Проміжні посіви на зрошуваних землях

Проміжні посіви на зрошуваних землях

/ Агрономія Сьогодні / П'ятниця, 25 травня 2018 14:58

Важливим резервом збільшення виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях південного Степу України є розширення площ під проміжними посівами, завдяки яким можна отримувати два-три врожаї на рік.

Збільшуючи виробництво продукції, проміжні посіви одночасно збагачують ґрунт органічною речовиною, залишаючи в ній 4,0–5,0 т/га сирих рослинних залишків. В результаті на цих площах урожаї наступних культур формуються вищими, ніж після таких же попередників, але без проміжних посівів.

 

Обробіток ґрунту під проміжні — озимі, ранньовесняні, післяукісні та післяжнивні посіви кормових, зернових і технічних культур

Від своєчасного і якісного виконання технологічних операцій з обробітку ґрунту залежить ефективність використання ранньовесняного, літнього та осіннього періоду вегетації для вирощування проміжних культур. Як свідчать результати досліджень, затримка з обробітком ґрунту на 5–10 днів може спричинити втрати 30–50% врожаю проміжних культур.

За результатами експериментальних досліджень наукових установ НААН, що функціонують у Степовій зоні, відзначається позитивний вплив мілкого безполицевого обробітку ґрунту на польову схожість насіння сільськогосподарських культур при сівбі в післяукісні та після­жнивні строки. Обумовлюється це тим, що післязбиральні залишки вкривають поверхню ґрунту, запобігаючи втратам вологи, завдяки чому покращується водний, повітряний і режими посівного шару. А це, своєю чергою, створює сприятливі умови для проростання насіння інтенсивного росту і розвитку культур на перших етапах.

Слід зазначити, що в порівнянні з оранкою такий прийом, як мілке (12–14 см) або поверхневе (6–8 см) дискове розпушування під озимі проміжні посіви сприяє появі більш ранніх і дружніх сходів, їх швидкому росту і розвитку в осінній і ранньовесняний періоди та інтенсивнішому формуванню потужної листостеблової маси.

Озимі проміжні культури займають ріллю в осінній і ранньовесняний періоди до сівби основних культур сівозміни, тобто період після збирання основної або післяжнивної культури попереднього року до сівби основної культури поточного року.

Висівають їх восени, а врожай зеленої маси використовують весною наступного року (третя декада квітня-перша декада червня). Вони швидко накопичують масу в ранні строки, формують велику кількість зеленого корму високої якості, рано звільняють поля для сівби основних культур.

Врожай озимих проміжних культур формується у межах 25,0–50,0 т/га, залежно від набору культур у травосумішках, режимів живлення і зрошення та строків сівби і збирання. В озимих проміжних посівах краще вирощувати на зрошуваних землях сумішки жита озимого з суріпицею, ріпаком або викою озимими. Вони добре витримують зими Південного Степу з сильними вітрами, ожеледицею та відлигами і мають високі темпи формування біомаси весною при порівняно низьких позитивних температурах.

Агротехніка озимих проміжних посівів аналогічна вирощуванню озимих культур на зерно. Під культури озимого проміжного строку сівби на зрошенні слід вносити мінеральні добрива з розрахунку N90P60 на гектар під основний обробіток та навесні у вигляді підживлення — N30.

Щоб озимі проміжні культури забезпечили рано навесні високу врожайність, успішно перезимували, треба щоб рослини увійшли в зиму добре розвиненими, для цього вони вимагають осінньої вегетації не менше 50–60 днів. Пізні посіви входять у зиму з недостатньо розвиненою кореневою системою і листовою масою, а ранні, навпаки, переростають, внаслідок чого погано зимують. Для успішної перезимівлі травосумішок із ріпаком озимим та іншими капустяними культурами повинна сформуватися розвинена розетка не менше шести-восьми листків, а висота рослин досягати 15–20 см. Озиму вику треба сіяти за 50–60 днів до переходу температури через 5 °C. Ріпак озимий висівають 10–20 серпня, озиме жито та тритикале з озимою викою — через 5–10 днів. Глибина загортання насіння капустяних культур не повинна перевищувати 3–4 см, а зернових, що входять до складу травосумішей, — 4–5 см. Після сівби поле прикочують кільчасто-шпоровими котками.

Для отримання дружніх сходів та інтенсивного росту і розвитку рослин озимих травосумішок з ріпаком в осінній період необхідно створити оптимальні умови вологості ґрунту. З цією метою проводиться два поливи восени по 250–300 м³/га і весною, в період стеблування, нормою 300–400 м³/га.

Посіви суріпиці для пізньоосіннього використання поливають двічі-тричі (по 300–350 м³/ га), а для ранньовесняного — двічі восени по 250–300 м³/га і один раз навесні у фазі стеблування з поливною нормою 350–400 м³/га.

Ріпак озимий і суріпицю, що були посіяні з 10 по 20 серпня і мають добре розвинену листостеблову масу, доцільно скошувати двічі: в жовтні-листопаді і в квітні-травні наступного року. При осінньо-весняному використанні травостою висоту осіннього скошування встановлюють так, щоб не зрізалися точки росту — на висоті 10–12 см від поверхні ґрунту. Якщо цією умовою нехтувати, то врожай зеленої маси весняного укосу значно знизиться.

Такі сумішки формують добрі кормові якості та рано звільняють поле для сівби кукурудзи і сорго на зерно та сої на олієнасіння, вирощування яких здійснюється за загальновизнаними технологіями на фоні комбінованого диско-чизельного обробітку з використанням сортів і гібридів середньостиглої групи як найбільш урожайних.

Ранні ярі проміжні ячмінно-хрестоцвіті та вівсяно-хрестоцвіті сумішки (рідше замість хрестоцвітих культур — ярого ріпаку та гірчиці білої використовують горох) висівають рано навесні, урожай отримують у третій декаді травня-першій декаді червня місяця. Передусім до викидання колоса на корм використовують сумішки з ячменем, а пізніше з вівсом.

 

Особливості агротехніки

Для отримання рівномірних дружніх сходів ярих культур і їх сумішок восени проводиться безполицевий зяблевий обробіток. Внесення під багатокомпонентні сумішки добрив — важливий агротехнічний прийом, який забезпечує високий урожай як проміжних посівів, так і посівів основних культур, що висіваються після них.

Кормові сумішки ярих культур висівають у ранньовесняні строки з початком польових робіт. Насіння капустяних культур (ріпак ярий, гірчиця біла тощо) з іншими компонентами не змішують, їх слід висівати поперек основного посіву або використовувати зерно-трав’яні сівалки, які за один прохід дають можливість висівати різні компоненти з дотриманням оптимальних норм висіву та глибини загортання насіння.

При цьому рекомендуються наступні поєднання компонентів і норм висіву:

 

  • ячмінь — 150 кг + горох — 100 + гірчиця біла — 15,0 + ріпак озимий — 12,0 кг;
  • овес — 110 кг + горох — 80,0 + ріпак озимий — 11 + соняшник –15 кг;
  • овес — 130 кг + горох — 100 + ріпак озимий або редька олійна — 6,0 кг
  • овес — 130 кг + вика яра — 25 + ріпак озимий — 6 кг.


Після ранньовесняних сумішок на зрошуваних землях є можливість вирощування ранньостиглих гібридів кукурудзи на зерно та соняшнику і сої на олієнасіння. Водночас, враховуючи біологічні особливості цих культур і вимоги до щільності складення ґрунту, водного і поживного режимів технології підготовки ґрунту, повинні бути мінімізовані з використанням багатоопераційних ґрунтообробних знарядь, що забезпечують формування добре розпушеного посівного шару з ущільненим прошарком на глибині загортання насіння і смуговим глибоким розпушуванням для вбирання води від атмосферних опадів і вегетаційних поливів та покращення умов для росту й розвитку кореневої системи.

Обробіток ґрунту під післяукісні посіви кукурудзи на зерно, сої та соняшнику на олієнасіння проводиться безпосередньо після збирання озимих та ранньовесняних травосумішок на зелений корм і включає післязбиральний обробіток комбінованими диско-чизельними боронами БДВП-4,2–0,1 та БДВП-3,0–0,1 на глибину 12–14 см із чизельним смуговим розпушуванням до 40 см виробництва Краснянського спеціалізованого підприємства «АГРОМАШ», передпосівну культивацію з використанням парових культиваторів і сівбу просапними сівалками УПС-6, УПС-8, УПС-12 з наступним проведенням поливу, що сприятиме появі сходів нормою 250–300 м³/га. Подальші технологічні операції з обробітку ґрунту полягають у проведенні 2–3 міжрядних обробітків з глибиною розпушувань: перше — 5–6 см; друге — 10–12 см; третє — нарізання гребенів з метою більш рівномірного розподілу поливної води та попередження її стікання у понижені місця.

За результатами експериментальних досліджень відділу зрошуваного землеробства ІЗЗ НААН урожайність ранньостиглого простого гібриду соняшнику Анастасія селекції Інституту рільництва і овочівництва, м. Нові-Сад (Сербія), скоростиглого Тайм, ранньостиглого Ватсон — Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва та ранньостиглого Селянин — Селекційно-генетичного інституту НЦНС НААН з густотою стояння рослин на час збирання 55,0 тис./га у посівах після озимого жита з підсівом ріпаку озимого за дискового обробітку на 12–14 зі щілюванням до 40 см (строк сівби 15 травня) становила 3,0–3,2 т/га, а після вівса з підсівом гірчиці білої (сіяли 10 червня) — 1,8–2,2 т/га.

Проведення комбінованого обробітку під післяукісні посіви гібридів кукурудзи Інституту рільництва і овочівництва Нові-Сад ФАО 250–350 з густотою стояння на час збирання 60,0 тис./га рослин сприяло формуванню урожайності зерна на рівні 9,8–10,2 т/га.

Заміна мілкого безполицевого обробітку та оранки сівбою у попередньо необроблений ґрунт середньоранніх сортів сої Аратта, Фаєтон та Монарх із густотою стояння 800,0 тис./га рослин, з використанням просапної сівалки Вега, сприяла отриманню дружніх сходів, швидкому росту і розвитку рослин сої та формуванню урожайності на рівні 3,6–4,2 т/га, що на 0,2 т/га вище, ніж при мілкому дисковому розпушуванні та на 0,3 т/га, ніж за оранки.

 

Анастасія МАЛЯРЧУКканд. с.-г. наук
Ірина БІЛЯЄВАканд. с.-г. наук
Інститут зрошуваного землеробства НААН

1

 19 лютого 2019
Вирощування хрону може принести відчутний дохід. Він, за різними даними, коливається в межах 7-108 тис долларів. Тут все залежить від умов вирощування та виду реалізації продукції.
Вирощування хрону може принести відчутний дохід. Він, за різними даними, коливається в межах 7-108 тис долларів. Тут все залежить від умов вирощування та виду реалізації продукції.
19 лютого 2019
 19 лютого 2019
Минулого тижня (9-15 лютого) морські порти України відвантажили на експорт 877 тис. тонн основних зернових культур. 
Минулого тижня (9-15 лютого) морські порти України відвантажили на експорт 877 тис. тонн основних зернових культур. 
19 лютого 2019
 19 лютого 2019
Основними покупцями українських олійних культур та олії у 2018 році, як і в попередні роки, є країни Азії, Європи та Африки.
Основними покупцями українських олійних культур та олії у 2018 році, як і в попередні роки, є країни Азії, Європи та Африки.
19 лютого 2019
 19 лютого 2019
VERSATILE встановлює дилерським центрам високу планку за рівнем кваліфікації персоналу та готовності співробітників вирішувати будь-які проблеми господарств.
VERSATILE встановлює дилерським центрам високу планку за рівнем кваліфікації персоналу та готовності співробітників вирішувати будь-які проблеми господарств.
19 лютого 2019
 19 лютого 2019
В поточному році посівна площа під цукровими буряками в Україні складатиме 220-230 тис. га, що майже на чверть менше ніж минулого року.
В поточному році посівна площа під цукровими буряками в Україні складатиме 220-230 тис. га, що майже на чверть менше ніж минулого року.
19 лютого 2019
 19 лютого 2019
Італійська агропромислова група Besana, лідер світового виробництва, обробки та реалізації продуктів харчування з горіхів і сухофруктів, розглядає Україну як потенційного партнера з розвитку сільського господарства через міжнародну програму створення інтенсивних плантацій горіхів.
Італійська агропромислова група Besana, лідер світового виробництва, обробки та реалізації продуктів харчування з горіхів і сухофруктів, розглядає Україну як потенційного партнера з розвитку сільського господарства через міжнародну програму створення інтенсивних плантацій горіхів.
19 лютого 2019

Please publish modules in offcanvas position.