Агрономія Сьогодні

Сучасна технологія вирощування польових культур базується на комплексі господарських, організаційних та економічних заходів. Їхня мета — розкрити весь прихований потенціал рослини, створити оптимальні умови для її росту та розвитку на всіх стадіях вегетаційного періоду.
У сучасних умовах господарювання одним із найбільш швидких та економічно вигідних способів підвищення урожайності польових культур та отримання якісної продукції є розробка оптимальних систем удобрення на основі точної оцінки стану родючості ґрунтів.
Агрономія Сьогодні - Понеділок, 26 лютого 2018 12:32

Двоє проти мільйонів

Законопроекти, прийняті на догоду кільком олігархам, шкодять усій аграрній спільноті і Україні в цілому.
Впродовж усієї вегетації якість зерна і урожайність озимої пшениці залежать від забезпечення рослин елементами мінерального живлення. За способом використання сорти озимої пшениці можна поділити на дві групи: інтенсивного та напівінтенсивного типу вирощування.
Догляд слід розпочинати відразу ж після сходів озимини, систематично проводячи обстеження посівів з метою виявлення пошкодження рослин шкідниками та хворобами, також не менш важливо звернути увагу і на застосування добрив у період розвитку озимих культур.
Серед багатьох способів поводження з органікою пріоритетне місце займає компостування. Це інтенсивний біотермічний процес ферментації органічної сировини в природних або штучно створених керованих умовах, в результаті якого отримують високоякісні органічні добрива — компости.
Надзвичайно важливий період для озимих культур — осінній. Тому сільгоспвиробники такі уважні до нюансів передпосівного обробітку насіння озимини. Замислюються над цією проблемою і органічні фермери. Обробка насіння препаратами у формі хелатів — це новий рівень їх взаємодії з рослиною. Можна у такий спосіб посилити розвиток культур, стійкість їх до несприятливих…
Агропромислове навантаження на ґрунти в Україні — одне з найвищих у світі. Рівень розораності території країни становить 55%, а сільськогосподарських угідь — майже 80%. Інтенсивний антропогенний вплив на ґрунтове середовище призводить до його деградації. Потребують удосконалення сучасні технології механізованого обробітку ґрунту.
Перед впровадження технології нульового обробітку ґрунту аграрію треба ретельно прорахувати всі переваги та недоліки, що виникають при цьому.
Ефективний захист озимих зернових від хвороб буде успішним лише за умов, коли заходи восени будуть направлені передусім на радикальне обмеження або знищення джерела інфекції, блокування або уповільнення шляхів поширення інфекції у період початку вегетації рослин.
Поряд із використанням високопродуктивних сортів і гібридів сільськогосподарських культур важливе значення для отримання високих і сталих урожаїв мають умови їх вирощування. Це стосується передусім ґрунтових та метеорологічних умов природної зони, а також науково обґрунтованого застосування агротехнічних заходів, які сприяють збільшенню біопотенціалу рослин та захисту їх від негативних факторів.
В осінній період створюються передумови формування майбутнього врожаю озимих культур. Тому першочерговою умовою є організаційно-господарські й агротехнічні прийоми. Істотне значення має освоєння сівозмін із правильним чергуванням культур, добір сортів з урахуванням їх особливостей, оптимізація систем обробітку ґрунту та удобрення тощо.

Please publish modules in offcanvas position.