ЕлатусTM Ріа — відмінний фунгіцид для захисту озимої пшениці від основних плямистостей листя

ЕлатусTM Ріа — відмінний фунгіцид для захисту озимої пшениці від основних плямистостей листя

Озима пшениця — стратегічна культура як для України, так і для інших країн світу. Вона займає найбільшу частку у сівозмінах сільгоспвиробників та в експорті зерна.

Водночас площі під озимою пшеницею із року в рік зостаються досить стабільними — щорічно висівається у межах 6 млн га, а розвиток та збільшення валового обсягу відбувається за рахунок інтенсифікації виробництва, використання науково обґрунтованих технологій вирощування та схем захисту зернових культур. Проте відбувається суттєве скорочення сівозміни, вона стає орієнтованою на вирощування передусім високорентабельних культур, які часто повертаються на попереднє поле (майже через рік-два), а це, своєю чергою, сприяє інтенсивному розвитку хвороб.

За даними діагностичних центрів компанії «Сингента», за останні три роки на території України рівень захворювання такими хворобами, як борошниста роса, септоріоз та всі види фузаріозів значно збільшився.

 

Рис. 1. Поширеність основних захворювань озимої пшениці на території України у весняно-літній період за останні три роки

01 02 368 369 24 2Збільшення частки ураженості рослин септоріозом неодноразово відзначалося і провідними вченими України. Зокрема, Віктор Швартау, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, наголошує на загальному суттєвому погіршенні фітосанітарної ситуації в агрофітоценозах останніми роками.

Зі слів заступника директора Інституту захисту рослин НААН України, доктора с.-г. наук Сергія Ретьмана, септоріоз продовжує бути високошкодочинною хворобою періоду вегетації озимої пшениці й почав уражувати рослини вже в осінній період. Крім того, значно збільшилася ураженість Septoria nodorum. Якщо на початку ХХІ ст. ми мали співвідношення Septoria nodorum 10-15 %, Septoria tritici 85-90 %, то вже, за даними 2016 року, частка Septoria nodorum зросла до 38-40 %. Водночас загалом частка ураження рослин септоріозом суттєво підвищилася і потребує додаткової уваги щодо контролю цієї хвороби. Саме тому велике значення для отримання високих урожаїв має науково обґрунтоване використання фунгіцидів, пошук нових діючих речовин та їх комбінацій для забезпечення надійного контролю хвороб і збереження генетичного потенціалу врожайності сільськогосподарських культур (за матеріалами УКАБ, круглий стіл з ученими від 17 листопада 2017 р.).

Чи може інноваційна компанія «Сингента» стояти осторонь таких проблем? Звичайно, ні. Вона постійно проводить моніторинг посівів, аналізує отримані дані, робить висновки та приймає виважені рішення, спрямовані на розв’язання актуальних для сільгоспвиробників питань.

Компанія «Сингента», лідер із захисту рослин, розробила та вивела на ринок нову діючу речовину хімічного класу піразол-карбоксамідів під торговою маркою солатенолтм, яка є основною складовою фунгіциду Елатустм Ріа.

Елатустм Ріа має у своєму складі три діючі речовини: ципроконазол (66,67 г/л), пропіконазол (208,33 г/л) та солатенолтм (83,33 г/л). Якщо перерахувати кількість препарату, яку ми даємо на один гектар, то при нормі внесення 0,6 л/га Елатустм Ріа ми вносимо повну норму Альто Супер та 50 г/га солатенолутмТобто отримуємо дуже потужний фунгіцид для надійного контролю найширшого кола патогенів, які розвиваються на листках зернових культур, а у контролі таких хвороб, як септоріоз, піренофороз, іржасті, він взагалі не має рівних серед карбоксамідів.

Що таке солатенолтм? Це нова активна речовина від науково-дослідного центру компанії «Сингента». У групі карбоксамідів, або SDHI (інгібіторів сукцинатдегідрогенази) вона належить до підгрупи піразолів.

Механізм дії солатенолутм: сукцинатдегідрогеназа — це фермент, який опосередковує окислення сукцинату в фумарат у циклі Кребса. Солатенол™ через конкурентне інгібування блокує утворення фумарату, щільно замикаючись на ділянці зв'язування сукцинату. Цей ідеальний замок (кращий, ніж більшість інших SDHI) забезпечує його видатну ефективність проти патогенних мікроорганізмів, особливо плямистостей листя, наприклад септоріозу, піренофорозу, іржі. Солатенол™ не проявляє перехресної резистентності до зовнішнього інгібітора хінону, наприклад, азоксистробіну або триазолів.

 

Рис. 2. Елатустм Ріа — технологія подвійного зв’язування

01 02 368 369 24 1

Елатустм Ріа має високу спорідненість із восковим шаром листя, що забезпечує високу фотостабільність, стійкість до опадів, тривалий контроль над хворобами. Висока внутрішня активність солатенолутм демонструє його надзвичайну ефективність по відношенню до широкого кола патогенів.

 

Рис. 3. Елатустм Ріа — найпотужніший SDHI у контролі хвороб листя

01 02 368 369 24 3

Добре поглинання препарату листям та його потужне зв’язування із восковим шаром зберігає резервуар активного інгредієнта упродовж тривалого періоду.

За даними дослідів, які проводились як у Європі, так і в Україні, активність препарату спостерігалася до шести тижнів, також він зберігає контроль над хворобами на нижніх сегментах листя. Це пояснюється ще й тим, що після поглинання солатенолу™ відбувається трансламінарний рух та слабкий ксилемний, але більшість молекул солатенолу™ залишаються і розподіляються усередині листка, де препарат застосовується. У той же час ципроконазол та пропіконазол, активно просуваючись по ксилемі, захищають новий приріст від хвороб.

Елатустм Ріа — це фунгіцид з активною фізіологічною дією на рослину. За умови застосування Елатустм Ріа краще, порівняно з основними конкурентами, зберігається зелена маса. Препарат має дуже високу ефективність проти основних патогенів злакових культур і забезпечує триваліший захист листя, що дозволяє краще зберігати його зеленим, аніж інші
карбоксаміди.

 

Рис. 4. Зафіксовано значне збільшення площі зеленого листя (23 досліди, проведені у Європі) 

01 02 368 369 25 1

Польові дослідження, які неодноразово проводилися і закордоном, і в Україні, показали, що всі позитивні фактори, притаманні фунгіциду Елатустм Ріа, сприяють не тільки збереженню, а й підвищенню врожаю. Так, у дослідах, які виконувалися на дослідній станції у м. Біла Церква, підвищення урожайності озимої пшениці у порівнянні з контролем при одноразовому внесенні Елатустм Ріа становило: + 2,1 ц/га при внесенні 0,4 л/га; + 3,7 ц/га при використанні 0,5 л/га і + 6,6 ц/га при застосуванні 0,6 л/га.

 

Рис. 5. Елатустм Ріа сприяє підвищенню урожайності

01 02 368 369 25 2

Коли ж, в яку фазу розвитку рослини слід проводити обробку Елатустм Ріа, щоб отримати найкращий результат для контролю хвороби? Загальновідомо, що найвищий рівень ефективності від фунгіцидної обробки буде за умови, якщо його внести превентивно, тобто коли ще немає видимих симптомів хвороби. Такі рекомендації актуальні також і для Елатустм Ріа. Проте, якщо після виходу з зимівлі озима пшениця має зараження борошнистою росою, септоріозом, то кращим рішенням для першої обробки буде Тілт Турбо, який дозволяє отримати фунгіцидну ефективність на ранніх етапах за температури від +6 ºС. А вже на другу обробку для надійного і довготривалого захисту прапорцевого листка, у фазі ВВСН 37-39, потрібно застосувати Елатустм Ріа.

 

Рис. 6. Елатустм Ріа у Т2 (ВВСН 37–39) проконтролює всі хвороби листя

01 02 368 369 25 3

 

Геннадій ТАРАСЕНКОканд. с.-г. наук, менеджер із маркетингу, напрям розвитку насіння та фунгіцидів на зернових культурах компанії «Сингента»

 

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 26 вересня 2020
Ціни на основні с/г культури, оприлюднені у новині, наведені на основі даних CPT — умов доставки до воріт порту. Основні порти, що закуповують с/г культури, знаходяться у Одеській та Миколаївській областях.
Ціни на основні с/г культури, оприлюднені у новині, наведені на основі даних CPT — умов доставки до воріт порту. Основні порти, що закуповують с/г культури, знаходяться у Одеській та Миколаївській областях.
26 вересня 2020
 26 вересня 2020
Трагічними є результати жнив у низці господарств у Одеській, Миколаївській та Черкаській областях, де розповідають практично про повну втрату посівів. Найбільше постраждали кукурудза й соняшник.
Трагічними є результати жнив у низці господарств у Одеській, Миколаївській та Черкаській областях, де розповідають практично про повну втрату посівів. Найбільше постраждали кукурудза й соняшник.
26 вересня 2020
 25 вересня 2020
Представники Комітету деревообробної та меблевої галузі Європейської Бізнес Асоціації на початку вересня звернулися з проханням до Мінекології залучити експертів Асоціації до роботи над змінами у механізми продажу необробленої деревини, але цього досі не відбулося.
Представники Комітету деревообробної та меблевої галузі Європейської Бізнес Асоціації на початку вересня звернулися з проханням до Мінекології залучити експертів Асоціації до роботи над змінами у механізми продажу необробленої деревини, але цього досі не відбулося.
25 вересня 2020
 25 вересня 2020
Таку ситуацію спричинив великий профіцит російських вантажних вагонів і вагонів з подовженим терміном експлуатації, вважають керівники вагонобудівних і логістичних компаній.
Таку ситуацію спричинив великий профіцит російських вантажних вагонів і вагонів з подовженим терміном експлуатації, вважають керівники вагонобудівних і логістичних компаній.
25 вересня 2020
 25 вересня 2020
Для збереження вологи в ґрунті аграріям варто переходити на мінімальні технології обробітку ґрунту та збільшувати кількість культур у сівозміні.
Для збереження вологи в ґрунті аграріям варто переходити на мінімальні технології обробітку ґрунту та збільшувати кількість культур у сівозміні.
25 вересня 2020
 25 вересня 2020
Україна є вільною від грипу птиці і звернулася до держав – членів Європейського Союзу щодо зняття відповідних обмежень.
Україна є вільною від грипу птиці і звернулася до держав – членів Європейського Союзу щодо зняття відповідних обмежень.
25 вересня 2020

Please publish modules in offcanvas position.