Агрономія Сьогодні

У сучасних системах землеробства біологічна суть формування родючості ґрунтів практично не бралась до уваги. Це призвело до появи деградованих агроценозів, навіть за достатнього внесення мінеральних добрив сільськогосподарські культури не забезпечують повноцінного врожаю та якісну продукцію. У зв’язку з цим виникла необхідність у застосуванні прийомів, спрямованих на збільшення чисельності та активності…
Площі під посівами озимини, розміщеної у сівозміні після непарових попередників, є доволі великими і щорічно збільшуються. Наразі у зоні Степу пшеницю озиму розміщують здебільшого після соняшнику, а також по стерньових попередниках. Це вносить певні коррективи до технологічного регламенту під час вирощування пшениці.
У багатьох країнах, в тому числі і в Україні, споживання рослинного жиру зростає, а тваринного зменшується. Це пояснюється передусім більш позитивним впливом рослинних жирів на здоров’я людини, а також економічними факторами.
В умовах Степу України не лише волога виступає лімітуючим фактором для виробництва якісної пшениці. Результати дослідів свідчать, що варто враховувати також культури-попередники, вплив добрив і правильний підбір насіння.
Сучасна технологія вирощування польових культур базується на комплексі господарських, організаційних та економічних заходів. Їхня мета — розкрити весь прихований потенціал рослини, створити оптимальні умови для її росту та розвитку на всіх стадіях вегетаційного періоду.
У сучасних умовах господарювання одним із найбільш швидких та економічно вигідних способів підвищення урожайності польових культур та отримання якісної продукції є розробка оптимальних систем удобрення на основі точної оцінки стану родючості ґрунтів.
Агрономія Сьогодні - Понеділок, 26 лютого 2018 12:32

Двоє проти мільйонів

Законопроекти, прийняті на догоду кільком олігархам, шкодять усій аграрній спільноті і Україні в цілому.
Впродовж усієї вегетації якість зерна і урожайність озимої пшениці залежать від забезпечення рослин елементами мінерального живлення. За способом використання сорти озимої пшениці можна поділити на дві групи: інтенсивного та напівінтенсивного типу вирощування.
Догляд слід розпочинати відразу ж після сходів озимини, систематично проводячи обстеження посівів з метою виявлення пошкодження рослин шкідниками та хворобами, також не менш важливо звернути увагу і на застосування добрив у період розвитку озимих культур.
Серед багатьох способів поводження з органікою пріоритетне місце займає компостування. Це інтенсивний біотермічний процес ферментації органічної сировини в природних або штучно створених керованих умовах, в результаті якого отримують високоякісні органічні добрива — компости.
Надзвичайно важливий період для озимих культур — осінній. Тому сільгоспвиробники такі уважні до нюансів передпосівного обробітку насіння озимини. Замислюються над цією проблемою і органічні фермери. Обробка насіння препаратами у формі хелатів — це новий рівень їх взаємодії з рослиною. Можна у такий спосіб посилити розвиток культур, стійкість їх до несприятливих…
Агропромислове навантаження на ґрунти в Україні — одне з найвищих у світі. Рівень розораності території країни становить 55%, а сільськогосподарських угідь — майже 80%. Інтенсивний антропогенний вплив на ґрунтове середовище призводить до його деградації. Потребують удосконалення сучасні технології механізованого обробітку ґрунту.

Найближча подія

16 серп. 2018
10:00AM - 07:00PM
АгросемФест

Наші видання

Please publish modules in offcanvas position.