soniashnyk

Кукурудза: цариця полів у фаворі

Кукурудза: цариця полів у фаворі

/ Агрономія Сьогодні / Середа, 27 лютого 2019 12:39

Інтерес до кукурудзи виявляється не лише як до найціннішої кормової і зернової культури, а й такої, що в сучасних умовах може широко використовуватись для виготовлення продуктів харчування і сировини для промисловості. Зерно, стебло, стрижні качанів, суцвіття — це ті складові органи рослини кукурудзи, з яких одержують понад 2500 видів продуктів і матеріалів.

Потенційна врожайність зерна кращих гібридів цієї культури становить понад 150 ц/га, а качанів цукрової кукурудзи —150–200 ц/га. Але у виробництві ці показники утроє-п’ятеро нижчі.

Збільшити виробництво зерна кукурудзи планується за рахунок інтенсивних факторів її вирощування — розміщення після кращих попередників, застосування досконалої системи основного і передпосівного обробітку ґрунту, раціонального використання мінеральних та органічних добрив, комплексного поєднання агротехнічних і хімічних заходів боротьби з бур´янами, шкідниками та хворобами, своєчасного і якісного збирання врожаю зерна і насіння.

 

Попередники

В умовах Степу основну дію попередників визначають за їхнім впливом на водний режим ґрунту. Як показали багаторічні дослідження, більш високі запаси продуктивної вологи у метровому шарі ґрунту залишають після себе озима пшениця по чорному і зайнятому пару, соя, кукурудза. Значно менше її залишається після соняшнику, цукрових буряків, сорго. Після цих попередників урожайність кукурудзи знижується на 4–8 ц/га.

Поліпшуючи водний режим ґрунту, вони позитивно впливають на пригнічення бур’янів. Так, якщо озима пшениця розміщується по пару, то внаслідок її доброї кущистості й щільно зімкнутого стеблостою пізні ярі бур’яни (плоскуха звичайна, щириця, мишій сизий), як правило, не проростають, а поодинокі екземпляри, що зійшли, слабко розвинені й утворюють дуже мало життєздатного насіння.

На родючих ґрунтах і у разі внесення підвищених доз добрив кукурудзу можна вирощувати повторно на одному полі протягом двох і більше років.

 

Обробіток ґрунту

Після стерньових попередників за невисокої забур´яненості добрий ефект дає лущення стерні широкозахватними лущильниками ЛДГ-15, ЛДГ-20 або дисковими боронами Pallada 6000, БДВ-6,3, БД-10 тощо на глибину 6–8 см. Його доцільно проводити одночасно зі збиранням або слідом за збиранням попередньої культури. Неналежна боротьба з бур’янами як хімічними, так і агротехнічними засобами призводить до того, що з кожним роком зростає кількість важко знищуваних бур’янів (амброзія, осот). Не зменшується чисельність злакових бур’янів. Відомо, що середня забур’яненість призводить до недобору врожаю 20–25%. Через 2–3 тижні після лущення стерні вносять добрива і виконують оранку на глибину 25–27 см.

kukuruza 25За підвищеної забур’яненості багаторічними коренепаростковими бур’янами ефективним є дворазове лущення. За посушливої погоди перше виконують на глибину 8–10 см в агрегаті з котками ЗККШ-6, що прискорює появу сходів бур’янів. Після відростання їх розеток перед оранкою застосовують повторне розпушування на глибину 12–14 см плоскорізами чи протиерозійними культиваторами (КПШ-5, КПШ-9, КПЕ-3,8 тощо). Цей захід можна замінити застосуванням гербіцидів суцільної дії (баста — 5 л/га, раундап — 4–6 л/га тощо).

У разі розміщення кукурудзи по кукурудзі необхідно ретельно подрібнити й заробити в ґрунт стебло-кореневі рештки. У такому випадку слід починати з обробітку ґрунту важкими дисковими боронами БДВ-6,3, БД-10 або фрезами в один-два сліди (уздовж і впоперек або по діагоналі) з наступним заорюванням пожнивних решток на глибину 27–30 см.

За інтенсивної технології вирощування кукурудзи на зерно на відносно рівних площах незалежно від попередників і прийомів основного обробітку ґрунту проводять пізньоосінню (листопад) вирівнювальну культивацію на глибину 8–10 см культиваторами КПС-4 в агрегаті з важкими зубовими (БЗТС-1,0) або середніми (БЗСС-1,0) боронами. Це забезпечує додаткову розробку брил, вирівнювання поверхні ґрунту, знищення проростків багаторічних бур’янів. Пізньоосіннє вирівнювання поверхні ріллі дає можливість скоротити кількість заходів по весняному допосівному обробітку, завдяки чому заощаджується волога в ґрунті, і є змога в ранньооптимальні строки посіяти кукурудзу.

Навесні, щоб запобігти втраті вологи на площах, що планую­ться під посів кукурудзи, за настання фізичної стиглості ґрунту обов’язково проводиться боронування зябу.

За наявності комбінованих знарядь типу Європак-600, Сінфружерм виконують передпосівний обробіток на глибину 6–8 см, який дозволяє одночасно з розпушенням якісно вирівняти площу, запобігти непродуктивним витратам вологи.

 

Удобрення

У комплексі заходів, спрямованих на підвищення урожайності та продуктивне використання вологи, велике значення мають системи застосування органічних та мінеральних добрив.

Позитивна дія добрив проявляється і за недостатньої вологозабезпеченості.

dobriva 5Найбільші прибавки врожаю зерна кукурудзи забезпечує повне мінеральне добриво в дозі N60–90P60K30–45. Кожен кілограм внесених добрив гарантує прибавку врожаю зерна і зеленої маси на 20–30% вище порівняно з колосовими культурами.

Для харчових підвидів кукурудзи норми внесення зменшують до N30–60P20–40K20–40.

Ефективним прийомом є внесення мінеральних добрив малими дозами у рядки під час сівби. Скажімо, 1 ц/га гранульованого суперфосфату забезпечує прибавку врожаю зерна до 5 ц/га.

Найбільш раціонально використовуються добрива, коли розраховують потребу в поживних речовинах балансовим методом на запланований урожай, і до уваги приймається родючість ґрунту конкретного поля, необхідна кількість елементів живлення для формування запланованого врожаю, коефіцієнти використання елементів живлення із добрив та ґрунту.

Органічні добрива вносять, як правило, під зяблеву оранку. За внесення навесні їх ефективність погіршується. Доведено, що за сонячної вітряної погоди з розкиданого і непри­ораного гною за першу добу може втрачатись до 20% азоту.

Враховуючи післядію гною на врожай кукурудзи, його доцільно вносити під попередню культуру — озиму пшеницю. Це не тільки забезпечує кукурудзу необхідними елементами живлення, а й значною мірою зменшує забур´яненість полів, які йдуть під посів кукурудзи на зерно та харчові цілі, сприяє підвищенню урожайності на 4–5 ц/га.

Різні біотипи гібридів відрізняються неоднаковою реакцією на добрива. Тому, добираючи гібриди однієї біологічної групи, слід віддавати перевагу тим, які під час внесення добрив забезпечують стабільно високі врожаї. Дослідженнями доведено, що гібриди більш пізньостиглих груп потребують вищої норми добрив.

 

Підбір гібридів

Серед чинників, що істотно обмежують негативний вплив посухи на продуктивність кукурудзи, важливе значення має вибір гібридів і структура їхнього складу.

kukuruzaДля сівби потрібно використовувати гібриди, добре адаптовані до конкретних ґрунтово-кліматичних умов та технологій вирощування, застосовуваних у певному підприємстві. Широкий вибір їх від ранньо- до середньостиглої і середньопізньої групи, що пропонується товаровиробнику насіннєвими компаніями, створює сприятливі умови для зменшення ризику збігу критичного періоду з підвищеним їх водоспоживанням в умовах повітряної та ґрунтової посухи.

У господарствах бажано вирощувати одночасно декілька гібридів кукурудзи різних строків дозрівання, що дозволить стабілізувати її врожайність за рахунок ефективного використання запасів вологи у ґрунті, опадів вегетаційного періоду та техніки. Не слід використовувати невідомі гібриди, особливо закордонної селекції, якщо вони не перевірені в наших умовах та не внесені до Реєстру сортів рослин України і, як правило, відносяться до групи пізньостиглих.

Ґрунтово-кліматичні умови Центрального регіону України сприятливі для вирощування ранніх, середньоранніх та середньостиглих гібридів і менш сприятливі для середньопізніх та пізньостиглих гібридів. У зв´язку з цим рекомендується наступне співвідношення площ кукурудзи на зерно за групами стиглості гібридів: ранньостиглих — 20–25% та середньоранніх — 35–40%; середньостиглих — 30–35%; середньопізніх — 10–15%. Враховуючи появу нових високопродуктивних гібридів середньоранньої групи та мінімальну потребу на досушування зерна під час їх вирощування, використання їх є найбільш рентабельним.

В умовах перехідної зони з Північного Степу до Центрального Лісостепу, згідно з нашими дослідженнями, рекомендовані для вирощування такі гібриди кукурудзи:

Ранньостиглі: ДН Нур, Дніпровський 181 СВ, Почаївський 190 МВ, ДН Латориця, ДН Меотида, ДМС 1915.

Середньоранні: ДН Гарант, Гопак, Кремінь 200 МВ, ДМС Супер, Оржиця 237 МВ, ДН Хортиця, ДН Світязь, Марсер, ДК Велес, ДН Фієста, Ліпекс, Suporto, Доля, Вимпел МВ.

Середньостиглі: ДН Аджамка, ДН Джулія, ДК Бурштин, ДН Сармат, Платінум, Оксіген, ІSH 303, Р 9903, LG 31377, Атлас, ДМС 3015, ДМС 3111, ДМ Дует, ДМС Гарант, ДМС 3908 (силос).

Середньопізні: ДН Аншлаг, ДН Гетера, ДН Росток, ДН Софія, Р 0216, Лекстоур, Штандарт, ДМ Нейтів (силос).

 

Ігор СЕМЕНЯКА, директор Інституту сільського господарства
Степу НААН, канд. с.-г. наук, доцент, експерт-дорадник із
питань рослинництва, менеджменту, економіки та агробізнесу
Олег ГАЙДЕНКО, вчений секретар, завідувач науково-
технологічним відділом селекції, насінництва і трансферу
інновацій Інституту СГС НААН, канд. техн. наук, с. н. с.,
експерт-дорадник із питань механізації сільського господарства
та економіки сільськогосподарського виробництва

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 29 травня 2020
В Україні названо п’ятірку oблacтeй-лiдepiв з виробництва ягід вiдкpитoгo ґрунту.
В Україні названо п’ятірку oблacтeй-лiдepiв з виробництва ягід вiдкpитoгo ґрунту.
29 травня 2020
 29 травня 2020
Мінекономіки просять врегулювати законодавство таким чином, щоб продукти харчування, термін придатності або продажу яких закінчився, можна було б передавати безкоштовно на корми тваринникам.
Мінекономіки просять врегулювати законодавство таким чином, щоб продукти харчування, термін придатності або продажу яких закінчився, можна було б передавати безкоштовно на корми тваринникам.
29 травня 2020
 29 травня 2020
Комітет з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України рекомендував ухвалити за основу законопроект № 3205-2 «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві».
Комітет з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України рекомендував ухвалити за основу законопроект № 3205-2 «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві».
29 травня 2020
 29 травня 2020
У липні-квітні 2019/20 маркетингового року Україна експортувала на зовнішні ринки 185,2 тис.т ріпакової олії на загальну суму $143,3 млн.
У липні-квітні 2019/20 маркетингового року Україна експортувала на зовнішні ринки 185,2 тис.т ріпакової олії на загальну суму $143,3 млн.
29 травня 2020
 29 травня 2020
Розораність земель в Україні є найбільшою в світі і наближається до 80% сільськогосподарських угідь.
Розораність земель в Україні є найбільшою в світі і наближається до 80% сільськогосподарських угідь.
29 травня 2020
 29 травня 2020
В Україні очікуються сезонні коливання цін на продукти харчування, але глобальних змін не передбачається. 
В Україні очікуються сезонні коливання цін на продукти харчування, але глобальних змін не передбачається. 
29 травня 2020

Please publish modules in offcanvas position.