Налаштованість на добрий урожай

Налаштованість на добрий урожай

/ Агрономія Сьогодні / П'ятниця, 14 вересня 2018 15:08

Сучасні технології вирощування ґрунтуються на глибоких знаннях біологічних особливостей кожної конкретної культури і сорту, процесів формування основних елементів продуктивності, впливу на них погодних умов, агротехнічних і агрохімічних факторів.

Всі технологічні прийоми догляду за посівами проводять тільки у визначені фази їх розвитку і пов’язують із критичними періодами у формуванні продуктивних органів.

 

Що таке критичні періоди в розвитку рослин, і коли вони настають у зернових культур?

Критичними періодом розвитку елементів продуктивності є так звана стадія «подвійного кільця». У фазі шостого листка, яка в озимої пшениці в умовах теплої осені може розпочатися і в осінній період, на конусі наростання головного пагона за допомогою лупи або мікроскопа можна розгледіти дві затяжки. Це значить, що рослини зернових розпочали закладку елементів колоса.

У цей період рослини особливо чутливі до дефіциту азоту. За сприятливих умов позитивний ефект може мати застосування регуляторів росту. Приблизно у фазі першого вузла у зернових культур в основному закінчується закладка елементів колоса: сформувались переважно колоски, квітки, зачатки пиляків. У цей період уже визначилась максимально можлива їх кількість у колосі і на одиницю площі. У цей час рослини особливо чутливі до несприятливих умов погоди (заморозки, посуха) і дії ростових речовин.

Між фазою ІІ вузла і появою останнього «прапорцевого» листка розпочинається «великий критичний період», коли за один тиждень довжина колоса збільшується від декількох міліметрів до 10 см і більше. Різко підвищується чутливість рослин до дефіциту поживних речовин, води і світла. У період появи останнього листка на добре розвинутих стеблах повинно бути 5–6 листків. Якщо їх кількість на стеблі менше п’яти, зменшується чисельність колосків у колосі і їх продуктивність. За появи «прапорцевого» листка і до початку цвітіння злаки менш чутливі до регуляторів росту. В період наливу зерна зернові культури чутливі до нестачі азоту, але пізні азотні підживлення можуть бути неефективними, якщо своєчасно не сформувались достатнього об’єму органи, в яких відкладаються запасні поживні речовини.

Критичні періоди за термінами їх настання можуть дуже варіювати залежно від ґрунтово-кліматичних умов, культури, сорту, строків сівби, тому для підвищення ефективності азотних підживлень важливо проведення постійного агробіологічного контролю за розвитком рослин, щоб точно визначити початок настання критичного періоду.

 

Злаки в своєму розвитку проходять ряд важливих періодів, у кожному з котрих закладається один із компонентів урожайності.

Продуктивні органи рослини формуються не одночасно, а більш менш послідовно. Тому низькі показники одного можуть певною мірою компенсуватися інтенсивнішим розвитком інших. Рослини зазвичай закладають більше зачатків продуктивних органів, ніж можуть пізніше реалізувати. За несприятливих умов або виснаженні наявних ресурсів, рослини можуть зменшити споживання вологи та поживних речовин, скидаючи частину пагонів або інших продуктивних органів (процес редукції).

Найбільшій редукції (за різними джерелами, від 50 до 94%) підлягає число пагонів на рослину. Так, за даними лабораторії інтенсивних технологій зернових колосових культур і кукурудзи «ННЦ «Інститут землеробства НААНУ», у сорту озимої пшениці Поліська 90 редукція потенційного продуктивного стеблостою становила, залежно від системи удобрення, від 45 до 52%, а за несприятливих умов вегетаційного періоду редукція продуктивних пагонів може підвищуватись і до 75%.

Число зачатків зерен, що закладені до початку виколошування, за даними ННЦ «ІЗ НААНУ», до часу цвітіння редукується більш ніж на 50%. У результаті теоретична кількість зачатків зерен у період закладання колоса перевищує їх кількість у період дозрівання удвічі-тричі. Для підтримання редукції зачатків зерен на мінімальному рівні потрібно забезпечувати рослини у «критичні періоди» вегетації необхідною кількістю елементів живлення, створювати оптимальні умови зволоження, захищати фотосинтезувальні органи від шкідників, хвороб, затінення бур’янами. Тільки за таких умов редукція елементів продуктивності буде зведена до мінімальних значень, що дозволить отримати максимальну віддачу від технологічних факторів.

 

09 376 40

 

Від чого перш за все залежить рівень урожайності в сучасних інтенсивних системах вирощування зернових?

Вчені вважають, що величина врожайності зернових на 60% залежить від щільності продуктивного стеблостою, на 25% — від числа зерен у колосі і на 15% — від маси 1000 зерен. Тому проблема формування високопродуктивних посівів передусім пов’язана із завданням формування на полі оптимальної щільності стеблостою.

Оптимальною вважається найбільша щільність продуктивного стеблостою, перевищення якої знижує продуктивність посіву. Залежить вона як від агроекологічних умов, так і від властивостей культури та сорту. У країнах середньої Європи і в Україні оптимальна щільність продуктивного стеблостою може коливатися: в озимої пшениці — від 400 до 800, ярої пшениці — від 500 до 700, ярого ячменю — від 700 до 900 колосів на 1 м². У Білорусі цей показник сягає: для озимого жита — 400–500, озимої пшениці — 500–600, ярого ячменю — 700 стебел із колосами на 1 м².

У той же час у зернових культур є сорти з генетичною схильністю до формування продуктивного стеблостою із високою щільністю стебел, але відносно низькою озерненістю і сорти з низькою його густотою, але високою продуктивністю колоса. Сортам другого типу, порівняно з першими, для того щоб сформувати таку ж врожайність, потрібне менше число продуктивних стебел у розрахунку на одиницю площі. Різниця в оптимальній щільності продуктивного стеблостою між сортами досить значна (від 450 до 800 колосів/м²).

Характерні ознаки сортів зернових, стійких до загущення: низькорослість, дрібний верхній лист, невеликий кут відхилення листкової пластинки, малий коефіцієнт її нахилу. Боротьба за світло, воду та поживні речовини починає­ться у таких сортів за значно більшої густоти стеблостою, ніж у інших.

За дефіциту якого-небудь із факторів життєзабезпечення рослин (вода, мінеральне живлення, світло), який викликає посилення конкуренції між ними, оптимум щільності продуктивного стеблостою зменшується, а за високої забезпеченості цими факторами зростає, але лише до рівня, який гарантує відсутність вилягання.

Небезпека вилягання й ураження хворобами визначає і дещо знижений, відповідно деяким рекомендаціям, оптимум щільності продуктивного стеблостою за зрошення, високих доз азоту, раннього висіву. У таких випадках у разі використання ретардантів і фунгіцидів оптимальний рівень щільності продуктивного стеблостою підвищується.

 

Який тип рослин зернових забезпечує найвищу продуктивність посіву — одно- чи багатостебловий, і якому рівню продуктивного кущення надавати перевагу?

Спеціалісти велику різноманітність типів рослин у виробничих посівах зводять до чотирьох основних.

Перший — із зернівки формується одностеблова рослина, яка дає колос. Розвиток одержує тільки зародкова коренева система. За таким типом злаки розвиваються за високих норм висіву та за глибокого загортання насіння. Такий посів не забезпечує стабільність урожаю через знижену стійкість до вилягання.

Другий — із зернівки розвивається кущ, до якого відносяться головний і боковий пагони. У результаті несприятливих ґрунтових умов вторинна вузлова коренева система не розвивається або розвивається слабо, зародкова — не забезпечує нормального розвитку всіх пагонів до продуктивних. Частина пагонів скидається, а ті, що залишились — послаблені, продуктивність їх низька, зерно щупле.

Третій — із зернівки утворюється кущ, до складу якого входять головний і бокові пагони первинного кущіння, із добре розвинутою вторинною вузловою кореневою системою. Кущ може дати декілька продуктивних пагонів, що розвиваються майже одночасно. Рослини забезпечують максимальну продуктивність та стійкість до вилягання за умови високої родючості ґрунту та відсутності бур’янів.

Четвертий — із зернівки формується кущ, до якого входять головний та бокові пагони первинного кущення, також із добре розвинутою вторинною вузловою кореневою системою. Однак кущення продов­жується протягом усієї вегетації, утворюючи пагони вторинного і наступних порядків, які значно відстають у своєму розвитку. Цей тип рослин спостерігається у розріджених посівах за наявності сприятливих умов для кущення й утворення вторинної кореневої системи. Він може забезпечити високу продуктивність та стійкість до вилягання. Але період дозрівання дуже розтягнутий, значна частина зерна має відносно низьку якість.

Таким чином, для повної реалізації біологічного потенціалу колосових зернових необхідно направити їх розвиток за третім типом. Для цього важливо забезпечити практично одночасний розвиток головного пагона і пагонів первинного кущення, утворення додаткової кореневої системи у кожного з них, уникнути утворення пагонів вторинного і наступного порядків, що досягається вибором оптимальних термінів сівби, оптимальною (3–4 см) глибиною загортання насіння, достатнім забезпеченням рослин елементами живлення і продуктивною вологою.

 

Іван СВИДИНЮКканд. с.-г. наук, агроном-технолог

 

svidome

 27 лютого 2021
«Глобально» обидва законопроєкти направлені на боротьбу з «перегрузами». Якщо дивитися більш по суті, то вводяться поняття «вантажовідправник», вносяться зміни, що стосуються: перевірок на контрольно-зважувальних пунктах, відповідальності суб'єктів, створення реєстру ТТН і порядку їх заповнення тощо.
«Глобально» обидва законопроєкти направлені на боротьбу з «перегрузами». Якщо дивитися більш по суті, то вводяться поняття «вантажовідправник», вносяться зміни, що стосуються: перевірок на контрольно-зважувальних пунктах, відповідальності суб'єктів, створення реєстру ТТН і порядку їх заповнення тощо.
27 лютого 2021
 27 лютого 2021
Минулого року весна в Україні запамяталася масовими підпалами. Горіла трава, дерева, очерет... Однак, окрім того, що це завдало велиезних збитків природі та екології - це ще бцло і бездумним спалюванням ресурсу, адже і трава і очерет можуть бути ресурсом з доданою вартістю.
Минулого року весна в Україні запамяталася масовими підпалами. Горіла трава, дерева, очерет... Однак, окрім того, що це завдало велиезних збитків природі та екології - це ще бцло і бездумним спалюванням ресурсу, адже і трава і очерет можуть бути ресурсом з доданою вартістю.
27 лютого 2021
 26 лютого 2021
Нинішній рік має стати вирішальним для фіналізації угоди про зону вільної торгівлі між Україною й Туреччиною, після її підписання товарообіг буде легко збільшити удвічі – до $10 млрд.
Нинішній рік має стати вирішальним для фіналізації угоди про зону вільної торгівлі між Україною й Туреччиною, після її підписання товарообіг буде легко збільшити удвічі – до $10 млрд.
26 лютого 2021
 26 лютого 2021
Різке подорожчання нафти та соєвої олії на біржі в Чикаго у середу, 24 лютого, на 3-3,3% підтримало ціни на пшеницю та кукурудзу, які знаходяться під тиском фундаментальних чинників зменшення попиту.
Різке подорожчання нафти та соєвої олії на біржі в Чикаго у середу, 24 лютого, на 3-3,3% підтримало ціни на пшеницю та кукурудзу, які знаходяться під тиском фундаментальних чинників зменшення попиту.
26 лютого 2021
 26 лютого 2021
У першій половині сезону 2020/21 експорт цибулі ріпчастої з України досяг найвищого показника як мінімум за останні 5 років.
У першій половині сезону 2020/21 експорт цибулі ріпчастої з України досяг найвищого показника як мінімум за останні 5 років.
26 лютого 2021
 26 лютого 2021
Мінекономіки розробило і оприлюднило для громадського обговорення євроінтеграційний проект наказу «Про затвердження Порядку формування реєстраційного досьє».
Мінекономіки розробило і оприлюднило для громадського обговорення євроінтеграційний проект наказу «Про затвердження Порядку формування реєстраційного досьє».
26 лютого 2021
До відкриття ринку землі лишилося 123 ЧИТАТИ

Please publish modules in offcanvas position.