Агрономія Сьогодні

Надзвичайно важливий період для озимих культур — осінній. Тому сільгоспвиробники такі уважні до нюансів передпосівного обробітку насіння озимини. Замислюються над цією проблемою і органічні фермери. Обробка насіння препаратами у формі хелатів — це новий рівень їх взаємодії з рослиною. Можна у такий спосіб посилити розвиток культур, стійкість їх до несприятливих…
Агропромислове навантаження на ґрунти в Україні — одне з найвищих у світі. Рівень розораності території країни становить 55%, а сільськогосподарських угідь — майже 80%. Інтенсивний антропогенний вплив на ґрунтове середовище призводить до його деградації. Потребують удосконалення сучасні технології механізованого обробітку ґрунту.
Перед впровадження технології нульового обробітку ґрунту аграрію треба ретельно прорахувати всі переваги та недоліки, що виникають при цьому.
Ефективний захист озимих зернових від хвороб буде успішним лише за умов, коли заходи восени будуть направлені передусім на радикальне обмеження або знищення джерела інфекції, блокування або уповільнення шляхів поширення інфекції у період початку вегетації рослин.
Поряд із використанням високопродуктивних сортів і гібридів сільськогосподарських культур важливе значення для отримання високих і сталих урожаїв мають умови їх вирощування. Це стосується передусім ґрунтових та метеорологічних умов природної зони, а також науково обґрунтованого застосування агротехнічних заходів, які сприяють збільшенню біопотенціалу рослин та захисту їх від негативних факторів.
В осінній період створюються передумови формування майбутнього врожаю озимих культур. Тому першочерговою умовою є організаційно-господарські й агротехнічні прийоми. Істотне значення має освоєння сівозмін із правильним чергуванням культур, добір сортів з урахуванням їх особливостей, оптимізація систем обробітку ґрунту та удобрення тощо.
В Україні шкідники щороку пошкоджують пшеницю та забирають від 10 до 30% урожаю сільськогосподарських культур і значно погіршують її якість.
Степова зона займає майже половину площі всіх орних земель України. Добрива там застосовують на зрошуваних і неполивних землях. Ефективність їх у Степу, на відміну від інших зон, передусім залежить від забезпечення рослин вологою.
Часто хвороба, оселившись на посівах, може викликати втрати врожаю озимої пшениці. Тому про основні захворювання однієї із найбільш поширених зернових культур варто знати докладніше.
Забур’яненість посівів продовжує залишатися однією із найбільших проблем в аграрному виробництві. Внаслідок неефективного здійснення заходів контролю бур’янів сільськогосподарські виробники зерна втрачали 10–20% урожаю, а на надміру засмічених площах ці втрати збільшувалися в 1,5–2,0 разів.
У сучасних умовах при вирощуванні пшениці озимої поширення набуває мілкий мульчувальний обробіток ґрунту, який не призводить до перевертання орного шару та залишає на його поверхні побічну продукцію попередника.
Відомо, що шкідливі організми можуть знижувати врожай. Головними причинами їх наростання є порушення сівозмін, перенасичення структури стерньовими колосовими, низька агротехніка, висока забур’яненість, посів некаліброваним і непротруєним насінням, використання нестійких сортів. 

Найближча подія

Нема подій

Наші видання

Please publish modules in offcanvas position.