Захист посівів ріпаку — тонкощі та нюанси

Захист посівів ріпаку — тонкощі та нюанси

/ Агрономія Сьогодні / Понеділок, 25 листопада 2019 14:35

Основним методом захисту сходів ріпаку озимого та ярого від шкідників є хімічний. Особливо небезпечні вони у період сходів, коли за масової їх появи можуть бути повністю знищені посіви.

Обробка насіння перед посівом

Важливим елементом технології вирощування наразі є передпосівна обробка насіннєвого матеріалу інсектицидами. Суть цього способу полягає у тому, що створюється і підтримується необхідна кількість токсикантів у місцях безпосереднього живлення фітофага. Головною його перевагою, крім забезпечення надійного захисту рослин у найбільш уразливий період їх росту — сходів, є організаційна технологічна простота, його більша економічна і екологічна спрямованість. Гектарні витрати діючої речовини інсектициду при цьому зменшуються у 10–25 разів порівняно з обприскуванням, а окупність їх збільшується у 15–17 разів. Токсикація сходів розглядається як менш небезпечний захід для корисних членистоногих.

 

Хімічні засоби для обробки насіння

Для запобігання пошкодженню сходів хрестоцвітими блішками, попелицями й іншими шкідниками очищене й каліброване насіння перед сівбою, для прикладу, рекомендовано обробляти інсектицидами з вмістом діючої речовини імідаклоприд, 600 г/л, клотіанідин, 400 г/л у поєднанні з бета-цифлутрином, 80 г/л, тіаметоксам, 350 г/л. Препарати з вмістом активної речовини тіаметоксам також контролюють ріпакову блішку, капустяного і ріпакового прихованохоботників, ріпакового пильщика, дротяників, несправжніх дротяників, личинки хрущів. Передпосівна обробка насіння суспензією препарату здійснюється з нормою витрати 4,0 л/т.

Для контролю хрестоцвітих блішок насіння також рекомендовано перед посівом обробляти суспензією препарату з вмістом діючих речовин металаксилу-М, 33,3 г/л + флудиоксоніл, 8 г/л + тіаметоксам, 280 г/л. Такі засоби також контролюють дротяників, личинки хрущів, несправжніх дротяників та інші шкідливі комахи, а також хвороби фомоз, альтернаріоз, фузаріоз, ризоктоніоз, пероноспороз, пітіум. Передпосівна обробка насіння суспензією препарату здійснюється з нормою витрати 15,0 л/т.

З метою контролю комплексу ґрунтових шкідників у ґрунт під час посіву культури вносять інсектициди з вмістом діючої речовини тефлутрин, 1,5 г/кг з нормою витрати 5,0–8,0 л/га.

ripak 12

 

Щоб посіви росли добре

Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, білани, клопи, попелиці контролюють під час вегетації культури шляхом обприскування посівів інсектицидами з вмістом діючої речовини лямбда-цигалотрин, 50 г/л із нормою витрати 0,15 л/га.

За умов перевищення порогу шкідливості ріпакового квіткоїда здійснюють обробку рекомендованими інсектицидами з вмістом діючих речовин тіаклоприд, 240 г/л, лямбда-цигалотрин, 50 г/л, дельтаметрин, 25 г/кг, есфенвалерат, 50 г/л тощо. За температури понад 20 °C ефективність деяких із них може знижуватися, і це може стати причиною повторного обприскування через декілька днів. Якщо 10% польового масиву вже повністю цвіте, обробку не рекомендують здійснювати, тому що жук буде харчуватися пилком розкритих квіток.

Доцільно застосовувати і менш витратний захід ефективного контролю ріпакового квіткоїда шляхом обприскування виключно країв поля, оскільки шкідник заселяє насамперед ті його частини, які межують із лісом чи лісосмугами. З цією метою рекомендують крайове обсівання полів (мінімально — на ширину обприскувача) ранньостиглими сортами або гібридами ріпаку. Це забезпечуватиме можливість оптимізації як методів контролю, так і захисту від шкідників.

На сьогодні для обмеження чисельності хрестоцвітих блішок рекомендовано сходи ріпаку озимого та ярого обприскувати інсектицидами з вмістом активних речовин імідаклоприду, 100 г/л у поєднанні з бета-цифлутрином, 12,5 г/л. Крім хрестоцвітих блішок, такі препарати застосовують і для контролю ріпакового пильщика, ріпакового квіткоїда, прихованохоботників. Норма витрати — 0,4–0,5 л/га. Максимальна кількість обробок під час вегетації — дві.

Також контролюють шкідників у посівах ріпаку за допомогою інсектицидів із вмістом таких активних речовин: дельтаметрин, 25 г/л, дельтаметрин, 100 г/л, альфа-циперметрин, 100 г/л, зета-циперметрин, 100 г/л, есфенвалерат, 50 г/л. Під час утворення двох-чотирьох листків на озимій формі для обмеження чисельності ріпакового пильщика, ріпакового листоїда, гусениць капустяного білана, капустяного прихованохоботника для застосування рекомендовані інсектициди з вмістом активних речовин фозалон, 350 г/л, дельтаметрин, зета-циперметрин, 100 г/л.

 

Перші справи у полі навесні

Навесні під час відновлення вегетації ріпаку озимого для обмеження чисельності хрестоцвітих блішок посіви обробляють тими самими інсектицидами, що й сходи.

Під час утворення чотирьох-шести листків-початку бутонізації, для обмеження чисельності ріпакових квіткоїда, листоїда, клопа та пильщика, стеблового капустяного й ріпакового прихованохоботників, совки капустяної і капустяного білана та інших шкідників, посіви доцільно обприскувати препаратами на основі діючих речовин: альфа-циперметрин, 100 г/л, зета-циперметрин, 100 г/л, диметоат, 400 г/л у поєднанні з гамма-цигалотрином, 4 г/л, дельтаметрин, 25 г/л, дельтаметрин, 100 г/л, фозалон, 350 г/л, лямбда-цигалотрин, 50 г/л, лямбда-цигалотрин, 100 г/л, ацетаміприд, 200 г/л у поєднанні з лямбда-цигалотрином, 30 г/л, клотіанідин, 150 г/л із лямбда-цигалотрином, 50 г/л, імідаклоприд, 150 г/л разом із лямбда-цигалотрином, 50 г/л, імідаклоприд, 250 г/л із лямбда-цигалотрином, 80 г/л, ацетаміприд, 20 г/л у поєднанні з лямбда-цигалотрином, 15 г/л, імідаклопрід, 300 г/л із лямбда-цигалотрином, 100 г/л, ацетаміприд, 100 г/кг у поєднанні з лямбда-цигалотрином, 30 г/кг, есфенвалерат, 50 г/л, малатіон, 570 г/л, хлорпірифос, 500 г/л із циперметрином, 50 г/л.

 

Захистимо бджіл

Для захисту ріпаку як медоносної культури від шкідників і запобігання негативному впливові пестицидів на бджіл та ентомофагів у період фази бутонізації-цвітіння для обмеження чисельності капустяної совки й біланів, замість хімічних обробок, доцільно випускати трихограму двічі-тричі з інтервалом п’ять-сім днів: перший — на початку відкладання яєць (20 тис. особин/га), наступні — з розрахунку одна самка на 20 яєць лускокрилих шкідників.

ripak 4

Особливо важливим з екологічної точки зору є застосування інсектицидів у період цвітіння ріпаку озимого для контролю ріпакового квіткоїда. У цей час спостерігається масовий виліт медоносних бджіл на ріпак. Тому інсектициди рекомендовано вносити лише у вечірній час.

Для знищення ріпакового квіткоїда варто застосовувати препарати з поєднанням активних речовин хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л, оскільки його вплив має триваліший період інсектицидної дії.

 

Практика за кордоном

У деяких країнах Європи головною небезпекою для ріпаку озимого був ріпаковий квіткоїд. При цьому було доведено, що однією з основних причин його поширення стала його стійкість до піретроїдів.

У зв’язку з цим у країнах Європи системі захисту посівів ріпаку від квіткоїда приділяють найбільше уваги. Насамперед вивчалося скорочення використання піретроїдів на користь інсектицидів із принципово іншим механізмом дії, зокрема, препарату на основі тіаклоприду (240 г/л).

У Німеччині для захисту посівів ярого ріпаку від ріпакового квіткоїда захисні заходи застосовували на ранніх фазах розвитку рослин за наявності 1–2 шт./шкідників на рослині. На пізніших стадіях розвитку, коли рослини стають сильнішими, допускалося 5–6 жуків/рослину.

Також у Німеччині на ріпаку ярому шкодять здебільшого ті ж самі шкідники, що й на озимому. Через низьку компенсаційну здатність застосовували повний захист від шкідників. Як відмічено, цвітіння ріпаку у пізніші строки, за умов підвищених температур, довшого дня призводило і до більшого пошкодження шкідниками.

Для контролю хрестоцвітих блішок, ріпакового квіткоїда, стеблового капустяного і ріпакового насіннєвих (стручкових) прихованохоботників, капустяної попелиці та ріпакового пильщика у Німеччині застосовували такі інсектициди: Бі-58 новий, к. е., (диметоат, 400 г/л), Карате Зеон 050 CS, СК (Karate Zeon 050 CS) (лямбда-цигалотрин, 50 г/л), Вантекс (гамма-цигалотрин, 60 г/л), Каліпсо 480 SC, КС, (тіаклоприд, 480 г/л), Ф’юрі, в. е. (зета-циперметрин, 100 г/л), Фастак, КЕ (альфа-циперметрин, 100 г/л).

Для інсектицидів характерним є те, що вони знищують і комах, від яких можна отримати користь. Інтегрований підхід до вирощування ріпаку не може залишати поза увагою можливість використання таких організмів.

На комахах, які живляться паростками, бруньками, квітками та стручками ріпаку, паразитує чимало різноманітних видів наїзників, які відкладають у личинки шкідника свої яйця. Паразит, який знаходиться у тілі шкідника, розвивається там, поступово вбиваючи його. Таким чином, знижується популяція шкідливих організмів.

У природі існує приблизно 80 видів ос-наїзників, які є ворогами шкідників ріпаку, та лише одинадцять із них мають практичне значення завдяки їхньому розповсюдженню та індивідуальним властивостям. У більшості випадків ураження шкідника становить 20,0–50,0%, а в окремих випадках — і понад 80,0%. На ефективність впливає одночасність розвитку шкідника і його паразита.

Багаторічні досліди університету Геттінген ріпаку озимого на різних ділянках виявили певну закономірність. Пік активності ос-наїзниць, які живляться ріпаковими довгоносиками, стебловими прихованохоботниками і ріпаковими квіткоїдами, припадав на період цвітіння ріпаку. Інші ж види, які паразитували на личинках ріпакових насіннєвих (стручкових) прихованохоботників і капустяних стручкових комариках (галиці), проявляли активність наприкінці періоду цвітіння або навіть після нього. Отже, для того щоб зберегти популяцію корисних комах, необхідно поводитися особливо обережно саме під час цвітіння культури. Виняток становив тільки різновид ос-наїзниць Tersilochus microgaster, період активності яких відповідав появі личинок живителя — хрестоцвітої блішки, і починався у березні. Тому ранні обробки посівів ріпаку зменшували популяцію цих корисних комах. Також, на думку німецьких фахівців, підмішування інсектицидів під час обробки фунгіцидом виправдане лише у роки надмірного заселення капустяними стручковими комариками (галицями).

ripak 20

Для ефективного використання потенціалу ентомофагів, обробки інсектицидами необхідно здійснювати перед або після піку активності корисних комах.

Упродовж п’яти років система інтегрованого вирощування ріпаку вивчалася у рамках проекту ЄС «Мастер» у Німеччині, Англії, Швеції, Естонії та Польщі. Науковцями проаналізовано видовий спектр, розповсюдження і ефективність ентомофагів шести найважливіших шкідників ріпаку (хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, ріпаковий довгоносик, капустяний стебловий прихованохоботник, капустяний стебловий довгоносик, капустяний стручковий комарик (галиця)).

Ця інтегрована система порівнювалася зі звичайною. Серед агротехнічних заходів, які застосовувалися на ділянках з інтегрованою системою вирощування ріпаку, були такі: безполицевий обробіток, застосування домішки до посівного матеріалу 2% рано квітучих буряків як принади для шкідників, різна щільність посіву, ширші міжряддя. Одначе основним заходом було помірне використання інсектициду, залежно від порогу шкідливості.

На всіх полях, які оброблялися за інтегрованою системою, спостерігалася активніша дія ентомофагів, ніж на ділянках зі стандартною системою вирощування, на що вказував показник відсотку виходу личинок з яєць. Так, у 2003 році на полях з інтегрованою системою із яєць з’явилося 3,7% очікуваних личинок капустяного стручкового комарика (галиці), у той час як у стандартній системі — 9,1%. В умовах інтегрованої системи дорослі особини ріпакового квіткоїда утворювалися з 19,1% личинок, у той час як стандартний підхід забезпечував 31,1%.

Таким чином, гармонізація термінів обробки хімічними препаратами залишає більше особин ворогів шкідників, безполицевий обробіток ґрунту зберігає нове їх покоління, а мульча на поверхні поля сприяє їх розвитку.

Підсумовуючи вище викладене, можна зробити висновок, що захист посівів ріпаку від шкідників — це складова технології отримання високих його врожаїв кращої якості. Най­ефективнішими є інтегровані системи захисту, що раціонально поєднують організаційно-господарські, агротехнічні, хімічні й біологічні заходи.

 

Ігор СТОРЧОУСканд. с.-г. наук

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 10 липня 2020
Група виробників «Херсонський кавун» спільно зі спеціалістом з розвитку плодоовочевого ланцюга UHBDP Валерієм Федоренко, ГО «Земля Тарії» та Vital Trading розробили унікальний контейнер, спеціально призначений для перевезення баштанних, що забезпечує тривалу лежкість свіжої продукції.
Група виробників «Херсонський кавун» спільно зі спеціалістом з розвитку плодоовочевого ланцюга UHBDP Валерієм Федоренко, ГО «Земля Тарії» та Vital Trading розробили унікальний контейнер, спеціально призначений для перевезення баштанних, що забезпечує тривалу лежкість свіжої продукції.
10 липня 2020
 10 липня 2020
Протягом січня-квітня 2020 року Україною поставлено на зовнішні ринки 191,7 тонни живої та свіжої (охолодженої) риби на 238,9 тис. доларів.
Протягом січня-квітня 2020 року Україною поставлено на зовнішні ринки 191,7 тонни живої та свіжої (охолодженої) риби на 238,9 тис. доларів.
10 липня 2020
 10 липня 2020
Фермер з Бессарабії Дмитро Євдокимов цьогоріч отримав щедрий урожай гібрида суниці садової (полуниці) та суниці лісової – «суницеполуниці» сорту Купчиха.
Фермер з Бессарабії Дмитро Євдокимов цьогоріч отримав щедрий урожай гібрида суниці садової (полуниці) та суниці лісової – «суницеполуниці» сорту Купчиха.
10 липня 2020
 10 липня 2020
У першому півріччі 2020 року споживання електроенергії в Україні зменшилось на 4,9% – до 58,6 млрд кВт-год, у порівнянні із аналогічним періодом минулого року (61,6 млрд кВт-год).
У першому півріччі 2020 року споживання електроенергії в Україні зменшилось на 4,9% – до 58,6 млрд кВт-год, у порівнянні із аналогічним періодом минулого року (61,6 млрд кВт-год).
10 липня 2020
 09 липня 2020
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства повністю перезапускає експортно-кредитне агентство, яке з липня місяця поточного року вже почне підписувати перші договори по страхуванню ризиків українських компаній-експортерів.
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства повністю перезапускає експортно-кредитне агентство, яке з липня місяця поточного року вже почне підписувати перші договори по страхуванню ризиків українських компаній-експортерів.
09 липня 2020
 09 липня 2020
У південних та східних областях України на окремих площах спостерігається денне в’янення соняшника, який увійшов у фазу масового цвітіння.
У південних та східних областях України на окремих площах спостерігається денне в’янення соняшника, який увійшов у фазу масового цвітіння.
09 липня 2020

Please publish modules in offcanvas position.