Агрономія Сьогодні

Н. Рябчун, С. Попов, О. Четверик, М. Цехмейструк, В. Тимчук, І. Черняєва, Т. Маркова, С. Авраменко, О. Садовой Харківський Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Вплив осіннього періоду Погодні умови передпосівного та посівного періоду 2011 року для озимих культур у східному Лісостепу України були складними через значний дефіцит опадів та…
Олександр Рибалка, доктор біолог. наук, зав. відділом якості зерна Селекційно-генетичного інституту Хліб є продуктом повсякденного харчування для мільйонів людей, що населяють планету Земля. У світі існує безліч сортів хліба і рецептів його виготовлення. Сировиною для виготовлення хліба залежно від національних особливостей та індивідуальних уподобань служить зерно таких зернових культур, як…
Агрономія Сьогодні - П'ятниця, 02 березня 2012 17:59

Листя без загроз

Ткачова Світлана Володимирівна, молодший науковий співробітник Інституту захисту рослин НААНУ Зерновий сектор України є стратегічною галуззю економіки, що визначає обсяги, пропозиції та вартість основних видів продовольства для населення країни, зокрема, продуктів переробки зерна і продукції тваринництва, формує істотну частку доходів сільськогосподарських виробників, визначає стан і тенденції розвитку сільських територій, формує…
Валентина Сергієнко Таміла Горбач, кандидати с.-г. наук, Інститут захисту рослин НААНУ Кукурудза -цінна кормова і технічна культура, зерно якої використовується на продовольчі, технічні та фуражні цілі, а за урожайністю вона перевищує усі зернові культури. Великої шкоди при вирощуванні культури завдають бур’яни. Відомо більше 200 видів бур’янів, які конкурують із рослинами…
Роман Гутянський,канд. с.-г. наук, науковий співробітник лабораторії рослинництва і сортовивчення Микола Цехмейструк, кандидат с.-г. наук, завідуючий лабораторії рослинництва і сортовивчення Віктор Тимчук, канд. с.-г. наук, керівник центру науково-інформаційних технологій та аналітики Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААНУ; Володимир Зуза,доктор с.-г. наук, професор, завідуючий кафедри землеробства ім. О.М. Можейка Харківського національного…
Ольга Бабаянц, доктор біолог. наук, зав. відділу фітопатології та ентомології Селекційно-генетичного інституту НЦСС Осінь 2011 року створила аграріям значну кількість проблем - майже скрізь в Україні панувала страшенна посуха, через яку частина полів не були засіяні озиминою, а ті, що засіяні, мають різний вигляд: від більш-менш хороших сходів до загиблих.…
Ольга Власова, канд. с.-г. наук, провідний науковий співробітник лабораторії захисту плодових культур від шкідників Інституту захисту рослин НААНУ У фауні плодових насаджень України зустрічається 7 основних видів кліщів фітофагів, які мають вплив на економічні результати садового господарства: глодовий, бурий плодовий, червоний плодовий, плодова плоскотілка, звичайний павутинний, туркестанський павутинний, садовий павутинний.
Вадим Потьомкін, канд. с.-г. наук компанія «Сингента» Сьогоднішні сівозміни через різні причини досить далекі від тих класичних варіантів, які більшість з нас вивчали в сільськогосподарських інститутах. Не тільки і не стільки завдяки прогресу, який удосконалив їх, а швидше навпаки - економічному становищу, яке поставило фермера перед питанням: або сівозміна та…
Юрій Красиловець, головний наук. співроб., доктор с.-г. наук, професор Наталя Кузьменко, старш. наук. співроб., канд. біол. наук Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААНУ Навесні посівам ярих зернових колосових культур - ячменю, пшениці та тритікале основну шкоду спричиняють жуки смугастої хлібної блішки, личинки внутрішньостеблових шкідників (стеблових блішок і шведських мух), личинки…
Будь-який бізнес має сенс, якщо приносить прибуток. Рослинництво такий же бізнес, як і решта. Ще п’ять років тому прибутковість рослинництва ні в кого не викликала сумніву. Проте за останній час ситуація змінилася. Тільки торік, за оцінками експертів, собівартість вирощування виросла на 10%, а ціни на продукцію, в кращому випадку, лишилися…
Різноманітність грунтово-кліматичних умов, особливості технології вирощування озимої пшениці, істотна різниця у рівнях насичення сівозмін зерновими культурами визначають видовий склад шкідливих організмів та ступінь їх шкідливості в зональному аспекті. Це слід враховувати при підготовці робочих варіантів систем захисту. Вчасне й повне звільнення посівів озимої пшениці від конкуренції з бур’янами за життєвий…
Агрономія Сьогодні - П'ятниця, 17 лютого 2012 11:01

Чорний діамант

Дмитро Гентош, канд. с.-г. наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України Однією з перспективних ягід у садівництві є смородина. У майбутньому в Україні планують значно розширити площі ягідників, оскільки чорна смородина займає одне з перших місць серед ягідних культур за економічною доцільністю вирощування: висoкa вiддaчa з oдиницi плoщi, мiнiмaльнi мaтерiaльнi…

Please publish modules in offcanvas position.