soniashnyk

Організація живлення рослин у системі землеробства No-till

/ Агрономія Сьогодні / Середа, 11 травня 2011 10:28

Микола КОСОЛАП, канд. с.-г. наук, доцент кафедри землеробства та гербології НУБіП

Олексій КРОТІНОВ, канд. с.-г. наук, доцент кафедри землеробства та гербології НУБіП
 
Фосфорний режим ґрунту
При внесенні фосфорних добрив у ґрунт більша їх частина переходить у форми, малодоступні для рослин. Рух фосфору в ґрунті мінімальний. Він досягає коріння в основному шляхом дифузії, а це відповідно тривалий процес. А тому фосфор слід вносити максимально близько до кореневої системи. Це найкраще робити при сівбі.
 
В системі землеробства No-till особливо важливо довести вміст фосфору в ґрунті до кількості, за якої рівень його наявності оцінюється як високий або дуже високий. Це дозволить у майбутньому різко зменшити норми внесення фосфорних добрив (лише на компенсацію його виносу попередником). Це загальна стратегія роботи з фосфорним режимом ґрунту, яка дозволяє оптимізувати рівень урожайності культур та економічну доцільність фосфорних добрив як в посушливі, так і вологі роки. Стратегічної мети можна досягти або разовим внесенням великої кількості фосфорних добрив із розрахунку на кілька років, або щорічним внесенням до досягнення високого його вмісту в ґрунті.
 
Регулювання фосфорного режиму ґрунту
На відміну від азоту, котрий починає швидко пересуватись у ґрунті як тільки перетворюється у нітрат, фосфор відносно не мобільний, тому й залишається біля місця внесення добрива. У системі землеробства No-till, коли перемішування ґрунту відсутнє, це може призвести до його накопичення у верхньому шарі ґрунту. При вирощуванні культур із широким міжряддям і внесенні стрічковим способом фосфорних добрив його концентрація у стрічці завжди вища, ніж у міжрядді. Це потрібно враховувати при відборі зразків ґрунту для отримання достовірних результатів аналізу.
При внесенні фосфорних добрив стрічковим способом знижується швидкість його реакції з ґрунтом з переходом у важкорозчинні фосфати, а, отже, добриво залишається у доступній для рослин формі на триваліший термін. При цьому наявність стрічки з підвищеним вмістом фосфору не обмежує, а навпаки сприяє інтенсивному росту кореневої системи рослин. Основна проблема полягає у тому, що при пересиханні шару ґрунту, де внесені фосфорні добрива, вони можуть стати недоступними для культури. Для цього найбільш оптимально вносити фосфорні добрива при сівбі на глибину не менше, ніж глибина загортання насіння з метою уникнення дефіциту фосфору на початку вегетації культури. Необхідно пам’ятати: відмова від механічного обробітку ґрунту призводить до зниження температури ґрунту весною і підвищення його щільності. За цих умов проростки культурних рослин можуть погано забезпечуватися фосфором.
Позитивним моментом відмови від механічного обробітку ґрунту є розвиток грибка мікоризи, який здатен створювати позитивну взаємодію із кореневими системами окремих рослин. За низького рівня вмісту фосфору в ґрунті симбіоз з мікоризою забезпечує їй покращення фосфорного живлення, особливо на початку вегетаційного періоду. Про це свідчать, наприклад, результати досліджень Miller (1998) та Bittman et al (1998), які показали, що інтенсивний механічний обробіток ґрунту знищує міцелій мікоризну, а в системі землеробства No-till - як рівень присутності його, так і вплив на культуру різко зростає за рахунок відсутності механічного обробітку ґрунту.
Міцелій не гине протягом тривалого зимового періоду, відповідно може отримувати фосфор із ґрунту і забезпечувати ним культурні рослини, як тільки утворить симбіоз з їхньою кореневою системою, що розвивається навесні. Фосфор, яким забезпечує мікориза рослину в перші 4-6 тижні вегетації, має великий вплив на ріст, розвиток і кінцевий урожай. Мікориза добре розвивається не на всіх культурах. Для прикладу можна згадати про ріпак, тому після цієї культури варто збільшити норму внесення фосфорних добрив. Таким чином, як система обробітку, так і послідовність чергування культур у сівозміні можуть суттєво вплинути на реакцію культури при внесенні фосфорних добрив.
 
Калій
Рух калію у ґрунті набагато інтенсивніший, ніж фосфору, але значно менший, ніж нітратного азоту. Йони калію утримуються на від’ємно заряджених частинках глини й органічної речовини ґрунту. Дефіцит калію може виникнути за низьких температур та перепадів вологості ґрунту. Найпоширеніше калійне добриво KCl (хлорид калію, N Р К - 0-0-62) особливо корисне при дефіциті хлору в ґрунті.
 
Сірка
На цей елемент зазвичай не звертають належної уваги, хоча він цього вартий. Ґрунтові тести на сірку сьогодні не достатньо надійні, і згідно з ними неможливо точно визначити потребу у внесенні цього елемента. Більш надійним є визначення сіркового дефіциту за відповідними симптомами безпосередньо на культурних рослинах.
 
Кальцій, магній, цинк
Мікроелементи часто є обмежуючим фактором отримання запланованого високого рівня урожайності культур. При невисоких планових рівнях урожайності ці мікроелементи у більшості випадків не є обмежуючим фактором на зернових колосових культурах.
Разом з тим, цинку (Zn) може не вистачати для кукурудзи, особливо на ґрунтах із високим вмістом карбонату кальцію та фосфору. Піщані ґрунти часто бувають бідними на цинк. Нерідко дефіцит цинку для озимої пшениці та інших зернових культур може спостерігатися на фоні високого вмісту фосфору в ґрунті. Інші мікроелементи - марганець, мідь, молібден та бор рідко бувають у дефіциті для сільськогосподарських культур. Нестача їх у ґрунті є причиною зниження швидкості й узгодженості обмінних процесів в організмі рослин, а також може привести до захворювань і навіть стати причиною їх загибелі. Зрештою, рослини не реалізують своїх можливостей і дають низький і не завжди якісний урожай.
Останнім часом усе більшого поширення набуває листкове внесення мікроелементів у фази розвитку рослин у період найбільшої потреби. Крім азоту, фосфору, калію ці добрива містять бор, магній, мідь, залізо, марганець, молібден, цинк.
Позакореневим живленням називають внесення добрив, завдяки якому рослини отримують поживні речовини не через коріння, а через листя і стебла. Здійснюється шляхом обприскування рослин розчинами, що містять поживні речовини. Необхідність позакореневого живлення обумовлена тим, що в другій половині вегетації вносити добрива в ґрунт неможливо за рахунок суцільного травостою. Крім того, в цей період вегетації часто в ґрунті спостерігається недостатня кількість вологи, що призводить до зниження або навіть припинення використання поживних елементів із ґрунту.
Останні наукові дослідження доводять, що найбільш активними і доступними для рослин є мікроелементи у формі комплексонатів (хелатів) металів, де елемент живлення перебуває у напіворганічній формі.
Виявлено позитивний ефект позакореневого внесення макро- та мікроелементів у комплексі із засобами захисту рослин, що виключає потребу в додатковому застосуванні обприскувачів для їх внесення. Кожна гривня, витрачена на застосування мікродобрив, забезпечує одержання чистого прибутку залежно від культури (від 4 до 50 і більше гривень).
При застосуванні комплексних добрив для позакореневого підживлення урожайність підвищується на 10-30%, та значно покращуються його якісні та органолептичні властивості за умови достатнього вмісту основних елементів живлення (NРК)у ґрунті.
Позакореневе підживлення доцільно прийняти як обов’язковий агрозахід у системі інших заходів, які спрямовані на підвищення урожаю.
 
Хлор
Дефіцит цього елемента для зернових колосових (пшениці та ячменю) зустрічається не так часто, але для більш точних даних варто опиратися на результати аналізу ґрунту. Основна користь від застосування хлорних добрив часто проявляється у пригніченні хвороб пшениці та ячменю.
 
Висновки
Система No-till є абсолютно прийнятною альтернативою традиційній системі землеробства як за технологічними, так екологічними параметрами. На початкових етапах впровадження системи No-till загальна потреба в мінеральних добривах при відсутності механічного обробітку ґрунту, як правило, вища, ніж при традиційному полицевому обробітку за рахунок необхідності збільшення норми використання азотних добрив. У подальшому загальна потреба в мінеральних добривах зменшується завдяки внесенню фосфорних та калійних добрив.
Головна особливість поживного режиму в системі землеробства No-till полягає у диференціації верхнього шару ґрунту за родючістю і вмістом доступних поживних речовин. Вони більше концентруються у верхньому шарі.
Остаточне рішення, яка технологія внесення добрив є найкращою, залежить від конкретних ґрунтово-кліматичних умов, форми добрив, умов господарства. Відносна користь від стрічкового внесення виявляється більше при No-till, ніж за традиційного обробітку, особливо для азоту. Стрічкове внесення збоку або разом із насінням найефективніше при роботі з фосфорними добривами.
Loaded JSON is emptySorry, no video's found. Please check your config (^_^)!
 25 лютого 2020
У Одеській області в селі Котловина керівник кооперативу «Гагауз Ери» Михайло Цонков займається виробництвом пелет з відходів моркви, петрушки, буряка і соняшнику. Кооператив є одним з найбільших виробників насіння овочів і зелені в Україні.
У Одеській області в селі Котловина керівник кооперативу «Гагауз Ери» Михайло Цонков займається виробництвом пелет з відходів моркви, петрушки, буряка і соняшнику. Кооператив є одним з найбільших виробників насіння овочів і зелені в Україні.
25 лютого 2020
 24 лютого 2020
На споруджуваному спеціалізованому перевантажувальному комплексі зернових вантажів ДП "Маріупольський морський торговельний порт" (ММТП) повністю змонтовані всі 10 основних силосів і два додаткові силоси-хопери.
На споруджуваному спеціалізованому перевантажувальному комплексі зернових вантажів ДП "Маріупольський морський торговельний порт" (ММТП) повністю змонтовані всі 10 основних силосів і два додаткові силоси-хопери.
24 лютого 2020
 24 лютого 2020
Станом на 1 лютого 2020 року запаси зернових і зернобобових культур в Україні становили 12,844 млн тонн, що на 1,8% поступається показнику на аналогічну дату 2019 року.
Станом на 1 лютого 2020 року запаси зернових і зернобобових культур в Україні становили 12,844 млн тонн, що на 1,8% поступається показнику на аналогічну дату 2019 року.
24 лютого 2020
 24 лютого 2020
Протягом другої декади лютого озимі культури переважно перебували у стані неглибокого спокою. 
Протягом другої декади лютого озимі культури переважно перебували у стані неглибокого спокою. 
24 лютого 2020
 24 лютого 2020
Станом на 20 лютого сім країн припинили імпорт м'яса птиці з України через спалаху пташиного грипу у Вінницькій області.
Станом на 20 лютого сім країн припинили імпорт м'яса птиці з України через спалаху пташиного грипу у Вінницькій області.
24 лютого 2020
 24 лютого 2020
У Верховній Раді зареєструвано законопроєкт №2805 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування та обігу аграрних розписок.
У Верховній Раді зареєструвано законопроєкт №2805 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування та обігу аграрних розписок.
24 лютого 2020

Please publish modules in offcanvas position.