Агрономія Сьогодні

Проблеми екології та екологічно чистої продукції є одними з основних у сільськогосподарському виробництві. Однак у сучасних інтегрованих системах захисту рослин, які забезпечуються управлінням внутрішньо- та міжпопуляційними взаємовідносинами між організмами в агробіоценозах, провідним є хімічний метод. Ця тенденція на тривалий час збережеться і в майбутньому, оскільки науково обґрунтоване застосування пестицидів, порівняно…
Л. Кириченко, В. Клименко, В. Роженко, В. Марченко, Л. Філоненко, І. Гусар, С. Кукта, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого Біогаз Технологія вирощування рослинної маси обумовлює ефективність процесу зброджування. Вміст сирої фази в біомасі визначає час перебування субстрату в реакторі й залежить від ступеня розвитку рослин. Тому щоб забезпечити максимальний вихід метану…
Л. Кириченко, Віктор Роженко, Л. Філоненко, І. Гусар, С. Кукта, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого Постійне підвищення цін на енергоресурси та погіршення екологічного стану довкілля внаслідок варварського споживання викопних палив з кожним роком все більше турбують суспільство усіх країн світу. Майбутній рівень існування людства залежить від вирішення цих проблем.
Сергій Авраменко, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник, Сергій Попов, канд. с.-г. наук, провідний науковий співробітник, Микола Цехмейструк, канд. с.-г. наук, завідувач, Олександр Глубокий, науковий співробітник, Віктор Шелякін, молодший науковий співробітниклабораторії рослинництва та сортовивчення Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН У 2011 році агровиробникам більшості регіонів України вдалося зібрати…
Основою для розроблення інтегрованої системи контролю бур’янів є застосування восьми можливих заходів в їх взаємозалежності: механічні запобіжні (сівба зерном, очищеним від насіння бур’янів, низьке зрізання культури під час збирання урожаю, систематичне обкошування канав, обочин доріг та інших необроблюваних земель); біологічне пригнічення (використовувати здатність сільськогосподарських культур пригнічувати бур’яни).
Іван ШУВАР, доктор с.-г. наук, професор, Львівський національний аграрний університет Продовження. Початок у №20. Запобігти деградаційним процесам у ґрунті одновалентних катіонів можна лише за допомогою їхньої нейтралізації органічними колоїдами, що утворюються внаслідок внесення органічних добрив, у такому співвідношенні, за якого б нейтралізувалися всі внесені з мінеральними добривами одновалентні катіони (табл.…
Агрономія Сьогодні - Понеділок, 28 листопада 2011 16:41

Просу - гідну увагу!

А. В. БЄЛЄНІХІНА, аспірантка, В.М. КОСТРОМІТІН, доктор с.-г. наук, професор З глибокої давнини, ще з бронзового віку, для народів Азії і Європи, в тому числі і народів, проживаючих на території сучасної України, просо було важливим джерелом виробництва харчових продуктів. У структурі світового виробництва зерна просо займає шосте місце після кукурудзи,…
Дмитро ГЕНТОШ, кандидат с.-г. наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України Відомо, що інтенсивне застосування хімічних засобів у системах захисту рослин від шкідливих організмів зумовлює порушення екологічної рівноваги в агроекосистемах, погіршення якості продукції, забруднення її залишками пестицидів та іншими речовинами.
Іван ШУВАР, доктор с.-г. наук, професор, Львівський національний аграрний університет Ґрунт - основний компонент наземних екосистем, що утворився впродовж геологічних епох у результаті постійної взаємодії біотичних і абіотичних чинників. На сьогодні особливо актуальною стала проблема охорони ґрунтів у зв'язку зі збільшенням населення Землі та продовольчою кризою. Тому підтримання та поліпшення…
Юрій НОСЕНКО, канд. с.-г. наук Сафлор (Carthamnus) - рід одно-, дво- чи багаторічних трав'янистих рослин родини айстрових. Це олійна культура. Батьківщина сафлору - Ефіопія й Афганістан. На території Єгипту, Індії й Китаю вирощувався до нашої ери, здавна - в Середній Азії, Саудівській Аравії, Сирії, Палестині, Північній Африці, в Закавказзі і…
Іван ШУВАР, доктор с.-г. наук, професор, академік АН ВО України і МАНЕБ, Львівський національний аграрний університет «Увага, борщівник Сосновського!» - такого змісту таблички-інформатори та серії різних інформаційних повідомлень (листівки, брошури, буклети, лекції, бесіди, роз’яснювальна робота через ЗМІ повідомлення на радіо і телебаченні місцевого та всеукраїнського рівня) повинні привертати особливу увагу…
Ігор СТОРЧОУС, канд. с.-г. наук Абіотичні або природні чинники піддаються значно меншому контролю на рівні можливостей захисту рослин від їхньої негативної дії. До тих, що понижують технічну ефективність гербіцидів різних груп, можна віднести вплив метеорологічних умов. Наземні гербіциди забезпечують високу технічну ефективність при внесенні їх у ранні фази розвитку бур’янів,…

Please publish modules in offcanvas position.