soniashnyk

Вільне поле без бур’янів

Вільне поле без бур’янів

/ Агрономія Сьогодні / Понеділок, 29 жовтня 2018 12:36

Своєчасне збирання врожаю і вивезення його з поля запобігає засміченню території. У разі недотримання строків збирання зернових культур достигле насіння бур’янів обсипатиметься і поповнюватиме свої запаси у ґрунті.

Якщо збирання врожаю почати дещо раніше, зокрема роздільним способом, то недостигле насіння багатьох видів бур’янів потраплятиме у зібраний урожай, і його необхідно буде видаляти шляхом очищення. Під час збирання врожаю зернових культур у їх посівах дозріває майже порівну як озимих, так і ярих видів бур’янів.

Необхідно враховувати той факт, що на видовий склад бур’янів в агрофітоценозах впливає завищення норм мінеральних добрив, що вносяться, несвоєчасно та неякісно здійснений механічний обробіток ґрунту, а також вапнування, гіпсування й полив.

 

Захист полів після збору зернових

Внаслідок того, що значна частина земель не обробляється, відбувається інтенсивне поширення (синузія) багаторічних бур’янів, зокрема пирію повзучого, осоту рожевого, берізки польової та інших.

 

Варто звернути увагу!

Пирій повзучий — це один із найбільш шкідливих бур’янів, який негативно впливає на продуктивність більшості культур. Він виділяє у грунт багато токсинів, які затримують проростання насіння, пригнічують ріст і розвиток рослин культур, бур’ян є джерелом розповсюдження хвороб окремих культур (наприклад іржі злакових). Пирій сильно висушує і виснажує грунт, виносить з 1 га 250 кг поживних речовин.

Осот рожевий — це багаторічна рослина, особливістю якої є те, що він розмножується як насінням, так і вегетативно-кореневими відростками. Обмежувати чисельність бур’яну надто складно. Завдяки розлогій кореневій системі, осот має можливість відновлюватися після чергових заходів із його контролю. Під час обробітку грунту коріння осоту пошкоджується, і кожен утворений сегмент здатний до відтворення.

До агротехнічних заходів, які можуть обмежувати чисельність осоту рожевого, належать лущення й оранка. Лущення грунту після збирання культури забезпечує знищення майже всіх насіннєвих сходів осоту рожевого.

zerno 9Ефективність лущення буде низькою, якщо його здійснювати під час фази розвитку осоту, який матиме сформовану розвинену розетку листя та і таку ж кореневу систему. Лущення матиме зворотній ефект, якщо його здійснювати після розростання рослин осоту рожевого. Захід навпаки створить умови для пробудження сплячих бруньок та утворення нових розеток бур’яну.

У посушливих умовах оптимальною вважають глибину 12–14 см, якої можна досягти, використовуючи важкі дискові борони, а для якісного підрізання бур’яну цей захід необхідно здійснювати у два сліди. Лущення в один слід забезпечує підрізання приблизно 30% стебел. У разі посушливої погоди осот рожевий може не утворювати сходи. Але, якщо у верхньому шарі грунту буде достатньо вологи, глибину лущення рекомендовано зменшити до 5–8 см і здійснювати дисковим лущильником. Подрібнені сегменти коренів у вологому грунті краще приживаються.

Оранка рекомендована після відростання осоту, висота розеток у якого повинна бути не менше 10 см. На ефективність цього заходу впливає глибина, а також якість робіт, які здійснювалися перед оранкою. Оптимальною рекомендованою глибиною оранки, під час якої на поверхню грунту будуть підняті кореневі пагони для висихання, є 27–32 см

Берізка польова належить до родини берізкових. Сходи з насіння і пагони з кореневих бруньок з’являються на першому році життя в липні-вересні, на другому — з травня до осені. Одна рослина може давати до 9,8 тис. насінин. Схожість у грунті зберігається до 50 років.

Термін появи сходів берізки зі сплячих бруньок після підрізання кореневої системи на глибині 7,5–10 см становить 12 днів. Отже, саме через стільки днів необхідно щоразу здійснювати культивацію. Збільшення глибини культивації не підвищує її проти бур’янову ефективність, але подовжує час появи нових сходів із 2 до 3 тижнів. Один-два поверхневих обробітків грунту в осінній період недостатньо, за таких умов створюють лише сприятливі умови для поширення і виживання бур’яну на полях.

Разом з тим, ефективними для контролю життєздатних вегетативних органів розмноження бур’янів застосовують механічне їх видалення із подальшим знищенням, способи «виснаження» поживних речовин, які містяться у кореневих пагонах та кореневищах і «удушення» сходів бур’янів.

Вегетативні органи розмноження в орному шарі грунту знищують за допомогою борін, штангових або пружинних культиваторів шляхом кількаразового проходження вздовж і впоперек поля. Витягнуті на поверхню кореневища будуть висушуватися на сонці у жарку і суху погоду, що особливо ефективно в умовах півдня країни, або виморожуватися в умовах малосніжної і морозної зими.

 

Способи боротьби з бур’янами

Спосіб «виснаження» використовують для контролю коренепаросткових і кореневищних бур’янів із глибоким заляганням кореневої системи та кореневищ. Він полягає у систематичному підрізанні пагонів, що з’являються. При цьому запаси поживних речовин у кореневій системі та в кореневищах витрачатимуться на утворення нових пагонів, і надземні вегетативні органи не матимуть необхідного запасу поживних речовин для розвитку. Після того, як запаси поживних речовин будуть повністю вичерпані, коренева система та кореневища загинуть.

Спосіб «удушення» застосовується для знищення кореневищних та коренепаросткових бур’янів, у яких вегетативні органи розмноження знаходяться переважно в орному шарі грунту. «Удушення» є ефективним способом контролю пирію повзучого. Проростання кореневищ пирію зменшується зі збільшенням глибини їх загортання і майже повністю припиняється за умов їх загортання глибше 20 см.

Спосіб «удушення» використовується у системі зяблевого обробітку грунту або під час осіннього обробітку чорного пару. При цьому спочатку рекомендовано проводити перехресне дискування поля на глибину 10–12 см, під час якого кореневища і кореневі паростки будуть подрібнені на відрізки довжиною 10–20 см, що даватимуть дружні сходи через 10–12 днів. Після їх проростання виконують глибоку оранку плугом із передплужником, який перевертатиме верхній шар грунту з сходами на дно борозни. Заорані в грунт відрізки вегетативних органів розмноження бур’янів вдруге проростатимуть, однак проростки, не досягаючи поверхні грунту, гинутимуть. Позитивні результати контролю кореневищних та коренепаросткових бур’янів за допомогою способу «удушення» будуть отримані тільки у разі своєчасного та якісного проведення усіх операцій і досить глибокого заорювання проростків бур’янів.

 

Лущення як метод контролю бур’янів

Після збирання врожаю зернових культур активізується вегетування так званих «стерньових бур’янів». До цієї групи належать окремі бур’яни, а саме: мишій зелений та сизий, плоскуха звичайна, курай звичайний, курячі очка польові, залізниця гірська тощо. Під час вегетування зернових зазначені бур’яни пригнічуються покривом цих культур. Але після жнив у разі, якщо не було здійснено або виконано не вчасно лущення стерні чи обприскування гербіцидами, вони стрімко починають рости і розвиватися, в результаті чого в найкоротші строки продукують насіння і поповнюють його «банк» у грунті.

Контроль бур’янів після збору врожаю зернових культур доцільно здійснювати за допомогою лущення (дискування). Завдяки йому знищуються також збудники хвороб і шкідників сільськогосподарських культур, поліпшується водний режим і фізичні властивості грунту, що підвищує як якість оранки, так і зменшує витрати на її виконання.

buryan 1Лущення необхідно здійснювати одночасно зі збиранням врожаю попередньої культури або відразу після. Така невідкладність проведення заходу пов’язана з тим, що грунт швидко пересихає, а чим він сухіший, тим глибшим повинен бути обробіток, а також грунт буде втрачати фізичну спілість та ущільнюватиметься, що значно погіршуватиме якість наступного обробітку. Особливо важливо дотримуватися цього правила у разі наявності на полі пізніх ярих бур’янів, щоб запобігти їх обсіменінню.

Більш глибоке лущення ефективне у разі наявності на полі високої стерні, яка залишається після збирання полеглих зернових культур, через те, що за неглибокого лущення по такій стерні значна частина бур’янів, що вегетують, не підрізуватиметься, і до оранки вони утворять зріле насіння, яке буде поповнювати запас у ґрунті.

Для провокації проростання насіння і підземних органів розмноження бур’янів лемішні лущильники і важкі дискові борони агрегатують із кільчасто-шпоровими котками. Передплужники на плугах установлюють так, щоб вони підрізували ґрунт на глибину 1–2 см глибше глибини лущення. За такого обробітку відрізки кореневищ бур’янів зароблятимуться на дно борозни і гинутимуть.

У разі надмірної забур’яне­ності поля кореневищними бур’янами (пирієм повзучим та іншими) одразу після збирання попередника, з метою кращого подрібнення кореневищ, необхідно здійснити дворазове дискування важкими дисковими боронами у двох взаємно перпендикулярних напрямках на глибину залягання кореневищ (12–14 см). У посушливих районах висока ефективність контролю забур’янених пирієм площ забезпечується за допомогою обробітку площ спочатку лемішними лущильниками, а потім важкими дисковими боронами з наступною оранкою на глибину 25–27 см після появи сходів пирію (спосіб
«удушення»).

 

Ігор СТОРЧОУСканд. с.-г. наук
спеціально для газети "Агробізнес Сьогодні"

 

 02 квітня 2020
Рішенням Кабміну внесено зміни до постанови КМУ №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», які розширюють перелік дозволеної під час карантину господарської діяльності.
Рішенням Кабміну внесено зміни до постанови КМУ №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», які розширюють перелік дозволеної під час карантину господарської діяльності.
02 квітня 2020
 02 квітня 2020
Прибутковість виробництва молока в Україні в січні-березні 2020 року збільшилася майже на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Прибутковість виробництва молока в Україні в січні-березні 2020 року збільшилася майже на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
02 квітня 2020
 02 квітня 2020
Затримки в розрахунках – наразі одна з головних проблем олійної галузі України.
Затримки в розрахунках – наразі одна з головних проблем олійної галузі України.
02 квітня 2020
 02 квітня 2020
Юристи системи безоплатної правової допомоги пропонують консультації щодо земельних питань.
Юристи системи безоплатної правової допомоги пропонують консультації щодо земельних питань.
02 квітня 2020
 02 квітня 2020
Карантинні заходи практично не вплинули на активність фермерів, які планували реалізувати врожай у найближчий місяць.
Карантинні заходи практично не вплинули на активність фермерів, які планували реалізувати врожай у найближчий місяць.
02 квітня 2020
 02 квітня 2020
Пожвавлення попиту на ринку ріпчастої цибулі в Україні, яке спостерігалося минулого тижня, спричинило відновлення імпорту цибулі з Казахстану і Узбекистану та Польщі.
Пожвавлення попиту на ринку ріпчастої цибулі в Україні, яке спостерігалося минулого тижня, спричинило відновлення імпорту цибулі з Казахстану і Узбекистану та Польщі.
02 квітня 2020

Please publish modules in offcanvas position.