Захист ячменю (продовження)

/ Агрономія Сьогодні / П'ятниця, 18 лютого 2011 21:22
Іван МАРКОВ, канд. біолог. наук, професор кафедри фітопатології
Національного університету біоресурсів і природокористування України

Продовження. Початок у № 1-2.
 
Бактеріальні хвороби ячменю
Смугастий або лінійний бактеріоз (бактеріальний опік)
Хвороба проявляється у всіх фазах вегетації рослин. На листках ячменю вздовж жилок утворюються витягнуті невеличкі маслянисті темно-зелені плями, які пізніше при злитті перетворюються у темно-коричневі та чорні смуги.

Найтиповішими ознаками хвороби є почорніння верхівок колосових лусочок з обох боків у вигляді штрихів або суцільних плям, пізніше уражується колос, остюки чорніють. Зерно покривається дрібними коричневими плямами, часто деформується, може розтріскуватися або набувати м’якої консистенції. Хвороба поширюється від основи листка до його верхівки, внаслідок чого він повністю буріє, засихає і скручується.
 
Збудником хвороби є бактерія Xanthomonas translucens pv. translucens(Jones et al) Vauterin et al. (син.Xanthomonas сampestris pv. hordei Young et al.).Патоген, окрім ячменю, уражує пшеницю, жито, тритикале та інші злакові культури. Під час вегетації збудник поширюється механічно.
 
Оптимальна температура для росту бактерій - +25оС, відносна вологість повітря - 100%. За температури повітря +50оС бактерії гинуть. М’яка зима і тривалі дощі сприяють розвитку бактеріозу. Основним джерелом інфекції є уражене зерно, в якому збудник зберігається до трьох років, а також неперегнилі уражені рештки.

Базальний бактеріоз
Хвороба поширена в південних та східних областях України. Уражуються листки, стебла, колос і зерно. На листкових пластинках і піхвах листків утворюються водянисті плями, які згодом темніють. На стеблах загниває їх основа, рослини відстають у рості й розвитку. Колосові лусочки починають буріти або чорніти біля основи з внутрішнього боку. На зерні чорніє зародок.
 
Збудником базального бактеріозу є бактерії - Pseudomonas syringae pv. аtrofaciens Young et al.Крім ячменю уражується пшениця, суданська трава, просо та інші культурні й дикоростучі злаки.
 
Інфекція під час вегетації рослин поширюється механічним шляхом. Основне джерело інфекції - заражене насіння. Збудник зберігається у зараженому насінні до трьох років, додатково може зберігатися у неперегнилих рештках.
 
 

 
 

 
Плямистий або чорний бактеріоз
Хвороба проявляється на листках, листкових піхвах і колосових лусочках у вигляді темно-коричневих, а пізніше чорних округлих плям. В місцях плям оболонка розм’якшується, а в середині зерна виявляється блідо-рожева рідина. Таке ураження часто називають бактеріозом ендосперму ячменю. Уражені зернівки в колосочках оголюються, вздовж борозенки утворюються тріщинки. Уражене зерно деформується, воно забарвлене в червоно-коричневий або цегляно-червоний колір.
 
Зі слабо інфікованого насіння формуються проростки у вигляді окремих невеличких коричневих або червоно-коричневих плям в основі. На більш дорослих рослинах часто уражуються нижні листки, на яких виявляються подібні плями, в той час верхні передчасно жовтіють, засихають і відмирають. Інколи хвороба проявляється у вигляді загнивання і відмирання як стебла, так і бокових пагонів у місці вузла кущіння.
 
У більшості хворих рослин формуються стерильні колоски, в окремих колосках формується щупле насіння.
 
Збудник хвороби - бактерія Pseudomonas cerealia (Gentner) Stapp). Крім ячменю бактерія уражує пшеницю, жито, сорго, суданку та інші злакові культури.
 
Бактерії розвиваються за температури +1-37оС (оптимум +20-30оС), стійкі до сонячного проміння.

Вірус жовтої мозаїки ячменю (мозаїчна жовтуха ячменю)
Хвороба проявляється на озимому ячменю. У період сходів на молодих листочках з’являються світлі крапочки і світло-жовті смуги, кількість яких поступово зростає, утворюючи мозаїчне розмаїття листкових пластинок. Хворі рослини відстають у рості й розвитку, коренева системи погано розвинута, колос переважно стерильний.
 
Збудником хвороби є два віруси: Barley yellow mosaic virus (BaYMV) і Barley mild mosaic virus (BaMMV), які викликають майже однакові симптоми хвороби на рослинах ячменю та переносяться ґрунтовим грибом Polymyxa graminis Led.
 
Насінням і комахами віруси не передаються. Резервуються та зберігаються вони в уражених рослинах озимого ячменю.
 
В результаті біологічних особливостей збудників хвороби картина ураження рослин і поширення інфекції у полі відбувається наступним чином: спочатку хвороба на полі з’являється у вигляді невеличких вогнищ; згодом на тих же місцях уражені ділянки стрімко розростаються у напрямку обробітку грунту; за 10 років на цьому полі відбувається повне зараження грунту вірусами.
 
Практикою доведено, що надранні та ранні посіви озимого ячменю більш інтенсивно уражуються хворобою, ніж при сівбі культури в оптимальні та пізні строки.

Система заходів проти хвороб
Система захисту ячменю від хвороб є невід’ємною складовою інтенсивної технології вирощування цієї культури і спрямована на запобігання масовому розвитку захворювань, а в разі їх появи - на можливість їх швидкого обмеження. Вона включає організаційно-господарські, селекційно-насіннєві, агротехнічні заходи, пов’язані з оздоровленням культури, та спеціальні - фізико-механічні, хімічні, біологічні з метою обмеження розвитку окремих хвороб під час вегетації рослин.
 
Найбільш радикальним, екологічно безпечним та економічно вигідним методом захисту рослин є створення та вирощування стійких проти найшкідливіших хвороб сортів.
 
Дієвим і ефективним заходом проти хвороб є дотримання науково-обгрунтованої сівозміни. Кращими попередниками озимого ячменю є зернобобові, кукурудза на силос, рання картопля, озима пшениця, овес, гречка; ярого - просапні культури, після яких грунт залишається чистим від бур’янів і вміщує достатню кількість поживних речовин. Хорошими попередниками ярого ячменю поряд із кукурудзою є цукрові буряки, картопля, озимі культури по удобреному пару, льон.
 
З метою стримування розповсюдження аерогенної інфекції збудників хвороб і отримання здорового посівного матеріалу слід дотримуватися просторової ізоляції між насіннєвими ділянками і товарними посівами ячменю.
 
Одним із ефективних заходів проти хвороб є знезараження посівного матеріалу від зовнішньої та внутрішньої інфекції.Його проводять з використанням фунгіцидів-протруйників.
 
Протруювання насіння - це економічно вигідний та безпечний спосіб оздоровлення насіння. Суть його полягає у здатності контактних протруйників ефективно знезаражувати як поверхню насіння, так і захищати його в ґрунті проти ґрунтової інфекції. Системні препарати ефективні як проти зовнішньої, так і проти внутрішньої інфекцій Вони здатні проникати через оболонку насіння і знищувати внутрішню інфекцію. Під час проростання насіння вони проникають у кореневу систему паростків і тканини рослин, завдяки чому сходи культури стають токсичними для збудників хвороб залежно від діючої речовини того чи іншого протруйника протягом перших 20-50 днів розвитку.
 
Доцільність проведення цього профілактичного заходу в технології вирощування озимого і ярого ячменю у господарствах не викликає жодних сумнівів і є обов’язковим. Більшість сучасних рекомендованих протруйників одночасно забезпечують надійний захист насіння, проростків, молодих рослин від насіннєвої, ґрунтової та аерогенної інфекцій і виявляють стимулюючу дію на насіння, підвищують його схожість та енергію проростання, окремі діючі речовини (карбоксин тощо) стимулюють ріст проростків, розвиток кореневої системи, покращують кущіння, підвищують опір рослин до несприятливих погодних умов.
 
Якісне проведення протруєння насіння ячменю мінімізує шкідливий вплив протруйника на довкілля завдяки низьким нормам внесення діючої речовини, із високою токсичністю для збудників хвороб, при цьому врожайність ячменю зростає на 5-10% і більше.
 
 

 

 
При протруєнні насіння слід суворо дотримуватися рекомендованих норм витрати препаратів. Використання зверх рекомендованої норми призводить до зниження енергії проростання і схожості насіння, а надмірне заниження норм сприяє виникненню резистентності - стійкості окремих фітопатогенів до фунгіциду, і суттєво знижує ефективність протруєння.
 
У кожній конкретній ситуації підбирають препарати з відповідним спектром дії на окремих збудників хвороб (див. табл. 1).
 
Таблиця 1. Препарати для протруювання насіння ячменю проти зовнішньої та внутрішньої інфекцій
Діюча речовина, г/л; г/кг (препаративна форма)
Назва препарату
Норма витрати, кг/т; л/т
Хвороба, проти якої обробляється
 
Диніконазол, 20 (к.с.)
 
Сумі - 8 ФЛО
1,3
 
1,7
Сажкові хвороби;
 
фузаріозна та звичайна кореневі гнилі, плямистості листя, септоріоз
Дифеноконазол, 30 г/л + ципроконазол 6,25 г/л (т.к.с.)
Дивіденд Стар 036 FS, Цензор FS
1,5-2,0
Сажкові хвороби, фузаріозна та звичайна кореневі гнилі, пліснявіння насіння
Дифеноконазол, 25 г/л + флудиоксоніл, 25 г/л + тіаметоксам, 262,5 г/л (т.к.с.)
Селест Топ 312,5 FS
1,3-2,0
Сажкові хвороби, борошниста роса, гельмінтоспоріоз, карликова іржа, грунтові шкідники, шкідники сходів
Епоксиконазол, 70 г/л + карбоксин, 170 г/л + імідаклоприд, 100 г/л (т.к.с.)
Моноліт
1,5-2,0
Сажкові хвороби, фузаріозна та звичайна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, грунтові шкідники, шкідники сходів
Карбендазим, 200 г/л + карбоксин 170 г/л (к.с.)
Шелтер
2,0
Сажкові хвороби, фузаріозна та звичайна кореневі гнилі
Карбендазим, 500 г/л (к.с.)
Дерозал,Бар-Кот 5,Форсаж 500 SC
1,0 -1,5
Сажкові хвороби, фузаріозна та звичайна кореневі гнилі, снігова пліснява
Карбоксин, 170 г/л + тирам, 170 г/л (в.с.к.)
Стиракс
3,0
Сажкові хвороби, кореневі гнилі, плямистості листя
Карбоксин, 200 г/л + тирам, 200 г/л (в.с.к.)
Вітавакс 200 ФФ,      Вікінг, Віта-класик,Гранівіт 
2,5-3,0
Сажкові хвороби, фузаріозна та звичайна кореневі гнилі, пліснявіння насіння
Карбоксин, 375 г/л + тирам, 375 г/л (в.с.к.)
Віспар
2,5-3,0
Сажкові хвороби, фузаріозна та звичайна кореневі гнилі, пліснявіння насіння
Манкоцеб, 800 г/кг (з.п.)
Дітан М-45
2,0-3,0
Сажкові хвороби, кореневі гнилі, борошниста роса, гельмінтоспоріоз
Металаксил М, 20 г/л + тебуконазол, 30 г/л (т.к.с.)
Сертікор 050
0,75-1,0
Сажкові хвороби, пітіозна коренева гниль
N-(диоксотіолат 3-іл) дітіокарбамат калію, 950 г/кг), п
Сульфокарбатіон-К
1,0-2,0
Сажкові хвороби, кореневі гнилі
Тебуконазол, 60 г/л (в.с.к.)
Бункер 
0,4-0,5
Сажкові хвороби, фузаріозна та звичайна кореневі гнилі, пліснявіння насіння
Тебуконазол, 60 г/л (к.с.)
Живосил, Гізмо 60 
0,4-0,5
Сажкові хвороби, фузаріозна та звичайна кореневі гнилі  
Тебуконазол, 60 г/л (т.к.с.)
 
 
Драгер,  Живосил, Кольчуга,Класік,Моріон,Нано-Панцер,Оріус,Раназол,Тебун Ультра, Траст    
0,4-0,5
 
 
 
 
Сажкові хвороби, фузаріозна та звичайна кореневі гнилі, плямистості
 
 
Тебуконазол, 60 г/л (м.е.)
Тебу 60 МЕ
0,4-0,5
Сажкові хвороби, фузаріозна та звичайна кореневі гнилі, пліснявіння насіння
Тебуконазол, 120 г/л (т.к.с.)
 
Діксіл Ультра, Рак- сіл Ультра, Тебузан Ультра, Ультрасил
0,2-0,25
Сажкові хвороби, кореневі гнилі, хвороби листя
Тебуконазол, 15 г/л + прохлораз, 60 г/л (е.н.)
Оріус Універсал ES
1,75-2,0
Сажкові хвороби, фузаріозна та звичайна кореневі гнилі, плямистості листя
Тебуконазол, 60 г/л + тіабендазол, 80 г/л (в.с.к.)
Віал ТТ
0,4-0,5
Сажкові хвороби, фузаріозна та звичайна кореневі гнилі, пліснявіння насіння
Тебуконазол, 60 г/л + тіабендазол, 80 г/л + імазаліл, 125 г/л (к.е.) 
Антал
0,3-0,4
Сажкові хвороби, фузаріозна та звичайна кореневі гнилі
Тебуконазол, 60 г/л + імазаліл, 100 г/л (т.к.с.)
Альфа-протруйник
0,5
Тверда сажка, кореневі гнилі
Тебуконазол, 150 г/л + протіоконазол, 250 г/л (т.к.с.)
Ламардор FS 400
0,15-0,2
Сажкові хвороби, фузаріозна та звичайна кореневі гнилі, хвороби листя
Тетраконазол, 125 г/л (в.м.е.)
Лоспел
0,3
 
0,7-0,9
 
 
 
 
 
 
Тверда сажка;
 
сажкові хвороби, фузаріозна та звичайна кореневі гнилі, хвороби листя, септоріоз, борошниста роса, гельмінтоспоріоз
 
Тирам, 400 г/л (в.с.к.)
ТМТД
3,0-4,0
Тверда сажка, фузаріозна, гельмінтоспоріозна, кореневі гнилі, пліснявіння насіння
Тирам, 332 г/л + карбендазим, 148 г/л (т.к.с.)
Фунабен Т 480 FS
2,5
Сажкові хвороби, кореневі гнилі, плямистості листя
Тритіконазол, 200 г/л (т.к.с.)
Корріоліс
0,2
Сажкові хвороби, кореневі гнилі, смугаста та сітчаста плямистість, ринхоспоріоз, септоріоз
Тритіконазол, 20 г/л + прохлораз, 60 г/л (к.с.)
Кінто Дуо
2,0-2,5
Сажкові хвороби, фузаріозна, гельмінтоспоріозна, церкоспорельозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, сітчаста плямистість
Тритіконазол, 80 г/л + піраклостробін, 40 г/л (т.к.с.)
Іншур Перформ
0,5
Сажкові хвороби, смугаста та сітчаста плямистості, кореневі гнилі, септоріоз, ринхоспоріоз
Флудиоксоніл, 18,7 г/л + ципроконазол, 6,25 г/л (т.к.с.)
Максим Стар 025 FS
1,5-2,0
 
Сажкові хвороби, фузаріозна та звичайна кореневі гнилі, борошниста роса, гельмінтоспоріоз
Флутріафол, 25 г/л (к.с.)
Вінцит Мініма
1,0-2,0
Летюча сажка, кореневі гнилі, плямистості листя
Флутріафол, 25 г/л + тіабендазол 25 г/л (к.с.)
Вінцит 050 CS
 
1,5
 
 
 
2,0
Фузаріозна та звичайна кореневі гнилі;
 
сажкові хвороби, септоріоз, гельмінтоспоріоз, снігова пліснява, кореневі гнилі
Флутріафол, 30 г/л + тіабендазол 45 г/л (к.с.)
Супервин (Супервінцит)
1,0-1,8
Сажкові хвороби, кореневі гнилі, плямистості листя, септоріоз
Флутріафол, 85 г/л + тебуконазол, 60 г/л (т.к.с.)
Томагавк
0,4-0,5
Сажкові хвороби, кореневі гнилі, гельміноспоріозна плямистість листя, септоріоз
Флутріафол, 37,5 г/л + імазаліл, 15 г/л + тіабендазол 25 г/л (к.с.)
Вінцит Форте SC
1,0-1,25
Сажкові хвороби, фузаріозна та звичайна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, гельмінтоспоріозні плямистості листя
 
Проти поверхневої інфекції можна застосовувати мокре протруювання насіння ячменю водним розчином формаліну. Для приготування робочого розчину береться одна частина 40% формаліну на вісімдесят частин води (1:80). Норма витрати робочого розчину із 15-18 л на 1 т насіння з наступною витримкою під брезентом або плівкою (томління) протягом 4 год. По його закінченню насіння перемішують і провітрюють. Протруєне формаліном насіння не можна зберігати більш ніж 5 діб, оскільки різко знижуватиметься енергія проростання і його схожість.
 
Для протруєння насіння ячменю проти комплексу хвороб можна використати також один із дозволених біопрепаратів:Агат, 25-К, т.п. (40 г/т), який ефективний проти збудників кореневих гнилей, борошнистої роси, септоріозу, іржі, фузаріозу колоса;Мікосан В та Н, 3% в.р.к. (5-7 л/т); Планориз БТ, в.с. (1-2 л/т); Псевдобактерін-2, в.р. (1 л/т) - проти комплексу хвороб.
 
З метою підвищення урожайності та стійкості рослин проти вірусних хвороб та інших шкідливих організмів одночасно з протруєнням або інкрустацією насіння слід обробляти мікроелементами і регулятором росту рослин Агростимулін, в.с.р. (10 мл/т); Біоагростим-екстра (Біосил), в.р. (10 мл/т); Біотрансформатор БТФ, гр. (10 гр./т); Вермистим - К, р. ( 5-8 л/т); Вимпел (Агролайт), в.р. (0,26 л/т); Вимпел-К (Агролайт-К), р. (300 г/т); Гумінат, в.р. ( 5-7 л/т); Гуміфілд, в.г. (100-200 г/т); Гуміфілд ВР-18, в.с. (600-1000 мл/т); Деймос, в.р. (0,6 л/т); Дорсай, р. (0,3 л/т); Емістим С, в.с.р. (10 мл/т ); Ендофіт L 1, в.с.р. (3-5 мл/т); Марс-Ел, р. (0,2 л/т); Неофіт, р (25-75 мл/т); Радостим, в.с.р.(250 мл/т); Реастим, Р (5-8 л/т); Сапрогум, р. (70-100 мл/т); ТарраСтим, р. (0,2 л/т); Фумар, 10% р. (1-2 мл/т).
 
Для протруєння насіння застосовують спецмашини-протруювачі: ПС-10 А, СТ 2-10, ПСШ-5, СТ 5-25; самохідна установка Мобітокс-Супер; комплексні машини для протруєння та інкрустації великих партій насіння КПС -10; КПС-20; КПС-40, багатофункціональні автоматичні порційні протруйні машини СТ 50; СТ 100; СТ 200 тощо. В окремих господарствах протруєння насіння зернових культур практикується у бетонозмішувачах. Слід зазначити, що якість протруєння насіння при такій технології невисока.
 
Посів озимого і ярого ячменю слід проводити в оптимальні строки, установлені для кожного регіону країни з урахуванням біологічних особливостей сортів, що важливо для підвищення стійкості рослин проти хвороб. Слід пам’ятати, що посіви ранніх строків сівби озимого ячменю більш інтенсивніше уражуються вірусом жовтої карликовості.
 
Оптимальна норма висіву насіння озимого ячменю вважається 4,5-5 млн, ярого 4,5-5,5 млн схожих насінин на 1 га, що забезпечує формування 650-700 продуктивних стебел на 1 м2, при цьому зникає небезпека вилягання рослин, знижується їх ураження кореневими гнилями, плямистостями. Норма висіву в конкретних умовах уточнюється залежно від погодних умов, рівня культури землеробства, попередника, строків сівби, сорту тощо.
 
 

 

 
Проти борошнистої роси, іржастих захворювань і плямистостей доцільно при сівбі ячменю вносити фосфорно-калійні добрива. Норму їх внесення визначати на підставі результатів агрохімічного аналізу ґрунту.
 
Проти снігової плісені на озимому ячмені рекомендується осіннє підживлення посівів аміачною селітрою із розрахунку 0,7-0,8 ц/га за температури +2-4оС.
 
Своєчасне проведення агротехнічних, біологічних і хімічних заходів проти бур’янів і шкідників під час вегетації рослин значно знижує резервацію та розповсюдження збудників хвороб.
 
Для ліквідації джерел інфекції лінійної стеблової іржі необхідно проводити знищення барбарису в лісосмугах та на узліссях (до 30 м від посівів ячменю та інших злаків).
 
Доцільність проведення хімічного захисту на озимому і ярому ячмені визначають на основі даних фітосанітарного стану посівів (фаза кущіння-трубкування): 
 
  • проти церкоспорельозної кореневої гнилі: з появою перших ознак хвороби на рослинах, за температури повітря +5-7оС та вологої погоди з частими дощами, похмурими днями, загущеному травостої;
  • проти звичайної кореневої гнилі: при ураженні рослин понад 1%, високій вологості повітря 95-97% і температурі +15оС;
  • проти септоріозу: при ураженні рослин понад 5%, частих дощах з вітром, високій вологості повітря і температурі +20-25оС;
  • проти фузаріозу і септоріозу колоса (фаза колосіння-цвітіння) у роки з теплою та вологою погодою (температура +28-30оС, відносна вологість - 80-100%, часті дощі ).
 
Якщо є загроза розвитку епіфітотій іржастих хвороб, різних плямистостей, слід застосовувати суцільне профілактичне обприскування посівів ячменю дозволеними фунгіцидами (див. табл. 2).
 
Таблиця 2. Фунгіциди, дозволені для використання ячменю проти хвороб
Діюча речовина, г/л; г/кг (препаративна форма)
Назва препарату
Норма витрати: г/т; л/т
Хвороба, проти якої обробляється
Строк останньої обробки (кратність)
Азоксістробін, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л (к.с.)
Амістар Екстра 280 SC
0,5-0,75
Борошниста роса, бура іржа, плямистості листя
30 (2)
Азоксістробін, 100 г/л + пропіконазол, 125 г/л + ципроконазол,30 г/л (к.е.)
Амістар Тріо 255 ЕС
1,0
Борошниста роса, бура іржа, плямистості листя
30 (2)
Епоксиконазол 125 г/л (к.с.)
Рекс Т
0,5-1,0
Борошниста роса, бура іржа, плямистості листя, кореневі гнилі
45 (2)
Епоксиконазол 187 г/л + тіофанат-метил, 310 г/л (к.е.)
Рекс Дуо
0,5
Борошниста роса, бура іржа, плямистості листя, фузаріоз, гельмінтоспоріоз
20 (2)
Карбендазим, 500 г/л (к.с.)
Абсолют, Бар-Кот-5, Вінчестер, Дерозал, Доктор Кроп,
Форсаж 500 SС, Сарфун 500SC
0,4-0,5
Борошниста роса, бура іржа, плямистості листя
30 (2)
Карбендазим, 125 г/л+ пропіконазол, 62,5 г/л (к.с.)
Арбалет
2,0
Борошниста роса, плямистості листя
30 (1)
Метрафенон, 300 г/л, (к.с.)
Флексіті
0,15-0,25
Борошниста роса
30 (2)
Піраклостробін, 62,5г/л + епоксиконазол, 62,5 г/л (мк.е)
Абакус
1,25-1,75
Борошниста роса, бура іржа, септоріоз листя, кореневі гнилі, сітчаста плямистість
 
30 (2)
Пропіконазол, 250 г/л (к.е.)
Балеро ЕС, Бампер, Тілат, Тілт 250 ЕС, Тіназол, Саргон 250
0,5
 
 
Борошниста роса, бура іржа, плямистості листя
 
30 (2)
Пропіконазол, 390 г/л (к.к.р.)
Титул 390 ККР
0,26
Борошниста роса, плямистості листя
30 (2)
Пропіконазол, 300г/л +тебуконазол, 200 г/л (к.н.е.)
Колосаль Про
0,3-0,4
Борошниста роса, плямистості листя, іржа, септоріоз
30 (2)
Пропіконазол, 90г/л +прохлораз,400 г/л (к.е.)
Бампер Супер 490
0,8-1,2
Борошниста роса, бура іржа, гельмінтоспоріозні плямистості листя
30 (2)
Протіоконазол, 53 г/л + тебуконазол, 148 г/л + спіроксамін, 224 г/л (к.е.)
Солігор 425 ЕС
0,7-0,9
 
 
0,9-1,0
Борошниста роса, плямистості листя, іржа;
 
Фузаріоз, септоріоз, альтернаріоз колоса
30 (2)
 
 
30 (2)
Прохлораз, 450 г/л (к.е.)
Міраж
1,0
Борошниста роса, плямистості листя
20 (2)
Тебуконазол, 250 г/л (к.е.)
Колосаль, Містік, Оріус 
0,5-1,0
 
Борошниста роса, плямистості листя, іржа
30 (2)
 
Тебуконазол, 133г/л + прохлораз, 267 г/л (в.е.)
Замір 400
0.8-1,2
Борошниста роса, бура іржа, плямистості листя, кореневі гнилі
30 (2)
Тебуконазол, 125 г/л + тріадименол, 43 г/л + спіроксамін 250 г/л (к.е.)
Фалькон 460 ЕС
0,6
Борошниста роса, септоріоз, бура іржа, септоріоз колоса
30 (4)
Тіофанат-метил, 700 г/кг (з.п.)
Топсін М
1,0-1,2
Борошниста роса
20 (2)
Тіофанат-метил, 500 г/кг (к.с.)
Топсін М 500
1,2-1,4
Борошниста роса, плямистості листя
20 (2)
Тіофанат-метил,310 г/л + епоксиконазол, 187 г/л (к.с.)
Альфа-Епоксил 
0,6
Борошниста роса, бура іржа, кореневі гнилі
20 (2)
Триадимефон, 250 г/кг (з.п.)
Байзафон
0,5-1,0
 
Борошниста роса, бура іржа, іржа стеблова, плямистості листя
20 (1-2)
 
Триадимефон, 200 г/л + флутриафол, 150 г/л (к.с.)
Джерело
0,5
Борошниста роса, бура іржа, плямистості листя
30 (1)
Флутриафол, 250 г/л (к.с.)
Імпакт 25 SC, Корнет, Фитолекарь, Фортуна, Тріафол, Тюдор
0,5
 
 
Борошниста роса, бура іржа, плямистості листя, стеблова іржа, кореневі гнилі
30 (2)
 
 
 
Фосфіт алюмінію, 570 г/л + фосфориста кислота, 80 г/л (в.р.к.)
Фитал
1,5
Кореневі гнилі, борошниста роса, септоріоз, фузаріоз колосу, різні види плямистостей, іржі
20 (2)
Ципроконазол, 80 г/л + пропіконазол, 250 г/л (к.е.)
Альто Супер 330 ЕС
0,4-0,5
Борошниста роса, бура іржа, плямистостілистя
30 (2)
 
 
 
 
При виборі фунгіциду перевагу слід віддавати найбільш екологічно безпечним (малі норми витрати), економічно вигідним (низька ціна), ефективним препаратам (висока технічна ефективність) із широким спектром дії проти збудників хвороб ячменю.
 
Протикореневих гнилей, борошнистої роси, септоріозу, бурої іржі, фузаріозу колоса, церкоспорельозу можна застосовувати біопрепарат Агат 25 К, т.п. (30 г/га).
 
Перше обприскування ярого ячменю фунгіцидами у більшості випадків співпадає з пізньою фазою кущіння рослин - до початку формування стебла. У випадку, якщо борошниста роса, ринхоспоріоз та інші плямистості є загрозливими, тоді обробку рослин розпочинають трохи раніше - на початку кущіння рослин.
 
Особливу увагу хімічному захисту ячменю проти хвороб слід приділяти у фазі появи прапорцевого листка у рослин.
 
 

 

 
Своєчасне збирання урожаю без втрат істотно знизить заспорення зерна і унеможливить розмноження на ньому пліснявих грибів, збудників бактеріальних хвороб у буртах на токах і в зерносховищах. З метою підвищення енергії проростання, схожості, стійкості сходів до збудників кореневих гнилей та інших хвороб слід проводити своєчасну очистку та просушування зерна, повітряно-тепловий обігрів насіння і доведення його вологості до 13-14%.
 
Ретельне знищення восени сходів падалиці ячменю і дикорослих злаків зменшує резервацію багатьох збудників хвороб. Після збирання урожаю необхідно проводити своєчасний обробіток ґрунту, що обмежить перезимівлю і розповсюдження багатьох фітопатогенів.

svidome

 25 червня 2022
У Білоцерківському національному аграрному університеті (БНАУ) відкрили навчально-наукову лабораторію технології культивування та дослідження якості продукції гідробіонтів.
У Білоцерківському національному аграрному університеті (БНАУ) відкрили навчально-наукову лабораторію технології культивування та дослідження якості продукції гідробіонтів.
25 червня 2022
 24 червня 2022
На початку липня в Україні планується скасування ліцензій на експорт пшениці.
На початку липня в Україні планується скасування ліцензій на експорт пшениці.
24 червня 2022
 24 червня 2022
Аграрії Одеської та Миколаївської областей розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур, яке, станом на 24 червня, проведено на площі 42,2 тис. га.
Аграрії Одеської та Миколаївської областей розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур, яке, станом на 24 червня, проведено на площі 42,2 тис. га.
24 червня 2022
 24 червня 2022
В новому сезоні врожай ячменю в Україні зменшиться до 5-7 млн тонн внаслідок скорочення площ сівби та втрат врожаю на півдні та сході, відповідно експорт знизиться до 2-3 млн тонн у порівнянні з 5,8 млн тонн у минулому сезоні та 4,2 млн тонн у попередньому.
В новому сезоні врожай ячменю в Україні зменшиться до 5-7 млн тонн внаслідок скорочення площ сівби та втрат врожаю на півдні та сході, відповідно експорт знизиться до 2-3 млн тонн у порівнянні з 5,8 млн тонн у минулому сезоні та 4,2 млн тонн у попередньому.
24 червня 2022
 24 червня 2022
росія використовує до десятка російських та сирійських кораблів для вивезення краденого зерна з тимчасово захоплених територій Херсонської та Запорізької області та вже вивезла понад 500 тис. тонн цього зерна.
росія використовує до десятка російських та сирійських кораблів для вивезення краденого зерна з тимчасово захоплених територій Херсонської та Запорізької області та вже вивезла понад 500 тис. тонн цього зерна.
24 червня 2022
 23 червня 2022
Згідно з оперативними даними, обсяг експорту соняшнику з України в травні сягнув багаторічного місячного максимуму, склавши 352 тис. тонн, що втричі більше показника квітня і на 89% перевищує експорт у звітному місяці.
Згідно з оперативними даними, обсяг експорту соняшнику з України в травні сягнув багаторічного місячного максимуму, склавши 352 тис. тонн, що втричі більше показника квітня і на 89% перевищує експорт у звітному місяці.
23 червня 2022

Please publish modules in offcanvas position.