Урожайність та цукристість коренеплодів цукрового буряка залежно від норм мінеральних добрив

Урожайність та цукристість коренеплодів цукрового буряка залежно від норм мінеральних добрив

/ Агрономія Сьогодні / Понеділок, 30 листопада -0001 02:02

Основний спосіб реалізації потенціалу буряка цукрового — оптимізація мінерального живлення. При цьому слід задіяти таку систему удобрення, яка сприяла б отриманню максимальної кількості товарної продукції (цукру) в конкретних кліматичних умовах за мінімальних витрат макро- й мікродобрив. Утворення коренеплоду й накопичення в ньому цукрози є кінцевим результатом багатьох складних фізіолого-біохімічних процесів, які відбуваються в органах рослин буряка цукрового впродовж періоду вегетації.

Перебіг цих процесів передусім визначається генетичними властивостями самої рослини, але на інтенсивність їхнього прояву великий вплив мають відповідні умови живлення, а саме: кількість поживних речовин у ґрунті, добривах, їхнє співвідношення та спосіб надходження в рослину.

Найкращий ефект від застосування високих норм добрив отримують у роки з достатньою кількістю опадів, коли мінеральні добрива повністю розчиняються у ґрунті й рослини можуть поглинати їх у доступних сполуках.

Підвищення рівня удобрення в умовах Західного Лісостепу України з мінімального до повного зумовлювало зростання урожайності коренеплодів на 106–120 ц/га.

Результати наших досліджень, проведених на дослідних полях Львівського національного аграрного університету впродовж 2009–2011 років доводять, що оптимізація системи удобрення буряка цукрового дає змогу забезпечити зростання урожайності та цукристості коренеплодів.

У середньому за роки досліджень внаслідок природної родючості ґрунту формувалась урожайність коренеплодів на рівні 26,5 т/га (табл. 1). На варіанті з унесенням N180P135K210 вона зросла майже у 2,5 раза до 65,8 т/га, а приріст становив 39,3 т/га (148%). Всю норму фосфорних і калійних добрив вносили восени під основний обробіток ґрунту, азотні добрива вносили під весняний обробіток ґрунту. За збільшення норми добрив на N60P45K70 на варіанті з унесенням N240P180K280 урожайність продовжувала зростати і підвищилась до 80,8 т/га, що вище контролю на 54,3 т/га (205%). Найвищий рівень врожайності коренеплодів ми отримали на варіанті з нормою мінеральних добрив N300P225K350. Така кількість добрив забезпечила врожайність 90,7 т/га коренеплодів, що на 64,2 т/га або на 242% перевищило продуктивність рослин буряка цукрового на контрольному варіанті.

 

Таблиця 1. Урожайність цукрового буряка залежно від норм добрив, т/га

08 423 56 2

 

Аналіз результатів досліджень з урожайності коренеплодів залежно від рівнів удобрення показав, що приріст урожаю (кг) на 1 кг д. р. від норм мінеральних добрив був майже на одному рівні (табл. 2). За норми N180P135K210 цей показник становив 75 кг на 1 кг д. р. На 3 кг на 1 кг д. р. збільшився рівень віддачі урожайності коренеплодів буряка цукрового за застосування норми мінеральних добрив N240P180K280 і становив 78 кг на 1 кг д. р. Попри те що норма удобрення N300P225K350 забезпечила найвищий рівень урожаю, показник віддачі був нижчим і становив 73 кг на 1 кг д. р.

 

Таблиця 2. Приріст урожайності коренеплодів буряка цукрового на 1 кг д. р. залежно від норми добрив

08 423 56 3

 

Раціональне застосування добрив сприяє не лише вирощуванню високих урожаїв, а й високій якості продукції. За допомогою внесення добрив можна цілеспрямовано змінювати напрям процесів обміну речовин і підвищувати нагромадження білків, крохмалю, сахарози, жирів та інших важливих речовин у сільськогосподарській продукції.

Чимало дослідників зазначають, що із підвищенням рівня мінерального удобрення зростала врожайність коренеплодів, але цукристість знижувалась. Так, внесення N150P150K150 забезпечувало формування потужного листкового апарату з тривалим його функціонуванням і, як наслідок, формування високого врожаю — 65,9–70,9 т/га. Однак за такого рівня мінерального живлення спостерігалося зменшення вмісту цукру в коренеплодах на 3,3–6,4%. Зниження цукристості за збільшення доз удобрення відбувається внаслідок збільшення урожайності коренеплодів і дії закону розчинення речовини. Чим інтенсивніше ростуть тканини коренеплоду на удобрених ділянках, тим менша їхня цукристість. Інтенсивність фотосинтезу сучасних сортів не настільки достатня, щоб рослини могли повністю реалізувати свої потенціальні можливості щодо нагромадження цукру під час інтенсивного росту.

08 423 57 2

Результати наших досліджень доводять, що оптимізація системи удобрення буряка цукрового дає змогу забезпечити зростання урожайності та не допустити різкого зниження цукристості коренеплодів. Під впливом добрив цукристість знизилася лише на 0,9%.

Найвищим вміст цукру (17,4%), як і очікувалось, був на контролі без добрив (табл. 3). Підвищення норми добрив до N180P135K210 практично не вплинуло на показник цукристості. Проте за збільшення норми добрив до N240P180K280 вміст цукру зменшився на 0,4 %, порівняно з попереднім фоном N180P135K210. На варіанті зі внесенням найвищої норми добрив N300P225K350 вміст цукру зменшився ще на 0,4 %.

 

Таблиця 3. Вміст цукру у коренеплодах та вихід цукру залежно від норм добрив

08 423 57 1

 

Незважаючи на зменшення цукристості, вихід цукру з 1 га був найвищим за високих норм внесення мінеральних добрив. Так, якщо на контролі одержали лише 4,61 т/га цукру, то на фоні N180P135K210 — 11,38 т/га. Найбільше цукру одержали за внесення N300P225K350 — 14,97 т/га.

 

В. В. ЛИХОЧВОР, д-р с.-г. наук, професор, чл.-кор. НААН,
лауреат Державної премії в галузі науки і техніки,
завідувач кафедри технологій у рослинництві
Львівського національного аграрного університету
М. Л. ТИРУСЬ, канд. с.-г. наук
В. С. БОРИСЮК, канд. с.-г. наук, доцент, заступник
декана з науково-дослідної роботи

 

svidome

 11 серпня 2022
Зростання кількості відправлених з портів Чорного моря кораблів, що були заблоковані там з початку війни, та зменшення пропозицій соняшника врожаю-2021 призводить до підвищення закупівельних цін на соняшник в Україні.
Зростання кількості відправлених з портів Чорного моря кораблів, що були заблоковані там з початку війни, та зменшення пропозицій соняшника врожаю-2021 призводить до підвищення закупівельних цін на соняшник в Україні.
11 серпня 2022
 11 серпня 2022
Українські аграрії працюють у складних умовах воєнного стану. Наразі погодні умови стали ще одним викликом для агросектору. На більшості території України відмічається ґрунтова посуха або недостатня кількість опадів. Це призвело до погіршення стану сільськогосподарських культур, особливо кукурудзи.
Українські аграрії працюють у складних умовах воєнного стану. Наразі погодні умови стали ще одним викликом для агросектору. На більшості території України відмічається ґрунтова посуха або недостатня кількість опадів. Це призвело до погіршення стану сільськогосподарських культур, особливо кукурудзи.
11 серпня 2022
 11 серпня 2022
З початку 2022/23 маркетингового року Україна, станом на 10 серпня, експортувала 2,212 млн тонн зернових і зернобобових культур, в т.ч. в серпні – 599 тис. тонн.
З початку 2022/23 маркетингового року Україна, станом на 10 серпня, експортувала 2,212 млн тонн зернових і зернобобових культур, в т.ч. в серпні – 599 тис. тонн.
11 серпня 2022
 10 серпня 2022
Цього тижня відпускні ціни на якісну білоголову капусту в Україні зросли до 22-27 грн/кг ($0,60-0,74/кг), що в середньому на 10% вище, ніж тижнем раніше.
Цього тижня відпускні ціни на якісну білоголову капусту в Україні зросли до 22-27 грн/кг ($0,60-0,74/кг), що в середньому на 10% вище, ніж тижнем раніше.
10 серпня 2022
 10 серпня 2022
У вівторок, 9 серпня, із порту Чорноморськ вийшли 2 судна з загальним обсягом вантажу 70 тис. тонн продовольства.
У вівторок, 9 серпня, із порту Чорноморськ вийшли 2 судна з загальним обсягом вантажу 70 тис. тонн продовольства.
10 серпня 2022
 10 серпня 2022
Україна вийде на щомісячні показники у вивезенні 3 млн тонн збіжжя, ймовірно, вже в жовтні-листопаді, оскільки потрібен час на підготовку портів, а також на те, щоб перевірити зернову продукцію в елеваторах.
Україна вийде на щомісячні показники у вивезенні 3 млн тонн збіжжя, ймовірно, вже в жовтні-листопаді, оскільки потрібен час на підготовку портів, а також на те, щоб перевірити зернову продукцію в елеваторах.
10 серпня 2022

Please publish modules in offcanvas position.