Агрономія Сьогодні

Порівнюючи з іншими олійними культурами, соняшник забезпечує найбільший вихід олії з одиниці площі — до 1000 кг/га і більше.
У сучасних умовах агропромислового виробництва ефективне використання землі, збереження та підвищення родючості ґрунту, забезпечення високих і сталих урожаїв сільськогосподарських культур можливе тільки за дотримання науково обґрунтованих систем землеробства.
Сівба якісним насінням є обов’язковою агротехнічною вимогою в технологіях вирощування всіх без винятку культур. Наукові дослідження та практичний досвід свідчать, що за використання якісного насіння врожайність може підвищуватись на 18–20% і більше. Проте нерідко трапляється, коли на це не звертають уваги, намагаючись здешевити виробництво товарного зерна і не купувати високоякісний…
Внесення мінеральних добрив відповідно до біологічних особливостей сортів й агрохімічної характеристики ґрунту дає можливість повністю забезпечити картоплю елементами живлення в необхідному співвідношенні й таким чином сприяти формуванню високого врожаю бульб.
Ефективність підживлення посівів ячменю ярого макро- та мікродобривами за вирощування після різних попередників і за несприятливих умов.
Кукурудза є одним із головних джерел кормових і продовольчих ресурсів, що зумовлено цінними властивостями зерно та листостеблової маси, універсальністю використання для тваринництва, птахівництва, а також промислової переробки, зокрема й на альтернативні види палива. До того ж вона є обов’язковою на зрошенні як попередник для інших культур і як чинник відтворення…
Оптимальною глибиною сівби насіння ярої пшениці є максимальна, за якої епікотиль, ледве рушивши у ріст, тут же його зупиняє.
Надмірно висушує ґрунт і знищує його родючість — це розповсюджений стереотип про соняшник. Навпаки, варто шукати шляхи підвищення апетиту культури до поживних речовин.
Упровадження у виробництво малопоширених культур, що характеризуються високою врожайністю, стійкі до несприятливих умов середовища, шкідників і хвороб, є одним із джерел збільшення обсягу виробництва кормів і зміцнення кормової бази.
В умовах інтенсифікації агропромислового виробництва особливе значення також набуває розроблення сівозмін короткої ротації, розміщення культур у сівозмінах відповідно до їх біологічних вимог і раціонального співвідношення, щоб забезпечити максимальний вихід продукції, покращити родючість ґрунтів.
Система хімічного захисту соняшнику від бур’янів містить застосування досходових (ґрунтових) і післясходових гербіцидів залежно від їхнього видового складу, вологості ґрунту, температурного режиму і фази розвитку культури.
Одним із важливих чинників формування продуктивності сої є густота стояння рослин, що забезпечує її максимальну фотосинтетичну діяльність, ефективне використання внесених добрив і ґрунтової родючості, формування врожайності насіння.
До відкриття ринку землі лишилося ЧИТАТИ

Please publish modules in offcanvas position.