План із захисту озимих

План із захисту озимих

/ Агрономія Сьогодні / П'ятниця, 20 вересня 2019 12:40

Система захисту культури восени повинна включати контроль не тільки хвороб і бур’янів, а й обмеження чисельності шкідників. Останні загрожують культурі впродовж усього її періоду росту й розвитку. Не винятком є й осінь.

Через те, що ґрунт є сприятливим середовищем для життєдіяльності різних видів комах, пошкодження культури починає­ться з ушкодження висіяного насіння. Таким чином, концепція системи захисту пшениці озимої, особливо від шкідників, повинна включати планування заходів. Складання плану повинно ґрунтуватися на аналізі агроекологічних умов, що створюються агротехнікою у рільництві та овочівництві, визначенні ентомологічної характеристики попередників. Якщо для виробництва потрібної кількості зерна доводиться певну частину посівів розміщувати після стерньових попередників, наприклад, повторно після пшениці, необхідно врахувати, що це створює сприятливі умови для розмноження злакових мух, пшеничного трипса, хлібної жужелиці та інших. Тому потрібно передбачати інтенсифікацію використання на цих площах хімічних засобів.

 

19 386 60 3

Посіви пошкоджені хлібною жужелицею

 

Чисельність шкідників на культурі з’ясовується на підставі прогнозних даних щодо їх розвитку, а також отриманих завдяки ентомологічному обстеженню полів і моніторингом за заселенням шкідниками сільськогосподарських угідь минулого року.

Тривала помірно тепла і волога погода осені сприяє розвитку на озимині таких шкідників, як жужелиця мала (звичайна) хлібна, підгризаючі совки, злакові мухи, попелиці, цикадки. За цих умов першочерговим завданням, починаючи з фази сходів, є систематичне обстеження посівів, особливо на полях після стерньових попередників і ранніх строків сівби.

Найбільшої шкоди пшениці озимій завдає жужелиця мала (звичайна) хлібна (далі — хлібна жужелиця), яка поширена у Степу та Лісостепу аж до південного Полісся, але зоною її масово розмноження є вся степова частина. Шкодять жуки і личинки. Останні жужелиці живляться сходами озимини до зниження температури до 0 ºС. Вони об’їдають молоде листя у період двох-трьох листочків і кущення.

 

19 386 61

Хлібна жужелиця пошкодила посіви

 

Для запобігання розмноженню хлібної жужелиці першорядним значенням є дотримання сівозмін, зменшення частки стерньових попередників під пшеницю озиму — до 5–10%, своєчасне без втрат збирання врожаю, обробіток грунту, знищення падалиці, якою спочатку живляться личинки, сівба у другій половині оптимальних строків. Згодом культуру, а саме зав’язь зерна, пошкоджуватимуть дорослі жуки. Один жук може знищити за сезон до 50–60 зерен. Крім того, вони вибивають із колос­ся багато непошкодженого зерна, але найбільшої шкоди завдають личинки. Чисельність їх під час сходів 1–2 особини на 1 м² або 2–3 — під час фази третього листка-кущення є приводом до застосування інсектицидів, запропонованих «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» на основі таких діючих речовин: альфа-циперметрин, імідаклоприд у поєднанні з лямбда-цигалотрином, хлорпірифос, хлорпірифос із циперметрином, біфентрин із хлорпірифосом, карбосульфан.

Підгризаючі совки поширені в усіх зонах вирощування пшениці озимої. Гусениці їхні завдають значної шкоди висіяному насінню та проросткам культури. Молоді гусениці об’їдають пластинку листка, а дорослі підгризають рослини на рівні ґрунту. Сходи, пошкоджені до кущення, гинуть. Гусениці кількістю 13–14 особин на 1 м² повністю знищують сходи пшениці озимої.

Тому важливим є проведення захисту посівів від комплексу шкідливих організмів, враховуючи економічні пороги шкідливості, під час фази сходи-третій листок (І–ІІ етап), які, зокрема, будуть і ефективними для контролю підгризаючих совок (понад 2–3 гусениці на 1 м²). З цією метою застосовують інсектициди згідно з «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» на основі діючих речовин альфа-циперметрин і карбосульфан.

Відчутної шкоди фітофаги завдають пізнім, недружнім сходам культури, які не мають сформованого вузла кущення. Пошкодження найчастіше починається із країв поля і поширюється на ньому плямами, які надалі утворюють суцільні «плішини», подекуди великих розмірів. Загроза з боку цієї групи шкідників зростає за відсутності передпосівної культивації на площах ранніх строків сівби культури.

Для обмеження шкідливості підгризаючих совок, окрім хімічного захисту, не слід нехтувати агротехнічними та біо­логічними заходами захисту. Результативними будуть заходи з ретельного догляду за парами і просапними культурами, що призводять до знищення яєць, гусениць перших віків та лялечок, знищення бур’янів, де переважно відкладаються яйця та спочатку живляться гусениці, випуск на просапних культурах яйцеїда-трихограми під час масового відкладання совками яєць у кількості 20–50 тис./га по 1–2 рази проти першого та другого поколінь, а також дотримання рекомендацій щодо розташування на зрошуваних землях зайнятих парів із густим травостоєм, які не принаджують метеликів для відкладання яєць.

Систематичні обстеження полів пшениці озимої після появи сходів повинно стати обов’язковою умовою догляду за посівами восени.

Сходи посівів озимої пшениці ранніх строків сівби і помірно теплої вологої погоди масово заселяються та пошкоджуються злаковими мухами (шведські (вівсяна та ячмінна), гессенська, чорна пшенична, озима, опоміза пшенична тощо), які розвиваються на падалиці повсюди. Через пошкодження озимих злаковими мухами осіннього покоління до настання кущення значна частина рослин відмирає. Особливо зростає їх частка в умовах посухи. У рослин, які вижили, істотно знижує­ться зимостійкість, тому багато може пропасти взимку.

За теплої затяжної осені посіви культури можуть значно пошкоджуватися злаковими мухами. Втрати врожаю залежать від характеру, строків і ступеню пошкодження рослини. Найбільшої шкоди личинки злакових мух завдають пшениці озимій саме восени, пошкоджуючи її в найбільш ранній строк розвитку.

Так, гессенська муха найбільше пошкоджує пшеницю озиму від сходів до початку кущення. Личинки висмоктують сік із м’якої частини пагона, через що пошкоджені рослини на ранній стадії розвитку жовтіють і навіть гинуть. Також для продуктивності посівів озимої пшениці найбільш небезпечним, особливо в початковий період розвитку рослин, є осіннє покоління чорної пшеничної мухи. Пошкоджені нею стебла жовтіють, центральний листок засихає. Раннє заселення (до кущення) часто стає причиною загибелі всієї рослини. Шкідливості личинок сприяє посушлива погода, під час якої рослина повільно розвивається, і її кущення затримується. На полях зі зрідженим посівом, який добре прогрівається, встановлена шкідливість шведської злакової мухи.

 

19 386 60 1

Гессенська муха

 

Хімічний захист озимини у фазах сходів-кущення доцільний за наявності 40–50 особин злакових мух на 100 помахів сачком. Для контролю цього фітофагу застосовують препарати, дозволені «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» на основі таких діючих речовин: альфа-циперметрин, диметоат, імідаклоприд, дельтаметрин, есфенвалерат.

 

19 386 60 2

Личинки гессенської мухи

 

За умов теплої погоди затяжної осені посіви озимої пшениці потребуватимуть захисту від шкідливості злакових попелиць і цикадок. Небезпека фітофагів проявляється безпосередньо у тому, що вони висмоктують сік із рослин, в результаті чого пригнічується їх ріст і розвиток. Злакові попелиці і цикадки висмоктують поживні речовини з рослин. Ураження посівів злаковими попелицями значно погіршує кількість та якість урожаю зерна. Сильне пошкодження у період від появи сходів до виходу в трубку може призвести до загибелі рослин. Висмоктуючи поживні речовини з рослин, цикадки ослаблюють і пригнічують розвиток культури, внаслідок цього пшениця стає вразливою до грибних захворювань, зокрема борошнистої роси.

А головне, сисні шкідники є переносниками вірусних хвороб, зокрема попелиці — типу мозаїк і карликовості, а цикадки — типу мозаїки, які, своєю чергою, спричиняють втрати врожаю, та які надто складно контролювати.

Ефективним захистом контролю є крайові та суцільні обробки добре розвинених посівів ранніх строків сівби на початку масового заселення шкідниками. Економічним порогом шкідливості для цикадок є чисельність 50–150 особин на 1 м², злакових попелиць — 5–10 особин на рослину. Для контролю застосовують дозволені до використання в Україні інсектициди на основі діючих речовин тіаметоксам, диметоат, альфа-циперметрин, циперметрин, бета-циперметрин, імідаклоприд, лямбда-­цигалотрин, малатіон, гамма-цигалотрин, дельтаметрин, хлорпірофос у поєднанні з циперметрином, фозалон, ацетаміприд, біфентрин із хлорпірофосом, тіаклоприд із дельтаметрином, есфенвалерат, зета-циперметрин.

Враховуючи шкідливість цих сисних, для збереження та збільшення урожаю культури необхідно впроваджувати й агротехнічні заходи, які попереджають розвиток і поширення шкідливих організмів. З цією метою необхідно культуру висівати в оптимальні строки, ліквідовувати падалицю зернових, вносити фосфорні та калійні добрива для підвищення стійкості рослин до пошкоджень.

 

Ігор СТОРЧОУСканд. с.-г. наук

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 04 червня 2020
За підсумками 2019 року Україна посіла 2 місце зі 123 країн за обсягами експортованої органічної продукції до ЄС, піднявшись на дві сходинки порівняно з попереднім роком.
За підсумками 2019 року Україна посіла 2 місце зі 123 країн за обсягами експортованої органічної продукції до ЄС, піднявшись на дві сходинки порівняно з попереднім роком.
04 червня 2020
 04 червня 2020
Мінекономіки потрібно приймати національну програму розвитку молочної галузі, яка складатиметься з двох частин: молочне скотарство і переробна галузь.
Мінекономіки потрібно приймати національну програму розвитку молочної галузі, яка складатиметься з двох частин: молочне скотарство і переробна галузь.
04 червня 2020
 04 червня 2020
У малих портах України (майданчик СРТ-порт) із кінця минулого тижня знову почали рости ціни на пшеницю врожаю-2020. 
У малих портах України (майданчик СРТ-порт) із кінця минулого тижня знову почали рости ціни на пшеницю врожаю-2020. 
04 червня 2020
 04 червня 2020
Президент України Володимир Зеленський не виключає, що після того, як українці отримають можливість брати доступні кредити для купівлі землі, земельний ринок можна буде відкритий і для іноземців.
Президент України Володимир Зеленський не виключає, що після того, як українці отримають можливість брати доступні кредити для купівлі землі, земельний ринок можна буде відкритий і для іноземців.
04 червня 2020
 04 червня 2020
Пропозиція ранніх фруктів та ягід на ринку України порівняно з минулим роком різко знизилася, а ціни знаходяться на історично високих рівнях, головна причина – несприятливі погодні умови.
Пропозиція ранніх фруктів та ягід на ринку України порівняно з минулим роком різко знизилася, а ціни знаходяться на історично високих рівнях, головна причина – несприятливі погодні умови.
04 червня 2020
 04 червня 2020
У 2020/21 маркетинговому році дозволені обсяги експорту українського продовольчого зерна можуть бути суттєво скорочені.
У 2020/21 маркетинговому році дозволені обсяги експорту українського продовольчого зерна можуть бути суттєво скорочені.
04 червня 2020

Please publish modules in offcanvas position.