Агрономія Сьогодні

Проблема ефективного використання родючості ґрунту за рахунок рівноважного бездефіцитного балансу гумусу сьогодні не може бути вирішеною, оскільки внаслідок неправильної, а то й хижацької експлуатації в останні десятиліття його запасам завдано таких втрат, які можуть бути компенсованими тільки суттєвим щорічним збільшенням його надходження спочатку для їх відновлення, а потім і збільшення на основі розробки та реалізації відповідної державної програми. Адже масштаби багатоканальних втрат гумусу величезні.
Родючість — здатність ґрунту задовольняти рослини елементами живлення, водою, повітрям, теплом за відсутності шкідливих речовин та оптимального агрофізичного стану. Якщо один із режимів перебуває у мінімумі чи зовсім відсутній, рослини суттєво знижують урожай або навіть гинуть.

Сади інтенсивного типу — це епоха сучасних садів, що стали давно звичайними для більшості країн Європи, південних регіонів і центральної зони нашої країни. Іншими словами, в аграрному секторі — це високотехнологічні яблуневі сади, високопродуктивні, менш витратні, з кращою якістю одержуваних плодів як у промисловому, так і в присадибному садівництві.

Під час вирощування сільськогосподарських культур агровиробник ставить головну мету — отримання їх високого та якісного врожаю. Досягнути цієї мети без належного захисту культур від бур’янів на сьогодні неможливо, тому що вони завдають великих втрат врожаю. Бур’яни краще пристосовуються до виживання у конкурентних умовах за життєвий простір і джерела енергії, ніж культурні рослини, для культивування яких виробнику необхідно забезпечувати дбайливий догляд. Під час вирощування сільськогосподарських культур підтримання полів у чистому від бур’янів стані є найважливішою передумовою їх високої продуктивності.
Бажання до змін та вдосконалення — це як можливості для розвитку та одержання чогось нового, так і наукові розробки в галузі технологій фунгіцидного захисту, які ставлять їх на принципово новий рівень ведення сучасного сільського господарства.
Сортовим рослинним ресурсам належить особлива роль в економічному і соціальному розвитку України. Відповідно до висновків науковців, протягом найближчих років весь світовий приріст виробництва продукції рослинництва буде досягнуто за рахунок селекції, тобто нових сортів, їх корисних властивостей та якісних показників.
Кукурудзяне поле замість футбольного: як керувати успішним господарством і не втратити футбольного азарту — майстер-клас від спортивної знаменитості Уманщини — Володимира Осадчого, керівника ТОВ «Базис».
Як показали дослідження, на час припинення осінньої вегетації різні норми висіву по попереднику соя на насіння вплинули на густоту стеблостою та коефіцієнт кущення рослин озимого ячменю дворучки сорту Достойний (табл. 1).
Догляд за посівами в період вегетації включає досходове знищення ґрунтової поверхневої кірки боронами або ротаційними мотиками, підживлення рослин азотними добривами і мікроелементами, проведення системи захисту посівів від шкідливих організмів.
За останні роки досліджено і науково обґрунтовано низку рекомендацій з модернізації технічних засобів ведення технологічних процесів, впровадження у виробництво нових прогресивних технологічних операцій та форм організації праці. Прогрес у збільшенні виробництва продукції рослинництва у розвинених країнах світу тісно пов’язаний із швидкою і адекватною реалізацією наукових досягнень у селекції, насінництві, системі землеробства, технології вирощування основних сільськогосподарських культур, які базуються на комплексній механізації та ефективній хімізації.

Наші видання

Please publish modules in offcanvas position.