Агрономія Сьогодні

Наіль МУЗАФАРОВ, канд. с.-г. наук Катерина МАНЬКО, канд. с.-г. наук Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України Проблема забезпечення населення України продовольством залишається актуальною, і значна роль у її вирішенні належить олійним культурам, які задовольняють внутрішні потреби та продовжують бути конкурентоспроможними на зовнішньому ринку. Серед культур цієї групи значне…
С.О.ТРИБЕЛЬ, доктор с.-г. наук, професор О.О.СТРИГУН, канд. с.-г. наук Інститут захисту рослин НААН України Серед низки чинників, які обмежують реалізацію потенційної продуктивності сучасних сортів і гібридів ріпаку в Україні, є порушення операцій з технології вирощування, рівня удобрення, часткове вимерзання посівів озимого ріпаку та недостатній рівень ефективності захисних заходів проти шкідників…
Ігор СТОРЧОУС, канд. с.-г. наук Завідувач лабораторії гербології ІЗР НААН Засміченість посівів ріпаку негативно впливає на продуктивність рослин. Важливим елементом шкідливості бур’янів є їхня конкуренція за основні фактори життєдіяльності рослин: світло, тепло, мінеральне живлення, водопостачання.
У наш час біогумус – одне з найефективніших та екологічно чистих добрив. В останні 20 років значно зріс інтерес до дощових черв'яків як до унікального і поновлюваного природного «інструменту» для біопереробки органічних відходів з метою отримання екологічно безпечного добрива, а також сировини для кормових, харчових білкових добавок і лікувально-профілактичних препаратів.…
Виноград (Vitis vinifera L.) відноситься до важливих сільськогосподарських культур, тому постійно ведеться активний пошук засобів захисту урожаю від втрат. У теперешний час близько 20-ти особливо небезпечних шкідників і хвороб винограду здатні повністю знищити врожай поточного року, тим самим зменшити продуктивність і скоротити тривалість життя виноградних насаджень у два і більше…
У гонитві за урожаєм, а відтак, за прибутком, сільгоспвиробники досить часто застосовують різні засоби й технології, які, на жаль, не завжди добре позначаються і на самому урожаї та якості, і на грунті, де рослини культивувалися. Проте наука не стоїть на місці і пропонує все нові підходи й шляхи вирішення агрономічних…
Олександр Зозуля Останнім часом на шпальтах журналів та газет можна зустріти статті про якість генеричних препаратів. Спробуємо розібратися у термінах «оригінальний» та «генеричний». Оригінальний препарат – це продукт, який вперше був синтезований, пройшов повний комплекс усіх біологічних, токсикологічних, екологічних та інших тестів. Після закінчення патентного захисту цей продукт може відтворюватися…
Ігор Сторчоус, канд. с.-г. наук завідувач лабораторії гербології ІЗР НААНУ Резистентність до гербіцидів у бур’янів слід розглядати на двох рівнях – видовому і внутрішньопопуляційному (біотипному). Видова резистентність притаманна рослинам внаслідок сформованих еволюційно і зумовлених генетично різних механізмів стійкості до гербіциду. Функціонально вона виявляється у тому, що культурні рослини і бур’яни…
Михайло Шевчук, доктор с.-г. наук, професор, Тетяна Бортнік, кандидат с.-г. наук, Волинський національний університет імені Лесі Українки На сучасному етапі розвитку сільськогосподарського виробництва значним резервом підвищення його ефективності є застосування стимуляторів росту рослин, які сприяють покращенню засвоєння елементів живлення із ґрунту і добрив, посилюють розвиток кореневої системи, прискорюють ріст і…
Ігор Сторчоус, канд. с.-г. наук завідувач лабораторії гербології ІЗР НААНУ Грунтово-кліматичні умови України в основному сприяють вирощуванню сої. Виробництво її в країні останніми роками істотно збільшилося, що пов’язано з розвитком тваринництва, птахівництва та значним розширенням харчового використання цієї культури. В Україні, за площами посівів (близько 1 млн га) соя увійшла…
С.В. ТКАЧОВА, молодший науковий співробітник, Інституту захисту росин НААНУ Соя є основною зернобобовою культурою у світі. Її зерно збалансоване за протеїном і перетравними амінокислотами. Насіння сої багате на білок, жири і крохмаль. У золі багато калію, фосфору, кальцію, а також вітамінів. Жодна рослина в світі не може за 4-5 місяців…
Валентина СЕРГІЄНКО, канд. с.-г. наук, Інститут захисту рослин НААНУ Обсяги виробництва та споживання сої у світі в цілому та в Україні мають тенденцію до зростання. За прогнозами Української асоціації виробників і переробників сої, до 2015 року виробництво цієї культури в Україні може збільшитися до 4 млн т, ураховуючи площу посіву…

Please publish modules in offcanvas position.