Надійний захист кукурудзи — запорука високих урожаїв

/ Актуальні статті / Четвер, 21 травня 2015 12:26
Кукурудза - одна з основних культур сучасного світового землеробства. Завдяки високій потенціальній урожайності і порівняно низьким витратам на вирощування вона вельми поширена у світі. За офіційними даними, торік українські аграрії виростили і зібрали 28 959 тис. тонн зерна кукурудзи. Завдяки цьому Україна ввійшла до переліку світових лідерів з виробництва кукурудзи поряд із такими країнами, як США, Китай, країни ЄС, Бразилія, Мексика й Аргентина.

 

А. ЛУК'ЯНЧЕНКОканд. с.-г. наук
О. БОКАЧ
ТОВ «Сингента»
Агрокліматичні умови зон кукурудзосіяння у нашій країні надзвичайно різноманітні. Кожна з них має свої ґрунтові особливості, умови зволоження і температурний режим, що істотно впливає на ріст, розвиток рослин та формування зернової продуктивності культури.
 
Кукурудза — культура з високою біологічною пристосовністю, але є у неї і певні вимоги до умов вирощування. Від них безпосередньо залежать темпи росту й розвитку кукурудзи, а в результаті й урожай.
 
Кукурудза — світло- і теплолюбна культура. Затінення бур’янами або при загущенні, особливо у молодому віці, різко знижує урожай. Період, коли кукурудза здатна активно розвиватися й синтезувати органічні речовини, обмежено термінами стійкого переходу середньодобової температури за позначку +10 °С.
 
Кукурудза — посухостійка культура. Вона ощадливо використовує ґрунтову вологу, витрачаючи на створення одиниці сухої ваги близько 250–400 одиниць води. Це вдвічі менше, ніж пшениця, ячмінь і овес, які витрачають 600–800 одиниць. При цьому кукурудза споживає води набагато більше, ніж інші культури, бо має триваліший вегетаційний період і формує потужну надземну масу.
 
Мінімальна температура проростання насіння — +8...10 °С. При висіванні в холодний ґрунт (менше як +8 °С) насіння проростає дуже повільно, набубнявіле насіння не сходить, різко знижується польова схожість. У фазі 2–3 листки кукурудза витримує приморозки до –2 °С, сходи гинуть при –3 °С. Рослини, які зазнали впливу низьких температур, набирають білого або антоціанового кольору (рис.1). Небезпека повернення весняних приморозків в Україні буває один раз на 5–6 років. Якщо зниження температури (нижче за –5 °С) триває кілька годин, то кукурудза вимерзає незалежно від фази розвитку.
 
За останні роки у зв’язку з поширенням кукурудзи у північні регіони створено нові ранньостиглі гібриди з високою холодостійкістю. При зниженні температури інкрустоване насіння може лежати в ґрунті 25–30 днів і здатне прорости після потепління. У літній період вегетації при температурі +14...15 °С ріст рослин сповільнюється, а при +10 °С вони не ростуть.
 
У фазі сходів-викидання волотей оптимальна температура для росту й розвитку — +20...24 °С. До появи генеративних органів підвищення температури до +25...30 °С кукурудзі не шкодить. У фазі цвітіння підвищення температури понад +25 °С негативно впливає на запилення рослин. Максимальна температура, при якій припиняється ріст кукурудзи, — +45...47 °С. Оптимальні для кукурудзи показники температури й водного режиму наведено в табл. 1.
 
Таблиця 1. Оптимальні умови росту й розвитку рослин кукурудзи
 
alt
 
Місце у сівозміні
У Лісостепу кукурудза найкраще росте після озимини, зернобобових, цукрових і кормових буряків, гречки, картоплі. В зоні Полісся кукурудзу розміщують після люпину, багаторічних трав, льону, зернобобових, озимих, картоплі. Кукурудза не належить до дуже вимогливих до попередників культур.
 
Кукурудзу можна вирощувати як монокультуру. На чорноземах беззмінне вирощування за умови щорічного внесення добрив можливе протягом 6–10 років, а на менш родючих ґрунтах — 3–5 років. У районах достатнього зволоження лісостепової і поліської зони кукурудза на силос більше реагує на добрива, ніж на попередники.
 
У районах недостатнього зволоження не рекомендується висівати кукурудзу після культур, які висушують ґрунт на велику глибину, зокрема, після цукрового буряку, суданської трави, соняшнику. Кукурудза у сівозміні — добрий попередник для ярих зернових культур, а при вчасному збиранні — для озимих.
 
Обробіток ґрунту
Обробіток ґрунту — один із базових і найбільш витратних елементів технології вирощування кукурудзи. За допомогою основного обробітку ґрунту регулюється водний, температурний, підживлювальний, повітряний режими, вологоємкість ґрунту, що має особливе значення в посушливих умовах вирощування. Найвищий рівень урожайності кукурудза формує при розміщенні її посівів на полях, де здійснено глибокий основний обробіток ґрунту. Це сприяє ефективному накопиченню вологи з огляду на морфологічну будову її кореневої системи. Коренева система кукурудзи формується ярусами. У скоростиглих гібридів, як правило, 5-7 ярусів, у пізньостиглих — 7-9 підземних ярусів вузлових коренів. На коренях із заглибленням, на відміну від інших злаків, збільшується кількість повітроносних порожнин. Це зумовлено тим, що у кукурудзи підвищені вимоги до аерації ґрунту, оптимальні параметри якої забезпечує традиційна глибока оранка (на 25–27 см) або енергоощадний безполицевий чизельний обробіток.
 
Весняний передпосівний обробіток ґрунту в усіх зонах вирощування культури передбачає максимальне збереження вологи, створення пухкого посівного шару на зораних площах. Ранньовесняне закриття вологи і вирівнювання здійснюють при настанні фізичної стиглості ґрунту. Вирівнювання проводиться під кутом 45–50 до напрямку основного обробітку.
 
На незораних з осені площах навесні слід проводити обробіток ґрунту важкими дисковими знаряддями або протиерозійними культиваторами на глибину 12–14 см.
 
Добрива
Кукурудза вимоглива до підвищеного мінерального живлення і як культура тривалого вегетаційного періоду здатна засвоювати поживні речовини протягом усього життєвого циклу. Однак інтенсивність засвоєння елементів живлення у різні періоди розвитку кукурудзи різна (рис.2).
 
Рис.2. Засвоєння елементів живлення кукурудзою протягом вегетації
alt
 
За 30–45 днів від моменту проростання до фази 8–10 листків кукурудза засвоює лише 2 % азоту, 1 % фосфору і 4 % калію від загальної кількості, яку вона засвоює за вегетаційний період. За короткий проміжок часу, починаючи з фази 8–10 листків і до закінчення цвітіння, кукурудза засвоює до 90 % азоту (до 18 % — у період від 8–10 листків до викидання волоті, до 70 % — від моменту викидання волоті до закінчення цвітіння), 80 % фосфору і 90 % калію. Тому систему удобрення кукурудзи треба складати так, щоб на момент максимальної потреби в елементах живлення вони були в ризосфері в потрібній кількості і доступній формі. При побудові системи живлення кукурудзи слід враховувати агрокліматичні умови вирощування, тип ґрунту, ступінь його забезпечення рухомими формами поживних речовин, фізіологічні потреби рослин в окремих мікроелементах протягом усього вегетаційного періоду.
 
Таблиця 2. Потреба кукурудзи в елементах живлення для формування 1 т зерна
 
alt
 
Зважаючи на відсутність органічних добрив, компенсація виносу врожаєм азоту, фосфору й калію відбуватиметься лише за рахунок мінеральних добрив. Норми їх внесення треба оптимізувати відповідно до витрат елементів живлення на формування 1 т зерна і побічної продукції (табл. 2). Рівень застосування фосфорних добрив повинен забезпечувати урівноважений баланс азотних і калійних добрив, адже незбалансоване мінеральне живлення призводить до зниження ефективності засвоєння азоту (табл. 3).
 
Таблиця 3. Ефективність засвоєння азоту в синергії з іншими елементами живлення
 
alt
 
Що ж до термінів внесення добрив, то перевагу слід віддати їх застосуванню під основний обробіток ґрунту. У несприятливі в плані зволоження роки внесення добрив під оранку найефективніше. При достатній вологозабезпеченості ефективність добрив не залежить від термінів внесення. Навесні їх краще вносити не розкидом під культивацію, а на глибину 10–12 см культиваторами-рослинопідживлювачами або іншим знаряддям. Локалізація добрив дозволяє при економії туків на 30–40 % отримувати такі самі прирости врожаю, як і при підвищених дозах.
 
Гібриди
Один із визнаних критеріїв одержання високих урожаїв кукурудзи при дотриманні та чіткому і вчасному виконанні регламенту технологічних схем — підбір гібридів, здатних рости в конкретних умовах. Мало того, в умовах одного господарства поля відрізняються родючістю ґрунтів, попередниками, вологозабезпеченістю. Тому слід використовувати кілька гібридів із різними характеристиками ФАО, типом зерна, чутливістю до добрив, стійкістю до хвороб і густоти стояння тощо. Не треба забувати, що навіть у зонах, де можна використовувати гібриди з більшим показником ФАО, рекомендується мати підбір із різними термінами дозрівання. Це зменшить ризики від природних катаклізмів, як-от прохолодне літо, дозволить оптимізувати терміни посіву і збирання.
 
Компанія «Сингента» — один із лідерів з розробки й виробництва сучасних гібридів кукурудзи — може запропонувати товаровиробникам широкий вибір насіння для будь-якої зони й умов вирощування. Гібридам кукурудзи компанії «Сингента» притаманні висока урожайність, швидка віддача вологи зерна під час дозрівання, високий компенсаційний потенціал (здатність утворювати додатковий качан при зріджених посівах), толерантність до хвороб, стійкість до стресових умов середовища, посухо- і жаростійкість та багато інших властивостей. Крім того, в характеристиках гібрида слід звертати увагу на тип інтенсивності. Звичайно, у гібридів інтенсивного типу набагато кращі показники врожайності, але вони вимагають повного дотримання умов вирощування. Якщо вони не отримають усіх потрібних ресурсів (добрив, світла, вологи, добре оброблених ґрунтів, чистоту від бур’янів та інших елементів агротехніки), їхня врожайність може бути нижчою за традиційні сорти й гібриди. Натомість у разі дотримання всіх умов урожайність може здивувати навіть досвідчених агрономів.
 
Екстенсивні гібриди теж позитивно реагують на якісну агротехніку, але їхня віддача менша, ніж у інтенсивних. Проте в умовах стресового вирощування помірно інтенсивні гібриди втратять потенціал урожайності менше.
 
Отже, на основі ресурсів поля слід правильно підібрати відповідний гібрид.
 
 • Неріса — ФАО 200, середньоранній, кременисто-зубовидний тип зерна. Має високу холодостійкість, дозволяє отримати ранній урожай зерна й силосу для худоби. Високий вміст крохмалю (близько 70 % у сухій речовині). Високотолерантний до пухирчастої сажки.
 
 • НК Джитаго — ФАО 210, середньоранній, кременисто-зубовидний тип зерна, екстенсивний. Лідер з посухостійкості у своїй групі стиглості, з швидким початковим ростом.
 
 • НК Фалькон — ФАО 220, середньоранній, кременисто-зубовидний тип зерна. Висока стійкість до вилягання й основних хвороб, висока врожайність і якість зерна.
 
 • СИ Тіптоп — ФАО 210, середньоранній, кременисто-зубовидний тип зерна, інтенсивний. Пізніший термін цвітіння у своїй групі стиглості. Високий потенціал урожайності. Тип Stay Green. Високотолерантний до стеблових гнилей, фузаріозу качана і вилягання. Має високу холодостійкість.
 
 • Делітоп — ФАО 220, середньоранній, кременисто-зубовидний тип зерна. Високотолерантний до кореневих і стеблових гнилей, пухирчастої сажки, гельмінтоспоріозу, іржі. Висока стійкість до вилягання. Холодостійкий, з добрим рівнем посухостійкості.
 
 • Кулер — ФАО 230, середньоранній, кременисто-зубовидний тип зерна. Має середню посухостійкість і високу холодостійкість, добре переносить зниження температури на початку вегетації. Високотолерантний до пухирчастої сажки. Гібрид зі швидким ростом на початку вегетації. Середня здатність утворювати другий качан.
 
 • СИ Енігма — ФАО 230, середньоранній, кременисто-зубовидний тип зерна. Новий гібрид. Поєднує високу посухостійкість у період вегетації і високу толерантність до зниження температур (нижче за +7 °С) на початкових фазах розвитку.
 
 • СИ Новатоп — ФАО 240, середньоранній, кременисто-зубовидний тип зерна, інтенсивний. Високий потенціал урожайності.
 
 • СИ Респект — ФАО 240, середньоранній, кременисто-зубовидний тип зерна. Високопродуктивний, лідер з посухостійкості і жаростійкості не лише у своїй групі стиглості, а й узагалі серед гібридів компанії «Сингенти».
 
 • altСИ Юнітоп — ФАО 240, середньоранній, кременисто-зубовидний тип зерна. Гібрид адаптовано для вирощування за екстенсивною технологією. Високотолерантний до основних хвороб.
 
 • СИ Топмен — ФАО 250, середньоранній, кременисто-зубовидний тип зерна. Має добру посухостійкість і холодостійкість, зі швидким ростом на початку вегетації. Реалізує свій потенціал на родючих ґрунтах. Високотолерантний до пухирчастої сажки. Середня здатність утворювати другий качан.
 
 • Аробаз — ФАО 250, середньоранній, кременисто-зубовидний тип зерна. Має підвищену холодостійкість і високу стійкість до вилягання. Толерантний до кореневих і стеблових гнилей, пухирчастої сажки, гельмінтоспоріозу, іржі. Пластичний гібрид, дуже добре використовує поживні речовини з ґрунту й добрив. Має підвищені темпи росту на перших етапах органогенезу. Рівень посухостійкості вищий за середній.
 
 • СИ Вералія — ФАО 260, середньоранній, кременисто-зубовидний тип зерна. Високотолерантний до пухирчастої сажки, вилягання і пасинкування. Посухостійкість вища за середню. Добре віддає вологу на період збирання урожаю. Середня здатність формувати другий качан.
 
 • СИ Ондіна — ФАО 260, середньоранній, зубовидний тип зерна. Високотолерантний до іржі й гельмінтоспоріозу. Швидка віддача вологи під час дозрівання. Розкриває потенціал на родючих ґрунтах і високому агрофоні.
 
 • НК Сімба — ФАО 270, середньоранній, зубовидний тип зерна. Поєднує високий рівень урожайності з низьким рівнем вологості зерна. Один із найкращих гібридів за стійкістю до фузаріозу качана, стеблової і кореневої гнилей. Високостійкий до вилягання. Не рекомендується для вирощування в монокультурі.
 
 • СИ Еладіум — ФАО 280, середньоранній, зубовидний тип зерна. Посухостійкий, один із кращих у своїй групі стиглості.
 
 • НК Канзас — ФАО 290, середньоранній, зубовидний тип зерна. Посухостійкість середня. Високотолерантний до пухирчастої сажки, вилягання й пасинкування. Середня здатність формувати другий качан.
 
 • НК Леморо — ФАО 310, середньостиглий, зубовидний тип зерна. Гібрид достатньо холодостійкий, придатний до посіву в оптимально ранні терміни. Дає високий і стабільний урожай. Швидко віддає вологу при дозріванні. Добре розкриває потенціал на родючих ґрунтах і високому агрофоні.
 
 • НК Кобальт — ФАО 320, середньостиглий, зубовидний тип зерна. Має високу урожайність і посухостійкість.
 
 • НК Термо — ФАО 330, середньостиглий, зубовидний тип зерна. Посухостійкий, високий і стабільний рівень урожайності.
 
 • НК Люціус — ФАО 340, середньостиглий, зубовидний тип зерна. Толерантний до вилягання, має середній рівень посухостійкості, швидку віддачу вологи зерном під час дозрівання.
 
 • Селест — ФАО 390, середньостиглий, зубовидний тип зерна, екстенсивний. Висока посухостійкість, висока здатність утворювати другий качан.
 
 • Сіско — ФАО 400, середньопізній, зубовидний тип зерна. Високоврожайний гібрид із підвищеною стійкістю до посухи.
 
 • НК Пако — ФАО 440, середньопізній, зубовидний тип зерна, інтенсивний. Один із найкращих гібридів для вирощування на зрошенні в південних регіонах. Високотолерантний до стресових умов середовища.
 
Терміни сівби і глибина загортання насіння. Згідно з даними багаторічних досліджень науково-дослідних установ, оптимальний термін для сівби кукурудзи — стійке прогрівання ґрунту до +10...12 °С на глибині загортання насіння. Надто ранні і пізні терміни сівби можуть знизити урожай культури. Однак експериментальні дослідження свідчать, що при ранніх термінах сівби (за умови прогрівання ґрунту до +8...10 °С) цвітіння волотей у рослин кукурудзи настає раніше, ніж при пізніх термінах, що дозволяє кукурудзі у найважливіші фази розвитку раціональніше використовувати ґрунтові запаси вологи і певною мірою зменшити ризик негативного впливу посухи й високих температур на пилок у період цвітіння.
 
У результаті досліджень з’ясовано, що ранньостиглі і середньоранні форми, як правило, не суттєво змінюють урожайність при запізненні з сівбою, а пізньостиглі гібриди краще реалізують свій генетичний потенціал при сівбі, коли ґрунт досягає температури +8...10 °С. За сприятливих умов проростання насіння (стійке прогрівання ґрунту до +8...10 °С) і відсутності бур’янів рання сівба кукурудзи має суттєву перевагу над пізньою.
 
Щоб ухвалити рішення про терміни сівби кукурудзи, треба врахувати і ймовірність повертання холодів та настання приморозків на початкових фазах розвитку рослин. Ці явища можуть спричинити суттєві пошкодження надземної вегетативної маси або й узагалі, призвести до повної загибелі рослин.
 
Для отримання гарантованих дружних сходів кукурудзи надзвичайно важлива наявність продуктивної вологи у посівному шарі ґрунту. Запаси продуктивної вологи під час сівби культури у шарі 0–10 см вважаються недостатніми, якщо її вміст — 7–8 мм, задовільними — 9–13 мм, добрими — 14–15 мм і більше.
 
Глибина загортання насіння кукурудзи дуже залежить від фізико-механічних властивостей ґрунту, його вологості і температурного режиму. Оптимальна глибина загортання насіння кукурудзи при сівбі на важких суглинкових ґрунтах — 4–5 см, на легких суглинкових — 5–6 см, на чорноземних — 5–7 см, на супіщаних — 6–8 см. При пересиханні верхнього шару глибину загортання насіння збільшують на 1–2 см.
 
Система захисту
Сучасний захист кукурудзи від шкідників, хвороб і бур’янів базується на вчасному і якісному виконанні комплексу організаційно-господарських, агротехнічних і хімічних заходів. Хоча хімічні заходи у зв’язку з їх можливим негативним впливом на довкілля посідають останнє місце серед усіх, їм належить одне з основних місць у системі. Це пов’язано передусім з високою економічною віддачею порівняно з іншими заходами та швидким результатом.
 
На кукурудзі виявлено понад 400 видів шкідників. До того ж, у різні періоди розвитку кукурудзи економічне значення мають різні їх види. У період сходів найбільшу загрозу молодим рослинам становлять дротяники, несправжні дротяники, личинки хрущів, гусениці підгризаючих совок; у фазі цвітіння — бавовникова совка, стебловий (кукурудзяний) метелик. Із хвороб у період сходів особливо небезпечні фузаріози, гельмінтоспоріози, пліснявіння насіння. Слід пам’ятати, що саме в цей період молоді рослини інфікує летюча сажка. Великої шкоди сходам кукурудзи завдають птахи, які видзьобують молоді паростки і можуть спричинити зрідження посівів на 10–15 %.
 
Протруйники
У разі сівби кукурудзи в ранні терміни існує висока ймовірність пліснявіння насіння, ураження фузаріозом і пітіумом, тому в цьому випадку слід застосовувати комплексні протруйники Максим® ХL 035 FS т. к. с., або Максим® Кватро 382,5 FS, ТН. Вони здатні контролювати збудників хвороб пліснявіння й фузаріозів, а також пітіозів, ризоктоніозів та ін.
 
alt
 
Крім захворювань і зменшення темпів проростання, ранні посіви більше страждають від ґрунтових шкідників (дротяників, несправжніх дротяників, личинок хрущів, озимої совки). Цього можна не допустити, обробивши насіння інсектицидними протруйниками Круїзер® 350 FS, т. к. с. або Форс® Зеа 280 FS т. к. с., які знищують також шкідників сходів, як-от шведська муха, попелиці й інші. Крім того, протруйник Форс® Зеа — це єдиний інсектицидний протруйник, який має репелентну дію на птахів і здатен відлякувати гав, граків та інших, не завдаючи шкоди ні сходам, ні самим птахам. Тіаметоксам у складі препарату дає ще одну важливу перевагу для покращення умов проростання — він стимулює кореневу систему. При обробці Форс® Зеа проростки мають сильніше розвинену кореневу систему, яка швидше проростає, а це важливий чинник для запобігання негативним наслідкам при швидкому висиханні верхнього шару ґрунту. У коренів набагато більше шансів швидше потрапити у краще зволожений нижній шар ґрунту.
 
Рис. 5. Густота кукурудзи під час збирання у виробничих дослідах в господарствах України, 2014 р. 
(тис. рослин/га)
alt
 
Щільність кукурудзи на період збирання повинна відповідати регіону, у якому її вирощують. Група стиглості теж впливатиме на густоту стояння. Наприклад, у зоні достатнього зволоження густота може становити 80–90 тис. рослин/га, у зоні недостатнього зволоження — від 40–70 тис. рослин/га. Щільність рослин обов’язково має відповідати рівню вологи в ґрунті протягом вегетації. Збільшення густоти стояння буде виправданим і позитивно вплине на урожайність тільки за наявності відповідної кількості вологи. Застосування Форс® Зеа дозволяє точніше розрахувати густоту стояння рослин на період збирання і захистити їх від шкідників сходів.
 
Рис. 6. Урожайність кукурудзи по варіантах у виробничих дослідах. Україна, 2014 р. (ц/га),
в перерахунку на базову вологість (14%)
alt
 
Гербіциди
Найпоширеніший у посівах кукурудзи змішаний тип забур’яненості, який у всіх ґрунтово-кліматичних зонах представляють однорічні злакові (просо куряче, мишії сизий і зелений) і дводольні бур’яни (лобода біла, щириці біла, звичайна і жминдовидна, дескурайнія Софії, хрінниця крупковидна, гірчиця польова, редька дика, гірчак березковидний, падалиця соняшнику, амброзія полинолиста, осоти рожевий, жовтий, березка польова, молочай верболистий, ваточник сирійський, гречка татарська, паслін чорний, дурман звичайний). Правильне застосування на посівах кукурудзи високоефективних гербіцидів ґрунтової і післясходової дії дозволяє відмовитись від механічних заходів догляду за посівами, зекономити кошти на паливно-мастильні матеріали та запобігти додатковим втратам вологи у верхніх шарах ґрунту.
 
Слід пам’ятати, що під час закладання зародкових елементів продуктивності критичні періоди у формуванні високого врожаю кукурудзи — фаза 2–3 листки (ВВСН 12–13), під час якої відбувається диференціація зачаткового стебла, та фаза 5–6 листків (ВВСН 15–16), коли закладається потенційна продуктивність зародкового качана. Тому підбирати і застосовувати гербіциди треба з урахуванням цих особливостей біології кукурудзи.
 
Найкращий старт без бур’янів забезпечить ґрунтовий гербіцид Примекстра Голд 720 SC к. с. або Примекстра TZ Голд 500 SC к. с. Особливість цих гербіцидів — те, що вони не токсичні до культури і це дозволяє зберегти потенціал рослин. Ще одна перевага препаратів Примекстра — можливість застосовувати їх не тільки до сходів кукурудзи, а й після їх появи, до фази 5 листків (ВВСН 15). Використовуючи ґрунтові препарати, треба звертати увагу на ґрунтову вологу, адже через її брак ґрунтова дія може бути недостатньою.
 
altОкремо слід виділити препарат Люмакс 537,5 SE, с. е., який можна застосовувати і до сходів, і в ранньопіслясходовий період. Це трикомпонентний гербіцид, до складу якого входять S-метолахлор, тербутилазин і мезотріон. Завдяки такому складу спектр контрольованих бур’янів у Люмакс® іще ширший, покращується ефективність їх знищення, а захисна дія зберігається протягом 70–80 днів і це найдовше серед ґрунтових гербіцидів. Головна перевага препарату — те, що за його допомогою знищуються вже пророслі бур’яни (діє як страховий гербіцид), а після знищення бур’янів, які вегетують, — наступні їх хвилі, які проростають (діє як ґрунтовий гербіцид) протягом 12 тижнів. Найкращий орієнтир для внесення цього препарату — фаза 2 листочки у злакових бур’янів. Завдяки цим властивостям гербіциду Люмакс® незамінний при вирощуванні кукурудзи за вологоощадними технологіями No-Till, Stripe-Till і Mini-Till.
 
altМезотріон у складі препарату дозволяє контролювати такі небезпечні бур’яни, як падалиця соняшнику й нетреба звичайна, залишаючи міжряддя в чистому стані навіть до періоду збирання врожаю. Ця особливість дозволяє кукурудзі не конкурувати з бур’янами за поживні речовини, вологу й світло на початкових етапах її розвитку і в пізніші фази.
 
Асортимент гербіцидів для захисту кукурудзи від бур’янів у післясходовий період досить широкий — можна підібрати найбезпечніший і найефективніший продукт залежно від виду забур’яненості і фази розвитку культури. Безумовно, перший у цій групі препаратів — Мілагро 240 SC, к. с. — базовий страховий післясходовий гербіцид із найширшим вікном застосування (3–10 листків культури), здатний контролювати переважно однорічні і багаторічні злакові бур’яни. Для посилення дії Мілагро® проти дводольних бур’янів залежно від фази розвитку культури і виду шкідливої рослини можна застосовувати бакові суміші з гербіцидами Пріма 911 SE, с. е., Естерон 600 ЕС, к. е., Пік 75 WG, в. г., Ланцелот 450 WG, в. г. та Каллісто 480 SC, к. с.
 
altДля ефективного контролю чисельності осотів компанія «Сингента» пропонує ще потужніший гербіцид Ланцелот, який знищує кореневу систему на більшу глибину, ніж Діален Супер чи Банвел. Ланцелот також дієво знищує падалицю ріпаку й соняшнику, зокрема стійку до дії сульфонілсечовин та ІМІ-стійку.
 
Естерон 600 ЕС, к. е. контролює багато видів однорічних дводольних бур’янів. Візуальний ефект від дії цього препарату миттєвий — уже за кілька годин можна побачити покручені під впливом епінастії рослини бур’янів з утраченим тургором.
 
Пік 75 WG, в. г. контролює багато видів однорічних і багаторічних дводольних бур’янів. Він незамінний у системі захисту кукурудзи від бур’янів у сівозмінах, насичених соняшником, або на полях, засмічених амброзією. Діюча речовина гербіциду проникає в рослини амброзії або падалиці соняшнику через кореневу систему та пригнічує їхній ріст і розвиток.
 
altСуміш Мілагро®Каллісто® добре зарекомендувала себе протягом останніх кількох років. На базі цієї бакової суміші розроблено новий гербіцид в інноваційній сучаснішій формуляції олійної дисперсії — Елюміс105 OD, о. д.
 
Елюміс — це комплексний двокомпонентний препарат із широким спектром захисту проти однорічних і багаторічних злакових та дводольних бур’янів. Завдяки збалансованому поєднанню двох діючих речовин Елюміс здатний контролювати слабочутливі і стійкі до інших гербіцидів дводольні бур’яни, як-от ваточник сирійський, який сьогодні майже не контролюють жодні хімічні засоби захисту рослин, а трапляється в посівах кукурудзи він дедалі частіше.
 
Елюміс добре контролює хрестоцвіті, види щириці, лободи, дурман звичайний, паслін чорний, падалицю соняшнику й ріпаку, галінсогу, осоти (жовтий, рожевий, городній), види фіалок, портулак городній, нетребу звичайну та багато інших. Серед злакових бур’янів Елюміс високоефективний проти багаторічних видів (пирію, гумаю) та цілої низки однорічних злакових бур’янів (видів мишію, курячого проса, лисохвосту, пальчатки кровоспинної).
 
Безперечна перевага препарату Елюміс — найширше серед післясходових гербіцидів вікно застосування та потужна ґрунтова дія завдяки мезотріону, тобто здатність контролювати кілька можливих наступних хвиль дводольних бур’янів, які можуть виникнути на полі, особливо після опадів. Відсутність фітотоксичності дозволяє застосовувати препарат у пізнішу фазу 2–8 (10) листків культури, коли будь-які інші гербіциди можуть викликати негативну дію на культуру, що надалі вплине на урожай.
 
Інсектициди
Для боротьби з шкідниками кукурудзи (бавовниковою совкою і стебловим (кукурудзяним) метеликом) у період від цвітіння до дозрівання застосовують новітній інсектицид Ампліго 150 ZC ф. к. або суміші інсектицидів Карате Зеон 050 CS мк. с. і Актеллік 500 ЕС к. е. До складу Ампліго входять дві діючі речовини — хлорантраніліпрол 100 г/кг і лямба-цигалотрин 50 г/кг. Серед головних переваг Ампліго® — висока ефективність проти шкідників у ширшому діапазоні температур, ніж в інших інсектицидів. Інноваційна формуляція забезпечує стійкість до УФ-випромінювання та запобігає змиванню дощем уже через годину після обробки. Завдяки унікальному механізму дії хлорантраніліпролу і перевіреній часом надійності лямбда-цигалотрину можна впевнено сказати, що цей інсектицид займе почесне місце в системі захисту кукурудзи від шкідників.
 
Ампліго® — інсектицид із контактно-кишковою дією. Хлорантраніліпрол потрапляє в організм комах контактно і через систему травлення. Діюча речовина зв’язується з ріанодіновими рецепторами, активує вивільнення і руйнування кальцієвих сховищ гладких і смугастих м’язів, викликає ослаблення регуляції м’язів, параліч і загибель комах. Лямбда-цигалотрин, потрапляючи в організм шкідника, впливає на нервову систему, відкриває і не дає закритися натрієвим каналам, чим порушує звичайний рух іонів натрію і передачу імпульсу. Ці особливості діючих речовин дозволяють контролювати лускокрилих шкідників на кукурудзі, вони діють і проти гусениць усіх віків, і проти яєць. Обробку препаратом Ампліго® слід проводити на початку відродження гусениць.
 
Суміш інсектицидів Карате Зеон і Актеллік забезпечує високий біологічний контроль над стебловим метеликом. Карате Зеон має швидку дію і стрімко знищує гусениць на поверхні рослин, не дозволяючи їм завдати серйозних пошкоджень. Одночасно Актеллік завдяки фумігантній дії знищує гусениць, які вже сховалися у стебло або качани. Обробки баковою сумішшю слід проводити, коли більшість личинок уже відродилася.
 
Отже, щоб отримати високий урожай кукурудзи, треба звертати увагу на всі складники технології її вирощування. Залежно від умов вирощування, агротехніки і потенціалу поля правильний підбір гібридів і препаратів, які дозволяють отримати прогнозований урожай та захистити культуру, не зашкодивши самій рослині, можна використати генетичний потенціал конкретного гібрида кукурудзи й отримати високий урожай і гарний прибуток. Компанія 
«Сингента» завдяки широкому асортиментові засобів захисту рослин пропонує агровиробникам обґрунтовано і професійно підібрати оптимальну технологію для вирощування кукурудзи.

svidome

 17 серпня 2022
Через ціни на комерційний газ цьогоріч ще 10 цукрових заводів працювати не будуть, тобто запуститься лише 22 заводи по всій Україні.
Через ціни на комерційний газ цьогоріч ще 10 цукрових заводів працювати не будуть, тобто запуститься лише 22 заводи по всій Україні.
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
У серпневому балансі по олійним культурам на 2022/23 МР експерти USDA різко підвищили прогноз світового виробництва ріпаку, насамперед завдяки збільшенню врожаю в Канаді у порівнянні з минулим роком на 60%, що на 15% перевищить середньорічний показник, а також нарощуванню виробництва в країнах ЄС, Україні та Австралії внаслідок високих світових цін.
У серпневому балансі по олійним культурам на 2022/23 МР експерти USDA різко підвищили прогноз світового виробництва ріпаку, насамперед завдяки збільшенню врожаю в Канаді у порівнянні з минулим роком на 60%, що на 15% перевищить середньорічний показник, а також нарощуванню виробництва в країнах ЄС, Україні та Австралії внаслідок високих світових ...
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
Українське агропідприємство «Бонелет» планує восени висадити в Одеському районі 11,4 га яблунево-грушевого саду. Закладка саду пройде завдяки гранту урядової програми «еРобота» зі створення або розвитку садівництва, виноградарства та виробництва ягід.
Українське агропідприємство «Бонелет» планує восени висадити в Одеському районі 11,4 га яблунево-грушевого саду. Закладка саду пройде завдяки гранту урядової програми «еРобота» зі створення або розвитку садівництва, виноградарства та виробництва ягід.
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
Мрієте зібрати врожай швидко, якісно та найголовніше – з мінімальними втратами? Нова лінійка комбайнів Axial-Flow 250, бренду CASE IH, безпосередньо американського виробництва, дозволяє отримати надвисоку продуктивність та забезпечити якісний обмолот будь-якої культури.
Мрієте зібрати врожай швидко, якісно та найголовніше – з мінімальними втратами? Нова лінійка комбайнів Axial-Flow 250, бренду CASE IH, безпосередньо американського виробництва, дозволяє отримати надвисоку продуктивність та забезпечити якісний обмолот будь-якої культури.
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання коштів, які спрямовуються на підтримку сільськогосподарських виробників.
Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання коштів, які спрямовуються на підтримку сільськогосподарських виробників.
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
Універсальний дискатор SWIFTERDISC від BEDNAR забезпечує високу якість обробітку, адаптованість до екстремальних умов роботи та низькі експлуатаційні витрати. Це дозволяє досягнути бажаного результату, заощадивши кошти.
Універсальний дискатор SWIFTERDISC від BEDNAR забезпечує високу якість обробітку, адаптованість до екстремальних умов роботи та низькі експлуатаційні витрати. Це дозволяє досягнути бажаного результату, заощадивши кошти.
17 серпня 2022

Please publish modules in offcanvas position.