Елюміс — більш ніж захист кукурудзи від бур’янів

/ Актуальні статті / П'ятниця, 03 квітня 2015 11:07
altМинулий 2014 рік увійде в аграрну історію як рік найбільшого виробництва зерна в Україні. Згідно з офіційними даними, українські аграрії торік виростили і зібрали 63 798 тис. т зерна, з них 28 959 тис. т кукурудзи. Завдяки цьому Україна ввійшла до групи головних країн-виробників поряд із США, Китаєм, країнами ЄС, Бразилією, Мексикою й Аргентиною.

 

Андрій ЛУК’ЯНЧЕНКОканд. с.-г. наук
ТОВ «Сингента»
Найбільший експортер зерна кукурудзи у світі — США, їх частка світового експорту — близько 35–37 %. Україна має частку 16–18 %, Бразилія — 15–17 %, Аргентина — 14–17 %. На частку всіх інших країн-експортерів припадає близько 15 % (зокрема, Росія до 3 %).
 
Виробництво зерна кукурудзи у світі зростає не за рахунок збільшення площ, а завдяки інтенсифікації її вирощування. Це передбачає підвищення норм мінерального живлення, вирощування новітніх, інтенсивніших гібридів та комплексний захист посівів від шкідливих організмів, передусім від бур’янів.
 
За даними О. О. Іващенко та В. С. Зузи, сьогодні посіви кукурудзи в Україні мають середній і сильний ступені забур’яненості однорічними й багаторічними бур’янами майже на всіх площах. Їхній видовий склад на полях різний і залежить від регіону, в якому вирощують культуру, від особливостей технології вирощування сільськогосподарських культур та чергування культур у сівозміні. Плануючи хімічні захисні заходи проти бур’янів, більшість аграріїв орієнтується, з одного боку, на ефективність гербіцидів проти певного спектра бур’янів і можливий негативний вплив пестицидів на саму культуру, щоб запобігти втратам від фітотоксичності, а з другого боку — на вартість гербіциду і прибавку врожаю від його застосування.
 
Велике значення в підборі гербіцидів для системи захисту кукурудзи відіграє видовий склад бур’янів. За даними вітчизняних і закордонних гербологів, значущими в посівах кукурудзи є 5–8 екз./м2 однорічних і багаторічних бур’янів. Вони можуть зменшити врожайність кукурудзи на 1 ц/га. Найпоширеніший змішаний тип забур’яненості, який у всіх ґрунтово-кліматичних зонах представляють однорічні злакові (просо півняче, або плоскуха (Echinochloa crus-galli L.), мишії сизий (Setaria glauca L.) і зелений (S. viridis L.) та дводольні бур’яни. У зоні Лісостепу найпоширеніші дводольні бур’яни: лобода біла (Chenopodium album L.), щириця біла (Amaranthus albus L.), звичайна (A. retroflexus L.) і жминдовидна (A. blitum L.), дескурайнія Софії (Descurainia sophia L.), гірчиця польова (Sinapis arvensis L.), редька дика (Raphanus raphanistrum L.), гірчак березковидний (Polygonum convolvulus L.), падалиця соняшнику (Helianthus annuus), амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.), осоти рожевий (Cirsium arvense L.) і жовтий (Sonchus asper L.), березка польова (Convolvulus arvensis L.), молочай верболистий (Euphorbia stricta L.), а останніми роками і ваточник сирійський (Asclepias syriaca L.).
 
У зоні Степу домінують гірчак березковидний (Polygonum convolvulus L.), хрінниця крупковидна (Cardaria draba L.), гречка татарська (Polygonum tataricum L.), лобода біла, щириця біла і звичайна, паслін чорний (Solanum nigrum L.), дурман звичайний (Datura stramonium L.), амброзія полинолиста, падалиця соняшнику, ваточник сирійський. У зоні Полісся особливо поширені хрестоцвіті бур’яни та хвощ польовий (Equisetum arvense L.). Найбільшої шкоди в усіх зонах вирощування кукурудзи завдають пізні ярі бур’яни і падалиця соняшнику, здатні утворювати другу (і більше) хвилю бур’янів, та багаторічні бур’яни.
 
З огляду на біологічні особливості кукурудзи і змішаний тип забур’яненості в усіх ґрунтово-кліматичних умовах її вирощування важливо підібрати такий гербіцид, який можна застосовувати в дуже широкому діапазоні фаз розвитку культури і проти широкого спектра бур’янів — дводольних, однодольних, однорічних і багаторічних. Такий гербіцид — Елюміс 105 OD, о. д.

alt

Характерна особливість цього препарату — відсутність фітотоксичного впливу на кукурудзу, що вигідно вирізняє його серед інших представлених на ринку ЗЗР. Ця особливість дозволяє застосовувати Елюміс від 2-х до 8-ми листків культури з нормою витрати від 1,25 до 2,0 л/га, незважаючи на критичні періоди розвитку кукурудзи. Це єдиний препарат в Україні з таким широким «вікном» застосування, що достатньо характеризує його «м’якість» до кукурудзи. Унікальність гербіциду ще й у тому, що він одночасно має страхову і ґрунтову дію. Це особливо важливо в дощових умовах, коли може проростати кілька хвиль бур’янів і проти кожної з них треба проводити обприскування посівів. Отже, гербіцид Елюміс відповідає основним вимогам агровиробників: відсутність фітотоксичної дії на культуру, подовжений період застосування та мінімальна залежність від погодних умов. Це дозволяє вносити його аж до 8-го листка на культурі та на ділянках гібридизації гібридів.
 
Завдяки чому досягнуто таких переваг? Відповідь на це питання криється у складі препарату, до якого входять дві діючі речовини — нікосульфурон і мезотрон. Саме поєднання цих «м’яких» до кукурудзи діючих речовин забезпечує ефективну синергічну дію, контроль широкого спектра бур’янів і відсутність фітотоксичного впливу на кукурудзу.
 
Нікосульфурон інгібує поділ клітин шляхом блокування ферменту ALS (ацетолактатсинтази), який бере участь у синтезі основних амінокислот. Після того як його поглинають листки і стебла, рослини бур’янів одразу припиняють рости й розвиватися і не конкурують із культурою за чинники життєдіяльності (світло, вологу, поживні речовини). За тиждень вони набирають червонуватого відтінку і поступово відмирають (через 15–20 днів залежно від погодніх умов).
 
Основний механізм дії мезотріону — інгібування ензиму 4–ГФПД (4–гідроксифенілпіруватдіоксигенази), який бере участь у перетворенні тирозинової кислоти на пластохінони — важливий елемент синтезу каротиноїдів. Ці сполуки, своєю чергою, розширюють спектр поглинання хлорофілу до інфрачервоного, так мезотріон інгібує синтез пігментів, які беруть участь у фотосинтезі. У рослин бур’янів, в які потрапив мезотріон, припиняється процес фотосинтезу, поступово зникає зелений колір, біліють листові пластини і стебла, зупиняється ріст і розвиток, згодом бур’яни гинуть. Крім безпосереднього впливу на бур’яни, які вегетують, мезотріон має ґрунтову дію на бур’яни, які проростають із насіння через певний час після обробки, та контролює завдяки цьому появу кількох наступних хвиль однорічних дводольних бур’янів. Це особливо актуально в зонах високої шкодочинності амброзії полинолистої, падалиці соняшнику і нетреби звичайної.
 
Завдяки різним механізмам дії і, зокрема мезотріону, синергічна дія препарату Елюміс у посівах кукурудзи проявляється майже проти всіх видів бур’янів. Збалансоване поєднання двох діючих речовин з різних хімічних класів дозволяє контролювати слабочутливі і стійкі до інших гербіцидів дводольні бур’яни, як-от ваточник сірійський, який сьогодні майже не контролюють інші хімічні засоби захисту рослин. Крім того, саме такий склад препарату запобігає утворенню резистентних популяцій бур’янів. Елюміс добре обмежує чисельність основних видів: лободи, дурману звичайного, пасльону чорного, падалиці соняшнику й ріпаку, галінсоги, осотів (жовтого, рожевого, городнього), видів фіалок і щириці, портулаку городнього, нетреби звичайної та багатьох інших. Їх далеко неповний список представлено в таблиці.
 
Таблиця. Чутливість окремих бур’янів до гербіциду Елюміс 105 OD, о. д. при різній нормі витрати
Чутливість окремих бур’янів до гербіциду Елюміс 105 OD, о. д. при різній нормі витрати
 
На відміну від інших гербіцидів, які застосовуються на кукурудзі, Елюміс найкраще контролює такі поширені в Лісостепу і Степу бур’яни, як паслін чорний і гірчак березковидний: препарат не пригнічує їх, а повністю знищує. Серед злакових бур’янів Елюміс високоефективний в обмеженні чисельності багаторічних видів (пирію, гумаю) та цілої низки однорічних злакових бур’янів (видів мишію, півнячого проса, лисохвоста, пальчатки кровоспинної). Відмінна ефективність проти курячого проса дозволяє контролювати його, незважаючи на фази розвитку бур’яну.
 
Отже, за спектром конт­рольованих видів бур’янів часом застосування на культурі і «м’якістю» до культури гербіцид Елюміс перевершує всі інші гербіциди, зареєстровані для застосування на кукурудзі. Проте, як уже сказано, сучасному аграрієві замало суто біо­логічних чи технологічних переваг продукту. На перше місце, особливо в умовах дефіциту оборотних коштів чи великої вартості кредитних коштів, виходить економічний складник.
 
Скажімо, 2014 року застосування препарату Елюміс у СФГ «АгроСтиль» у Зіньківському районі Полтавської області на гібриді Р 9175 дало прибавку врожаю 6 ц/га порівняно з традиційною для цього господарства системою захисту (110 ц/га в заліку проти 104 ц/га). Кошти, виручені за збережений врожай (за сьогоднішніми цінами це близько 1920 грн), дозволили з лишком окупити витрати на Елюміс. Саме застосування цього гербіциду на тлі високої інтенсифікації вирощування кукурудзи дозволило отримати додатковий урожай, адже технологія для ділянок була однаковою.
 
Високі показники економічної ефективності від застосування препарату Елюміс характерні не лише для сприятливих для вирощування кукурудзи умов центральної і північної України. В жорстких умовах півдня ТОВ «Прогрес» у Солонянському районі Дніпропетровщини отримало прибавку врожаю 3 ц/га (близько 960 грн додатково з кожного гектару за сьогоднішніми цінами) порівняно з традиційною системою захисту (римсульфурон + дво­етилгексиловий ефір 2,4–Д). Наступного року в господарстві планують застосовувати на кукурудзі саме Елюміс, бо переконалися у його високій ефективності проти ваточника сирійського та загальному економічному ефекті від препарату.
 
Сільськогосподарське підприємство ТОВ «Бета-Агро-інвест», землі якого розташовано в кількох районах Донецької області, випробувало Елюміс на своїх дослідних ділянках ще в 2012 році на площі 70 га. Основні проблеми, з якими боролися сільгоспвиробники в цьому господарстві, — це гірчак березковидний (Polygonum convolvulus L.), осот рожевий (Cirsium arvense L.) і велике навантаження на обприскувачі, у зв’язку з чим захисні заходи розтягувалися в часі і неможливо було провести обробки лише у фазі 3–7 листків. Завдяки гербіциду Елюміс на підприємстві отримали прибавку врожаю 5,1 ц/га (близько 1600 грн додатково з кожного гектару за сьогоднішніми цінами) порівняно з традиційною для підприємства системою захисту і вирішили проблему з бур’янами та вчасним проведенням захисних заходів, не порушуючи регламент застосування пестицидів. Сьогодні Елюміс застосовують на площі понад 500 га, наступного року препарат запланували на всю площу (а це майже 700 га). Тут уже не уявляють інший гербіцид на кукурудзі, здатний вирішувати будь-які проблеми, і вважають Елюміс найтехнологічнішим і найдосконалішим серед усіх представлених на ринку ЗЗР України.
 
Отже, препарат Елюміс 105 OD, о. д. дозволяє сільгоспвиробникам у різних ґрунтово-кліматичних умовах України, незалежно від рівня інтенсивності господарства, вирішувати проблеми з різним типом забур’яненості в ширші терміни застосування (від 2-х до 8-ми листків включно) і з найменшим впливом на саму культуру порівняно з конкурентними препаратами та отримувати при цьому додатковий прибуток у вигляді прибавки врожаю.

1

 14 жовтня 2019
Незважаючи на поганий сезон, ціни поки незмінні. Цього року вітчизняні пасічники недорахувалися половину меду.
Незважаючи на поганий сезон, ціни поки незмінні. Цього року вітчизняні пасічники недорахувалися половину меду.
14 жовтня 2019
 14 жовтня 2019
Ініціатива команди президента щодо запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення викликає категоричне несприйняття серед українців. Загроза пустити вітчизняні чорноземи з молотка об'єднала країну. 73% українців різного віку, професій, майнового стану й політичних уподобань не бажають, щоб земля перетворилася на товар.
Ініціатива команди президента щодо запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення викликає категоричне несприйняття серед українців. Загроза пустити вітчизняні чорноземи з молотка об'єднала країну. 73% українців різного віку, професій, майнового стану й політичних уподобань не бажають, щоб земля перетворилася на товар.
14 жовтня 2019
 13 жовтня 2019
На поточному тижні в Україні знову почали дорожчати тепличні огірки. Основною причиною подорожчання стало сезонне скорочення пропозиції огірка в українських господарствах.
На поточному тижні в Україні знову почали дорожчати тепличні огірки. Основною причиною подорожчання стало сезонне скорочення пропозиції огірка в українських господарствах.
13 жовтня 2019
 13 жовтня 2019
Одна з найстаріших та авторитетніших ягідних селекційних компаній — Driscoll представила свій новий сорт лохини — Світест Батч (Sweetest Batch). Це нове доповнення до колекції ягід Світест Батч Limited Edition компанії буде доступне у вибраних містах обмежений час. 
Одна з найстаріших та авторитетніших ягідних селекційних компаній — Driscoll представила свій новий сорт лохини — Світест Батч (Sweetest Batch). Це нове доповнення до колекції ягід Світест Батч Limited Edition компанії буде доступне у вибраних містах обмежений час. 
13 жовтня 2019
 13 жовтня 2019
У Чорноліському лісовому господарстві Знам`янського району на Кіровоградщині у нинішньому році зібрали перший урожай бананів.
У Чорноліському лісовому господарстві Знам`янського району на Кіровоградщині у нинішньому році зібрали перший урожай бананів.
13 жовтня 2019
 13 жовтня 2019
Костянтин Опарин з м. Черкас вирощує декілька сортів лимонів, лайм, памело, мандарини, апельсини, інжир, каву, бергамот, ацеролу, гранати, ківі та багато інших екзотичних фруктів. Усього в колекції садівника налічується близько 50 видів екзотичних рослин.
Костянтин Опарин з м. Черкас вирощує декілька сортів лимонів, лайм, памело, мандарини, апельсини, інжир, каву, бергамот, ацеролу, гранати, ківі та багато інших екзотичних фруктів. Усього в колекції садівника налічується близько 50 видів екзотичних рослин.
13 жовтня 2019

Please publish modules in offcanvas position.