Агротехнічні заходи проти бур’янів

Агротехнічні заходи проти бур’янів

/ Агрономія Сьогодні / Понеділок, 22 липня 2019 14:40

Важливе значення для контролю бур’янів має створення густих стебло- і травостоїв зернових колосових культур, зернобобових, багато- і однорічних трав, своєчасне їх збирання. Такі методи будуть запобігати достиганню насіння тих бур’янів, які залишилися у посіві.

Важливе значення мають заходи, спрямовані на знищення бур’янів до їх цвітіння на межах, узбіччях доріг, канавах, ярах, пасовищах, присадибних ділянках, у полезахисних смугах, на землях, незадіяних для сільськогосподарського виробництва, вздовж зрошувальних та осушувальних систем шляхом скошування чи обприскування гербіцидами.

Однією із найбільш важливих вимог агротехніки вирощування будь-якої сільськогосподарської культури є правильне розміщення рослин на площі поля. Чим менше необхідна (оптимальна) площа живлення кожної рослини, тим більше рослин можна на ній розмістити. Площа живлення рослин — це середня площа поверхні, яка припадає на одну рослину. Між продуктивністю окремих рослин і їх кількістю існують складні взаємозв’язки. В їх основі лежать закономірності використання рослинами поживних речовин, ґрунтової вологи, сонячного світла, діоксиду вуглецю, конкуренція із бур’янами тощо.

На сьогодні під час здійснення агротехнічних заходів урахування особливостей щодо площі живлення рослин має важливе значення. По-перше, впровадження у виробництво нових сортів рослин, біологічні особливості які певною мірою залежать від площі живлення, а по-друге, відчутний вплив на величину площі живлення рослин рівня культури землеробства, окультуреності ґрунтів, внесення добрив і зрошення.

За оптимальної площі живлення рослин складається найбільш сприятливе співвідношення між асиміляційною поверхнею листя рослин та інтенсивністю фотосинтетичних процесів. У разі густого розміщення рослин завжди зменшує­ться кількість гілок і листків на них. У зернових культур різко знижується здатність до кущення, причому особливо за рахунок продуктивної кущистості, тобто пагонів, які дають повноцінне зерно. У кукурудзи у разі зменшення площі живлення утворюється менше пасинків. Густота посівів визначається, зокрема, і ґрунтозахисними властивостями рослин, їх конкурентоспроможністю відносно сегетальної рослинності.

Забезпечення оптимального розміщення рослин на площі на сьогодні може бути реалізоване завдяки використанню під час сівби сучасної і модернізованої сільськогосподарської техніки, яка в широкому асортименті представлена на ринку та завдяки якій можливо вдосконалити механізацію землеробства (з посіву, догляду, збирання культур).

 

Варто зауважити!

У разі сівби стрічковим способом таких культур, як просо, столовий буряк, морква, цибуля, лікарські та інші рослини, необхідно враховувати те, що у зв’язку з повільним їх ростом на початкових етапах розвитку ці культури будуть сильно пригнічуватися бур’янами.

 

Для отримання високих урожаїв культури необхідно на етапі планування визначитися із вибором способу і норми висіву, й надати перевагу тому, за якого будуть створені найкращі умови (розміщення насіння у грунті, площа живлення) для найбільш оптимального росту і розвитку рослин їх форми. Дотримуючись таких вимог, будуть створені умови, за яких рослини матимуть можливість міцно вкоренитися у грунті, а також проявлять свої конкурентоспроможні властивості відносно сегетальної рослинності повною мірою.

Сівба в оптимальні строки районованими сортами і гібридами забезпечує появу дружніх сходів культур, чим створюються несприятливі умови для росту бур’янів. Запізнення із нею погіршує розвиток культурних рослин, що зумовлює кращий ріст і розмноження бур’янів.

Дуже важливий і вибір способу сівби культури. Під час суцільної сівби насіння культури повинно рівномірно розміщуватися на площі, в результаті дружніх і рівномірних сходів рослини її проявлять конкурентні властивості до бур’янів. У широкорядних посівах умови для росту бур’янів будуть кращими, але догляд за посівами та, відповідно, агротехнічні заходи з контролю їх ефективнішими, ніж за суцільного способу сівби.

Норму висіву на надміру забур’янених полях за умов суцільного способу сівби доцільно збільшити на 10–15%.

buryan 1

Основним способом сівби сільськогосподарських культур є рядковий. Насіння у такому випадку повинне висіватися у рядки рівномірно та закладатися в грунті на однакову глибину. Рядковий спосіб сівби може бути суцільним і широкорядним. За цією ознакою сільськогосподарські культури діляться на культури суцільної сівби (непросапні) і просапні (кукурудза, соняшник тощо), у посівах яких проводиться міжрядний обробіток грунту. У разі надмірної засміченості посівів зернових колосових культур, а також для отримання насіння багаторічних трав та інших непросапних культур, які іноді висівають широкорядним способом, міжрядний обробіток проводитися на початку вегетаційного періоду.

Широкорядний спосіб сівби застосовують для вирощування культур, які потребують великих площ живлення (кукурудза, соняшник, цукрові буряки, картопля, бавовник, овочеві культури), а також проса, гречки тощо. Під час цього способу сівби важливо забезпечити дотримання параметрів щодо глибини розміщення насіння у грунті, відстаней між насінинами та ширини міжрядь, що у подальшому забезпечить якісний міжрядний обробіток ґрунту, у тому числі заходів із контролю бур’янів, розпушування грунту під час вегетації рослин, проведення зрошення та підживлення тощо.

Міжрядний обробіток просапних культур є ефективним заходом контролю бур’янів, особливо якщо він супроводжує­ться прополюванням бур’янів у рядках і гніздах. Його необхідно проводити своєчасно під час появи сходів бур’янів, щоб не дати їм укорінитися, і зазвичай цей обробіток доцільно поєднувати з іншими заходами, наприклад, підгортанням картоплі, внесенням добрив тощо.

Густі травостої і стеблостої, затінюючи бур’яни, різко погіршують їх ріст, внаслідок чого вони або випадають, або відстають у рості і не досягають повної стиглості, не утворюють насіння.

Вибір способів сівби і встановлення норм висіву — питання не тільки агротехнічного характеру, а й економічного. Для досягнення високої рентабельності сільськогосподарського виробництва доцільно здійснювати висівання насіння культур із використанням сучасних високоефективних сівалок точного висіву, які забезпечать прогресивні способи сівби та отримання доброго врожаю високої якості за мінімальних витрат.

Своєчасне збирання врожаю і вивезення його з поля також запобігає засміченню полів. У разі недотримання строків збирання культур достигле насіння бур’янів обсипатиметься і поповнюватиме свої запаси в ґрунті. Якщо збирання врожаю почати дещо раніше роздільним способом, то недостигле насіння багатьох видів бур’янів потраплятиме в зібраний урожай, і його необхідно буде видаляти шляхом очищення.

Здійснення запобіжних або профілактичних агротехнічних заходів контролю бур’янів, а також заходів з очищення ґрунту від насіння та вегетативних органів розмноження бур’янів та контролю їх у посівах, вміле поєднання відіграє суттєву роль у регуляції чисельності сегетальної рослинності та рівня її шкідливості. Безумовно, вибір та порядок застосування агротехнічних заходів повинен залежати від грунтово-кліматичної зони, типу грунтів, напряму діяльності господарств, рівня шкідливості бур’янів.

На сьогодні більшість агроформувань спрощує або зводить до мінімуму агротехнічні заходи з обробітку грунту. В результаті неефективного обробітку грунту збільшується забур’яненість посівів культур. Водночас ефективний повинен бути базовим заходом, зокрема, і під час контролю сегетальної рослинності у посівах сільськогосподарських культур.

Значний вплив на проростання насіння бур’янів, що знаходиться у грунті, має система основного обробітку грунту. Більше насіння бур’янів сходить із рівної поверхні ущільненого грунту, ніж із розпушеної.

Поверхневий обробіток грунту підвищує виживання насіння бур’янів, але зменшує забур’яненість орного шару. Кількість сходів бур’янів, особливо злакових, за поверхневого способу обробітку грунту зростає в 1,5–2,5 разів порівняно з обробітками, під час яких пласт грунту перевертається.

Глибокий обробіток грунту з перевертанням шару зменшує проростання насіння бур’янів, але збільшує потенційну забур’яненість грунту.

 

Ігор СТОРЧОУСканд. с.-г. наук

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 05 червня 2020
У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт № 3012-2, яким передбачається розпаювання державних земель та передачу ділянок колишнім працівникам та пенсіонерам.
У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт № 3012-2, яким передбачається розпаювання державних земель та передачу ділянок колишнім працівникам та пенсіонерам.
05 червня 2020
 05 червня 2020
ТОВ СП «НІБУЛОН» закінчив будівництво потужного сучасного річкового перевантажувального термінала філії «Зеленодольська» у с. Мар’янське Апостолівського району Дніпропетровської області.
ТОВ СП «НІБУЛОН» закінчив будівництво потужного сучасного річкового перевантажувального термінала філії «Зеленодольська» у с. Мар’янське Апостолівського району Дніпропетровської області.
05 червня 2020
 05 червня 2020
Державна служба статистики планує провести перепис сільськогосподарських домогосподарств.
Державна служба статистики планує провести перепис сільськогосподарських домогосподарств.
05 червня 2020
 05 червня 2020
У Верховній Раді України зареєстровано два законопроєкти, відповідно до яких в Україні може бути запроваджена плата для вантажних автомобілів за користування дорогами загального користування.
У Верховній Раді України зареєстровано два законопроєкти, відповідно до яких в Україні може бути запроваджена плата для вантажних автомобілів за користування дорогами загального користування.
05 червня 2020
 05 червня 2020
Станом на початок червня 2020 року оптові партії якісної суниці садової (полуниці) продаються за 65-75 грн/кг, в той час як продукція низької якості, якої теж зараз чимало на ринку внаслідок дощової та похмурої погоди, пропонується в середньому по 40 грн/кг.
Станом на початок червня 2020 року оптові партії якісної суниці садової (полуниці) продаються за 65-75 грн/кг, в той час як продукція низької якості, якої теж зараз чимало на ринку внаслідок дощової та похмурої погоди, пропонується в середньому по 40 грн/кг.
05 червня 2020
 05 червня 2020
Програма TalentA  має на меті сприяти розширенню можливостей освіти та доступу до фінансів для жінок, які проживають у сільській місцевості та зайняті у сільському господарстві, і передбачає організацію навчального онлайн-хабу TalentA, де 20 жінок-аграріїв, які подолали конкурсний відбір, пройдуть безкоштовний інтенсивний курс навчання під керівництвом фахових експертів та менторів.
Програма TalentA  має на меті сприяти розширенню можливостей освіти та доступу до фінансів для жінок, які проживають у сільській місцевості та зайняті у сільському господарстві, і передбачає організацію навчального онлайн-хабу TalentA, де 20 жінок-аграріїв, які подолали конкурсний відбір, пройдуть безкоштовний інтенсивний курс навчання під ...
05 червня 2020

Please publish modules in offcanvas position.