Як впливають волога та добрива на розвиток міцної кореневої системи зернових культур

Як впливають волога та добрива на розвиток міцної кореневої системи зернових культур

/ Агрономія Сьогодні / Середа, 02 червня 2021 11:22

Розвиток надземної частини рослин і формування врожайності польових культур прямо залежать від розвитку і життєдіяльності їх кореневих систем.

Ми досліджували пшеницю озиму, кукурудзу, соняшник, гречку. Роботу проводили в Інституті сільського господарства степової зони (м. Дніпро) протягом багатьох років на звичайному чорноземі й темно-каштанових ґрунтах. Застосовували методи розкопки скелетних коренів, монолітів, траншейний, метод адсорбції й інші. Польові та вегетаційні досліди закладали за стандартними методиками.

Науковці встановили, що швидкість росту коренів у рослин пшениці озимої в онтогенезі неоднакова. Найінтенсивніше (2,4 см/добу) корені ростуть у період осінньої вегетації та навесні, до колосіння рослин (1,1–1,4 см).

Від цієї фази розвитку до повної стиглості, а також за зимовий період середньодобовий приріст становив 0,2–0,3 см. Зародкові корені, які виростають раніше від вузлових, в умовах достатньої вологозабезпеченості за осінній період вегетації проникають у ґрунт на глибину 100–160 см, а до воскового стану зерна — на 260 см. Вузлові корені осіннього утворення сягають на глибину до 130 см.

 

Таблиця 1. Показники пшениці озимої залежно від вологості ґрунту (середнє на посудину)

09 448 18 2

 

Зародкові корені мають велике значення на початку вегетації й в умовах, коли часто в посуху в рослин вторинні корені не утворюються або глибше як орний шар не проникають. За доброго розвитку вузлових коренів, з покращенням водного режиму верхніх шарів ґрунту значення їх збільшується, а зародкових зменшується. Так, за видалення зародкових коренів у фазу колосіння на ділянках без поливу призвело до зниження маси зерна з рослини на 55,6%, за вологозарядці — на 36,2, а за доброго зволоження впродовж вегетації — тільки на 18,3%. Втрачання рослинами вузлових коренів із цього часу більшою мірою знизило продуктивність зрошувальних рослин.

Для вивчення впливу вологості на розвиток кореневої системи і надземної частини пшениці ми використали вегетаційний і польовий досліди з різним вологозабезпеченням. Вони показали, що у фазу виходу в трубку та колосіння маса, об’єм і поверхня кореневої системи пшениці озимої досягають найбільших розмірів за постійної оптимальної вологості ґрунту (60% повної вологомісткості, ПВ), там, де краще розвинута і надземна частина рослин.

 

Таблиця 2. Вплив елементів живлення на розвиток кореневої системи пшениці озимої у фазу колосіння (середнє на посудину)

09 448 19 1

 

Активна поглинальна поверхня коренів (метод адсорбції) зменшується з підвищенням вологості, але особливо сильне гальмування росту кореневої системи і надземної частини за дефіциту вологи (40% ПВ) в умовах, коли її запаси ще підтримують життє­здатність коренів. Це суттєво відбивається на врожайності. Так, у варіантах із вологістю ґрунту 40%, 60 і 80% ПВ в середньому за три роки досліджень урожайність зерна з посудини (5 рослин) становила 7,2 г; 16,5 та 13,3 г відповідно.

Сприятливими для розвитку кореневої системи та надземної частини пшениці є умови, за яких вологість ґрунту до початку зими поступово зменшується. Таке зволоження в Степу України часто спостерігається в окремі роки або за проведення під пшеницю вологозарядкового поливу на зрошувальних землях. При цьому на политих ділянках у рослин розвивається потужніша коренева система і надземна частина, ніж без зрошення. Так, в польовому досліді на ділянках з вологозарядкою нормою 800 м³ води на 1 га суха маса коренів 100 рослин пшениці озимої в повній стиглості становила 80,7 г, за вологозарядки й вегетаційного поливу — 89,6 г, без поливів — 45,1 г; маса вегетативної частини рослин відповідно дорівнювала — 607,3 г, 744,3 і 297,7 г, а врожайність зерна — 4,26 т/га, 5,22, 3,09 т/га.

 

Підживлення посівів і розвиток кореневої системи

Добрива значно впливають на розвиток кореневої системи і її функціонування. Хоча з цього питання висновки не­однозначні.

У наших вегетаційних дослідах (темно-каштановий ґрунт) з елементів мінерального живлення найбільше впливав на розвиток кореневої системи пшениці озимої в осінній період Р (фосфор), потім К (калій) і РК. Дії одного N (азоту) восени не виявлено. Застосування N з Р або К, а також в складі повного мінерального добрива, призвело до уповільнення росту коренів.

У фазу виходу рослин у трубку найбільшу масу кореневої системи сформували рослини, удобрені Р і К (4,09–4,48 г). По об’єму (94 см³), розмірам загальної (65,7 м²) і активно поглинальної поверхні (17,4 м²) перевагу над іншими варіантами мали рослини за внесення одного азоту. Гальмувальна дія комбінацій NР, NК і NРК на ріст кореневої системи зберігалася і в цій фазі. Так, маса коренів тут була меншою за контроль на 26,4–44,0%.

 

Рис. 1. Вплив елементів живлення на розвиток пшениці озимої

09 448 19 2

1. — фосфор; 2. — азот; 3 — без добрив

 

До кінця вегетації найбільш розвинуті коренева система, надземна частина і більша врожайність сформувались у варіанті з азотом. За внесення одного фосфору по об’єму, масі та поглинальній поверхні коренів рослини були на другому місці. За ним — пшениця озима контрольного варіанта, потім К і РК. Тут зібрали меншу кількість зерна.

За внесення NР, NК, NРК показники розвитку кореневої системи були мінімальними. Поглинальна поверхня її у фазу колосіння рослин трохи варіювала по варіантах досліду, але була більшою за контроль, як і збір зерна з посудини. Отже, за застосування одного азоту рослини збільшують розміри кореневої системи для посилення поглинання фосфору і калію, а за збалансованого по NРК живлення, маса, обсяг коренів не зростають, бо висока продуктивність рослин досягається їх підвищеною фізіологічною активністю. Про це свідчать більші показники відношення поглинальної поверхні коренів до їх маси й те, що вона повноцінно задовольняла фотосинтетичну роботу великого асиміляційного апарату пшениці, забезпечуючи найвищу продуктивність роботи, бо на утворення 1 г сухої речовини тут потрібна найменша поглинальна поверхня коренів.

Позитивна дія роботи азоту на розвиток кореневої системи і надземної частини пшениці озимої спостерігалась і в польових дослідах. На ділянках, де вносили N90, маса сухих коренів 100 рослин у фазу повної стиглості становила 67 г, за внесення Р90 — 50,3, на контролі — 53,0 г; маса надземної частини — 358,4 г, 208,3 та 246,7 г, а врожайність зерна відповідно — 3,86 т/га, 2,99 та 3,02 т/га.

 

Ю. І. ТКАЛІЧ, І. Д. ТКАЛІЧ
доктори сільськогосподарських наук,
Дніпровський державний аграрно-економічний університет

svidome

 17 травня 2022
Президент підписав Закон України «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель» (№ 2079-IX), який 17 лютого 2022 року ухвалила Верховна Рада України.
Президент підписав Закон України «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель» (№ 2079-IX), який 17 лютого 2022 року ухвалила Верховна Рада України.
17 травня 2022
 17 травня 2022
Нині сільське господарство України – один з найбільших споживачів пального серед усіх галузей національної економіки. Ця галузь використовує понад 25% дизпалива та 5% бензину від загального обсягу. Щорічне споживання дизельного пального в сільському господарстві становить близько 1300 тис. т, а бензину моторного – понад 85 тис. т.
Нині сільське господарство України – один з найбільших споживачів пального серед усіх галузей національної економіки. Ця галузь використовує понад 25% дизпалива та 5% бензину від загального обсягу. Щорічне споживання дизельного пального в сільському господарстві становить близько 1300 тис. т, а бензину моторного – понад 85 тис. т.
17 травня 2022
 17 травня 2022
На даний час практично 200 тис. га земель в України знаходяться у власності або орендуються резидентами росії.
На даний час практично 200 тис. га земель в України знаходяться у власності або орендуються резидентами росії.
17 травня 2022
 17 травня 2022
Європейський Союз допоможе Україні вивезти на зовнішні ринки призначені для експорту зернові, заблоковані у морських портах внаслідок російської воєнної агресії.
Європейський Союз допоможе Україні вивезти на зовнішні ринки призначені для експорту зернові, заблоковані у морських портах внаслідок російської воєнної агресії.
17 травня 2022
 16 травня 2022
Високі показники урожайності — справедлива винагорода за старання, кропітливу й виснажливу роботу впродовж усього року. Досвідчений аграрій знає: без якісного інструменту досягти бажаного результату буде вкрай важко, саме тому важливо обрати собі надійних помічників.
Високі показники урожайності — справедлива винагорода за старання, кропітливу й виснажливу роботу впродовж усього року. Досвідчений аграрій знає: без якісного інструменту досягти бажаного результату буде вкрай важко, саме тому важливо обрати собі надійних помічників.
16 травня 2022
 16 травня 2022
Канада може замістити Білорусь у поставках калійних добрив в Україну.
Канада може замістити Білорусь у поставках калійних добрив в Україну.
16 травня 2022

Please publish modules in offcanvas position.