Особливості вирощування еспарцету на зелений корм, сіно та сінаж

Особливості вирощування еспарцету на зелений корм, сіно та сінаж

/ Агрономія Сьогодні / Четвер, 18 квітня 2019 14:45

Серед багаторічних трав, які вирощують у підзоні північного Степу України, одне з провідних місць належить еспарцету. Рослина не вибаглива до родючості ґрунтів і росте на всіх його типах, за винятком кислих. Добре витримує засолення, має відмінну розчинність кореневих виділень і може рости на кам’янистих та щебенистих ґрунтах, де інші культури не дають урожаю.

Еспарцет як біодобриво для ґрунту...

Ця рослина — добрий азотфіксатор. Еспарцет за рахунок бульбочкових бактерій може накопичувати в ґрунті 100–120 кг/га азоту. Крім того, культура у разі високого врожаї надземної маси і доброго розвитку кореневої системи збагачує ґрунт органічними речовинами та легкозасвоюваними елементами живлення. Наразі, коли спостерігається негативний баланс гумусу в ґрунті, це має виключно велике значення.

Хімічний аналіз органічних решток, накопичених еспарцетом в орному шарі, показав, що в них міститься 1,81–2,01% азоту і 0,48–0,58% фосфору.

Після дворічного використання посіву еспарцету в ґрунті лишається від 63,4 до 84,6 кг/га азоту і 19,7–26,1 кг/га фосфору, що дуже важливо, оскільки використання добрив значно підвищує собівартість вирощеної продукції.

Загальна кількість азоту, нагромадженого еспарцетом у ґрунті, може досягти 140–200 кг/га, тому він є добрим попередником для усіх культур і особливо для озимої пшениці.

03 394 79

… та корм для тварин

В 1 кг зеленої маси еспарцету міститься 106 г, перетравного протеїну в одній кормовій одиниці — 196 г.

Сіно і зелена маса цієї культури багата мінеральними солями і вітамінами. В 1 кг зеленої маси міститься 65 мг каротину. Внаслідок більш збалансованого співвідношення білка і цукру еспарцет не викликає тимпаніту (здуття шлунку) під час випасу худоби в дощову погоду. Його відмінною особливістю від інших багаторічних трав є підвищений вміст цукру (до 60 г/кг), вітаміну С (до 228 мг/кг).

 

Особливості вирощування та догляду за еспарцетом

На урожайність еспарцету впливає багато факторів: правильний своєчасний обробіток ґрунту, норми і строки сівби, догляд за посівами, своєчасне збирання урожаю.

Еспарцет можна вирощувати в польових, кормових, а також у зерно-кормових сівозмінах. В сумішках із багаторічними злаковими травами його використовують для докорінного поліпшення природних кормових угідь.

У польових сівозмінах еспарцет доцільно культивувати як парозаймальну культуру з однорічним одноукісним використанням його посівів. Під час першого укосу на другому році життя еспарцет дає високий урожай цінного білкового корму і рано (в кінці травня або на початку червня) звільняє поле, збагачує ґрунт азотом та іншими поживними речовинами, створює сприятливі умови для сходів озимини, гарного розвитку рослин і формування високого врожаю зерна озимої пшениці, з підвищеним вмістом білка і сирої клейковини.

Вибираючи місце для посіву еспарцету, слід мати на увазі, що він має властивість добре протистояти бур’янам на другий і третій роки життя, але досить вибагливий до чистоти поля у рік сівби. На ділянках, засмічених багаторічними бур’янами, особливо осотом, неможливо одержати достатньо щільний травостій, і тому не слід розраховувати на високі врожаї. Отже, до найкращих попередників під цю культуру слід віднести озиму пшеницю, висіяну по зайнятому пару, а також кукурудзу, баштанні й інші просапні культури.

 

Удобрення

Потреба рослин у добривах залежить від здатності їх кореневої системи засвоювати важкорозчинні сполуки. Еспарцет у цьому відношенні вигідно відрізняється від багатьох інших культур.

Дані багатьох дослідних установ підтверджують слабкий вплив добрив на еспарцет. За багаторічними даними Харківської, Носівської, Сумської дослідних станцій та інших науково-дослідних установ Лісостепу та Степу, навіть органічні добрива, внесені під покривну культуру, лише незначно підвищували урожайність еспарцету.

Відомо, що за вмісту в ґрунті окису кальцію менше 0,5%, то навіть на чорноземних ґрунтах урожай зеленої маси та сіна одержують низький. Тому еспарцет на бідних на вапно ґрунтах позитивно реагує на застосування навіть невеликих норм вапна (4–5 ц/га).

Слабка чутливість його на чорноземних ґрунтах на внесення органічних добрив під попередники пояснюється здатністю його кореневої системи засвоювати важкорозчинні сполуки фосфатів, наявних у цих ґрунтах.

Вивчення ефективності мінеральних добрив на посівах еспарцету показало, що їх внесення негативно впливає на ріст і розвиток еспарцету. Це пояснюється підкисленням ґрунту, на що, як відомо, еспарцет реагує негативно.

Отже, він сам здатний забезпечити себе елементами живлення, якщо вони є в ґрунті. Тому під нього зазвичай добрива не вносяться. Взагалі ж удобрення еспарцету на всіх без винятку ґрунтах слід починати з паспорту поля.

03 394 80

 

Підготовка ґрунту

Прийоми підготовки ґрунту під еспарцет і еспарцето-злакові травосумішки повинні бути спрямовані на очищення поля від бур’янів, накопичення якомога більших запасів ґрунтової вологи, створення сприятливих умов для дружніх сходів і доброго їх розвитку у першому році життя.

Для сівби еспарцету і еспарцето-злакових травосумішок у кормових сівозмінах підготовку ґрунту необхідно починати з лущення стерні на глибину 6–8 см одночасно зі збиранням попередньої культури або відразу після збирання. На полях, засмічених осотом й іншими коренепаростковими бур’янами, лущіння дає кращий ефект, якщо його проводити не дисковими знаряддями, а лемішними, при цьому глибину обробітку ґрунту слід збільшувати до 10–12 см. Якщо поле дуже забур’янене, необхідно провести друге лущення через два-три тижні після першого.

Орати на зяб поля під еспарцет слід плугами з передплужниками на глибину 27–30 см.

За вирощування еспарцету на схилах із крутістю від 5 до 10 градусів, з метою зменшення поверхневого стікання талих і дощових вод, запобігання змиву ґрунту і створення сприятливих умов для вирощування еспарцету, варто застосовувати протиерозійні прийоми основного обробітку ґрунту, причому оранку доцільно обов’язково проводити за контурами рельєфу.

Передпосівна підготовка ґрунту в кормових сівозмінах, як і на звичайних полях, починається із закриття вологи боронуванням важкими боронами в 1–2 сліди. Роботу цю треба проводити у міру визрівання ґрунту протягом одного дня. Запізнення із боронуванням або проведення його в розтягнуті строки призводить до втрати великої кількості вологи і висушування посівного шару.

Після боронування обов’яз­ково слід провести передпосівну культивацію на глибину висівання насіння. При цьому використовують культиватор, обладнаний лапами-бритвами та райборінками.

 

Спосіб, строки і норма висіву

В комплексі агротехнічних заходів, спрямованих на одержання високих урожаїв зеленої маси і сіна еспарцету, першорядне значення мають строки і способи його сівби як у чистому вигляді, так і в сумішках з іншими травами.

Сіють еспарцет в основному трьома способами:

 

  • ранній весняний під покрив ранніх зернових культур;
  • ранній весняний безпокривний;
  • літній безпокривний.


У зернокормових сівозмінах і під час використання еспарцету як парозаймальної культури сіяти його краще звичайним рядовим способом під покрив ранніх зернових культур і передусім ячменю. Маючи порівняно короткий вегетаційний період і невисоку енергію кущіння, ячмінь, на відміну від ярої пшениці і вівса, менше затінює та пригнічує сходи еспарцету і, головне, швидше звільняє їх з-під свого покриву. Однак слід пам’ятати, що обов’язковою умовою успішного застосування весняного покривного висіву є: по-перше, проведення його якнайраніше (у перші дні весняної сівби), по-друге, зменшення норми висіву покривної культури на 15–20% проти звичайної, і, по-третє, своєчасне, в стислі строки збирання ячменю і скошування його на підвищеному зрізі.

Добра урожайність насіння еспарцету досягається під час сівби влітку по чистих або зайнятих парах. Переваги її полягають у тому, що на паровому полі за правильного і своєчасного обробітку ґрунту досягає­ться максимальне знищення бур’янів, накопичується волога і поживні речовини. Сіють еспарцет по пару в другій половині червня-липні, але не пізніше 1–5 серпня звичайним рядковим способом.

Висів еспарцету, як і ячменю виконують сівалкою СРН-3,6, яка агрегатується із трактором ЮМЗ-6Л тощо. Після цього поле обов’язково прикотковують кільчасто-шпоровими котками. Норма висіву насіння суцільним способом — 90–100 кг/га, або 5,0–5,5 млн шт./га.

Правильний підбір сортів має виключно важливе значення у вирішенні проблем урожайності і стійкості еспарцету до несприятливих умов зовнішнього середовища.

 

Костянтин

У Державному реєстрі сортів рослин України з 1996 року. Рекомендований для вирощування у зоні Степу України. Сорт належить до піщаного виду.

Кущ прямостоячий, кущистість середня, висока. Висота рослин — 100–125 см. Стебла середньої грубості, кількість міжвузлів — 7–10. Листки середньої величини і великі. Форма листка ланцетна, овальна і широкоовальна з тупою верхівкою, слабо опушена. Листки темно-зеленого кольору в нижньому і світло-зеленого забарвлення у верхньому ярусі.

Суцвіття — китиця веретеноподібної і циліндричної форми, середньої щільності. Квітки рожеві. Боби світло-коричневі, середньої величини, слабо озброєні зубцями.

Сорт середньопізньостиглий, посухо-, зимостійкий, слабо уражується хворобами. Облистяність рослин — 54%. Вміст протеїну — 17,3–18,04%. Маса 1000 насінин — 20–22 г. Урожайність зеленої маси — 32,0 т/га, повітряно-сухої речовини — 7,49 т/га, насіння — 0,9–1,1 т/га.

03 394 78

 

Смарагд

У Державному реєстрі сортів рослин України з 2007 року. Рекомендований для вирощування у зонах Степу і Лісостепу України. Сорт належить до піщаного виду.

Кущ прямостоячий, кущистість середня, висота рослин — 100–120 см. Стебла середньої грубості, на половину виповнені, слабо опушені. Кількість міжвузлів — 7–9. Колір вузлів зелений. Листки середньої величини широкоовальні з тупою верхівкою, слабо опушені, темно-зеленого кольору в нижньому і світло-зеленого в верхніх ярусах. Суцвіття веретеноподібної форми, середньої щільності. Квіти рожеві, боби світло-коричневі, середньої величини, слабо озброєні зубцями.

Сорт середньопізньостиглий, посухо-, зимостійкий, слабо уражується хворобами. Облистяність рослин — 55%. Вміст протеїну — 17,9–18,8%. Маса 1000 насінин — 19–22 г. Урожайність зеленої маси — 35,0 т/га, повітряно-сухої речовини — 7,97 т/га, насіння — 1,0–1,1 т/га.

 

Вегас

У Державному реєстрі сортів рослин України з 2015 року. Рекомендовані зони вирощування — Степ та Лісостеп України. Сорт належить до піщаного виду.

Кущ напівпрямостоячий, кущистість середня, за суцільної сівби на одну рослину припадає 3–8 стебел, висота рослин — 90–110 см. Стебла середньої грубості, наполовину виповнені, слабо опушені. Кількість міжвузлів — 5–9. Колір вузлів зелений. Листки складні, непарноперисті. Дольки листка широколанцентні з притупленою верхівкою, із нижньої сторони мають слабке сіре опушення. Забарвлення листків у нижньому ярусі темно-зелене, у верхньому — світло-зелене.

Суцвіття — середня китиця циліндричної форми, середньої щільності. Квітки середні за розміром, рожеві. Одночасно в суцвітті від 3 до 9 квітучих квітів. Фази цвітіння та дозрівання проходять дружно, не розтягнуті в часі. Боби середні та середньо великі за розміром, з невеликими шипами по спинному шву (слабоозброєні). Колір бобів світло-коричневий. Насіння зеленувато-буре, квасолеподібної форми.

Сорт середньостиглий, посухо-, зимостійкий, слабо уражує­ться хворобами. Облистяність рослин — 55–56%. Вміст протеїну — 20, —21,0%. Маса 1000 насінин — 20–23 г. Урожайність зеленої маси — 34,0–36,0 т/га, повітряно-сухої речовини — 8,0–8,5 т/га, насіння — 0,8–1,0 т/га.

 

Арсей

Проходить державне сортовипробування із 2016 року. Відноситься до піщаного виду.

Кущ прямостоячий, кущистість середня, висота рослин — 100–120 см. Стебла середньої грубості, наполовину виповнені, слабоопушені. Кількість міжвузлів — 7–9. Колір вузлів зелений. Листки складні, непарноперисті. Дольки листка ланцентні і широколанцентні з притупленою верхівкою, із нижньої сторони мають слабке сіре опушення. Забарвлення листків темно-зеленого кольору в нижньому і світло-зеленого в верхньому ярусах.

Суцвіття — китиця веретеноподібної форми, середньої довжини та щільності. Квітки середні за розміром, рожеві. Одночасно квітучих квітів у суцвітті 4–6 до 8. Боби середні за розміром із невеликими шипами по спинному шву (слабо-озброєні). Колір бобів світло-коричневий. Маса 1000 бобиків становить 18–20 г.

Рослини сорту Арсей розвиваються за типом ярих культур. За весняної, безпокривної, широкорядної сівби вони цвітуть і плодоносять у перший рік життя. При цьому урожай насіння становить 0,2–0,4 т/га, а на другий і на наступні роки життя він досягає 1,0–1,4 т/га. Сорт практично одноукісний. У разі сприятливих умов зволоження ґрунту в другій половині літа урожай зеленої маси в другому укосі сягає 40–60% до першого.

Сорт середньопізньостиглий, рослини зимо-, посухостійкі, слабо уражуються хворобами. Облистяність рослин — 51–53%. Вміст протеїну в сухій речовині — 17–19%. Урожайність зеленої маси — 35,0–37,0 т/га, повітряно-сухої речовини — 8,0–8,3 т/га, насіння — 0,8–1,2 до 1,4 т/га.

 

Догляд за посівами. Перший рік життя

Якщо сівбу еспарцету проведено своєчасно і якісно, в добре оброблений ґрунт, то сходи, звичайно, з’являються на 7–10 день. У випадках, коли після сівби настає холодна погода, або насіння загорнуте в недостатньо вологий ґрунт, поява сходів може затриматись. Після дощів, особливо на безструктурних ґрунтах, утворюється кірка, яка дуже ускладнює, а інколи робить неможливим вихід сім’ядолей на поверхню і призводить до зрідженості посівів. Тому як тільки кірка починає утворюватись, її необхідно знищити кільчастими або кільчасто-шпоровими котками. Борони для цього, навіть легкі, застосовувати небажано, бо вони зубками зміщують грудочки кірки і виривають паростки, внаслідок чого сходи зріджуються.

На підпокривних посівах першорядне значення має своєчасне і швидке збирання покривної культури. Не можна допускати, щоб на еспарцетовому полі довго залежувались копиці чи валки. Зелену масу, сіно, солому слід звозити з поля не пізніше другого-третього дня після збирання.

У тих випадках, коли покривна культура збирається на зерно, під час скошування її варто, як уже зазначалось, лишати стерню не нижче 12–15 см. Це захищає молоді ніжні й ослаблені покривом рослини еспарцету від сонячних опіків та сприяє снігозатриманню, запобігає вимерзанню рослин взимку.

 

Другий і наступні роки життя

Рано навесні, до початку відростання рослин, посіви необхідно заволочити в два сліди важкими боронами впоперек, а ще краще — по діагоналі поля. Боронувати еспарцет необхідно також після кожного скошування трави. Це запобігає пересиханню ґрунту і значною мірою сприяє пагоноутворенню. Щоб не пошкодити пагінців, які після укосу утворюються із бруньок нижніх вузлів кущіння і на кореневій шийці, боронувати посіви еспарцету краще щонайпізніше на третій-п’ятий день після укосів.

З метою покращення аерації ґрунту і знищення бур’янів, після проведення весняного боронування, ґрунт розпушують культиваторами з долотовидними лапами впоперек рядків еспарцету. На молодих посівах (другий рік життя рослин) глибина рихлення допускається 4–5 см, а на посівах третього і наступних років життя — до 6–7 см.

Інколи посіви еспарцету з тих чи інших причин зріджуються, в результаті знижують свою продуктивність і дуже заростають бур’янами. Щоб запобігти цьому, такі посіви необхідно своєчасно підсіяти. Якщо зріджування відбувається влітку в рік сівби, то підсівати треба відразу ж після першого інтенсивного дощу, намагаючись завершити цю роботу не пізніше 1 серпня. Якщо зріджування еспарцету сталось на другому-третьому роках життя, то підсівати слід восени озиминою або весною однорічними яровими культурами на зелений корм, найкраще ячменем. Норму висіву еспарцету й інших культур встановлюють залежно від зрідженості травостою.

 

Олег ГАЙДЕНКО, вчений секретар, завідувач науково-технологічного
відділу селекції, насінництва і трансферу інновацій, канд. техн. наук,
с. н. с., експерт-дорадник із питань механізації сільського господарства
та економіки сільськогосподарського виробництва
Сергій ЧИПЛЯКА, начальник виробничо-господарського відділу,
експерт-дорадник із питань рослинництва
Інститут СГС НААН
 

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 11 серпня 2020
За січень-червень 2020 року Україна експортувала плодово-ягідної продукції на суму 95 млн доларів, що на 18% менше, ніж за відповідний період минулого року.
За січень-червень 2020 року Україна експортувала плодово-ягідної продукції на суму 95 млн доларів, що на 18% менше, ніж за відповідний період минулого року.
11 серпня 2020
 11 серпня 2020
На даху багатоповерхового будинку на проспекті Шухевича у Києві встановили сонячну електростанцію потужністю 300 кВт.
На даху багатоповерхового будинку на проспекті Шухевича у Києві встановили сонячну електростанцію потужністю 300 кВт.
11 серпня 2020
 10 серпня 2020
У січні-липні 2020 року Україна експортувала 830,4 тис. т соєвих бобів на загальну суму 292,6 млн доларів.
У січні-липні 2020 року Україна експортувала 830,4 тис. т соєвих бобів на загальну суму 292,6 млн доларів.
10 серпня 2020
 10 серпня 2020
У першій декаді серпня ціни закупівлі свиней забійних кондицій продовжили висхідний рух. Середня ціна закупівлі підвищилася на 3,4% порівняно з позаминулим тижнем – до 47,8 грн/кг.
У першій декаді серпня ціни закупівлі свиней забійних кондицій продовжили висхідний рух. Середня ціна закупівлі підвищилася на 3,4% порівняно з позаминулим тижнем – до 47,8 грн/кг.
10 серпня 2020
 10 серпня 2020
Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» та агенція UCABevent запрошують Вас на XІ Міжнародну конференцію «Ефективне управління агрокомпаніями» (LFM), яка відбудеться 10 вересня 2020 року за адресою вул. Соборна, 59, с. Велика Олександрівка, Бориспільський р-н, Київська обл. (Terminal Z).
Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» та агенція UCABevent запрошують Вас на XІ Міжнародну конференцію «Ефективне управління агрокомпаніями» (LFM), яка відбудеться 10 вересня 2020 року за адресою вул. Соборна, 59, с. Велика Олександрівка, Бориспільський р-н, Київська обл. (Terminal Z).
10 серпня 2020
 10 серпня 2020
Заступниця директора ProAgro Group Марія Колесник збільшила прогноз виробництва зернових культур в Україні, порівняно із власною липневою оцінкою, на 1,9 млн тонн, або на 2,6%.
Заступниця директора ProAgro Group Марія Колесник збільшила прогноз виробництва зернових культур в Україні, порівняно із власною липневою оцінкою, на 1,9 млн тонн, або на 2,6%.
10 серпня 2020

Please publish modules in offcanvas position.