Агрономія Сьогодні

Сергій АВРАМЕНКО, канд. с.-г. наук, голова Ради молодих вчених, Микола ЦЕХМЕЙСТРУК, канд. с.-г. наук, зав. лабораторії, Олександр ГЛУБОКИЙ, наук. співроб., Віктор ШЕЛЯКІН, мол. наук. співроб., Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН (Україна) Актуальність органічної та органо-мінеральної системи удобрення сучасних сортів пшениці озимої після чорного пару в роки з різним…
А. В. БЄЛЄНІХІНА, аспірантка, В.М. КОСТРОМІТІН, доктор с.-г. наук, професор Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, НААН В основі будь-якої технології вирощування лежить обробіток ґрунту, який суттєво змінює його агрофізичні, біологічні, хімічні властивості. Підвищення культури землеробства вимагає впровадження у кожному господарстві відповідного обробітку ґрунту, який би враховував різноманітність ґрунтів і їх…
В. СКИДАН, канд. с.-г. наук, с. н. с., заступник директора з наукової роботи М. СКИДАН, науковий співробітник Інститут рису НААНУ Щороку ячмінь в Україні займає все більші площі, позаяк є стабільний попит на цю культуру. Завдяки цьому за посівною площею ячмінь посідає друге місце після пшениці серед групи зернових культур.…
Олександр РИБАЛКА, завідувач відділом генетичних основ селекції, доктор біолог. наук, Селекційно-генетичний інститут, м. Одеса Класична органіка Оскільки сучасні високопродуктивні сорти пшениці сьогодні на полях всюди, і від них вже нема куди подітися, найбільш раціональною технологією вирощування цих сортів, без суттєвого зниження біологічної цінності зерна, є технологія органічного землеробства. Йдеться про…
Анна БЄЛЄНІХІНА, аспірант Віктор КОСТРОМІТІН, доктор с.-г. наук, професор Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН Просо в аграрному секторі України ніколи не займало провідної ролі серед сільськогосподарських культур. Але воно було і залишається в структурі посівних площ. Це одна з основних круп’яних культур України, цінність якої визначається практично безвідходним використанням…
За кілька тижнів до початку збирання урожаю кукурудзи в Україні різні аналітичні компанії та професійні відомства мають досить значну розбіжність з приводу оцінок урожайності та валового збору кукурудзи в країні.
Станіслав ТРИБЕЛЬ, доктор с.-г. наук, професор Олександр СТРИГУН, канд. с.-г. наук Інститут захисту рослин НААН Особливості нормування протруйників насіння Згідно із Законом України «Про захист рослин» основними принципами державної політики в сфері застосування засобів захисту рослин є:
Чи варто вирощувати кукурудзу? Такого запитання не виникає, мабуть, у жодного сільгоспвиробника. Адже йдеться про одну з найважливіших та найрентабельніших сільськогосподарських культур, яка за врожайністю перевищує всі зернові та має надзвичайно різнобічне використання. Крім того, кукурудза майже не має відходів, тому що використовується зерно, листя, стебла, стрижні початків і навіть…
Ганна ТКАЛЕНКО, канд. с.-г. наук, Інститут захисту рослин НААНУ Сучасне овочівництво закритого ґрунту - одна з провідних галузей агропромислового комплексу України, яка забезпечує населення овочевою продукцією практично цілий рік та дозволяє отримувати найбільший урожай з одиниці площі. Закритий ґрунт сьогодні – це різні типи теплиць, різні види технологій.
Агрономія Сьогодні - Четвер, 27 вересня 2012 22:13

Зачистка врожаю

Ігор СТОРЧОУС, канд. с.-г. наук, завідувач лабораторією гербології ІЗР НААНУ Десикацією (від лат. Desiccare - висушувати) називають переджнивне підсушування рослин з метою прискорення їх достигання (на 5-7 діб), полегшення збирання урожаю, яке є ефективним на забур’янених посівах та за умов вологої погоди. На сьогодні використовують десиканти на основі диквату, глюфосинату…
Ігор СТОРЧОУС, канд. с.-г. наук, завідувач лабораторією гербології ІЗР НААНУ Поява сходів бур’янів упродовж літа значно залежить від кількості опадів. Навіть незначні дощі сприяють проростанню насіння бур’янів і появі їх у гніздах, рядках та стрічках більшості просапних культур, де збирається вода, що значно ускладнює боротьбу з ними. Відростання ж багаторічних…
Ігор СТОРЧОУС, канд. с.-г. наук, завідувач лабораторією гербології ІЗР НААНУ Різноманітність ґрунтово-кліматичних умов, особливості технології вирощування озимої пшениці, озимого ріпаку, істотна різниця у рівнях насичення сівозмін зерновими культурами визначають видовий склад шкідливих організмів та ступінь їх шкодочинності в зональному аспекті. Це слід враховувати при підготовці робочих варіантів систем захисту. Вчасне…

Please publish modules in offcanvas position.