Соняшник: руйнуємо міфи

Соняшник: руйнуємо міфи

/ Агрономія Сьогодні / П'ятниця, 15 травня 2020 11:50

Разом зі зростанням кількісних і якісних показників виробництва соняшнику в суспільстві поширювалися думки про негативні наслідки такої активізації. Аргументація таких «страшилок» базується на неминучості падіння родючості ґрунтів за умови розширення галузі соняшникарства. Саме це спонукало науковців виступати з аргументами на захист соняшнику і на заспокоєння громадської думки про неминучість негативних наслідків масштабного вирощування соняшнику. Розглянемо конкретні тези, пов’язані з виступами прихильників міфів.

√ Твердження перше: соняшник — поганий попередник і раніше після нього поле залишали на чистий пар.

Заперечення. Сьогодні 60% озимого ячменю висівають по соняшнику, а врожайність цієї культури зросла у 1,6 раза й часто перевищує той рівень, який мали по найкращих попередниках. Оцінка попередника складається з багатьох показників, в інтегрованому вигляді соняшник за цими показниками майже не поступається іншим (табл. 1).

 

Таблиця 1. Показники комплексного оцінювання якості попередників

09 424 48Примітка: у чисельнику кількісний вираз показника; у знаменнику — місце, яке посідає попередник серед розглянутих.

 

Наприклад, за винесенням поживних речовин для створення врожаю соняшник посідає четверте місце, а за вмістом продуктивної вологи він поступається тільки гороху й озимій пшениці. Тільки потенційна забур’яненість соняшнику сягає максимального рівня. Але цей негатив соняшнику як попередника в сучасних умовах наявності високоефективних гербіцидів не є важливим чинником у формуванні врожаю наступних культур.

 

√ Твердження друге: соняшник сприяє поступовій втраті родючості ґрунту.

Заперечення: За багато років спостережень, а також глибокого аналізу наукової літератури, складається враження, що ця теза, як й інші «страшилки», є абсолютно бездоказовою і має декларативний характер. Як доказ протилежного наводимо дані досліджень наукового співробітника ТОВ «Агросфера» О. Гончарова (табл. 2).

 

Таблиця 2. Винесення та повернення в ґрунт елементів живлення різними культурами

09 424 50 1

 

За винесенням соняшник перевищує всі культури тільки по калію. Однак і за поверненням калію соняшник не має собі рівних. До того ж у більшості ґрунтів України вміст калію в рази перевищує потреби основних польових культур, і тому калієвий «апетит» соняшнику не несе жодної загрози з боку втрати родючості ґрунту.

 

√ Твердження третє: зростання площі під соняшником понад 10% загальної площі неминуче призведе до безконтрольного розвитку вовчку.

Заперечення. Сьогодні посівна площа соняшнику становить 6–6,5 млн/га, або 19–20% усіх посівів. За таких умов уже тепер, аби теза мала під собою доказові підстави, мусило б спостерігатися шалене засмічення посівів соняшнику вовчком. Насправді фактичний рівень наявності вовчку сьогодні в рази менший, ніж це було 30 років тому. І такий стан цілком зрозумілий, маючи на увазі принаймні дві обставини:

  • створено гібриди з високим рівнем стійкості до вовчку;
  • застосування Сlearfield-технології, яка базується на використанні гербіциду Євролайтинг, передбачає контроль вовчку, і цей контроль є ефективним.

 

Таким чином, навіть повторні посіви соняшнику можна захистити від вовчку доволі ефективно. Наведена нижче діаграма наочно ілюструє залежність розповсюдження вовчку в посівах соняшнику від стійкості гібридів і застосування гербіциду Євролайтинг (рис. 1).

 

Рис. 1. Ступінь розвитку вовчку залежно від стійкості гібридів і застосування Євролайтингу

09 424 49 2

 

То ж за сучасних умов контролю вовчку його чисельність, як бачимо, зменшується у 20 разів, і таким чином зникає сама загроза ураження цим паразитом.

 

√ Твердження четверте: за економічними показниками соняшник не має переваг над зерновими культурами в разі застосування високого рівня технології.

Заперечення: розрахунки, які зроблено за станом цін на кінець 2019 року, показують помітну перевагу соняшнику (табл. 3).

 

Таблиця 3. Деякі порівняльні показники економічної ефективності вирощування озимої пшениці й соняшнику

09 424 50 1

 

Ці дані красномовно показують перевагу соняшнику над озимою пшеницею у вигляді основних економічних показників. До того ж розрахунок виробничих витрат для соняшнику зроблено за використання Сlearfield-технології, за якої ціна насіння Євролайтинг — стійких гібридів і гербіцидів — дуже висока. Тому в інших випадках економічна перевага соняшнику є ще переконливішою.

 

√ Твердження п’яте: післяжнивні рештки соняшнику не дають можливості якісно обробити ґрунт і забирають із ґрунту азот для своєї мінералізації.

Заперечення: тут заперечувати цій тезі важко й спростовувати її суть немає сенсу. Справді, після збирання соняшнику 2/3 його стебла залишаються без подрібнення, і подальший обробіток ґрунту ускладняється. Але все ж таки і тут можна як антитезу висунути можливість спеціального подрібнення стебл до обробітку ґрунту. Такі механізми вже є і добре себе зарекомендували на практиці.

Для пришвидшення мінералізації післяжнивних решток активізацією целюлозоруйнівної мікрофлори пропонується застосування спеціальних препаратів — деструкторів целюлози. Дослідами Херсонського аграрного університету (Є. Домарацький, 2018) доведено високу ефективність застосування деструкторів целюлози у вирощуванні соняшнику (рис. 2).

 

Рис. 2. Прибавки врожаю від застосування деструкторів целюлози

09 424 50 2

 

Додатковий азот вносять як компенсатор діяльності целюлозоруйнівних мікроорганізмів. Залежно від кількості післяжнивних решток доза азоту зростає або зменшується в межах 8–15 кг/га діючої речовини. Якщо вартість деструкторів становить 200–350 грн/га, то разом з азотом і внесенням препаратів загальна сума становитиме 500–600 грн/га, тоді як вартість прибавки стабільно перевищує 1000 грн/га.

Сьогодні соняшник за сукупністю сприятливих обставин став не просто важливою культурою, але й утворив нову рослинницьку підгалузь — соняшникарство, яка стала помітним джерелом валюти, утворила нові співвідношення груп польових культур, створила потужну базу для бджільництва, примусила виробників по-новому подивитися на роль чергування культур і можливості відтворення родючості ґрунту. Україна стала одним із найпотужніших виробників олійної справи, яка в результаті переробки у вигляді побічної продукції дає шрот, що містить 38–39% протеїну й таким чином може виступати в ролі балансира кормів за вмістом протеїну в 1 кормовій одиниці (к. од.). Треба на це подивитись уважніше через забезпеченість 1 к. од. соняшникового шроту перспективним протеїном. За даними довідників, 1 кг соняшникового шроту містить 1,05 к. од. З умістом у шроті 37,5% протеїну і його перетравності 90% на 1 к. од. припадає

09 424 50 5

Загальновідомо, що нормативний уміст перетравного протеїну в кормах становить 110 г, що втричі менше. Якщо, наприклад, кукурудза містить 70 г протеїну на 1 к. од., то для балансування треба ще 40 г, або 40 × 1300 = 52000 г на 1 т кукурудзи.

Таку кількість протеїну забезпечує 140 кг шроту. То ж за допомогою 1 т шроту можна збалансувати 7 т кукурудзи. Разом із соєвим і ріпаковим шротами цей вид корму відіграє унікальну роль у формуванні високоякісного раціону годівлі тварин. Реально крім соняшнику, ріпаку й сої иільки зернобобові та бобові трави здатні розв’язувати проблему рослинного білка й створювати умови для протеїнового балансування кормів.

Таким чином, соняшник водночас розв’язує комплекс проблем як продовольчого, так і кормового напряму. На наведеній нижче схемі показано, що дає 1 га посіву соняшнику (рис. 3).

 

Рис. 3. Вихід продукції з 1 га соняшнику за врожайності 2,5 т насіння

09 424 50 3

 

До всіх чеснот соняшнику треба додати високий рівень стабільності його врожаїв у посушливих умовах. Якщо за критерій стабільності взяти кількість років із десяти, коли культура дає врожай, вартість якого покриває витрати, то в озимої пшениці цей показник дорівнюватиме 8, у озимого ріпаку — 7, у кукурудзи — 6, у соняшнику — 10!

Що ще треба квітці сонця зробити, аби деякі кола суспільства переконались у доцільності подальшого удосконалення її виробництва?

 

Віктор ЩЕРБАКОВд-р с.-г. наук, професор
Ірина ІЩЕНКОканд. с.-г. наук, доцент
Одеський державний аграрний університет

svidome

 28 січня 2022
Уповноважені банки з моменту старту програми «Доступні кредити 5-7-9%» видали представникам малого та середнього підприємництва кредитів на майже 85 млрд грн.
Уповноважені банки з моменту старту програми «Доступні кредити 5-7-9%» видали представникам малого та середнього підприємництва кредитів на майже 85 млрд грн.
28 січня 2022
 28 січня 2022
Створення підприємства з виробництва літальних і наземних безпілотних апаратів передбачене в межах індустріального парку LANIVTSI у Тернопільській області.
Створення підприємства з виробництва літальних і наземних безпілотних апаратів передбачене в межах індустріального парку LANIVTSI у Тернопільській області.
28 січня 2022
 28 січня 2022
Через енергетичну кризу й подорожчання газу частина українських тепличних господарств тимчасово, або повністю, припинили роботу. Великі господарства шукають альтернативні шляхи розв’язання проблеми. Так, наприклад, на Уманському тепличному комбінаті збудували котельню, що працюватиме на щепі.
Через енергетичну кризу й подорожчання газу частина українських тепличних господарств тимчасово, або повністю, припинили роботу. Великі господарства шукають альтернативні шляхи розв’язання проблеми. Так, наприклад, на Уманському тепличному комбінаті збудували котельню, що працюватиме на щепі.
28 січня 2022
 28 січня 2022
Найближчим часом Канада та Україна офіційно розпочнуть перемовини про розширення чинної Угоди про вільну торгівлю.
Найближчим часом Канада та Україна офіційно розпочнуть перемовини про розширення чинної Угоди про вільну торгівлю.
28 січня 2022
 28 січня 2022
Садівники просять державу скасувати ПДВ на фрукти та доплачувати господарствам, коли ті вимушені продавати вирощене нижче від собівартості. Інакше галузі загрожує колапс.
Садівники просять державу скасувати ПДВ на фрукти та доплачувати господарствам, коли ті вимушені продавати вирощене нижче від собівартості. Інакше галузі загрожує колапс.
28 січня 2022
 28 січня 2022
Українське сухе молоко дорожчає, але, як і раніше, ціни набагато нижчі від світових і дуже часто вони не дотягують навіть до поточного рівня собівартості сушіння. Сухе незбиране молоко теж дорожчає, але повільніше, ніж сухе знежирене молоко (СЗМ).
Українське сухе молоко дорожчає, але, як і раніше, ціни набагато нижчі від світових і дуже часто вони не дотягують навіть до поточного рівня собівартості сушіння. Сухе незбиране молоко теж дорожчає, але повільніше, ніж сухе знежирене молоко (СЗМ).
28 січня 2022
До відкриття ринку землі лишилося ЧИТАТИ

Please publish modules in offcanvas position.