Агрономія Сьогодні

Пропонуємо читачам технологію, яка складається з оптимізації умов вирощування жита озимого на всіх етапах його розвитку. Розглянемо основні положення її, за якої навіть за незначних площ посіву культури можна отримувати досить вагомий збір зерна.
Горох посівний є чутливою культурою до надмірної забур’яненості посівів, його продуктивність через шкідливість бур’янів може знижуватися до 30–50% і більше.
Неглибоке проникнення коренів, низька висота рослин, слабке затінення поверхні ґрунту і повільний ріст на початку вегетації зумовлюють високу чутливість сої до бур’янів на етапах розвитку від сходів до гілкування (40–50 днів).
Надзвичайно цінній овочевій культурі — капусті значну шкоду спричиняють хвороби різної етіології (грибні, бактеріальні, вірусні), які суттєво знижують як урожайність, так і якість вирощеної продукції. Знаючи, який вигляд має те чи інше захворювання, можна своєчасно відреагувати та отримати максимальний урожай високої якості.
Шкідливість хвороб сої можна звести до невідчутного економічного рівня запровадженням інтегрованого захисту культури, який базується на науково-обґрунтованому управлінні фітосанітарним станом соєвих полів за максимального використання природних регульованих факторів агроценозу посівів.
Соняшник — культура інтенсивного мінерального живлення, а тому технологія вирощування його вимоглива до запасів поживних речовин в ґрунті. Через це його розміщують на найкращих ґрунтах Лісостепової і Степової зон України після кращих попередників, якими є озима пшениця, що її вирощують по чорних та зайнятих парах, кукурудза на силос та зернобобові…
Хвороби пшениці, що викликаються видами іржі, є найпоширенішими і найчастіше зустрічаються. Масовість поширення і швидкість їх наростання призводить в окремі роки до значних втрат урожаю зерна. 
Продуктивність гороху залежить від багатьох факторів, але більшість дослідників вважають, що його висока урожайність формується за умов достатнього живлення, яке, своєю чергою, залежить від ґрунтової родючості, мінеральних добрив, симбіотичної азотфіксації, кліматичних та погодних умов.
Враховуючи основні агротехнічні моменти, можна отримати якісний урожай жита.
Насіння окремих видів бур’янів містить отруйні речовини, а, крім того, його важко відокремити від зерна основної культури через близькі параметри їх розмірів і питому вагу.
В південному Степу України протягом останніх років частішою стала повторюваність посух внаслідок підвищення температури повітря у другій половині літа.
Щоб збирати гарні врожаї, потрібно враховувати основні агротехнічні моменти у вирощуванні сочевиці.

Please publish modules in offcanvas position.