Агрономія Сьогодні

Ганна ТКАЛЕНКО, канд. с.-г. наук Інститут захисту рослин НААН Одним з основних шляхів одержання екологічно безпечної продукції рослинництва є застосування біологічного методу захисту рослин як основного стратегічного еколого-біологічного заходу контролю шкідливих організмів у посівах сільськогосподарських культур та екологічного землеробства.
В. СКИДАН, канд. с.-г. наук, с. н. с., заступник директора з наукової роботи М. СКИДАН, канд. с.-г. наук, науковий співробітник Інститут рису НААН Основним резервом нарощування виробництва якісного зерна ячменю пивоварного напряму, поряд зі створенням високоврожайних і високоякісних пивоварних сортів, є удосконалення технології вирощування сучасних сортів, які мають високий потенціал…
Іван ШУВАР, доктор с.-г. наук, професор, академік АН ВО України і МАНЕБ, Львівський національний аграрний університет Екологічно чиста продукція має високу ціну на міжнародних ринках сільськогосподарської продукції. Забур'янення сільськогосподарських угідь призводить як до зменшення їх продуктивності, так і до погіршення якості продукції, забруднення довкілля. Серед рослин є й такі, що…
Бізнес родини Чернецьких і їх компанія ЯРОС є одним із найкреативніших на сільськогосподарському ринку України. Власне, про це більш детально йтиметься у статті з перших вуст від президента компанії ЯРОС Олександра ЧЕРНЕЦЬКОГО.
С.П. ЧИПЛЯКА М.В. ПОДЛЄСНИЙ Кіровоградська ДСГДС ІСГСЗ НААН Обов'язковою умовою вирощування еспарцету на корм і насіння мусить бути значне підвищення урожайності. Значною мірою домогтись цього можна шляхом своєчасного і якісного догляду за посівами. Незважаючи на способи сівби технологічні прийоми по догляду за посівами еспарцету повинні бути спрямовані на очищення поля…
Ігор СТОРЧОУС, канд. с.-г. наук, завідувач лабораторією гербології Інституту захисту рослин НААН Кукурудза - одна із найбільш цінних за кормовими і урожайними властивостями сільськогосподарських культур, займає провідну позицію у світовому виробництві зерна. За своїм біологічним потенціалом, рівнем продуктивності і якісними показниками продукції вона переважає інші зернові культури, добре реагує на…
Сергій АВРАМЕНКО, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник, голова Ради молодих вчених, лауреат премії Кабінету міністрів України «За особливі досягнення молоді в розбудові України», Олександр ГЛУБОКИЙ, науковий співробітник, Віктор ШЕЛЯКІН, молодший науковий співробітник, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, Артем ТАТАРЕНКОВ, агроном ФГ «Київська Русь» В одному з номерів…
Володимир ЛИХОЧВОР, доктор с.-г. наук, професор, зав. кафедрою технологій у рослинництві Львівського національного аграрного університету. Урожайність озимої пшениці залежить від оптимальної норми висіву, величина якої визначається кліматичними умовами, родючістю грунту, попередником, удобренням, біологічними особливостями сорту, строками і способами сівби, якістю насіння тощо. Проблематика норми висіву зернових має тисячолітню історію, їй…
Сергій ЧИПЛЯКА, Максим ПОДЛЄСНИЙ, Кіровоградська ДСГДС ІСГСЗ НААН У виробництві екологічно безпечних кормів має зростати роль багаторічних трав, які за рахунок симбіотичної фіксації азоту підвищують білкову повноцінність кормів, збагачують грунт органічними речовинами і біологічним азотом при зниженні енерговитрат. Тому розумне повернення до вирощування багаторічних трав у польових і кормових сівозмінах…
Олена СТЕПАНЮК, спеціально для "АС" Бути обізнаним означає бути озброєним. Тому організатори міжнародної конференції на тему «Гумати як засіб підвищення ефективності інтенсивної системи вирощування сільськогосподарських культур» німецька компанія-виробник гуматів Humintech та ексклюзивний представник її в Україні «Агротехносоюз» вирішили «озброїти» керівників, головних агрономів агрохолдингів та провідних агропідприємств найважливішими елементами антистресової технології…
Володимир ЛИХОЧВОР, доктор с.-г. наук, професор, зав. кафедри технологій у рослинництві Львівського національного аграрного університету Структура агрофітоценозу пшеничного поля складається із рослин озимої пшениці, інших культурних видів, бур’янів, мікроорганізмів тощо. Тип агрофітоценозу, що визначає взаємовідносини як між окремими рослинами озимої пшениці, так і їх залежність від інших представників флори і…
Анна БЄЛЄХІНА, Віктор КОСТРОМІТІН, доктор с.-г. наук, професор, Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України Практика інтенсивного ведення землеробства спричинила порушення екологічної рівноваги природи: накопичення в ґрунті токсичних речовин, посилення ерозійних процесів, як наслідок, - незадовільна якість і безпека вирощеної продукції. Внаслідок надмірного використання добрив спостерігається явище деградації ґрунтів,…

Please publish modules in offcanvas position.