,5–2,0 л/га. Проти однорічних злакових бур’янів обробку рекомендується проводити у фазу 2–4 листки, багаторічних — за висоти бур’янів 10–15 см. Ефективність препарату не знижується навіть після опадів, якщо вони пройшли вже через 30 хв після внесення гербіциду. І це ще не всі переваги Фюзілад Форте®.

Отже, компанія «Сингента» рекомендує використовувати описані гербіциди в комбінованій системі для захисту озимого ріпаку. Ми абсолютно переконані в тому, що це буде відмінне і своєчасне рішення для багатьох господарств. Можна з упевненістю сказати, що це саме той випадок, коли нове — це добре забуте старе.

 

Олександр ДЖАМтехнічний експерт з підтримки гербіцидів
на польових культурах, компанія «Сингента»

svidome

 26 січня 2022
Сьогодні, 26 січня, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №6070-1, метою якого є врегулювання організації роботи пов’язаної з реєстрацією тракторів, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки тощо.
Сьогодні, 26 січня, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №6070-1, метою якого є врегулювання організації роботи пов’язаної з реєстрацією тракторів, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки тощо.
26 січня 2022
 26 січня 2022
«Прозорро.Продажі» розробили та запустили окремий відкритий модуль аналітики з ключовими показниками щодо проведення в Україні земельних аукціонів.
«Прозорро.Продажі» розробили та запустили окремий відкритий модуль аналітики з ключовими показниками щодо проведення в Україні земельних аукціонів.
26 січня 2022
 26 січня 2022
У постанові Кабінету Міністрів України №40 від 19 січня 2022 року затверджено нові умови для заходу іноземних суден у річкові порти України.
У постанові Кабінету Міністрів України №40 від 19 січня 2022 року затверджено нові умови для заходу іноземних суден у річкові порти України.
26 січня 2022
 26 січня 2022
Озимі культури в Україні протягом другої декади січня перебували в стані зимового спокою.
Озимі культури в Україні протягом другої декади січня перебували в стані зимового спокою.
26 січня 2022
 26 січня 2022
Минулого тижня ф’ючерси на пальмову олію на біржі в Малайзії виросли на 7,3% до рекордних 5322 рінггитів/т або $1271 за т слідом за цінами на нафту. Проте головним драйвером зростання стала новина про обмеження експорту сирої пальмової олії з Індонезії, яка є її найбільшим світовим виробником та експортером, реалізуючи щороку майже 50 млн т.
Минулого тижня ф’ючерси на пальмову олію на біржі в Малайзії виросли на 7,3% до рекордних 5322 рінггитів/т або $1271 за т слідом за цінами на нафту. Проте головним драйвером зростання стала новина про обмеження експорту сирої пальмової олії з Індонезії, яка є її найбільшим світовим виробником та експортером, реалізуючи щороку майже 50 млн т.
26 січня 2022
 26 січня 2022
На продовольчому ринку України спостерігається стійка тенденція до зростання цін практично на всі продукти харчування, яка спостерігатиметься й надалі.
На продовольчому ринку України спостерігається стійка тенденція до зростання цін практично на всі продукти харчування, яка спостерігатиметься й надалі.
26 січня 2022
До відкриття ринку землі лишилося ЧИТАТИ

Please publish modules in offcanvas position.