Інноваційні гібриди кукурудзи різних груп ФАО для зрошуваних умов

Інноваційні гібриди кукурудзи різних груп ФАО для зрошуваних умов

/ Агрономія Сьогодні / Понеділок, 02 листопада 2020 12:07

Правильний вибір гібридів кукурудзи для відповідних ґрунтово-кліматичних умов — перший і дуже важливий крок в отриманні високих урожаїв.

Дієвими заходами впливу на рівень зернової та кормової продуктивності гібридів кукурудзи є не тільки застосування зрошення, мінеральних та органічних добрив, але й мікроелементів у вигляді комплексних мікродобрив та рістстимулювальних речовин.

Фундаментальним напрямом підвищення врожайності кукурудзи є впровадження гібридів інтенсивного типу. На сьогодні в досить широкому асортименті гібридів цієї зернової культури, які вирощуються в Україні, лише окремі мають генетичну здатність (потенціал) забезпечити за належної технології отримання високих урожаїв на рівні 15–18 т/га. Гібриди неоднаково виявляють себе в тих самих умовах їхнього вирощування, тому й реалізація їх потенційної продуктивності йде по-різному. Високопродуктивні гібриди виносять з ґрунту велику кількість поживних речовин, витрачають велику кількість води, тому вимагають відповідної агротехніки. Якщо такі умови відсутні, потенційно більш продуктивний гібрид не тільки не дає збільшення, він може поступитись за врожайністю іншому, менш продуктивному, але й менш вимогливому до вирощування. Отже, потрібен диференційований підхід до підбору генотипу. Особливо це важливо нині, коли багато господарств не можуть забезпечити посіви високим рівнем агротехнічних заходів. Цілком очевидно, що економічно слабким і сильним господарствам необхідний різний гібридний склад. Для підвищення рівня реалізації врожайного потенціалу сучасних гібридів, захисту посівів від різних негативних абіотичних і біотичних чинників довкілля, крім агротехнічних заходів (сівозміни, обробіток ґрунту, строки сівби, засоби захисту рослин тощо), важливе значення має саме генотип культури.

Інститут зрошуваного землеробства НААН — це єдина наукова установа, де створюють гібриди кукурудзи різних груп ФАО для умов зрошення.

У результаті селекційної роботи було створено ранньостиглий сорт кукурудзи Степовий (ФАО 190) (створено спільно з ДУ «Інститут зернових культур», м. Дніпро), середньостиглий гібрид Тронка (ФАО 380), середньопізній гібрид Гілея (ФАО 420), які занесені до Державного реєстру сортів рослин України у 2019 році.

08 423 30 1

 

Агротехніка

Агротехніка вирощування загальноприйнята для умов зрошення і відповідає вимогам технологій виробництва зернової кукурудзи для агроекологічних умов степової зони України. Попередник — соя. Після збирання попередника проводили дискування на глибину 10–12 см. Оранка проводилась на глибину 28–30 см. Дозу мінеральних добрив розраховували балансовим методом, вносили згідно з розрахунком азотні добрива (аміачна селітра) в передпосівну культивацію N300. Ранньовесняне боронування проводили за фізичної стиглості ґрунту під кутом до основного обробітку. Мірою відростання бур’янів проводили суцільну культивацію на глибину 10–12 см. Ґрунтовий гербіцид вносили в передпосівну культивацію, яку проводили на глибину 6–8 см перед сівбою насіння гібридів у першій декаді травня. Відразу після сівби проводили коткування. Додатково проти однорічних та багаторічних дводольних бур’янів вносили гербіцид у фазу 4–5 листків культури в баковій суміші з інсектицидом проти шкідників. Густота стояння рослин — 80 тис. рослин/га.

Гібрид Степовий. Стійкість до полягання, пухирчастої та летючої сажок — добра. Рекомендований для вирощування за енергозберігальними технологіями (ноу-тіл), за краплинного зрошення та дощування. Потенційна врожайність — 12,5 т/га. На неполивних землях урожайність 5–7 т/га. Може використовуватись як попередник під озимі культури. Характеризується високою вологовіддачею зерна під час дозрівання.

 

Таблиця 1. Основні ознаки продуктивності ранньостиглого гібрида кукурудзи Степовий (ФАО 190)

08 423 30 2

 

Відмінністю цього гібрида є виключно швидкий темп росту рослин на початку вегетації. У польових умовах ранньостиглий гібрид менше уражується хворобами та шкідниками внаслідок скоростиглості.

Гібрид Тронка. Стійкість до полягання, пухирчастої та летючої сажок добра. Потенційна врожайність — 15,5 т/га. Характеризується високою вологовіддачею зерна під час дозрівання.

 

Таблиця 2. Основні ознаки продуктивності середньостиглого гібрида кукурудзи Тронка (ФАО 390)

08 423 30 3

 

Відмінністю цього гібрида є виключно швидкий темп росту рослин на початку вегетації. Посухостійкість висока. Має генетично зумовлену низьку збиральну вологість зерна, оптимальний габітус.

Гібрид Гілея. У зоні Південного Степу дозріває на зерно за 120–124 дні. Стійкість до полягання, пухирчастої та летючої сажок — добра. Потенційна врожайність — 17,82 т/га. Гібрид поєднує високий рівень урожайності за низького рівня вологості зерна. Для інтенсивних технологій вирощування за умов достатнього вологозабезпечення.

 

Таблиця 3. Основні ознаки продуктивності середньопізнього гібрида кукурудзи Гілея (ФАО 420)

08 423 32 1

 

В умовах виробництва висока врожайність може бути забезпечена за поєднання таких продуктивних ознак: вихід зерна — 88–90%; вага зерна з одного качана — 180–190 г; маса 1000 зерен — 280 г; довжина качана повна — 18,0–20,0 см; довжина качана озернена — 17,0–20,0 см; діаметр качана — 4,3–4,5 см; кількість рядів зерен — 14–16 шт.; кількість зерен в ряду — 40–45 шт.; діаметр стрижня — 2,2–2,4 см. Фотосинтетичний потенціал — 1500 тис. м²*діб, листковий індекс — 3,8. Гібрид Степовий має середньої крупності зерно жовтого кольору, зубоподібної консистенції, зі стрижнем червоного кольору. Форма качана конусоподібна.

В умовах виробництва висока врожайність може бути забезпечена за поєднання таких продуктивних ознак гібриду Тронка: вихід зерна — 88–90 %. Качан середніх розмірів, циліндричний, довжина повна повинна сягати 20,0–22,0 см, довжина озерненої частини — 19,0–22,0 см, діаметр качана — 4,8–5,0 см. Діаметр стрижня — 2,6–2,8 см, червоного кольору. Консистенція зерна зубоподібна, жовтого кольору, зерно крупне (маса 1000 шт. — 320 г). Середнє значення кількості рядів зерен гібридів кукурудзи коливається від 16–18 штук, число зерен в ряду варіює від 46 до 48 штук. Фотосинтетичний потенціал — 2950 тис. м²*діб, листковий індекс — 5,6.

В умовах виробництва висока врожайність може бути забезпечена за поєднання таких продуктивних ознак гібрида Гілея: вихід зерна — 88–90%; Рослина високоросла (261–287 см). Качан формується на висоті 98–110 см, великих розмірів: довжина — 20–23 см; діа­метр — 4,6–5,1 см. Кількість зерен у ряду — 42–48, кількість рядів зерен — 18–20. Зерно зубоподібне, крупне.

Маса 1000 шт. — 320 г. Фотосинтетичний потенціал — 2950 тис.м²*діб, листковий індекс — 5,6.

Стійкість до вилягання, пухирчастої та летючої сажок висока. Рекомендований для інтенсивного зрошуваного землеробства за оптимального режиму зрошення та забезпечення основними елементами живлення. Потенційна врожайність — 17,8 т/га.

Для встановлення реакції новостворених гібридів на елементи технології досліджували вплив способів поливу та режимів зрошення: полив дощуванням ДДА 100 МА на Інгулецькому зрошуваному масиві з рівнем передполивної вологості ґрунту 70% НВ (РПВГ 70%, водозберігальний режим); полив краплинним зрошенням, Інгулецький зрошувальний масив, передполивна вологість ґрунту 80% НВ; полив краплинним зрошенням з РПВГ 80%, Інгулецький зрошувальний масив, РПВГ 85% (оптимальний режим); полив дощуванням Зіматік — Каховський зрошувальний масив, РПВГ 80% НВ. Такі режими зрошення та способи поливу відповідають найбільш типовим параметрам технологій вирощування кукурудзи на поливних землях.

 

Таблиця 4. Урожайність зерна (т/га) сучасних гібридів кукурудзи за різних способів поливу та режиму зрошення (2016–2018 рр.)

08 423 32 2

 

Встановлено, що гібрид Степовий має стабільний прояв урожайності за різних режимів зрошення. Використання цього гібрида доцільне за умов водозберігальних режимів зрошення на поливних землях з низьким гідромодулем.

У середньостиглого гібрида Тронка (ФАО 390) за поливу дощуванням у межах Інгулецького зрошувального масиву проявилась сильна реакція гібридів на екологічний градієнт вирощування. Урожайність гібридів такого типу різко зменшується під час використання водозберігальних режимів зрошення. Цей гібрид належить до інтенсивного типу і різко зменшує урожайність зерна нижче рівня гібридів ФАО 190–280. Використання його за водозберігальних режимів зрошення недоцільне і може призвести до недобору врожаю. Генотиповий потенціал продуктивності цих гібридів можливо розкрити тільки за умов інтенсивних технологій. За РПВГ 85% і краплинного способу поливу урожайність зерна гібрида Тронка сягала 14–15 т/га.

У середньопізній групі вітчизняний гібрид кукурудзи інтенсивного типу Гілея забезпечує урожайність зерна 15,0–17,5 т/га за краплинного зрошення і дощуванням в умовах Інгулецького та Каховського зрошуваних масивів незалежно від якості поливної води. Гібриди такого типу недоцільно використовувати на поливних землях з низьким гідромодулем та за водозберігальних режимів зрошення, оскільки це призводить до вагомих втрат урожаю і вони стають неконкурентними з сучасними гібридами ФАО 190–280.

 

Вплив регулятора росту та добрив на урожайність кукурудзи

Застосування регуляторів росту рослин за період 2016–2018 рр. досліджень на посівах позитивно вплинуло на ріст та розвиток рослин і, як наслідок, на формування урожаю.

Урожайність зерна кукурудзи гібриду Степовий в умовах зрошення без обробки препаратами коливалася в середньому за роки досліджень у межах 11,29–11,46 т/га, гібрида Тронка — 14,09–14,15 т/га, гібрида Гілея — в межах 16,46–16,63 т/га.

Застосування регулятора росту і мікродобрив підвищувало показник урожайності зерна у гібрида Степовий до 12,08–12,45 т/га, гібрида Тронка до 14,77–15,36 т/г, гібрида Гілея до 15,66–16,21 т/га.

Максимальну урожайність зерна кукурудзи сформовано за обробки препаратом Органік-баланс, яка в середньому у гібрида Степовий становить 12,37 т/га з прибавкою 0,99 т/га до контролю, у гібрида Тронка 15,29 т/га з прибавкою 1,15 т/га до контролю, гібрид Гілея показав урожайність на рівні 16,15 т/га з прибавкою 1,21 т/га до контролю.

Препарат Аватар–1 збільшив урожайність гібрида Степовий на 0,91 т/га, гібрида Тронка — на 0,76 т/га, гібрида Гілея на 0,84 т/га.

За обробітку рослин препаратом Нутрімікс урожайність збільшилася на 0,77 т/га (гібрид Степовий), на 0,71 т/га (гібрид Тронка) та на 0,78 т/га (гібрид Гілея).

Це пояснюється тим, що рослини були повністю або частково забезпечені необхідними мікроелементами та рістстимулювальними речовинами з їх розподілом протягом вегетації культури, особливо в критичні періоди розвитку рослин.

Нові високопродуктивні гібриди кукурудзи Степовий, Гілея, Тронка рекомендовано до вирощування у зрошуваних сівозмінах агроформувань України: зокрема в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

 

Т. Ю. МАРЧЕНКО, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник
Інституту зрошуваного землеробства НААН України
Р. А. ВОЖЕГОВА, д-р с.-г. наук, професор, чл.-кор. НААН
Ю. О. ЛАВРИНЕНКО, д-р с.-г. наук, професор, чл.-кор. НААН

svidome

 23 січня 2021
Земельний податок в 2021 році сплачується приватними власниками землі після отримання податкового повідомлення, або ж щомісяця – якщо власником є юридична особа. 
Земельний податок в 2021 році сплачується приватними власниками землі після отримання податкового повідомлення, або ж щомісяця – якщо власником є юридична особа. 
23 січня 2021
 22 січня 2021
Українська сільськогосподарська продукція відповідає найвищим стандартам та вже представлена у понад 190 країнах світу.
Українська сільськогосподарська продукція відповідає найвищим стандартам та вже представлена у понад 190 країнах світу.
22 січня 2021
 22 січня 2021
Нещодавні опади в основних країнах-виробниках зерна, знижують ціни на пшеницю, сою та кукурудзу, які сягнули багаторічних максимумів.
Нещодавні опади в основних країнах-виробниках зерна, знижують ціни на пшеницю, сою та кукурудзу, які сягнули багаторічних максимумів.
22 січня 2021
 22 січня 2021
Наприкінці січня Мінінфраструктури оприлюднить методику портових зборів для експертної оцінки учасниками ринку.
Наприкінці січня Мінінфраструктури оприлюднить методику портових зборів для експертної оцінки учасниками ринку.
22 січня 2021
 22 січня 2021
Поставки м'яса свійської птиці з України до країн ЄС (без Британії) скоротилися в січні-листопаді 2020 року на 18,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року – до 100,88 тис. тонн.
Поставки м'яса свійської птиці з України до країн ЄС (без Британії) скоротилися в січні-листопаді 2020 року на 18,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року – до 100,88 тис. тонн.
22 січня 2021
 22 січня 2021
В умовах пандемії Європейський банк реконструкції та розвитку підтримав Україну інвестиціями в обсязі 812 млн євро.
В умовах пандемії Європейський банк реконструкції та розвитку підтримав Україну інвестиціями в обсязі 812 млн євро.
22 січня 2021
До відкриття ринку землі лишилося 158 ЧИТАТИ

Please publish modules in offcanvas position.