Агрономія Сьогодні

Олександр ЗОЗУЛЯ, канд. біол. наук Стебловий кукурудзяний метелик розповсюджений у всіх регіонах вирощування кукурудзи. Початок цвітіння цієї культури зазвичай збігається із початком його льоту і відкладання яєць. Це основний на кукурудзі в цей період, чисельність якого не має тенденцій до зменшення. Також пошкодити качани може бавовняна совка, відродження гусениць котрої…
Іван МАРКОВ, канд. біолог. наук, професор НУБіП України Стійкість енергетичних рослин до хвороб в умовах Правобережного Лісостепу України Енергетична проблема на Землі на найближчу перспективу є однією з наріжних. Виснаження природних ресурсів нині змушує науковців усього світу шукати нові альтернативні види палива, замінники нафти: біонафту, біодизель, тверде біопаливо, біоетанол, біогаз…
Наіль МУЗАФАРОВ, канд. с.-г. наук Катерина МАНЬКО, канд. с.-г. наук Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України Проблема забезпечення населення України продовольством залишається актуальною, і значна роль у її вирішенні належить олійним культурам, які задовольняють внутрішні потреби та продовжують бути конкурентоспроможними на зовнішньому ринку. Серед культур цієї групи значне…
С.О.ТРИБЕЛЬ, доктор с.-г. наук, професор О.О.СТРИГУН, канд. с.-г. наук Інститут захисту рослин НААН України Серед низки чинників, які обмежують реалізацію потенційної продуктивності сучасних сортів і гібридів ріпаку в Україні, є порушення операцій з технології вирощування, рівня удобрення, часткове вимерзання посівів озимого ріпаку та недостатній рівень ефективності захисних заходів проти шкідників…
Ігор СТОРЧОУС, канд. с.-г. наук Завідувач лабораторії гербології ІЗР НААН Засміченість посівів ріпаку негативно впливає на продуктивність рослин. Важливим елементом шкідливості бур’янів є їхня конкуренція за основні фактори життєдіяльності рослин: світло, тепло, мінеральне живлення, водопостачання.
У наш час біогумус – одне з найефективніших та екологічно чистих добрив. В останні 20 років значно зріс інтерес до дощових черв'яків як до унікального і поновлюваного природного «інструменту» для біопереробки органічних відходів з метою отримання екологічно безпечного добрива, а також сировини для кормових, харчових білкових добавок і лікувально-профілактичних препаратів.…
Виноград (Vitis vinifera L.) відноситься до важливих сільськогосподарських культур, тому постійно ведеться активний пошук засобів захисту урожаю від втрат. У теперешний час близько 20-ти особливо небезпечних шкідників і хвороб винограду здатні повністю знищити врожай поточного року, тим самим зменшити продуктивність і скоротити тривалість життя виноградних насаджень у два і більше…
У гонитві за урожаєм, а відтак, за прибутком, сільгоспвиробники досить часто застосовують різні засоби й технології, які, на жаль, не завжди добре позначаються і на самому урожаї та якості, і на грунті, де рослини культивувалися. Проте наука не стоїть на місці і пропонує все нові підходи й шляхи вирішення агрономічних…
Олександр Зозуля Останнім часом на шпальтах журналів та газет можна зустріти статті про якість генеричних препаратів. Спробуємо розібратися у термінах «оригінальний» та «генеричний». Оригінальний препарат – це продукт, який вперше був синтезований, пройшов повний комплекс усіх біологічних, токсикологічних, екологічних та інших тестів. Після закінчення патентного захисту цей продукт може відтворюватися…
Ігор Сторчоус, канд. с.-г. наук завідувач лабораторії гербології ІЗР НААНУ Резистентність до гербіцидів у бур’янів слід розглядати на двох рівнях – видовому і внутрішньопопуляційному (біотипному). Видова резистентність притаманна рослинам внаслідок сформованих еволюційно і зумовлених генетично різних механізмів стійкості до гербіциду. Функціонально вона виявляється у тому, що культурні рослини і бур’яни…
Михайло Шевчук, доктор с.-г. наук, професор, Тетяна Бортнік, кандидат с.-г. наук, Волинський національний університет імені Лесі Українки На сучасному етапі розвитку сільськогосподарського виробництва значним резервом підвищення його ефективності є застосування стимуляторів росту рослин, які сприяють покращенню засвоєння елементів живлення із ґрунту і добрив, посилюють розвиток кореневої системи, прискорюють ріст і…
Ігор Сторчоус, канд. с.-г. наук завідувач лабораторії гербології ІЗР НААНУ Грунтово-кліматичні умови України в основному сприяють вирощуванню сої. Виробництво її в країні останніми роками істотно збільшилося, що пов’язано з розвитком тваринництва, птахівництва та значним розширенням харчового використання цієї культури. В Україні, за площами посівів (близько 1 млн га) соя увійшла…

Please publish modules in offcanvas position.