Захист ячменю озимого від хвороб

Захист ячменю озимого від хвороб

В Україні ячмінь посідає четверте місце після озимої пшениці, кукурудзи, соняшнику як за площами, так і за виробництвом зерна.

Основні площі під ячменем озимим зосереджені в Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Хмельницькій та Вінницькій областях.

Ячмінь озимий є найменш морозо- і зимостійкий серед хлібних озимих культур. Загибель рослин, залежно від сорту, відбувається за низької температури (12–17°С). Ячмінь може гинути навіть за температури –12–13°С, за умов тривалого похолодання, особливо на перезволожених полях.

Морозо- і зимостійкість рослин різко падає за умов ранніх строків сівби, коли восени рослини переростають, фаза кущення у яких завершується, і рослини починають виходити в трубку. Слабка зимостійкість рослин пояснюється завершенням стадії яровизації до зими, яка триває не більше 30–40 днів. Тому у разі вирощування ячменю озимого, щоб уникнути вимерзання рослин, слід суворо дотримуватися оптимальних строків сівби, щоб фаза кущення рослин завершувалась не восени, а навесні.

Дуже шкодить ячменю озимому різка зміна температур у зимовий і ранньовесняний періоди (глибокі зимові відлиги і ранньовесняні похолодання).

Ячмінь озимий відзначає­ться високою посухостійкістю протягом усього періоду вегетації. Транспіраційний коефіцієнт рідко перевищує 400. За нестачі вологи в ґрунті і суховіях більш стійкий проти запалу, ніж інші злакові культури.

18 385 34 1

Ячмінь озимий відзначається високою пластичністю і добре росте на різних ґрунтах. Але кращими є структурні родючі чорноземи типові та опідзолені, каштанові і темно-сірі суглинкові ґрунти з глибоким гумусовим шаром та рН 6,0–7,5.

Відносно повільний розвиток рослин ячменю озимого на початку веґетації дає можливість більш ретельно проводити технологічні заходи.

Для підвищення врожайності ячменю озимого важливим є захист рослин від хвороб та шкідників. Інтенсивний розвиток захворювань здебільшого відбувається у другій половині вегетації культури. Водночас превентивні заходи, проведені в передпосівний період, та систематичний моніторинг посівів ячменю озимого на початку вегетації рослин восени постійно контролюють фітосанітарний стан посівів, сприяють своєчасному і якісному проводенню захисних заходів на пізніших фазах розвитку рослин.

У період вегетації ячменю озимого восени слід застосовувати інтегрований захист рослин від хвороб, шкідників і бур’янів. На забур’янених посівах ячменю озимого доцільним є проведення хімічного захисту у вигляді застосування гербіцидів. Вибір останніх залежить від наявності в посівах ячменю тих чи інших видів однорічних або багаторічних злакових і дводольних бур’янів, фази їх розвитку, погодних умов. Застосовуючи гербіциди на посівах ячменю, необхідно дотримуватись строку придатності препаратів, вимог техніки безпеки, правильного дозування розчинів, можливості їх застосування у бакових сумішах, забезпечення рівномірного внесення препаратів за денних температур 16–18°С.

 

18 385 34 2

Жовта карликовість ячменю

 

У фазі сходи-початок кущення на добре розвинених посівах ранніх строків сівби ячменю озимого та за теплої погоди на початку масового заселення посівів попелицями, злаковими мухами, цикадками проводять крайові або суцільні обприскування одним із рекомендованих інсектицидів. У разі виявлення на сходах озимого ячменю 1–3 личинок і більше хлібної жужелиці на 1 м² і 40–50 імаго злакових мух (зеленоочки, шведської мухи та ін.) на 100 змахів сачком, або у разі 10% пошкоджених стебел проводять суцільні обробки посівів інсектицидами.

Проти снігової плісені на ячмені озимому рекомендується провести осіннє підживлення посівів аміачною селітрою із розрахунку 0,7–0,8 ц/га за температури +2–4°С.

Доцільність проведення хімічного захисту ячменю озимого проти хвороб визначають на основі даних фітосанітарного стану посівів. У зв’язку з глобальним потеплінням протягом останніх 5–6 років рослини ячменю озимого характеризувалися подовженим періодом осінньої вегетації, що спричиняло інтенсивний розвиток хвороб, особливо сітчастої та темно-бурої плямистості, борошнистої роси, тому необхідно бути готовими до застосування фунгіцидів на посівах культури не весною, як це практикувалося раніше, а восени. Обстеження посівів ячменю озимого в південних областях показує, що ураженість рослин борошнистою росою у зоні Степу в останні роки коливається в межах 10–35% за розвитку хвороби 5–15%, сітчастої плямистості — 7–30% рослин за наявності 2–9% ураження площ, темно-бурої плямистості — 10–22% рослин за розвитку хвороби 3–6%.

 

18 385 34 3

Смугаста плямистість

 

Попередні дослідження із вивчення ефективності фунгіциду на основі діючої речовини проквіназиду, к. е. на ячмені озимому проти борошнистої роси показало, що за профілактичної обробки посівів культури восени препарат надійно захищав листковий апарат від хвороби, розвиток поверхневої грибниці на листкових пластинках був відсутній. Вказаний фунгіцид зменшував ймовірність зараження рослин септоріозом та сніговою пліснявою, покращував перезимівлю рослин завдяки стимулюванні імунної системи рослин.

У разі прогнозу інтенсивного розвитку борошнистої роси, септоріозу, ринхоспоріозу, смугастої, сітчастої і темно-бурої плямистостей, іржі, фузаріозу колоса та інших хвороб (першочергово на насіннєвих посівах) весною у фази початку трубкування рослин (­ВВСН 31–39) посіви ячменю обприскують одним із рекомендованих фунгіцидів на основі діючих речовин: азоксистробіну + ципроконазолу, к. с.; азоксистробіну + пропіконазолу + ципроконазолу, к. е.; алюмінію фосфіту + фосфористої кислоти, рк; біксафену + протіоконазолу, к. е.; біксафену + протіоконазолу + тебуконазолу, к. е.; дифеноконазолу + тебуконазолу, к. е.; ізопіразаму + ципродинілу, к. е.; епоксиконазолу + метконазолу, к. е.; епоксиконазолу + тіофанат-метилу, к. с.; епоксиконазолу + тіофанат-метилу + тебуконазолу, к. с.; карбендазиму, к. с.; метрафенону, к. с.; пентіопіраду + ципроконазолу, кс.; пікоксістробіну + ципроконазолу, к. с.; піраклостробіну + епоксиконазолу, мк.е.; піраклостробіну + епоксиконазолу + флуксапіроксаду, к. е.; проквіназиду, к. е.; пропіконазолу, к. е.; пропіконазолу + тебуконазолу, ккр; пропіконазолу + триадимефону, к. е.; пропіконазолу + фенпропідину, к. е.; прохлоразу, к. е.; прохлоразу + тебуконазолу + проквіназиду, к. е., прохлоразу + тебуконазолу + ципроконазолу, к. е.; протіоконазолу + тебуконазолу + спіроксаміну, к. е.; прохлоразу, к. е.; тебуконазолу, ев.; тебуконазолу + азоксистробіну, к. с.; тощо.

Проти хвороб ячменю застосовують також біопрепарати фунгіцидної дії: Агат 25-К, па (30 г/га), Фітоцид, р. (0,5–0,6 л/га), Триходерма Бленд Bio-Green Microzyme TR, к. с. (0,3–1,0 л/га).

Проти вищезгаданих хвороб листя за поновлення і наростання їх розвитку після першої обробки посівів фунгіцидами в кінці фази виходу в трубку (поява прапорцевого листка)-колосіння (ВВСН 39) виконують повторне обприскування ячменю.

 

Календарний план проведення захисних заходів восени на ячмені озимому проти хвороб та шкідників

Календарні строки

Фенологічні фази

Зона, шкідливі організми, мета та
 умови проведення заходу, ЕПШ

Зміст заходу, назви та норми витрати препаратів (кг, л/га; кг, л/т)

Червень — серпень

Допосівний період

(Повсюди)

Обмеження чисельності та шкідливості в початковий період росту й розвитку рослин шкідників. (хлібний турун, злакові мухи й попелиці, цикади); обмеження джерел інфекції збудників хвороб, запобігання ураження сходів кореневими гнилями, борошнистою росою, іржастими хворобами, плямистостями

Добір кращих попередників з урахуванням фітосанітарного стану кожного поля, структури посівних площ сільськогосподарських культур у сівозміні, максимальне обмеження колосових попередників, впровадження волого- і енерго­зберігальних технологій обробітку ґрунту та оптимальної системи удобрення у відповідності з зональними рекомендаціями

Червень — серпень

Допосівний період

(Повсюди)

Обмеження осередків резервації збудників хвороб, зниження чисельності шкідників після збирання врожаю попередньої культури, збереження вологи в ґрунті

Ретельна підготовка поля (лущення, передпосівна культивація тощо) під насіннєві і товарні посіви ячменю, обов’язкове знищеннясходів падалиці до з’явлення сходів ячменю озимого. У місцях зі зниженим мікрорельєфом проведення нівелювання ґрунту, що суттєво зменшує випрівання рослин

Серпень — вересень

Передпосівний період (за 2–3 тижні до сівби — в день сівби)

(Повсюди)

Сажкові хвороби, кореневі гнилі, пліснявіння насіння, плямистості листя, снігова плісень, борошниста роса, іржа та ін. Вибір протруйників залежно від спектра фунгітоксичної дії та рівнів захисної спроможності діючої речовини препарату щодо збудників хвороб, їх видового складу на основі фітоекспертизи насіння, апробації насіннєвих посівів, з урахуванням зональних рекомендацій з технології вирощування ячменю озимого

Протруєння насіння зі зволоженням або водними суспензіями (10 л/т) одним із рекомендованих фунгіцидів згідно з «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, 2018 р.»

Серпень — вересень

Передпосівний період (за 2–3 тижні до сівби — в день висівання)

(Повсюди)

Комплекс шкідливих організмів: сажкові хвороби, кореневі гнилі, септоріоз, плямистості, снігова пліснява, пліснявіння насіння; хлібні жужелиці, злакові мухи, цикади, попелиці, підгризаючі совки, дротяники та ін.

Передпосівна обробка насіння
інсектофунгіцидними протруйниками

Вересень-жовтень

Період сівби

(Повсюди)

Обмеження поширення і розвитку хвороб, розмноження шкідників (хлібний турун, злакові мухи, попелиці та ін.) на ранніх стадіях росту й розвитку рослин, підвищення стійкості рослин проти шкідливих організмів та стресових умов

Маневрування строками сівби залежно від сортів, попередників, удобрення і умов зволоження ґрунту; після кращих попередників за умов достатнього зволоження сівбу проводять у другу половину оптимального періоду; після інших попередників і за нестачі вологи в ґрунті пов’язують з допустимим для сівби зволоженням ґрунту на глибині загортання насіння.

У районах розповсюдження плямистостей, карликової іржі та борошнистої роси внесення з насінням гранульованого суперфосфату з мікроелементами. За пізніх строків сівби підживлення посівів восени аміачною селітрою за температури 2–40С, що суттєво знижує випрівання рослин

Вересень-жовтень

Сходи-початок кущення (I–II етап)

(Повсюди)

Крайові або суцільні обробки добре розвинених посівів ранніх строків сівби на початку масового заселення цикадами, попелицями і злаковими мухами за теплої погоди

Крайові або суцільні обробки посівів:

Бетадим, к. е. (0,15–0,2 л/га); Бі-58 новий, к. е. (1,0–1,2 л/га та аналогами); Децис f-Люкс 25 ЕС, к. е. (0,3–0,4 л/га); Енжіо 247 SC, к. с. (0,18–0,22 л/га); Фаскорд, к. е. (0,1 л/га та аглогами); Бестселлер Турбо 200, к. с. (0,05 л/га); Антиколорад, к. с. (0,5 л/га); Оперкот, з. п. (0,15–0,2 кг/га); Брей, ме (0,07–0,12 л/га); Версар, к. е. (0,7 л/га); Золон 35, к. е. (1,5 л/га); Імідор 200 SL, рк (0,10–0,15 л/га); Імідор, в. р. к. (0,10–0,15 л/ га); Мангуст, з. п. (0,045–0,05 кг/га); Коннект 112,5 SC, к. с. (0,4–0,5 л/га); Садовник БТ, к. с. (0,5 л/га); Торег, к. е. (0,125–0,2 л/га); Пірінекс Супер, к. е. (0,4–1,0 л/га); Протеус 110 OD, мд (0,5–1,0 л/га); Сумі-альфа, к. е. (0,2 л/га); Сумітіон, к.е (0,5 л/га); Суперкіл 440, к. е. (0,7 л/га та аналогами); Ф’юрі, в. е. (0,07–0,10 л/га); Шарпей, ме (0,2 л/га)

Вересень-жовтень

Сходи-початок кущення

(I–II етапи) у фази сходи — 3-й лист)

(Повсюди)

Суцільні обробки посівів після колосових попередників проти личинок хлібної жужелиці у фази сходи-3-й листок за чисельності 1 екз. на 1 м²; початок кущення — 3 екз. на 1м² і більше

Обробки посівів одним з інсектицидів:

Протеус 110 OD, мд (0,5–1,0 л/га); Суперкіл 440, к. е. (0,7 л/ га);Агростак Біо, к. е. (0,1–0,15 л/га)

Іван МАРКОВканд. біолог. наук, професор НуБіП України

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 25 вересня 2020
Представники Комітету деревообробної та меблевої галузі Європейської Бізнес Асоціації на початку вересня звернулися з проханням до Мінекології залучити експертів Асоціації до роботи над змінами у механізми продажу необробленої деревини, але цього досі не відбулося.
Представники Комітету деревообробної та меблевої галузі Європейської Бізнес Асоціації на початку вересня звернулися з проханням до Мінекології залучити експертів Асоціації до роботи над змінами у механізми продажу необробленої деревини, але цього досі не відбулося.
25 вересня 2020
 25 вересня 2020
Таку ситуацію спричинив великий профіцит російських вантажних вагонів і вагонів з подовженим терміном експлуатації, вважають керівники вагонобудівних і логістичних компаній.
Таку ситуацію спричинив великий профіцит російських вантажних вагонів і вагонів з подовженим терміном експлуатації, вважають керівники вагонобудівних і логістичних компаній.
25 вересня 2020
 25 вересня 2020
Для збереження вологи в ґрунті аграріям варто переходити на мінімальні технології обробітку ґрунту та збільшувати кількість культур у сівозміні.
Для збереження вологи в ґрунті аграріям варто переходити на мінімальні технології обробітку ґрунту та збільшувати кількість культур у сівозміні.
25 вересня 2020
 25 вересня 2020
Україна є вільною від грипу птиці і звернулася до держав – членів Європейського Союзу щодо зняття відповідних обмежень.
Україна є вільною від грипу птиці і звернулася до держав – членів Європейського Союзу щодо зняття відповідних обмежень.
25 вересня 2020
 25 вересня 2020
В червні 2021 року Corteva Agriscience анонсує план скорочення викидів парникових газів від своєї операційної діяльності.
В червні 2021 року Corteva Agriscience анонсує план скорочення викидів парникових газів від своєї операційної діяльності.
25 вересня 2020
 25 вересня 2020
Рада експортерів та інвесторів при Міністерстві закордонних справ започатковує новий формат взаємодії з вітчизняним бізнесом – регулярні онлайн-брифінги за участі послів України та представників українського бізнесу.
Рада експортерів та інвесторів при Міністерстві закордонних справ започатковує новий формат взаємодії з вітчизняним бізнесом – регулярні онлайн-брифінги за участі послів України та представників українського бізнесу.
25 вересня 2020

Please publish modules in offcanvas position.