Як впливають на врожайність ячменю ярого добрива і агротехнічні прийоми

/ Агрономія Сьогодні / Четвер, 20 березня 2014 15:47
В. СКИДАНканд. с.-г. наук, с. н.с., заступник директора з наукової роботи
М. СКИДАН,  канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник
Інститут рису НААН
С. ПОПОВканд. с.-г. наук, с. н.с., директор 
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН
 
Вимоглива культура
Ярий ячмінь - найбільш вимоглива культура до ґрунтової родючості, що пояснюється коротким вегетаційним періодом (90–100 днів) і надмірно швидким засвоєнням елементів живлення, а також слабо розвиненою кореневою системою (особливо на початкових періодах росту та розвитку), з низьким рівнем засвоєння важкодоступних форм живлення.

 

Тому важливою умовою інтенсивного росту та розвитку ячменю є достатнє забезпечення його легкорозчинними сполуками поживних речовин на початкових фазах життя - від проростання до виходу в трубку. Відтак, для отримання високих урожаїв дуже важливо, щоб рослини були забезпеченим усім необхідним з самого початку свого розвитку. Компенсувати нестачу живлення, що відмічалась у перші періоди вегетації, в подальшому буде неможливо.
 
Що краще: оранка чи чизелювання на різних фонах живлення? Дослідження
Разом з тим, основний обробіток ґрунту повинен забезпечувати підвищення його родючості, створення кращих умов для росту та розвитку рослин, попередження ерозійних процесів. Після осіннього обробітку ґрунт повинен набувати оптимальної щільності, дрібнокомкуватої структури, покращитись його водний, повітряний та тепловий режими, а також кругообіг поживних речовин, зменшитись кількість шкідників, збудників хвороб і бур’янів.
 
altЩодо ефективності заміни оранки чизелюванням, то в літературних джерелах немає єдиної думки стосовно цього. Також ще не з’ясовано, які системи удобрення забезпечують оптимальні умови росту та розвитку рослин. Тому наші дослідження і спрямовані на вирішення цих питань.
 
Дослідження проводили в 9-ти пільній сівозміні Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва (східна частина Лісостепу України).
 
Чергування культур у сіво-зміні наступне:
 
 1. Чорний пар,
 2. Пшениця озима,
 3. Буряки цукрові,
 4. Ячмінь ярий,
 5. Горох,
 6. Пшениця озима,
 7. Кукурудза на зерно,
 8. Ячмінь ярий,
 9. Соняшник.
 
Об’єктом наших досліджень були сорти селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Етикет, Здобуток, Парнас, Виклик, Аспект та Доказ.
 
Вивчали питання впливу оранки (на 20–22 см) і чизелювання (на 20–22 см) на урожайність ячменю ярого після попередника кукурудза на зерно. В досліді були такі фони живлення:
 
 • без добрив (контроль);
 • післядія гною 30 т/га (фон);
 • фон + N30P30K30; 4) фон + N60P60K60.
 
Кожен сорт реагує на добрива по-різному
За даними досліджень було встановлено, що в середньому по фонах живлення була отримана врожайність ячменю ярого на рівні 5,25 т/га. Але вона суттєво відрізнялась як по фонах живлення, так і залежно від основного обробітку ґрунту. По сівозмінному фоні (без внесення добрив) сорти Здобуток, Парнас і Виклик забезпечили найнижчу врожайність, яка становила відповідно 3,22; 3,22 і 3,24 т/га (табл. 1). В інших сортів урожайність була у межах 3,32–3,57 т/га.
 
Таблиця 1. Урожайність сортів ярого ячменю, залежно від фонів живлення, т/га
alt
 
На удобрених фонах живлення урожайність ячменю ярого значно підвищувалася, але залежно від сорту ця реакція була різною. Так, на фоні післядії 30 т/га гною без основного внесення добрив найвища прибавка урожайності, порівняно з контрольним фоном, була у сортів Парнас, Виклик та Доказ - 2,04; 2,03 та 2,06 т/га (за рівня урожайності 5,26; 5,27 та 5,40 т/га) відповідно; на фоні післядії 30 т/га гною +  N30P30K30, порівняно з попереднім фоном, у сортів Етикет - 0,82 т/га та Виклик - 0,84 т/га; на фоні з основним внесенням N60P60K60, порівняно із варіантом післядії гною 30 т/га + N30P30K30, у сорту Парнас - 0,96 т/га (рівень урожайності 6,78 т/га) та у сорту Доказ - 0,75 т/га (рівень урожайності 6,81 т/га). Всі інші сорти також найвищу урожайність сформували на цьому інтенсивному фоні.
 
Тому можна стверджувати, що сорти Парнас та Доказ добре реагують на добрива, при цьому забезпечуючи високі прибавки урожайності. Сорти Етикет та Виклик, в умовах східної частини Лісостепу України, давали високі прибавки урожайності, лише при внесенні мінеральних добрив у дозі  N30P30K30. У сортів Здобуток та Аспект, хоча і відмічали суттєві прибавки урожайності при внесенні добрив, але вони були менш значними, ніж в інших сортів. Отже, було встановлено, що із досліджуваних сортів сорти Парнас та Доказ є найбільш інтенсивними, а сорти Здобуток та Аспект - найменш інтенсивними.
 
Сортові реакції на агротехніку
При вивченні впливу способів основного обробітку грунту на врожайність ярого ячменю також було виявлено сортові реакції на цей агротехнічний прийом. Так, після попередника кукурудза на зерно в усіх сортів, крім сорту Виклик, відмічали зниження урожайності при чизелюванні, порівняно з оранкою. У високорослих сортів Етикет та Здобуток скорочення рівня урожайності було найбільшим і становило 0,74 та 0,76 т/га відповідно, а низькорослий сорт ячменю ярого Виклик взагалі не реагував на цей агротехнічний прийом (табл. 2). Тобто сорт Виклик виявився більш пластичним до способу основного обробітку грунту. Це можна пояснити тим, що у високорослих сортів коренева система більш розвинута і проникає глибше у грунт, а при чизелюванні основна кількість добрив залишається на поверхні, що призводить до погіршення умов росту цих рослин. Низькорослі сорти при цьому здатні добре використовувати мінеральні речовини з поверхневих шарів грунту через слабко розвинену кореневу систему.
 
Таблиця 2. Урожайність сортів ярого ячменю, залежно від способів основного обробітку грунту, т/га
alt
 
Також було встановлено, що на рівень урожайності переважно впливала кількість продуктивних стебел у посівах. Так, наприклад, на контрольному фоні цей показник становив у сортів Етикет і Парнас 324 і 312 шт./м2 відповідно, а на фоні післядії 30 т/га гною з основним внесенням N60P60K60 він був на рівні 640 і 700 шт./м2 відповідно (табл. 3). Інші показники структури урожайності (озерненість колоса, маса 1000 зерен) менше змінювалися залежно від фону живлення. Хоча слід відмітити, що у високорослих сортів (Етикет та Здобуток) вони суттєво впливали на рівень урожайності. Так, на фоні післядії 30 т/га гною + N60P60K60 озерненість колоса у сортів Етикет і Здобуток становила 19,1 і 19,5 зерен/колос відповідно, а маса 1000 зерен - 50,4 і 51,8 г відповідно, тоді як в інших сортів озерненість колоса не перевищувала 18,0 зерен/колос, а маса 1000 зерен - не більше 48,0 г.
 
Таблиця 3. Елементи структури урожайності сортів ячменю ярого залежно від фонів живлення
alt
 
Висновки
Сорти Доказ та Парнас виявилися найбільш інтенсивними, які забезпечили прибавку урожайності на фоні з внесенням мінеральних добрив у дозі N60P60K60, порівняно з дозою  N30P30K30, на рівні 0,75 та 0,96 т/га відповідно. Сорти Здобуток і Аспект найменше реагували на удобрення. Сорт ячменю ярого Виклик виявився більш пластичним до способу основного обробітку ґрунту. Найбільш високі прибавки урожайності від оранки, порівняно з чизелюванням, відмічали у високорослих сортів Етикет і Здобуток - 0,74 та 0,76 т/га відповідно.

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 13 липня 2020
Станом на 9 липня 2020 року, аграрії майже всіх областей України приступили до збирання зернових та зернобобових культур. Загалом, вже намолочено 6 340 тис. тонн зерна з площі 1 934 тис. га (13% до прогнозу).
Станом на 9 липня 2020 року, аграрії майже всіх областей України приступили до збирання зернових та зернобобових культур. Загалом, вже намолочено 6 340 тис. тонн зерна з площі 1 934 тис. га (13% до прогнозу).
13 липня 2020
 13 липня 2020
В червні АТ «Аграрний фонд» завершив форвардну програму закупівлі зерна 2019\20 маркетингового року, профінансувавши вітчизняних сільгоспвиробників на поставку 95 тис. тонн зернових.
В червні АТ «Аграрний фонд» завершив форвардну програму закупівлі зерна 2019\20 маркетингового року, профінансувавши вітчизняних сільгоспвиробників на поставку 95 тис. тонн зернових.
13 липня 2020
 13 липня 2020
Нові машини Taro –це комбінація сівалки з робочою шириною 6 м і навісного бункера HORSCH Partner для передньої 3-точ. навіски трактора.
Нові машини Taro –це комбінація сівалки з робочою шириною 6 м і навісного бункера HORSCH Partner для передньої 3-точ. навіски трактора.
13 липня 2020
 13 липня 2020
Вартість кавуна в Україні продовжує подати. На кінець І декади липня середні ціни коливаються в межах 10-12 грн за кг. При цьому в аналогічний період 2019 року ці баштанні можна було придбати в середньому в 2-2,5 рази дешевше – по 4-5 грн за кг.
Вартість кавуна в Україні продовжує подати. На кінець І декади липня середні ціни коливаються в межах 10-12 грн за кг. При цьому в аналогічний період 2019 року ці баштанні можна було придбати в середньому в 2-2,5 рази дешевше – по 4-5 грн за кг.
13 липня 2020
 13 липня 2020
Рішення про введення в Україні заборони на хлорпірифос і хлорпірифос-метилу політично прийнято.
Рішення про введення в Україні заборони на хлорпірифос і хлорпірифос-метилу політично прийнято.
13 липня 2020
 13 липня 2020
Садівники південного регіону країни на тиждень пізніше, ніж торік приступили до збирання раннього яблука.
Садівники південного регіону країни на тиждень пізніше, ніж торік приступили до збирання раннього яблука.
13 липня 2020

Please publish modules in offcanvas position.