Науково обґрунтовані сівозміни — запорука успіху

Науково обґрунтовані сівозміни — запорука успіху

/ Агрономія Сьогодні / П'ятниця, 27 липня 2018 14:55

Правильно розроблена сівозміна має цілий ряд переваг, основні з них — це попередження накопичення й розмноження хвороб та шкідників, раціональне використання поживних речовин і вологи, значне зниження рівня засміченості, покращення якості вирощеної продукції.

Основні принципи побудови сівозмін передбачають, по-перше, правильний підбір попередників та оптимальне поєднання культур із дотриманням допустимої періодичності їх повернення на одне і те саме поле У зв’язку з кризою у розвитку тваринництва набір вирощуваних культур максимально звужений, що обумовлює складності з добором попередників. Тому при вирощувані сільськогосподарські культури обов’язково слід розміщувати після найбільш сприятливих попередників.

В господарствах, які спеціалізуються на вирощуванні товарного і фуражного зерна у зерно-просапних сівозмінах, зерновими доцільно займати 60%, та в господарствах із вирощування зерна, олійних культур і виробництва тваринницької продукції у зерно-просапних сівозмінах під зернові необхідно відводити 55–60%, у господарствах із вирощування олійних культур під зернові — 50%, олійні — 20–30%, та у господарствах із виробництва свинини і продукції птиці рекомендовані зернофуражні сівозміни: під зернові — 65–75%, технічні — 20%.

Сівозміни необхідно розробляти з урахуванням: грунтово-екологічних (технологічних) груп; специфіки зон розташування господарства; його спеціалізації; періодичності чергування культур; оцінки попередників; наявності сільськогосподарської техніки; економічного стану. Тривалість ротації сівозміни зумовлює культура, яка має найдовший період повернення на попереднє місце.

Розміщують сівозміни так, щоб поля знаходились в одній технологічній групі земель і були приблизно одного розміру. Таке розміщення дає змогу більш продуктивно використовувати культури сівозміни та з економічної точки зору — сільськогосподарську техніку.

 

soya 14

 

Відповідно до вимог контурно-меліоративної системи землеробства, ріллю у сільськогосподарському виробництві поділяють на такі еколого-технологічні групи:

Площі із схилом 0–3º — майже нееродовані або слабо еродовані, при цьому характер рельєфу дозволяє вирощувати всі сільськогосподарські культури. На цих землях можна розміщувати сівозміни з максимальним насиченням просапних культур. Тут користуються короткоротаційними сівозмінами кукурудзи з соєю (двопільна) із широкими міжряддями 70 та 45 см.

Площі із схилом 3–7º —на цих землях переважають в основному середньозмиті ґрунти. На них доцільно проектувати зерно-просапні сівозміни коротких ротацій (трипільні: соя — кукурудза — ячмінь), поєднуючи культури з різним міжряддям у кулісних посівах. Соя висівається з міжряддям 30 см та ячмінь суцільним способом. Просапні культури, як правило, тут не вирощуються, але при необхідності їх можна вирощувати упоперек схилу смугами завширшки 30–50 м, чергуючи з культурами суцільного способу сівби шириною 6–10 м. На більш крутих схилах смугами висівають і зернові культури суцільного способу сівби. На схилових землях у протиерозійній короткоротаційній сівозміні включають сидеральні культури для одержання додаткового врожаю органічної речовини, так і для того, щоб ґрунт протягом усього вегетаційного періоду був прикритий рослинами.

Площі зі схилом понад 7º — тут в основному знаходяться сильно змиті малопродуктивні ґрунти, на яких необхідно використовувати ґрунтозахисні травопільні сівозміни або повністю заліснювати їх і виводити з інтенсивного використання. На таких землях не доцільно проектувати сівозміни коротких ротацій.

Для Степу можна запропонувати такі напрями виробничої спеціалізації фермерських господарств: зернофуражний, зерно-технічний (продукція — зерно злакових і бобових культур). Наводимо схеми короткоротаційних сівозмін із вирощування сої та кукурудзи для господарств різних форм господарювання.

Двопільна сівозміна — з 50% насиченням у структурі сої та кукурудзи.

 

  • соя — кукурудза.

 

Трипільна — з насиченням у структурі зерновими культурами 66,6% та сої 33,3%.

 

  • соя — кукурудза — ячмінь
  • соя — ячмінь — кукурудза.

 

У три- і чотирипільній сівозмінах, із метою зменшення гербіцидного навантаження, передбачено переривання чергування сої із кукурудзою одним полем ячменю.

Чотирипільна з різним насиченням кукурудзи та сої до 50%.

 

  • соя — кукурудза — кукурудза — ячмінь
  • соя — ячмінь — соя — кукурудза.

 

Такі сівозміни з високим збором кормових одиниць та перетравного протеїну необхідно широко впроваджувати у господарствах, що спеціалі­зуються на вирощуванні поголів’я свиней та птиці.

Насиченість сівозмін соєю: у двопільній становить 50%, трипільній — 33%, чотирипільній — 25% та 50%, а кукурудзою, відповідно, у двопільній — 50, трипільній — 33, чотирипільній — 25 та 50%.

 

Наукові рекомендації з розміщення сільськогосподарських культур у сівозмінах коротких ротацій по попередниках

05 372 91

 

Якщо восени створювались сприятливі погодні умови стосовно зволоження, що забезпечує добрі передумови до сівби ячменю озимого після сої у трипільній та чотирипільній сівозмінах. Введення восени в три- та чотирипільну сівозміну після сої ячменю озимого замість ярого виявилось цілком доцільним агрозаходом, що підтверджується суттєвим зростанням зернової продуктивності цієї культури як за збором кормових одиниць, так і перетравного протеїну.

Короткоротаційні сівозміни повинні базуватися на основі плодозміни. Це значить, що насиченість сівозміни має бути такою: 50% — зернові; 25% — зернобобові; 25% — просапні. Добір культур визначає­ться спеціалізацією господарства, зональними особливостями та кон’юнктурою ринку. Оптимальна кількість полів 4 із коливанням від 3 до 5.

Ячмінь ярий доцільно розміщувати після сої, кукурудзи на зерно. Незадовільними попередниками є ярі колосові культури. Ячмінь дуже добре реагує на післядію добрив, внесених під попередник. Частка ячменю в сівозміні не повинна перевищувати 20–25% у групі зернових культур.

Для формування високої продуктивності кукурудзи склад попередників має також важливе значення. Частка кукурудзи у всіх районах Степу може зростати до 40–50%. У структурі посівів кукурудза на зерно не повинна займати менше 20–25% площі. Кращими попередниками для неї у короткорота­ційних сівозмінах є зернобобові, особливо соя, задовільними є ранні ярі зернові та кукурудза. Вона задовільно переносить і повторні посіви протягом 3–4 років. У районах півдня Степу найпродуктивніше розміщення кукурудзи після сої та кукурудзи.

При вирощуванні бобових культур у Степу відводиться від 25 до 50% посівів. Найкращими попередниками зернобобовим є кукурудза. Дещо менші врожаї забезпечує ячмінь після другої кукурудзи на зерно. Надмірна частка в структурі посівних площ пізніх ярих культур призводить до висушування ґрунту. Це негативно позначає­ться на урожайності наступних за ним культур.

Слід враховувати, що у великих спеціалізованих господарствах доцільно впроваджувати багатопільні сівозміни. Для фермерських господарств, де кількість оброблюваної землі обмежена, краще застосовувати зерно-просапні сівозміни з невеликим набором культур і коротким строком ротації, зі збільшенням частки зернових до 70–80%.

 

Олександр ЦИЛЮРИКдоктор с.-г. наук
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Лідія ДЕСЯТНИКканд. с.-г. наук
ДУ Інститут зернових культур НААН України

1

 20 жовтня 2018
Протягом січня-вересня поточного року Україна експортувала 73 тонни сушених овочів на суму 552 тис. доларів.
Протягом січня-вересня поточного року Україна експортувала 73 тонни сушених овочів на суму 552 тис. доларів.
20 жовтня 2018
 20 жовтня 2018
На Волині завершується будівництво корівника, проектною потужністю на 280 голів, галереї, молочного блоку і лагуни.
На Волині завершується будівництво корівника, проектною потужністю на 280 голів, галереї, молочного блоку і лагуни.
20 жовтня 2018
 20 жовтня 2018
Досвід іноземних фахівців вивчатимуть науковці Тернопільщини.
Досвід іноземних фахівців вивчатимуть науковці Тернопільщини.
20 жовтня 2018
 19 жовтня 2018
Держпродспоживслужба та міжнародні організації завершили перевіряти продовольчі точки.
Держпродспоживслужба та міжнародні організації завершили перевіряти продовольчі точки.
19 жовтня 2018
 19 жовтня 2018
Верховна Рада та уряд готують проект головного кошторису країни до другого читання.
Верховна Рада та уряд готують проект головного кошторису країни до другого читання.
19 жовтня 2018

Please publish modules in offcanvas position.