Інноваційний захист зернового поля: переваги та особливості використання фунгіцидів на основі стробілуринів та карбоксамідів

/ Актуальні статті / Середа, 02 березня 2016 13:08
Коли мова заходить про захист сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб та бур’янів, ми неодмінно згадуємо, що це проблема комплексна, і вирішити її за допомогою одного заходу неможливо.

 

Саме з цих причин, формуючи систему захисту агроценозів, ми вдаємося до агротехнічних, імунологічних, хімічних, біологічних та інших методів контролю, які удосконалюються щороку.
 
П.В. МАТЕРИНСЬКИЙканд. с.-г. наук
С.М. ЧОЛОВСЬКИЙканд. с.-г. наук
 
Ефективність різних методів захисту від шкідливих організмів та їх значення у комплексній системі захисту з часом істотно змінилися. Хоча недооцінювати жоден з них не варто. В сучасних умовах господарювання ключовими методами захисту сільськогосподарських культур вважаються хімічний та імунологічний. Їх домінування стало особливо відчутним із переходом сільськогосподарських підприємств на енергоощадні системи обробітку ґрунту (мінімальну й нульову), а також із впровадженням ринково орієнтованих сівозмін із короткою ротацією. Насичення верхнього шару ґрунту рослинними рештками та порушення науково обґрунтованих принципів чергування сільськогосподарських культур створили передумови для інтенсивного розвитку і поширення хвороб та шкідників. За таких умов господарювання вирощування стійких проти хвороб та шкідників сортів і гібридів у поєднанні з використанням хімічних засобів захисту є найбільш перспективним та економічно виправданим напрямом. Це стосується і зернових культур, посіви яких досить сильно потерпають від ураження грибними хворобами. Тому левова частка виробничих видатків, поряд із витратами на мінеральні добрива, припадає на закупівлю та внесення фунгіцидів.
 
Хоча хімічний метод захисту від хвороб є досить давнім (перші письмові згадування датуються 470 р. до н.е.), активного розвитку він набув, починаючи з другої половини ХХ ст. У сільському господарстві багатьох країн питанню захисту польових культур від грибних хвороб почали приділяти увагу ще наприкінці XIX ст. До 40-х років минулого століття застосовувались переважно неорганічні фунгіциди на основі мідного купоросу, сірки, хлорид феніл ртуті, бордоської суміші тощо. З 40-х по 70-ті роки XX ст. було синтезовано і впроваджено у практику фунгіциди нових класів: дитіокарбамати, фталіміди, триазини, бензімідазоли та ін., які у порівнянні з фунгіцидами неорганічної природи були більш ефективними, менш фітотоксичними та простішими у використанні. Починаючи з 70-х років, широкого розповсюдження набули фунгіциди з класу триазолів, а з 90-х — стробілуринів, анілінопіримідинів та ін.
 
На сьогодні фунгіциди на основі триазолів та стробілуринів є основою фунгіцидного захисту посівів зернових культур у сучасних інтенсивних технологіях вирощування. Хоча фунгіциди на основі стробілуринів присутні на ринку пестицидів вже більше 20 років, однак у аграріїв залишається досить багато запитань стосовно їх використання, що насамперед зумовлено недостатньою обізнаністю та розумінням механізму дії цих продуктів.
 
Історія створення нового класу фунгіцидів — стробілуринів почалася з простого їстівного шапинкового гриба Strobilurus tenacellus, який росте на опалих соснових шишках. Зовні малопривабливий, цей унікальний гриб має потужні фунгіцидні властивості — він здатний пригнічувати інші види грибів.
 
Стробілурин А як органічну сполуку з фунгіцидною активністю вперше виокремила зі Strobilurus tenacellus група чеських учених у 1969 році. За 10 років вони оприлюднили його хімічну структуру у своєму патенті. Незалежно від чехів 1975 року група німецьких дослідників також виділила стробілурин А завдяки його фунгіцидній активності. Проте обидві групи вчених припустилися помилок: чеські дослідники дали неправильний опис фізичних властивостей стробілурину А, а німецькі помилилися, описуючи хімічну структуру сполуки. Тому в ті роки так і не було з’ясовано природу цієї речовини. Плутанину усунули лише в середині 80-х років, а згодом німецькі вчені синтезували натуральний продукт, а також близько 30 його аналогів і похідних.
 
1996 року в Німеччині було вперше зареєстровано фунгіцид на основі стробілуринів (азоксистробін).
 
На початку 1980-х рр. компанія BASF також розпочала пошук природних джерел для нових синтетичних пестицидів, залучаючи університети Німеччини та інших країн. Результатом такої співпраці стало виокремлення «квазісистемної» сполуки крезоксим-метил. Великомасштабне виробництво препаратів на його основі розпочалося у вересні 1995 року. У 2004 році компанією було виведено на ринок нову діючу речовину з групи стробілуринів — піраклостробін. Українським аграріям ця діюча речовина відома за роботою таких фунгіцидів: Абакус®Ретенго®Альтерно®Кабріо® ДуоКабріо® Топ тощо.
 
Стробілурини — це здебільшого контактні фунгіциди з тривалим захисним ефектом, які пригнічують мітохондріальне дихання патогену, блокуючи перехід електронів у цитохромах b i c. На відміну від триазолів, які є системними фунгіцидами, стробілуринам властива квазісистемна (трансламінарна) дія, механізм якої полягає у високій контактній активності на обробленій поверхні рослини з одночасним поглинанням їх восковим шаром листя чи плодів, проникненням всередину та надходженням до протилежної необробленої поверхні внаслідок газової дифузії при відсутності циркуляції в рослині з клітинним соком (рис. 1). Застосування стробілуринів забезпечує високий захисний ефект, особливо на ранніх стадіях розвитку інфекції внаслідок гальмування проростання спор і конідій, первинного росту міцелію та запобігання спороутворенню. Ще однією перевагою стробілуринів є їх висока ефективність при низьких температурах (нижчих за 5°С) та випаданні значної кількості опадів.
 
Для кращого розуміння переваг та механізму дії стробілуриновмісних фунгіцидів звернемося до набутого досвіду в результаті використання Абакус® у системі захисту посівів зернових культур.
 
Абакус® — двокомпонентний фунгіцид, синтезований на основі триазолу і стробілурину нового покоління (епоксиконазол і піраклостробін) для ефективного контролю комплексу хвороб зернових культур, сої, кукурудзи та цукрових буряків. Ключовою перевагою цього продукту є те, що завдяки поєднанню діючих речовин з різним механізмом дії та розподілом у рослині (системним і трансламінарним) досягається комплексний, тривалий та надійний захисний ефект проти широкого спектру хвороб.
 
Рис. 2. Тривалість захисної дії фунгіциду Абакус® у посівах
озимої пшениці проти септоріозу листя (Septoria tritici)
в умовах Київської області, 2014 р.
Наявність у складі Абакус® потужного триазолу, який швидко поглинається через поверхню листків і стебел, розчиняється у клітинному соці і легко рухається судинами в акропетальному напрямку, забезпечуючи тим самим перерозподіл по всій рослині, є гарантією ефективного захисту надземних органів рослини та їх нових приростів від внутрішнього розповсюдження інфекції таких збудників хвороб, як септоріоз листя і колоса, бура і жовта іржа, сітчаста та темно-бура плямистості, ринхоспоріоз тощо. Введення до складу Абакус® стробілуринового компонента дозволило доповнити системну дію триазолу трансламінарною (квазісистемною). Тобто після внесення фунгіциду на поверхні листка в результаті взаємодії піраклостробіну з восковим нальотом формуються «запасні депо» діючої речовини. У процесі росту і розвитку рослини стробілурин поступово перерозподіляється по поверхні листка, на який він був нанесений, і частково переміщується на його нижній бік. Таким чином, забезпечується ефективна превентивна дія проти інфікування рослини збудниками таких хвороб: борошнистої роси, септоріозу листя і колоса, видів іржі, сітчастої, смугастої і темно-бурої плямистостей, ринхоспоріозу, жовтої плямистості (піренофорозу) тощо. При цьому концентрація діючої речовини на поверхні рослини знижується менш інтенсивно порівняно з триазолом за системного розподілу по всій рослині. Саме завдяки цьому досягається пролонгований захисний ефект протягом 30 днів і більше (рис. 2-3).
 
Рис. 3. Ефективність контролю хвороб зернових культур
фунгіцидом Абакус® в умовах України через 10-30 днів
після внесення, 2013-2014 рр. (кількість дослідів n=4)
На користь використання фунгіциду Абакус® у посівах зернових культур говорить і його стабільно висока ефективність у контролі хвороб як за мінімальної, так і максимальної зареєстрованої норми внесення. Це свідчить про високий запас ефективності, закладений у продукті. Оптимізму додають і прирости врожаю після його використання у посівах пшениці і ячменю (рис. 4). За результатами досліджень в умовах Київської та Хмельницької областей одноразове внесення фунгіциду Абакус® у фазі прапорцевого листка (ВВСН 37-39) забезпечує додаткове отримання 5-10 ц зерна з 1 га. Слід зазначити, що інших фунгіцидних обробок у дослідах не було.
 
Рис. 4. Урожайність зернових культур, залежно від впливу
фунгіциду Абакус® в умовах достатнього зволоження України
Ще одним аргументом на користь використання для захисту посівів зернових культур фунгіциду Абакус® є здатність стробілурину здійснювати стимулюючий вплив на біохімічні процеси у рослині — забезпечувати AgСelence® ефекти. Результатом такої дії є збільшення концентрації хлорофілу у хлоропластах, що підвищує чисту продуктивність фотосинтезу (ЧПФ); активізація синтезу ферменту нітратредуктази, що відповідає за перетворення мінерального азоту в білкову форму (більш повне використання елементів живлення з добрив); стимулювання синтезу вітамінів та ферментів, які відповідають за імуномоделюючу роботу організму рослини та стійкість до стресових умов. Використання фунгіциду Абакус® також сприяє уповільненню накопичення етилену в тканинах рослини, що запобігає їх передчасному старінню та подовжує час функціонування фотосинтетичного апарату. Як результат, ми отримуємо вищий рівень продуктивності посівів. Підтвердженням цього є результати наукових досліджень, отримані в 2013 році в умовах Київської та Хмельницької областей (рис. 5).
 
Рис. 5. Ефективність фунгіцидних систем, 2013 р.
Завдяки тривалішому захисному ефекту та активізації фізіологічних процесів у рослині при використанні фунгіциду Абакус®1,5 л/га (ВВСН 37-39) на фоні обробки Капало®, 1,0 л/га (ВВСН 31-32) було отримано додаткові 3,7-5,6 ц зерна з кожного гектара порівняно з варіантами досліду, де для захисту від хвороб застосовували Капало®1,0 л/га (ВВСН 31-32) + Рекс® Дуо, 0,6 л/га (ВВСН 37-39). Отриманий приріст урожаю цілком покриває додаткові витрати, пов’язані з закупівлею і внесенням фунгіциду Абакус®, що робить виробництво зерна більш економічно привабливим.
 
Однак використання стробілуриновмісних фунгіцидів має певні особливості. Першими на них прореагували господарства південних та східних областей України, де лімітуючим фактором формування врожаю є запаси продуктивної вологи. Саме для цих регіонів європейська рекомендація щодо використання Абакус® у фазі прапорцевого листка ВВСН 37-39, яка успішно втілюється в життя в умовах західної, північної і центральної частин України, виявилася малоефективною. І це не дивно. Внесення фунгіцидів у фазі прапорцевого листка у південних та східних регіонах здебільшого припадає на посушливий період, коли запаси продуктивної вологи в ґрунті є обмеженими, денні температури піднімаються до +35°С і вище, а в рослин спостерігаються ознаки в’янення. Внесення препаратів зі стимулюючою дією на фізіологічні процеси, зокрема фунгіцидів, які містять стробілурини, за таких умов може призвести до негативних наслідків. Активізуючи біохімічні процеси в рослині, яка перебуває у стресі, ми зміщуємо рівновагу в бік її виснаження, адже надходження елементів живлення і вологи не відбувається через посуху. Як наслідок, у кращому випадку ми не бачимо ніяких AgСelence® ефектів, у гіршому — маємо зниження врожаю. Однак це не є підставою стверджувати, що використання фунгіцидів, які містять стробілурини, в умовах півдня та сходу України є недоцільним. Для отримання максимуму переваг від застосування таких продуктів, зокрема Абакус®, їх внесення необхідно змістити на більш ранні фази росту і розвитку зернових — початок виходу в трубку (ВВСН 30-32), коли в ґрунті міститься достатньо запасів продуктивної вологи і рослини активно вегетують. Внесення піраклостробіну в цей період сприяє кращому розвитку кореневої системи та вегетативної маси рослин, стимулює закладку елементів колоса, що в подальшому забезпечує формування вищого рівня врожайності, рослина набуває більшої стійкості до стресових умов.
 
Вплив фунгіциду Абакус® на функціонування фотосинтетичної
поверхні листків озимої пшениці під час наливу зерна у колосі
(ВВСН 75-80)
 
 
У 2014 році наведені вище твердження пройшли перевірку в умовах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Луганської та Харківської областей. Компанія BASF ініціювала низку виробничих досліджень, де внесення фунгіциду Абакус® було зміщено на період виходу зернових культур в трубку (ВВСН 30-32). Досліджуваний варіант порівнювався із внесенням Абакус® у фазі прапорцевого листка ВВСН 37-39 (рис. 6). Після узагальнення результатів виробничих досліджень, отриманих у 2014 році в умовах СТОВ «Гаврилюк» (с. Велика Комишуваха, Харківська обл.), ПСП «Агрофірма «Роднічок» (м. Миколаївське, Миколаївька обл.), ТОВ «Батьківщина» (с. Чапаївка, Запорізька обл.), було встановлено, що зміщення внесення Абакус® із фази прапорцевого листка на початок виходу в трубку дозволяє при аналогічних витратах зібрати на 1,0-2,5 ц/га зерна більше (в середньому на 1,5 ц/га).
 
Рис. 6. Вплив фунгіциду Абакус®за різних строків
внесення на урожайність озимої пшениці в умовах
недостатнього зволоження, 2014 рік
Досить наочні результати щодо переваг використання стробілуриновмісних фунгіцидів у посівах зернових культур були отримані у виробничих дослідженнях, які проводилися на базі СТОВ «Агрос» Дніпропетровської області. Тут застосування Абакус® у фазі виходу рослин в трубку і появи прапорцевого листка порівнювали з внесенням в аналогічні фази Рекс® Дуо (без стробілурину). Результати виробничих досліджень вкотре підтвердили вищу ефективність Абакус®, а також те, що оптимальним строком його внесення в умовах недостатнього зволоження є період виходу рослин в трубку (ВВСН 30-32) (рис. 7).
 
Рис. 7. Вплив фунгіцидів на врожайність озимої пшениці
сорту Мулан за різних строків внесення в умовах
Дніпропетровської області, 2014 рік
Отже, фунгіцид Абакус® — це високоефективний фунгіцид, який містить стробілурини для захисту посівів зернових культур в умовах Полісся, Лісостепу і Степу України.
 
Наступним кроком компанії BASF на шляху еволюції систем захисту зернових культур став синтез нової діючої речовини з групи карбоксамідів (SDHI — інгібіторів сукцинатдегідрогенази) Ксеміум®. Це інноваційна діюча речовина з яскраво вираженими ліпофільними та гідрофільними властивостями, що зумовлює її відмінну розчинність у воді та органічних розчинниках. Ксеміум® (флуксапіроксад) легко проникає всередину рослини через восковий наліт та клітинні оболонки, швидко мігрує по ній з клітинним соком, тим самим забезпечуючи високу системність та неперевершений фунгіцидний захист. За механізмом дії на збудники хвороб він схожий на стробілурини: блокує енергетичний обмін у клітинах грибів, і водночас, на відміну від них є системною діючою речовиною, що дозволяє провести аналогію з триазолами. Використовуючи Ксеміум®, ми одночасно отримуємо відмінну превентивну та лікувальну дії проти широкого спектру хвороб. Превентивна дія Ксеміум® проявляється завдяки його здатності взаємодіяти з восковим нальотом, внаслідок чого на поверхні рослин утворюється захисний шар, який перешкоджає проникненню збудника хвороби всередину. В місцях скупчення діючої речовини при взаємодії з восковим нальотом формуються кристалічні утворення, стійкі до змивання опадами, — вони в подальшому є джерелом надходження і перерозподілу Ксеміум® на новоутворення. Лікувальна дія Ксеміум® зумовлена його здатністю швидко проникати в рослину через клітинні оболонки і мігрувати по судинах. При поглинанні міцелієм гриба клітинного соку Ксеміум® потрапляє всередину клітин збудника, де блокує роботу мітохондрій, порушує енергетичний обмін і тим самим призводить до його загибелі.
 
Ще однією спільною рисою Ксеміум® і піраклостробіну є їх здатність викликати AgСelence® ефекти, що додатково підвищує цінність цієї діючої речовини.
 
Українські виробники сільськогосподарської продукції зможуть познайомитися з роботою фунгіцидів на основі Ксеміум® при використанні таких інноваційних продуктів, як Систіва® і Адексар® Плюс.
 
Характеризуючи Адексар® Плюс, можна провести аналогію з античним уявленням про Землю, яка тримається на спинах трьох китів. Так і унікальна фунгіцидна ефективність Адексар® Плюс базується на поєднанні трьох неперевершених у своєму класі діючих речовин: епоксиконазол, піраклостробін і Ксеміум®. Фунгіцид прекрасно зарекомендував себе у системах захисту посівів пшениці та ячменю від хвороб. Контроль збудників відбувається як на етапах інфікування й росту міцелію, так і спороутворення. Адексар® Плюс характеризується превентивною та лікувальною дією проти септоріозу листя та колоса, жовтої, бурої та карликової іржі, сітчастостої, смугастої і темно-бурої плямистостей, ринхо­споріозу, піренофорозу, борошнистої роси тощо. Обираючи Адексар® Плюс, ви обираєте новий стандарт у системі захисту посівів зернових культур від хвороб.
 
Підсумовуючи все вище сказане, можна зробити таку рекомендацію: обираючи фунгіциди для системи захисту зернових культур та оптимальний час їх внесення, потрібно опиратися на об’єктивну оцінку переваг продукту не лише з точки зору ефективності контролю хвороб, а й впливу на фізіологічні процеси рослини. Адже ефективний захист від хвороб у поєднанні зі стимулюванням фізіологічних процесів є впевненим кроком на шляху до реалізації потенційної продуктивності посівів.
 
Гарних Вам урожаїв та високої ціни на сільськогосподарську продукцію!

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 08 липня 2020
У першому півріччі 2020 року виробничі підрозділи «Укрзалізниці» відремонтували 847 зерновозів власності компанії та 2040 одиниць цього рухомого складу інших власників.
У першому півріччі 2020 року виробничі підрозділи «Укрзалізниці» відремонтували 847 зерновозів власності компанії та 2040 одиниць цього рухомого складу інших власників.
08 липня 2020
 08 липня 2020
Внаслідок потужних опадів, а також очікуваної в наступні 10-14 днів невисокої температури повітря в центральних та західних регіонах збирання врожаю розпочнеться дещо пізніше, ніж торік, що призведе до затримки поставок зернових та олійних культур до портів у липні.
Внаслідок потужних опадів, а також очікуваної в наступні 10-14 днів невисокої температури повітря в центральних та західних регіонах збирання врожаю розпочнеться дещо пізніше, ніж торік, що призведе до затримки поставок зернових та олійних культур до портів у липні.
08 липня 2020
 08 липня 2020
Маркетинговий рік, що саме завершується, був не найкращим для трейдерів: зниження цін на світовому ринку та перебої в логістиці через карантинні заходи дали про себе знати. Тим не менше, агровиробники України негативних змін майже не відчули. Адже на внутрішньому ринку попит та ціни на зернові культури залишалися стабільними.
Маркетинговий рік, що саме завершується, був не найкращим для трейдерів: зниження цін на світовому ринку та перебої в логістиці через карантинні заходи дали про себе знати. Тим не менше, агровиробники України негативних змін майже не відчули. Адже на внутрішньому ринку попит та ціни на зернові культури залишалися стабільними.
08 липня 2020
 08 липня 2020
Згідно з прогнозом експертів Т.B. Fruit, у новому сезоні 2020/21 урожай промислового яблука буде на 35-40% більшим у порівнянні до минулого року. 
Згідно з прогнозом експертів Т.B. Fruit, у новому сезоні 2020/21 урожай промислового яблука буде на 35-40% більшим у порівнянні до минулого року. 
08 липня 2020
 08 липня 2020
За результатами 2019/20 маркетингового року Україна експортувала рекордні 57,2 млн тонн зернових, зернобобових та борошна, що на 6,8 млн тонн більше ніж минулого МР, коли експорт склав 50,4 млн тонн.
За результатами 2019/20 маркетингового року Україна експортувала рекордні 57,2 млн тонн зернових, зернобобових та борошна, що на 6,8 млн тонн більше ніж минулого МР, коли експорт склав 50,4 млн тонн.
08 липня 2020
 08 липня 2020
У Ренійському районі Одещини фермери через посуху та відсутність збуту починають викорчовувати виноградники.
У Ренійському районі Одещини фермери через посуху та відсутність збуту починають викорчовувати виноградники.
08 липня 2020

Please publish modules in offcanvas position.