Мінеральне живлення для ячменю ярого

Мінеральне живлення для ячменю ярого

/ Агрономія Сьогодні / П'ятниця, 18 травня 2018 15:49

Попри високу пристосованість ячменю ярого до умов вирощування він досить вимогливий до ґрунтової родючості. Одержати високі врожаї за рахунок природної родючості ґрунтів майже неможливо, а продуктивність сівозміни підвищується лише за певного рівня насичення добривами.

Ячмінь розпочинає споживати поживні речовини відразу після появи сходів. З урожаєм 1 т зерна він виносить 25 кг азоту, 11 кг фосфору, 18 кг калію. Більш інтенсивно на початку вегетації споживає азот і калій, тоді як фосфор повільними темпами. До виходу в трубку використовується основна частина калію (87%) і азот (74%) від загального виносу, а до фази колосіння — весь азот і калій. Добрий фосфорний режим необхідний до кінця вегетації.

 

Важливість мінеральних добрив
Зовнішніми ознаками потреби рослин в азотному живленні можуть бути: затримка росту, пожовтіння та відмиран ня листків, почервоніння стебел. Синювато-зелений колір листків, що переходить до червоного, свідчить про дефіцит фосфорного живлення, блідо-зелений із буруватими верхівками — калійного.

В умовах північного Степу урожайність ячменю ярого на природному фоні родючості (контроль) по попереднику соя формував на рівні 3,64 т/га, соняшнику — 3,00 та пшениці озимій — 3,43 т/га.

Середня урожайність ячменю голозерного на природному фоні родючості за три роки по попереднику соя була 2,59 т/га, соняшнику — 2,04 та пшениці озимій — 2,16 т/га. Внесення комплексних мінеральних добрив забезпечило підвищення врожаю на 0,49–0,65 т/га (по сої); 0,50–0,67 (соняшнику) та 0,56–0,68 т/га (пшениці озимій). За підживлення у фазі кущіння N30 по фонах добрив приріст врожаю сягав 0,43–0,61; 0,52–0,69 та 0,56–0,71 т/га відповідно по попередниках. Підживлення лише N30 на урожайність голозерного ячменю суттєвого впливу не мало. Вищу урожайність 3,24 т/га ячмінь ярий голозерний по сої формував за внесення N10P10K10, і прибавка до природного фону (2,59 т/га) становила 0,65 т/га, або 25,1%. При подальшому поступовому збільшенні дози мінеральних добрив до N40P40K40 ефективність добрив знижувалася. По соняшнику і пшениці озимій більший рівень урожаю 2,73 т/га (приріст 0,69 т/га, або 33,8%) та 2,87 т/га (0,71 т/га, або 32,9%) був при внесенні N20P20K20 + N30.

В середньому за 2014–2015 рр. вищий рівень врожаю 5,18 т/га плівчастий сорт ячменю ярого забезпечив по сої, за сівби по стерньовому попереднику недобір сягав 0,37 т/га (7,1%), соняшнику — 0,51 т/га (9,8%), кукурудзі на зерно — 0,81 т/га (15,6%), і вона становила 4,81; 4,67 та 4,37 т/га відповідно. На фоні природної родючості, не залежно від попередника, урожайність ячменю сягала 4,12 т/га, а внесення мінеральних добрив у дозі N10P10K10 забезпечило її підвищення на 0,42 т/га, або 10,2%, а на фоні N40P40K40–0,87 т/га, або 21,2% (4,54 і 4,99 т/га) (табл. 1).

 

Таблиця 1. Урожайність ячменю ярого плівчастого сорту Статок залежно від попередника, локального внесення мінеральних добрив та системи захисту посівів (2014–2015 рр.), т/га

01 02 368 369 30

 

За мінімальної системи захисту урожайність у середньому за роки досліджень була на рівні 4,55 т/га, тоді як використання інтегрованої системи у поєднанні з РРР забезпечило її підвищення на 0,31 т/га, або 6,8%. Застосування інтегрованої системи захисту порівняно з мінімальною по сої та соняшнику дало вищий рівень збереження врожаю плівчастого ячменю ярого на фоні без добрив, а по стерньовому попереднику та кукурудзі за внесення N10P10K10 перевищення урожайності становило 0,38 т/га (8,2%); 0,35 (8,9%); 0,38 (7,9%) і 0,47 т/га (11,5%) по попередниках відповідно.

Вищу урожайність ячмінь ярий плівчастий у середньому за 2014–2015 рр. Забезпечив при його вирощуванні на фоні N40P40K40, за інтегрованої системи захисту посівів і по попереднику соя становив 5,79 т/га, пшениці озимій — 5,41 т/га; соняшнику — 4,93 т/га; кукурудзі на зерно — 5,05 т/га, що перевищило показники контролю (5,01; 4,34; 4,27; 4,04) на 0,78; 1,07; 0,66 і 1,01 т/га, або 15,7; 27,7; 15,5 і 25,0%.

В середньому за 2014–2015 рр. вищий рівень врожаю 3,69 т/га голозерний сорт ячменю ярого забезпечив по сої, за сівби по стерньовому попереднику недобір сягав 0,36 т/га (9,8%), соняшнику — 0,39 т/га (10,7%), кукурудзі на зерно — 0,24 т/га (6,5%), і він становив 3,33; 3,30 та 3,45 т/га відповідно.

Вищий рівень збереження врожаю голозерного ячменю інтегрована система захисту посівів забезпечувала на природному фоні родючості — 0,63 т/га (20,9%), 0,75 (27,9%), 0,62 (23,8%) та 0,52 т/га (17,9%) відповідно по попередниках соя, зернові культури, соняшник та кукурудза на зерно.

Більшу урожайність ячмінь ярий голозерний формував на фоні N40P40K40 за інтегрованої системи захисту посівів, і по сої вона становила 4,26 т/га, пшениці озимій — 3,75 т/га; соняшнику — 3,76 т/га; кукурудзі на зерно — 3,79 т/га, що перевищило показники контролю (3,64; 3,44; 3,22; 3,43) на 0,62; 0,31; 0,54 і 0,36 т/га, або 17,0; 9,01; 16,7 і 10,5%.

Ячмінь ярий плівчастий та голозерний вищий рівень врожаю формує при вирощуванні по переднику соя. Проведення сівби по стерньовому попереднику призводило до недобору врожаю у середньому 0,37 і 0,36 т/га, або 7,1 і 9,8%, соняшнику — 0,51 і 0,39 т/га, або 9,8 і 10,7%, кукурудзі на зерно — 0,81 і 0,24 т/га, або 15,6 і 6,5% відповідно.

 

Економічна ефективність вирощування ячменю ярого плівчастого та голозерного типів
Вищий умовно чистий прибуток за вирощування ячменю ярого плівчастого типу по попередниках соя (7112 грн/ га) та соняшник (4944 грн/га) за урожайності 5,01 та 4,35 т/га забезпечувала інтегрована система захисту посівів із рентабельністю 89,4 і 62,9% відповідно. По попередниках пшениця озима (6622 грн/га), кукурудза на зерно (4806 грн/га) та урожайність 5,16 і 4,54 т/га забезпечила технологія, яка передбачала внесення N10P10K10 та інтегровану систему захисту посівів. Рентабельність сягала 74,8% (пшениця озима) і 54,5% (кукурудза на зерно).

У ярого голозерного ячменю вищий умовно чистий прибуток по сої (5019 грн/га) та соняшнику (3818 грн/га) за урожайності 3,94 та 3,59 т/га забезпечила технологія, яка передбачала внесення N10P10K10 з інтегрованою системою захисту посівів. Рентабельність становила 57,2 і 43,7% відповідно. По попереднику пшениця озима (4233 грн/га) при інтегрованій системі захисту посівів за урожайності 3,44 т/га з рівнем рентабельності 54,2%. При сівбі по попереднику кукурудза на зерно за урожайності 3,45 т/га вищий умовно чистий прибуток 4297 грн/га та рівень рентабельності 55,2% отримано з внесення N10P10K10.

 

Галина КОЗЕЛЕЦЬ, старший науковий співробітник лабораторії селекції і первинного
насінництва зернових і технічних культур, канд. с.- г. наук
Віталій ІЩЕНКО, завідувач лабораторією селекції і первинного насінництва
зернових і технічних культур, канд. с.-г. наук
Олег ГАЙДЕНКО, канд. техн. наук, вчений секретар
Кіровоградська ДСГДС НААН

1

 17 жовтня 2018
Чорноморський регіон, та, зокрема, Україна зберуть рекордний врожай зернової, прогнозують аналітики.
Чорноморський регіон, та, зокрема, Україна зберуть рекордний врожай зернової, прогнозують аналітики.
17 жовтня 2018
 17 жовтня 2018
Посіви озимої пшениці нині у гарному стані, запевняють фахівці.
Посіви озимої пшениці нині у гарному стані, запевняють фахівці.
17 жовтня 2018
 17 жовтня 2018
Експорт продукту бджільництва цього року впав на 40%.
Експорт продукту бджільництва цього року впав на 40%.
17 жовтня 2018
 17 жовтня 2018
За 15 років кількість компаній, що виготовляють органічний товар, зросла з 30 до 400, кажуть експерти олійного ринку.
За 15 років кількість компаній, що виготовляють органічний товар, зросла з 30 до 400, кажуть експерти олійного ринку.
17 жовтня 2018
 17 жовтня 2018
Увесь борщовий набір трохи «просів» в ціні.
Увесь борщовий набір трохи «просів» в ціні.
17 жовтня 2018

Please publish modules in offcanvas position.