Варіанти контролю бур’янів на сумісних посівах

Варіанти контролю бур’янів на сумісних посівах

/ Агрономія Сьогодні / Понеділок, 30 серпня 2021 10:52

На дослідних ділянках сумісних посівів кукурудзи та сорго цукрового визначено можливості ефективного захисту від бур’янів.

Сумісні посіви різних сільськогосподарських культур завжди мають одну проблем — важко контролювати бур’яни. Відповідно, чимало агрономів і фермерів відмовляються від таких варіантів вирощування зернових або кормових культур. Але такі посіви мають і переваги. Однією з основних переваг сумісних посівів є збільшення сумарної листкової поверхні, поліпшення морфобіологічних показників рослин внаслідок оптимальнішого розташування листкової поверхні та як результат — можливість збільшення коефіцієнта засвоєння сонячної радіації й повніше використання її на фотосинтез, тоді як за вирощування культур в одновидових посівах значна кількість сонячної енергії втрачається безповоротно.

У кормовиробництві цікавим варіантом є вирощування кукурудзи й сорго, завдяки чому підвищується вміст протеїну в зеленій масі, а також збір поживних речовин з одиниці площі. У сумісних посівах кукурудзи із сорго врожайність зеленої маси збільшується на 5–10 т/га. Розрахунки показують: якщо частину посівів, відведених на Півдні України під кукурудзу на зерно й силос, посіяти сумісно із сорго цукровим і сорго-суданковими гібридами, то додатково можна отримати до 40–50 млн тонн зеленої маси.

14 453 30 2

Але проблема бур’янів не зникає. У посівах кукурудзи й сорго цукрового в Україні трапляються близько 50 видів бур’янів, що належать до восьми біологічних груп. Найпоширенішими є ярі (11 видів) і пізні (10 видів). Обмежено можна побачити кореневищні, коренестрижневі та бульбові (7 видів).

Для встановлення можливого ефективного захисту спільних посівів від бур’янів було проведено тривалі наукові дослідження.

 

Наукові досліди

Польові досліди в нашому науковому закладі проводили протягом 2012–2019 рр. в умовах дослідного поля Білоцерківського національного аграрного університету, яке розміщено в Правобережному Лісостепу України. У досліді вирощували середньоранній гібрид кукурудзи ДН Галатея і гібрид цукрового сорго Довіста. У схему досліду додали такі варіанти захисту від бур’янів: (1) біологічна забур’яненість (контроль), (2) механізований догляд, (3) унесення гербіциду 1 з нормою витрати 1,25 л/га у фазу 3–5 листків у культур, (4) унесення гербіциду 2 — 4,5 л/га у фазу 3–5 листків у культур, (5) унесення ґрунтового гербіциду 3 — 1,6 л/га до появи сходів культур.

Сівбу проводили, коли середньодобова температура ґрунту на глибині 10 см досягала 12–14 °C (перша декада травня) на кінцеву густоту в сорго цукрового 120 тис. шт./га у кукурудзи — 60 тис. шт./га. Ширина міжрядь 70 см. Співвідношення рядків сорго і кукурудзи — 1 : 1. Перед сівбою насіння сорго обробляли антидотом Концеп ІІІ для запобігання пошкодженням сходів гербіцидами. Міжрядний обробіток ґрунту проводили просапним культиватором УСМК-5,4.

Перед проведенням заходів регулювання чисельності бур’янів сумісних посівів кукурудзи і сорго цукрового, їх кількість на всіх варіантах була практично однаковою — 96,4–98,3 шт./м² (табл. 1).

 

Таблиця 1. Ефективність заходів контролювання чисельності бур’янів у сумісних посівах кукурудзи й сорго цукрового (середнє за 2012–2019 рр.)

14 453 28 2

 

Після проведення заходів регулювання чисельності бур’янів найменша забур’яненість помічена за проведення механізованого догляду — 19,6 шт./м², найвища — у варіантах забур’яненого контролю 95,6 шт./м². Застосування гербіцидів у сумісних посівах кукурудзи й сорго цукрового забезпечило знищення 58,6–69,5% бур’янів. Недостатня ефективність хімічного захисту пояснюється вибірковою дією гербіцидів, а саме їх слабким впливом на однорічні види злакових бур’янів. Також невисокий рівень технічної ефективності застосування гербіцидів пояснюється появою навесні сходів ранніх ярих бур’янів.

Ґрунтовий гербіцид 1 ефективно знищував сходи й проростки бур’янів, але з появою другої хвилі забур’янення посівів (у сорго цукрового у фазі кущіння, кукурудзи — 7–8 листків) його захисні властивості суттєво зменшуються.

Обробка посівів кукурудзи та сорго цукрового гербіцидом 2 за норми 1,25 л/га зумовила значне пригнічення двосім’ядольних видів бур’янів (лобода біла, талабан польовий, гірчак березкоподібний, щириця звичайна), до того ж його ефективність становила 64,3%. Однак негативної знищувальної дії гербіциду на мишій сизий і багаторічні бур’яни не спостерігали.

Гербіцид 3 майже контролював лободу білу, талабан польовий, гірчак березкоподібний, щирицю звичайну. Проте злакові види бур’янів не лише не пригнічувались, а й збільшували свою кількість. Варіант із гербіцидом 3 показав себе найефективнішим серед усіх гербіцидів — 69,5%.

Механізований догляд за посівами забезпечив знищення в середньому 80,1% бур’янів. Механічному знищенню більше піддавалися такі види бур’янів, як лобода біла й талабан польовий.

Максимальна маса бур’янів (2,73 кг/м²) була на контрольному варіанті — за проведення регулювання чисельності бур’янів їх маса зменшувалась на 78,7–85,4% .

За механізованого догляду маса бур’янів становила 0,58 кг/м², внесення гербіцидів забезпечувало зменшення цього показника до 0,39–0,46 кг/м², або на 20,6–32,7%. Це пояснюється неможливістю знищення бур’янів у захисній зоні рядків кукурудзи й сорго цукрового, що дозволяло їм рости, розвиватися й формувати значну вегетативну масу.

У середньому за чотири роки на варіанті без проведення заходів регулювання чисельності бур’янів урожайність зеленої маси кукурудзи й сорго цукрового була найменшою — 49,9 т/га (табл. 2).

 

Таблиця 2. Урожайність зеленої маси кукурудзи й сорго цукрового, т/га

14 453 29 3

 

За механізованого догляду крім знищення бур’янів відбувалося деяке пошкодження рослин кукурудзи й сорго цукрового, що призводило до зниження густоти стояння рослин і формування врожайності зеленої маси 70,1 т/га.

Застосування післясходового гербіциду Діален Супер забезпечило приріст урожайності зеленої маси 24,5 т/га, порівнюючи з ділянками забур’яненого контролю. Підвищення врожайності зеленої маси у варіанті із застосуванням ґрунтових гербіцидів Примекстра TZ Голд Дуал Голд 960 ЕС становило 26,3 і 21,9 т/га до контролю.

У роки досліджень мінімальні показники врожайності зеленої маси були в несприятливих 2012 і 2015 рр. на рівні 42,4–70,2 і 44,3–69,0 т/га, що на 15,7–23,4% менше проти 2013 і 2014 років. Слід зазначити, що зменшення врожайності зеленої маси кукурудзи й сорго цукрового відбувалося в основному внаслідок другого компонента, в той самий час сорго цукрове завдяки вищій посухо- та жаростійкості краще пристосовується до несприятливих умов.

 

Рис. Вегетативна маса бур’янів у сумісних посівах кукурудзи й сорго цукрового, кг/м² (середнє за 2012–2015 рр.)

14 453 29 2

 

У наших дослідженнях урожайність сухої маси кукурудзи й сорго цукрового в сумісних посівах становила 9,5–16,9 т/га — у 2012 і 2015 рр. та 13,1–22,0 т/га — у 2013 і 2014 рр. (табл. 3).

 

Таблиця 3. Урожайність сухої маси кукурудзи й сорго цукрового, т/га

14 453 30 1

 

У середньому за роки досліджень максимальна врожайність сухої маси була за застосування ґрунтового гербіциду Примекстра TZ Голд — 19,1 т/га, що на 7,4 т/га вище ніж на контролі. У той самий час у роки досліджень імовірної різниці між заходами регулювання чисельності бур’янів не спостережено — вона була в межах похибки досліду.

Спостерігається значна обернена кореляційна залежність між кількістю та масою бур’янів і врожайністю зеленої маси кукурудзи й сорго цукрового (табл. 4).

 

Таблиця 4. Кореляційні залежності між біометричними показниками забур’яненістю посівів й урожайністю зеленої та сухої маси сорго цукрового і кукурудзи в сумісних посівах

14 453 30 3

 

Коефіцієнт кореляції в середньому по досліду становив –0,70 і –0,89. Зв’язок цих показників зі збиранням сухої речовини був на середньому (r = –0,62) та низькому рівнях (r = –0,28).

На ріст, розвиток і продуктивність кукурудзи й сорго цукрового суттєво впливає забур’яненість посівів, особливо на початкових етапах вегетації. Застосування гербіциду Примекстра TZ Голд забезпечило максимальну врожайність зеленої та сухої маси — 76,2 і 19,1 т/га. Не спостережено ймовірної різниці за врожайністю сухої речовини між досліджуваними варіантами із застосуванням гербіцидів.

 

Микола ГРАБОВСЬКИЙд-р с.-г. наук, професор,
Білоцерківський національний аграрний університет

svidome

 22 вересня 2021
Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за використання автомобільних доріг загального користування», який запроваджує плату за проїзд вантажних автомобілів по дорогам державного значення.
Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за використання автомобільних доріг загального користування», який запроваджує плату за проїзд вантажних автомобілів по дорогам державного значення.
22 вересня 2021
 22 вересня 2021
Сьогодні, 22 вересня, уряд ухвалив постанову про вимоги щодо підготовки та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису) з доопрацюванням 1 день.
Сьогодні, 22 вересня, уряд ухвалив постанову про вимоги щодо підготовки та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису) з доопрацюванням 1 день.
22 вересня 2021
 22 вересня 2021
В Україні необхідно на рівні закону повернути в бюджетний кодекс пункт про те, що на підтримку АПК з бюджету в рік надають не менше 1% аграрного ВВП.
В Україні необхідно на рівні закону повернути в бюджетний кодекс пункт про те, що на підтримку АПК з бюджету в рік надають не менше 1% аграрного ВВП.
22 вересня 2021
 22 вересня 2021
За підсумками восьми місяців, в Україні було вироблено 6 млн 35,2 тис. т молока усіх видів, що на 6,2% менше проти відповідного періоду минулого року. Це обумовлено стрімким скорочення обсягів в господарствах населення та недостатнім забезпеченням з боку промислового сектору.
За підсумками восьми місяців, в Україні було вироблено 6 млн 35,2 тис. т молока усіх видів, що на 6,2% менше проти відповідного періоду минулого року. Це обумовлено стрімким скорочення обсягів в господарствах населення та недостатнім забезпеченням з боку промислового сектору.
22 вересня 2021
 22 вересня 2021
В АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація» фіксують суттєві порушення в усіх сферах діяльності за період з листопада 2020 року по вересень 2021 року.
В АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація» фіксують суттєві порушення в усіх сферах діяльності за період з листопада 2020 року по вересень 2021 року.
22 вересня 2021
 22 вересня 2021
Росія продовжила заборону на імпорт низки продовольчих товарів з України.
Росія продовжила заборону на імпорт низки продовольчих товарів з України.
22 вересня 2021
До відкриття ринку землі лишилося ЧИТАТИ

Please publish modules in offcanvas position.