Агрономія Сьогодні

Вадим Потьомкін, канд. с.-г. наук компанія «Сингента» Сьогоднішні сівозміни через різні причини досить далекі від тих класичних варіантів, які більшість з нас вивчали в сільськогосподарських інститутах. Не тільки і не стільки завдяки прогресу, який удосконалив їх, а швидше навпаки - економічному становищу, яке поставило фермера перед питанням: або сівозміна та…
Юрій Красиловець, головний наук. співроб., доктор с.-г. наук, професор Наталя Кузьменко, старш. наук. співроб., канд. біол. наук Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААНУ Навесні посівам ярих зернових колосових культур - ячменю, пшениці та тритікале основну шкоду спричиняють жуки смугастої хлібної блішки, личинки внутрішньостеблових шкідників (стеблових блішок і шведських мух), личинки…
Будь-який бізнес має сенс, якщо приносить прибуток. Рослинництво такий же бізнес, як і решта. Ще п’ять років тому прибутковість рослинництва ні в кого не викликала сумніву. Проте за останній час ситуація змінилася. Тільки торік, за оцінками експертів, собівартість вирощування виросла на 10%, а ціни на продукцію, в кращому випадку, лишилися…
Різноманітність грунтово-кліматичних умов, особливості технології вирощування озимої пшениці, істотна різниця у рівнях насичення сівозмін зерновими культурами визначають видовий склад шкідливих організмів та ступінь їх шкідливості в зональному аспекті. Це слід враховувати при підготовці робочих варіантів систем захисту. Вчасне й повне звільнення посівів озимої пшениці від конкуренції з бур’янами за життєвий…
Агрономія Сьогодні - П'ятниця, 17 лютого 2012 11:01

Чорний діамант

Дмитро Гентош, канд. с.-г. наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України Однією з перспективних ягід у садівництві є смородина. У майбутньому в Україні планують значно розширити площі ягідників, оскільки чорна смородина займає одне з перших місць серед ягідних культур за економічною доцільністю вирощування: висoкa вiддaчa з oдиницi плoщi, мiнiмaльнi мaтерiaльнi…
Михайло Шевчук, доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри ботаніки і садово-паркового господарства Волинського національного університету ім. Л. Українки Поласувати смачною ягодою - суницею люблять усі. Крім того, це найбільш популярна ягода в народі. Вона володіє значним потенціалом продуктивності і з’являється однією з перших ягід після зимового періоду, радуючи дітей та…
Сергій Чипляка, науковий співробітник лабораторії кормовиробництва та інтегрованого захисту рослин Кіровоградського інституту агропромислового виробництва НААНУ Для забезпечення стабілізації та нарощування виробництва кормів і тваринницької продукції у зоні Степу України необхідно підвищити врожайність кормових культур, економічну ефективність вирощування, якість кормів, їхню кормову цінність. Раціонально організована кормова база повинна відповідати таким основним…
Насіння французької селекції компанії «Євраліс Семенс» уже не перший рік отримує гідну оцінку та увагу серед українських аграріїв. Адже головною метою діяльності компанії є задоволення потреб клієнта у якісному насіннєвому матеріалі. А тому кожна насінина є втіленням невтомної праці й багатьох зусиль кращих європейських науковців-селекціонерів: «Євраліс Семенс» володіє 10 дослідними…
Проблеми екології та екологічно чистої продукції є одними з основних у сільськогосподарському виробництві. Однак у сучасних інтегрованих системах захисту рослин, які забезпечуються управлінням внутрішньо- та міжпопуляційними взаємовідносинами між організмами в агробіоценозах, провідним є хімічний метод. Ця тенденція на тривалий час збережеться і в майбутньому, оскільки науково обґрунтоване застосування пестицидів, порівняно…
Л. Кириченко, В. Клименко, В. Роженко, В. Марченко, Л. Філоненко, І. Гусар, С. Кукта, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого Біогаз Технологія вирощування рослинної маси обумовлює ефективність процесу зброджування. Вміст сирої фази в біомасі визначає час перебування субстрату в реакторі й залежить від ступеня розвитку рослин. Тому щоб забезпечити максимальний вихід метану…
Л. Кириченко, Віктор Роженко, Л. Філоненко, І. Гусар, С. Кукта, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого Постійне підвищення цін на енергоресурси та погіршення екологічного стану довкілля внаслідок варварського споживання викопних палив з кожним роком все більше турбують суспільство усіх країн світу. Майбутній рівень існування людства залежить від вирішення цих проблем.
Сергій Авраменко, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник, Сергій Попов, канд. с.-г. наук, провідний науковий співробітник, Микола Цехмейструк, канд. с.-г. наук, завідувач, Олександр Глубокий, науковий співробітник, Віктор Шелякін, молодший науковий співробітниклабораторії рослинництва та сортовивчення Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН У 2011 році агровиробникам більшості регіонів України вдалося зібрати…

Please publish modules in offcanvas position.