Догляд за посівами озимого ріпаку

/ Агрономія Сьогодні / Четвер, 24 лютого 2011 13:05

Володимир ЛИХОЧВОР, доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри технологій у рослинництві Львівського національного аграрного університету


Ріпак потребує більшої кількості добрив, ніж зернові культури. На формування 1 т насіння він використовує орієнтовно 50-60 кг діючої речовини азоту, тоді як зернові - 25-30 кг. Нестача азоту навесні призводить до зменшення кількості бокових гілок, більш раннього цвітіння і скорочення його тривалості, зменшення кількості стручків та різкого зниження продуктивності посівів. Тому конче важливо забезпечити рослини достатньою кількістю азоту.
Оскільки ріпак навесні розвивається швидше за озимі зернові, то перше підживленняазотними добривами (N60-100) проводять якнайшвидше, найкраще по мерзлоталому ґрунту. Найкращим добривом для першого підживлення є аміачна селітра або аміачна селітра з бором. Для одержання високого врожаю норма внесення азоту повинна наближатися до N100.
Якщо восени фосфорні та калійні добрива не вносились або їх внесено недостатньо, нестачу цих елементів можна поповнити за рахунок використання нітроамофоски у строки першого підживлення азотом. Фосфор і калій у нітроамофосці (чи азофосці) перебувають у водорозчинній, більш доступній для рослин формі. Норма внесення нітроамофоски - 2-5 ц/га.
Вдруге азот найкраще внести через три тижні після першого, прив'язавши його до фази початку росту стебла, найпізніше - під час розпускання перших бутонів.
В останні роки відбуваються певні зміни у системі внесення азоту. Рекомендується у роки з сухими веснами вносити повну норму азотних добрив одноразово по мерзлоталому ґрунту.
Можливе листкове внесення азоту на ранніх фазах. Використовують карбамід 12%-ї концентрації, тобто 12 кг карбаміду на 100 л води. Всього краще внести 300 л/га або не більше N15. Проводять два-три обприскування: на початку вегетації за висоти рослин 10-15 см, у фазі бутонізації (табл. 1).
Не рекомендується виконувати листкове підживлення у фазі цвітіння. Ріпак дуже вимогливий до сірки та магнію, тому одночасно з карбамідом доцільно вносити сірчанокислий магній (5 кг на 100 л води) та мікроелементи, передусім бор.
У технології вирощування ріпаку захист від шкодочинних факторів (бур'яни, шкідники, хвороби) має виняткове значення. Всі роботи повинні виконуватися комплексно і в повному обсязі. Нехтування одним із обробітків пестицидами може призвести до різкого зменшення урожайності.
Лише провівши боротьбу з бур'янами на ріпаку в осінній період (Бутізан 400, Бутізан Стар, Арамо тощо) можна досягти високої урожайності. Страхові гербіциди для весняного внесення не забезпечують добрих результатів.
 
 
Таблиця 1. Можливі терміни листкового підживлення ріпаку*
 Фази розвитку
Карбамід, % у розчині
MgSO4 х7Н2О, епсоміт,%
Мікродобрива
Жовтень
8-10
5
-
Відновлення весняної вегетації
12
5
так
Висота рослин 10-15 см
12
5
так
Фаза зеленого закритого бутона
12
5
так
*Восени вноситься карбамід за нестачі азоту в грунті, якщо азотні добрива не вносилися для мінералізації соломи або у передпосівне внесення.
 
 
Під час вегетації ріпак уражається хворобами. Особливо відчутні втрати врожаю від хвороб при вирощуванні культури за інтенсивною технологією із метою одержання 30-40 ц/га насіння. Найбільш небезпечними хворобами є склеротиніоз та фомоз, хоча значні втрати врожаю може спричинити будь-яка хвороба (див. табл. 2).
 
Таблиця 2. Можливе зменшення урожайності внаслідок ураження хворобами
Хвороба
Потенційна загроза
Втрати врожаю насіння, %
Склеротиніоз (біла гниль)
велика
20-60
Фомоз
середня, велика
40-60
Альтернаріоз
середня
15-30
Циліндроспоріоз
мала, середня
15-30
Сіра гниль
мала
10-20
Пероноспороз
мала
15-25
 
Для захисту від ураження хворобами застосовують фунгіциди. Традиційно в Україні вперше вносять фунгіциди на озимий ріпак восени (Карамба). Дуже важливо, що осіннє внесення, крім захисту від хвороб, сповільнює ріст, захищаючи від надмірного переростання у вересні та жовтні, сприяє глибшому проникненню кореневої системи в грунт та збільшенню її маси, формуванню компактних рослин із плоскою розеткою листків, запобігає видовженню кореневої шийки і високому підняттю точки росту над поверхнею грунту. Всі ці чинники значно знижують ризик вимерзання ріпаку.
Фунгіцид Карамба (д.р. метконазол, 60 г/л) можна застосовувати у різні строки: восени і навесні. Весною обприскування за висоти ріпаку 20-25 см захищає від хвороб, сприяє збільшенню кореневої системи та рівномірному цвітінню, забезпечує формування міцнішого та коротшого стебла та кращий розвиток бокових пагонів, формуються вирівняні за величиною стручки.
У середині фази цвітіння на ріпаку використовують високоефективний фунгіцид Піктор (д.р. боскалід, 200 г/л + дімоксистробін, 200 г/л). Для Піктору характерно те, що він:
- володіє найвищою активністю проти збудників склеротиніозу, фомозу, альтернаріозу та інших захворювань ріпаку;
- висока фунгіцидна активність забезпечується наявністю двох інноваційних діючих речовин з різних хімічних класів із системною та квазісистемною дією;
- має яскраво виражений фізіологічний ефект;
- забезпечує тривалу профілактичну та лікувальну дію;
- впливає на зниження втрат перед та під час збору врожаю;
- безпечний для медоносних бджіл.
Обробка ріпаку фунгіцидом Піктор проводиться у період цвітіння. При боротьбі зі збудником склеротиніозу (Scierotinia scierotiorum (lib) de Bary) Піктор застосовується від початку до кінця цвітіння (стадії ВВСН 59-65). Проти збудників альтернаріозу (Alternaria brassicae (Berk) Sacc\Alternaria spp/) Пікторвикористовують при відкритті 50-60% квіток. За наявності обох збудників у посівах ріпаку обробку проводять, орієнтуючись на більш небезпечну хворобу, тобто склеротиніоз.
За даними Львівського національного аграрного університету, при вирощуванні озимого ріпаку гібриду НПЦ 9800 за інтенсивною технологією (норма добрив N160 P80 K140 ) внесення фунгіцидів забезпечує значний приріст урожайності та високу економічну ефективність. Так, внаслідок обприскування посівів ріпаку восени фунгіцидом Карамба врожайність зростає на 5,2 ц/га. За дворазового застосування Карамби восени і навесні урожайність підвищилась на 8,5 ц/га (див. табл. 3). Найвищий приріст урожайності (15,0 ц/га) гарантується за триразового обприскування ріпаку фунгіцидами. Використання у фазі цвітіння фунгіциду Піктор підвищує продуктивність рослин на 6,0 ц/га.
 
Таблиця 3. Вплив фунгіцидів на врожайність озимого ріпаку гібриду НПЦ 9800, (2008-2010 роки)
Варіант досліду
Урожайність, ц/га
Приріст урожаю
Вартість приросту, грн
1. Контроль, без фунгіцидів
28,6
-
-
2. Карамба, 1 л/га, восени
33,8
5,2
1560
3. Карамба, 1 л/га восени + Карамба, 1 л/га навесні
37,1
8,5
2550
4. Карамба, 1 л/га восени + Карамба, 1 л/га навесні + Піктор, 0,5 л/га цвітіння
43,6
15,0
4500
5. Піктор, 0,5 л/га цвітіння
34,6
6,0
1800
 
 
Ріпак може сильно пошкоджуватися шкідниками. Найбільш небезпечними на ріпаку є прихованохоботники, яких є кілька видів. Галовий та хрестоцвітий прихованохоботники з’являються восени. Рано навесні за температури +4-6?С розвивається хрестоцвітий прихованохоботник. Після нього при підвищенні температури вище +6?С починає з’являтись великий ріпаковий прихованохоботник, який у 2009 році спричинив на частині полів сильне розтріскування стебел ріпаку. Наступним, за температури +8-9?С, з’являється капустяний стебловийприхованохоботник.
У фазі цвітіння і формування генеративних органів на ріпаку шкодить капустяний стручковий прихованохоботник. (детальніше про прихованохоботників у статті у ж. Пропозиція, 2009, №8, С80-84. Останній знищується обробітками проти квіткоїда за умови, що обприскування проводиться у другій половині або наприкінці цвітіння. Часто у ці фази обробку не проводять, безпідставно пояснюючи це відсутністю загрози від квіткоїда. І саме за відсутності інсектицидного захисту у другій половині цвітіння створюються сприятливі умови для розвитку капустяного стручкового прихованохоботника та капустяного стручкового комарика (галиця), що призводить до масового передчасного розтріскування заселених шкідниками стручків. Пошкодження, спричинені капустяним стручковим прихованохоботником і капустяним стручковим комариком, - це своєрідні «ворота» для дуже небезпечних хвороб ріпаку: фомозу, сірої гнилі, альтернаріозу.
Захист від прихованохоботників, на відміну від квіткоїда, вимагає більше уваги, проведення обліків, обстеження полів з урахуванням температурного режиму. Обробіток проти прихованохоботників може проводитися значно раніше - за температури лише +4-6?С. Легше боротись із квіткоїдом, коли його можна діагностувати.
Рано навесні, в умовах низьких температур, добре діє проти прихованохоботників інсектицид Фастак. Це високоефективний інсектицид з групи синтетичних піретроїдів, характеризується контактно-кишковою дією та низькими нормами внесення. Безпечний для медоносних бджіл, має репелентні й антифідингові властивості. Бджоли одразу після обприскування залишають оброблене поле. Обробку інсектицидом Фастак у спекотну пору року необхідно проводити в ранкові години або після заходу сонця за температури повітря не вище +20?С.

svidome

 25 червня 2022
У Білоцерківському національному аграрному університеті (БНАУ) відкрили навчально-наукову лабораторію технології культивування та дослідження якості продукції гідробіонтів.
У Білоцерківському національному аграрному університеті (БНАУ) відкрили навчально-наукову лабораторію технології культивування та дослідження якості продукції гідробіонтів.
25 червня 2022
 24 червня 2022
На початку липня в Україні планується скасування ліцензій на експорт пшениці.
На початку липня в Україні планується скасування ліцензій на експорт пшениці.
24 червня 2022
 24 червня 2022
Аграрії Одеської та Миколаївської областей розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур, яке, станом на 24 червня, проведено на площі 42,2 тис. га.
Аграрії Одеської та Миколаївської областей розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур, яке, станом на 24 червня, проведено на площі 42,2 тис. га.
24 червня 2022
 24 червня 2022
В новому сезоні врожай ячменю в Україні зменшиться до 5-7 млн тонн внаслідок скорочення площ сівби та втрат врожаю на півдні та сході, відповідно експорт знизиться до 2-3 млн тонн у порівнянні з 5,8 млн тонн у минулому сезоні та 4,2 млн тонн у попередньому.
В новому сезоні врожай ячменю в Україні зменшиться до 5-7 млн тонн внаслідок скорочення площ сівби та втрат врожаю на півдні та сході, відповідно експорт знизиться до 2-3 млн тонн у порівнянні з 5,8 млн тонн у минулому сезоні та 4,2 млн тонн у попередньому.
24 червня 2022
 24 червня 2022
росія використовує до десятка російських та сирійських кораблів для вивезення краденого зерна з тимчасово захоплених територій Херсонської та Запорізької області та вже вивезла понад 500 тис. тонн цього зерна.
росія використовує до десятка російських та сирійських кораблів для вивезення краденого зерна з тимчасово захоплених територій Херсонської та Запорізької області та вже вивезла понад 500 тис. тонн цього зерна.
24 червня 2022
 23 червня 2022
Згідно з оперативними даними, обсяг експорту соняшнику з України в травні сягнув багаторічного місячного максимуму, склавши 352 тис. тонн, що втричі більше показника квітня і на 89% перевищує експорт у звітному місяці.
Згідно з оперативними даними, обсяг експорту соняшнику з України в травні сягнув багаторічного місячного максимуму, склавши 352 тис. тонн, що втричі більше показника квітня і на 89% перевищує експорт у звітному місяці.
23 червня 2022

Please publish modules in offcanvas position.