Технологія точного висіву у вирощуванні ріпаку: за і проти

Технологія точного висіву у вирощуванні ріпаку: за і проти

/ Актуальні статті / Вівторок, 26 липня 2022 10:32

Нові та сучасні вимоги до підготовки ґрунту, технологія висіву та удобрення мають забезпечити надійний розвиток посівів навіть у стресових умовах. Ці розроблення обіцяють фермерам прибуткові, виробничо-технічні та економічні переваги

Технологія точного висіву у вирощуванні ріпаку (частково в поєднанні з нульовим обробітком ґрунту strip-till) — це технологічні тренди, які все частіше набувають поширення в останні роки. Метою будь-якого заходу в обробітку ґрунту у вирощуванні ріпаку є створення розпушеного, дрібно та добре ущільненого посівного ложа з невеликою кількістю пожнивних решток у горизонті проростання. Маленькі насінини ріпаку потребують достатньо ущільненого ґрунту з капілярним надходженням води, для швидкого, перш за все, рівномірного проростання. Це є передумовою для отримання одночасних і дружних сходів, а також пролонгованого росту кореня вглиб, що забезпечує оптимальний розвиток рослин ріпаку до входження в зиму. Для досягнення рівномірних, добре розвинутих у всіх зонах вирощування, навіть за складних умов, технологія точного посіву з міжряддями 30–50 см забезпечує оптимальне розміщення насіннєвого матеріалу на площі.

 

ПЕРЕВАГИ ТЕХНОЛОГІЇ ТОЧНОГО ПОСІВУ

• Рівномірна глибина загортання та відмінне розміщення насіння ріпаку

Незважаючи на те, що звичайний рядковий спосіб посіву зробив в останні роки суттєвий прогрес в дотриманні рівномірної глибини загортання та розміщення посівного матеріалу з допомогою притискних роликів, деякі переваги технології точного висіву очевидні. Технологія, запропонована різними виробниками, гарантує точніше дотримання глибини загортання насіння у водовмісному горизонті завдяки регульованим обмежувачам глибини та притискним роликам для контролю глибини посіву.

За ущільненого посівного ложа вдається досягти рівномірної глибини загортання та розкладання насіння. Маленькі притискні ролики для контролю глибини борозни забезпечують хороше з’єднання з водовмісним горизонтом, і, таким чином, швидке проростання та отримання дружних сходів на полі.

В оптимальних умовах насіння ріпаку потребує для проростання близько двох днів, даючи сходи вже на 5-й день після сівби. В той самий час, на відміну від коткування гладкими котками після сівби, за технології точного висіву ґрунт між рядками лишається сипким, забезпечуючи проникнення води навіть під час сильних опадів, тим самим зменшуючи ерозійну шкоду.

13 14 476 477 38 2

 

• Найкраще розподілення посівного матеріалу в рядку

Завдяки механічному або пневматичному розподільнику насіння забезпечується його оптимальне розміщення по всій довжині рядка. Як наслідок, з’являються добре розвинуті рослини, що формують глибоко розміщений стрижневий корінь, який за стресових умов посухи чи браку поживних речовин стає гарантом отримання врожаю. Однак відстань між окремими насінинами в рядку не має бути меншою за 5 см, щоб не підвищувати конкуренцію між рослинами. За ширини міжрядь 45 см і норми висіву 45 насінин/м² відстань між рослинами в рядку відповідає 5 см (за норми висіву 40 насінин/м² — відповідно 5,6 см).

 

• Краще використання наявної техніки для точного висіву з галузі буряківництва або сої

Більшість підприємств застосовують для вирощування цукрового буряка або сої придбані пневматичні сівалки точного висіву, які відносно легко та недорого можна переобладнати для посіву ріпаку. Залежно від постачальника для пневматичних сівалок використовують висівні диски з діаметром отвору 0,9–1,3 мм.

 

• Передусім рівномірні польові сходи в складних умовах

Якщо верхній шар ґрунту пересушений і містить незначну кількість води для надійного проростання, або, якщо в рядку є багато пожнивних решток, що поглинають наявну польову вологу, то сухий ґрунт разом із пожнивними рештками можна прибрати в міжряддя за допомогою встановлених зіркоподібних дисків. Таким чином, насіння ріпаку загортається в заглиблену борозну у вологовмісному горизонті й тим самим гарантовано проростає. Одночасно забираються пожнивні рештки, і частково падалиця зернових, забезпечується безперервний розвиток рослин ріпаку (передусім в поєднанні з технологією strip-till). Крім того, ця борозна краще затримуватиме сніг у зимовий період і захищатиме кореневу шийку рослини ріпаку за низьких температур повітря, особливо за вітряних умов.

 

• Рівномірний розвиток рослин перед входженням у зиму
і, таким чином, нижчий ризик вимерзання в зимовий період

Правильна глибина загортання за технології точного висіву та дружні сходи сприяють передусім у гібридах ріпаку появі сильних рослин з глибоко розгалуженою кореневою системою. Це унеможливлює появу нерівномірних сходів, як це часто можна спостерігати за звичайного рядкового висіву, де сильніші рослини приглушують ріст слабших. За таких умов важко підібрати правильний термін для обробки регулятором росту восени. Все це в поєднанні з високою зимостійкістю гібридів сприяє дуже хорошій перезимівлі посівів ріпаку і разом із тим гарантованому отриманню врожаю та меншій імовірності появи бур’янів.

13 14 476 477 39

 

• Краще освітлення посівів завдяки більшій відстані між рядками

Завдяки кращому освітленню посівів рослини ліпше галузяться, продукуючи більшу кількість пагонів, і, порівнюючи із суцільним висівом, менше вилягають. У вологих умовах це сприяє кращій вентиляції та швидшому просушуванню посівів. Ширші міжряддя сприяють ліпшому розгалуженню рослин, тривалішій фазі цвітіння та стабільній урожайності. Обидва чинники позитивні самі по собі, однак у деяких умовах можуть стати незначним недоліком проти загущених полів за традиційної сівби.

 

• Можливість комбінованого внесення добрив в рядок (N, P)
завдяки прикореневому та позакореневому підживленню
в поєднанні з технологією strip-till

За технології точного висіву стають доступними абсолютно нові можливості внесення добрив у вирощуванні ріпаку. Це стосується передусім поживних речовин, азоту й фосфору, коли через високі норми їх унесення стає важче, здавалось би, на оптимально забезпеченому посіві отримати високий урожай. Залежно від забезпечення ґрунту елементами живлення, врожаю попередника та кількості соломи необхідне осіннє удобрення, щоб сприяти достатньому розвитку рослин восени навіть за пізньої сівби. Внесення азотних добрив (N) та фосфору (P) (DAP, MAP, NP 20–20 тощо) в рядок (прикореневе та позакореневе підживлення) сприяє підвищеній концентрації цих поживних речовин у рядку та сукупно призводить до зменшеної норми їх внесення. На відміну від позакореневого внесення добрив бур’яни та падалиця зернових не отримують поживних речовин. За прикореневого підживлення з’являється сильний додатковий вплив азотно-фосфорних добрив на корінь, завдяки чому стрижневий корінь, росте вглиб. Одночасно завдяки підвищеній концентрації поживних речовин у рядку можна забезпечити посіви ріпаку абсолютно незначною кількістю добрив восени, а заощаджену кількість перенести для весняного живлення.

 

НЕДОЛІКИ ТЕХНОЛОГІЇ ТОЧНОГО ВИСІВУ

• Додаткова потреба в капіталовкладеннях,
відповідно, додаткові господарські витрати

Якщо технологія точного висіву недоступна на підприємстві, то її придбання призводить до високих інвестиційних витрат або додаткових господарських витрат на виконання робіт, в той час як в більшості випадків звичайний рядковий спосіб висіву є наявним, а навантаження на нього зменшується.

 

• Зниження продуктивності в розрахунку на одиницю площі
сільськогосподарських угідь та ефективності у вирощуванні

Істотним недоліком технології точного висіву є дещо знижена продуктивність через швидкість руху сівалки (переважно макс. приблизно 6 км/год в разі застосування механічних сівалок, та 6–8 км/год — на пневматичних сівалках), для забезпечення оптимальної точності висіву. Звичайний рядковий спосіб сівби проводиться на більшості підприємствах у процесі підготовки ґрунту в поєднанні з боронами, а за технології точного висіву майже завжди потрібна окрема підготовка ґрунту під сівбу і тим самим наступний процес обробітку, який вимагає додаткових коштів і часу.

 

• У поєднанні з технологією strip-till за комбінованих методів потрібно 
застосовувати автоматизовані системи керування RTK (технології точного землеробства)

За комбінованих методів обробітку із сівалками strip-till і точного висіву обробіток ґрунту та висів відбуваються в одному процесі, однак це часто стає неможливим на важких за гранулометричним складом ґрунтах із поганою розсипчастістю та через надмірну вагу сівалок (особливо в поєднанні з унесенням добрив). З тим підготовка ґрунту та висів є окремими технологічними процесами. Однак тут зазвичай застосовується автоматизована система керування з умовою RTK-точності, щоб точно виявити розпушені смуги під час сівби.

 

• Пізніше змикання посівів

У разі застосування технології точного висіву із широкими міжряддями, на відміну від звичайного рядкового способу, незважаючи на рівномірні сходи в рядку, період змикання рядків відбувається значно пізніше. Внаслідок цього ефективність застосовуваних гербіцидів має бути високою, щоб запобігти появі чималої кількості бур’янів у міжрядді. Запізніле змикання рядків може відбутись за дуже сухих і теплих погодних умов і є причиною непродуктивного випаровування вологи.

13 14 476 477 40

 

• Нерівномірне дозрівання посівів, відповідно, затримання дозрівання

Чим менша норма висіву насіння, тим сильніше розвивається рослина. Широке міжряддя призводить до сильного розгалуження рослин ріпаку і тим самим до тривалішого періоду цвітіння внаслідок більшої кількості бічних пагонів. Пов’язане з цим дещо пізніше, а відповідно, нерівномірне дозрівання посіву передбачає пізніший час збирання врожаю, а також терпіння до повного дозрівання ріпаку, щоб уникнути втрат через недозрілі стручки.

Через це норму висіву за технології точного висіву не варто сильно знижувати: середня норма висіву, що в межах від 10 до максимально 20% нижче від норми висіву за звичайного рядкового способу, приносить найкращі результати. Таким чином, посіви мають кращу компенсаційну здатність, ніж за дуже зниженої норми висіву, що під впливом цих обставин зменшує врожайність. Разом із тим густота посіву 40–45 насінин/м² за застосування технології точного висіву та 50 насінин/м² за звичайного рядкового способу сівби сприяє рівномірному дозріванню посівів і полегшеному збиранню врожаю.

Постійний прогрес у селекції й обробці насіннєвого матеріалу (протруєння) вимагають застосування найкращої посівної техніки, щоб використовувати потенціал сортів і досягти високих урожаїв.

 

Висновки

Технологія точного висіву у вирощуванні ріпаку дає істотні переваги завдяки отриманню рівномірних сходів і передусім у складних і несприятливих умовах для ефективного засвоєння поживних речовин. Однак у багатьох випадках суцільний висів є оптимальнішим з огляду на виробничі умови та менш затратним, ніж технологія точного висіву.

 

Альберт МЮЛЬНЕРконсультант з питань
вирощування ріпаку, зернових, кукурудзи ЗААТБАУ ЛІНЦ

svidome

 08 серпня 2022
Цей рік є дуже складним для українських аграріїв через війну та труднощі, що вона створює. Однак, враховуючи ці обставини, можна говорити про відносно непогані показники валових зборів.
Цей рік є дуже складним для українських аграріїв через війну та труднощі, що вона створює. Однак, враховуючи ці обставини, можна говорити про відносно непогані показники валових зборів.
08 серпня 2022
 08 серпня 2022
Під урожай 2023 року Група АГРОТРЕЙД планує засіяти озимим ріпаком понад 15 тисяч гектарів, що вдвічі більше ніж було минулого року.
Під урожай 2023 року Група АГРОТРЕЙД планує засіяти озимим ріпаком понад 15 тисяч гектарів, що вдвічі більше ніж було минулого року.
08 серпня 2022
 08 серпня 2022
Сьогодні Балкер Sacura, навантажений українською агропродукцією, покинув порт «Південний» і прямує до Італії.
Сьогодні Балкер Sacura, навантажений українською агропродукцією, покинув порт «Південний» і прямує до Італії.
08 серпня 2022
 08 серпня 2022
Цьогоріч через обстріли та мінування кількість пожеж у полях в Україні була рекордною. Протягом пожежонебезпечного періоду українські рятувальники ліквідували 280 пожеж на ділянках аграріїв.
Цьогоріч через обстріли та мінування кількість пожеж у полях в Україні була рекордною. Протягом пожежонебезпечного періоду українські рятувальники ліквідували 280 пожеж на ділянках аграріїв.
08 серпня 2022
 08 серпня 2022
Дискування стерні – одна з найважливіших польових операцій. Відповідно до належних сільськогосподарських операцій, це слід робити якомога швидше після збору врожаю.
Дискування стерні – одна з найважливіших польових операцій. Відповідно до належних сільськогосподарських операцій, це слід робити якомога швидше після збору врожаю.
08 серпня 2022
 05 серпня 2022
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) заявила, що в липні світові ціни на продовольчі товари різко впали, а основні зернові культури та олії подешевшали більш ніж на 10%.
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) заявила, що в липні світові ціни на продовольчі товари різко впали, а основні зернові культури та олії подешевшали більш ніж на 10%.
05 серпня 2022

Please publish modules in offcanvas position.