Агрономія Сьогодні

В осінній період створюються передумови формування майбутнього урожаю озимих культур. Тому першочерговою умовою є організаційно-господарські й агротехнічні прийоми. Істотне значення мають всебічно та екологічно обґрунтована організація земельної території господарства (землевпорядкування), освоєння сівозмін із правильним чергуванням культур, добір сортів з урахуванням їх особливостей, конкурентоспроможності й толерантності до бур’янів, хвороб, шкідників та…
Обмеження бур’янів за допомогою хімічних засобів захисту — це захід, результативність якого залежить від правильного вибору гербіциду з різноманітного їх асортименту та внесення препаратів із дотриманням рекомендацій фірм-виробників із максимальним впливом на шкідливий об’єкт та мінімальним на навколишнє середовище. Для обприскування застосовують гербіциди, які передбачені «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених…
Щорічно сільгоспвиробники стикаються із проблемою втрат врожаю та його якості від шкідливих організмів. Найбільш поширеними та шкідливими із фітофагів пшениці є хлібні клопи-черепашки (ряд Hemiptera).
Екологічний ефект від застосування зелених добрив проявляється у їх здатності знезаражувати ґрунт від патогенної мікрофлори. Адже унаслідок приорювання органічної маси у ґрунті зростає активність великої групи сапрофітних мікроорганізмів, які є антагоністами багатьох збудників хвороб.
В сучасних умовах господарювання приорітетними напрямами розвитку землеробства Степу є освоєння консервативних (мінімальних, нульових) систем обробітку ґрунту, широке використання побічної продукції сільськогосподарських культур, запровадження інтегрованих методів захисту рослин від шкідливих об’єктів. Ці тенденції зумовлені насамперед необхідністю підвищення родючості орних земель, кліматичними змінами, екологічними загрозами, дефіцитом трудових і енергетичних ресурсів.
Ризоктоніоз (чорна парша) картоплі поширений у всіх ґрунтово-кліматичних зонах країни. В останні роки в Лісостепу та Поліссі України хворобою уражено 7–18% бульб картоплі. Також вона проявляється на паростках, стеблах, столонах і рідше на коренях дорослих рослин.
Інтегрований захист ріпаку від шкідників ґрунтується на засадах стійкого розвитку сільського господарства та поєднує кращі заходи для підтримки здоров’я рослин і запобіганню втрат врожаю. Боротьба зі шкідниками передбачає застосування комплексу найефективніших у конкретних умовах заходів: агротехнічних, біологічних та хімічних. Це означає вибір найбільш екологічно безпечного та економічно доцільного методу боротьби…
У світі вирощують понад 300 млн т картоплі. Середня урожайність — близько 100 ц/га. Лідери за цим показником (США, Нова Зеландія, європейські країни) збирають у середньому по 400 ц/га. Україна є одним із провідних виробників у світі. Сприятливі природно-кліматичні умови нашої країни дозволяють вирощувати картоплю практично на всій території. Однак…
Пшениця озима є найважливішою культурою в Україні. Її посіви домінують і серед зернових. Вирощують озиму пшеницю переважно у лісостеповій та степовій ґрунтово-кліматичних зонах. Посіви ярої пшениці займають суттєво менші площі та знаходяться у східних областях України. Відзначимо концентрацію наукоємного зерновиробництва в агрохолдингах та провідних фермерських господарствах.
Ріпак вирощується більш ніж у тридцяти країнах світу, а його посіви займають понад 30 млн га. За останні 25 років світове виробництво товарного насіння ріпаку збільшилося майже учетверо. Але основним чинником, що обмежує його виробництво, є передусім низькі показники врожаю, зокрема, через надмірне забур’янення посівів культури зменшення врожайності насіння може…
Для нормальної перезимівлі рослини ріпаку озимого з осені повинні пройти період загартування. За температури +5…+7°С цей процес проходить 14–20 днів. За цей час у листках нагромаджуються високоенергетичні речовини (цукор, пентозан, амінокислоти) з низькою точкою замерзання. Пізніше вони переходять у кореневу шийку та точку росту. 
За останні десятиліття в Україні спостерігається зростання забур’яненості посівів, при цьому сумарна потенційна засміченість орного шару чорноземів насінням та вегетативними органами розмноження перевищує 500 млн шт./га. Головними причинами негативних тенденцій є порушення науково обґрунтованих сівозмін та спрощення системи основного обробітку орних земель, зокрема, відмова від пошарових лущень стерні і радикальна…

Найближча подія

Нема подій

Наші видання

Please publish modules in offcanvas position.