Інсектицидні протруйники проти хрестоцвітих блішок

/ Агрономія Сьогодні / П'ятниця, 15 серпня 2014 14:12
Сергій СТАНКЕВИЧ, Микола ЄВТУШЕНКО
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
Юрій КРАСИЛОВЕЦЬ, Микола ЦЕХМЕЙСТРУК, 
Наталія КУЗЬМЕНКО, Анатолій ЛИТВИНОВ
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва
 
Два способи боротьби: переваги та недоліки
Відомо два способи знищення жуків хрестоцвітих блішок після їх міграції із місць зимівлі на посіви ярого та озимого ріпаку.

 

Перший спосіб — застосування інсектицидних протруйників з активним інгредієнтом імідаклоприд чи тіаметоксам (Гаучо, Круїзер, Табу та ін.) для передпосівної обробки насіння ріпаку з метою захисту сходів від пошкоджень хрестоцвітими блішками та ґрунтовими шкідниками.
 
Недоліком застосування інсектицидних протруйників способом передпосівної обробки насіння є те, що за високої щільності шкідника вони не завжди можуть знизити її нижче економічного порогу шкідливості (ЕПШ).
 
Найбільш близьким за технічною суттю є другий спосіб — обприскування посівів ярого та озимого ріпаку для знищення хрестоцвітих блішок та інших шкідників сходів інсектицидами на основі синтетичних піретроїдів (Децис ф-Люкс, Карате Зеон, Фастак, Ф’юрі та їх аналогів) або неонікотиноїдів (Біская, Борей, Лорд та інші), чи інсектицидами з інших хімічних груп.
 

Також читайте: Шкідники на хрестоцвітних

 

Недоліком застосування інсектицидів способом обприскування у боротьбі з хрестоцвітими блішками після їх міграції з місць зимівлі на посіви є те, що в разі несприятливих метеорологічних умов або інших факторів не завжди можливо провести цю технологічну операцію в оптимальний агротехнічний строк. Крім того, цей спосіб потребує додаткових витрат інсектицидів, пального і трудових витрат на проведення обприскування посівів.
 
Важливість передпосівної обробки насіння
altЗважаючи на вищевикладене, перед науковцями було поставлене завдання створити спосіб боротьби з жуками хрестоцвітих блішок на посівах ярих олійних капустяних культур для забезпечення надійного захисту сходів від пошкоджень хрестоцвітими блішками, зниження щільності шкідника нижче економічного порогу шкідливості за умов дотримання оптимальних агротехнічних строків, скорочення додаткових витрат інсектицидів, пального і трудових витрат на проведення захисту посівів незалежно від кліматичних умов року.
 
Поставлене завдання вирішили шляхом комплексного використання інсектицидних протруйників способом передпосівної обробки насіння, до складу яких входить імідаклоприд або тіаметоксам (із нормою витрати відповідно 3 кг та 1,4 кг активного інгредієнта на 1 т насіння), та наземного обприскування сходів ріпаку інсектицидами з групи синтетичних піретроїдів, наприклад Карате Зеон 050 СS, мк.с. (лямбда-цигалотрин, 50 г/л) з нормою витрати 0,15 л препарату (7,5 г/га діючої речовини) або іншими інсектицидами, які занесені в «Перелік пестицидів…».
 
Дослідження ефективності
Дослідження проведені в сівозмінах дослідного поля Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН у 2011–2012 рр.
 
Насіння ріпаку за день перед сівбою протруювали препаратами інсектицидно-фунгіцидної та фунгіцидної дії, згідно з «Переліком пестицидів та агрохімікатів, дозволених для використання в Україні».
 
У фенофазу сходів рослин ріпаку (не пізніше 4-х справжніх листків) проводили обприскування інсектицидом Карате Зеон, 5 % мк.с. із нормою витрати 0,15 л/га.
 
Схема досліду у 2011–2012 рр.:
 
1.  Контроль, вода (Н2О) (10,0 л/т) + Карате Зеон, 5 % мк.с. (0,15 л/га у фазі сходів);
2.  Роялфло, 48 % в. с.к. (5,0 л/т) + Карате Зеон, 5 % мк.с. (0,15 л/га (у фазі сходів);
3.  Максим ХL 035 FS, 35 % т. к.с. (5,0 л/т) + Карате Зеон, 5 % мк.с. (0,15 л/га у фазі сходів);
4.  Роялфло, 48 % в. с.к. + Табу, 50 % к. с. (5,0 + 6,0 /т) + Карате Зеон, 5 % мк.с. (0,15 л/га у фазі сходів);
5.  Максим ХL 035 FS, 35 % т. к.с. + Круїзер, 35 % т. к.с. (5,0 + 4,0 л/т) + Карате Зеон, 5 % мк.с. (0,15 л/га у фазі сходів).
 
Необхідність проведення передпосівного протруювання та обприскування рослин у фазі сходів викликана тим, що в роки проведення досліджень щільність популяції жуків хрестоцвітих блішок на сходах ріпаку досягала 81,4 екз./м2, що перевищує ЕПШ (3 екз./м2) у 27,1 разу. Така чисельність шкідника може привести до загибелі посівів за кілька годин.
 
 
У варіанті з обробкою насіння баковою сумішшю фунгіцидного протруйника Роялфло, 48 % в. с.к. з інсектицидним протруйником Табу, 50 % к. с. щільність популяції блішок на сходах становила 8,9 екз./м2 і перевищувала ЕПШ майже утричі. У варіанті з обробкою насіння баковою сумішшю фунгіцидного протруйника МаксимXL 035 FS з Круїзер, 35 % т. к.с. щільність популяції блішок на сходах становила 8,2 екз./м2 і перевищувала ЕПШ у 2,7 разу. Тобто передпосівна токсикація насіння ріпаку ярого не забезпечує зниження щільності популяції хрестоцвітих блішок при їх масовому розмноженні до рівня ЕПШ (табл. 1).
 
Таблиця 1. Ефективність захисту сходів ріпаку від хрестоцвітих блішок
способом передпосівної обробки насіння інсектицидними протруйниками.
Дослідне поле Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААНУ
 
alt
 
Результати
Ефективність захисту від хрестоцвітих блішок на посівах ріпаку ярого способом наземного обприскування інсектицидом Карате Зеон, 5 % мк.с. визначали у фенофазу 2-х справжніх листків (початок І декади травня). Щільність популяції хрестоцвітих блішок до обприскування становила 81,4 екз./м2 і перевищувала ЕПШ (3 екз./м2) у 27,1 разу. Через 3 доби після обприскування у контролі їх щільність популяції становила 102,3 екз/м2і перевищувала ЕПШ у 34,1 разу. У варіанті з обприскуванням посівів інсектицидом Карате Зеон, 5 % мк.с. щільність популяції блішок через 3 доби після обприскування становила 5,7 екз./м2 і перевищувала ЕПШ в 1,9 разу. Тобто обприскування посівів ріпаку у фазі сходів — 2-х справжніх листків не забезпечує зниження щільності популяції хрестоцвітих блішок до рівня ЕПШ при їх масовому розмноженні (табл. 2).
 
Таблиця 2. Ефективність захисту сходів ріпаку від хрестоцвітих блішок у фенофазу 2-х
справжніх листків способом наземного обприскування.
Дослідне поле Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААНУ
 
alt
 
Ефективність боротьби з хрестоцвітими блішками на посівах ріпаку способом передпосівної обробки насіння інсектицидними протруйниками Табу, 50 % к. с. та Круїзер, 35 % т. к.с. і обприскування у фазі сходів інсектицидом Карате Зеон, 5 % мк.с. визначали у фенофазі сходів — 2-х пар справжніх листків ріпаку (початок І декади травня).
 
altЗ даних табл. 3 видно, що у варіанті з обробкою насіння баковою сумішшю фунгіцидного протруйника Роялфло, 48 % в. с.к. з інсектицидним протруйником Табу, 50 % к. с. щільність популяції блішок на сходах становила 8,9 екз./м2 і перевищувала ЕПШ майже утричі, а після наземного обприскування інсектицидом Карате Зеон, 5 % мк.с. щільність популяції блішок через 3 доби після обприскування становила 0,4 екз./м2 і була меншою ЕПШ у 7,5 разу.
 
У варіанті з обробкою насіння баковою сумішшю фунгіцидного протруйника Максим XL 035 FS, 35 % т. к.с. з інсектицидним протруйником Круїзер, 35 % т. к.с. щільність популяції блішок на сходах становила 8,2 екз./м2 і перевищувала ЕПШ у 2,7 разу, а після обприскування інсектицидом Карате Зеон, 5 % мк.с. щільність популяції блішок через 3 доби після обприскування становила 0,3 екз./м2 і була меншою ЕПШ удесятеро. Тобто передпосівна токсикація насіння ріпаку ярого з наступним наземним обприскуванням посівів у фазі сходів-двох пар справжніх листків забезпечує зниження щільності популяції хрестоцвітих блішок нижче рівня ЕПШ у 7,5–10 разів.
 
У середньому за 2011–2012 рр. захист ріпаку способом передпосівної обробки насіння баковою сумішкою імідаклоприду (3,0 кг на 1 т насіння) з фунгіцидним протруйником та наступним наземним обприскуванням лямбда-цигалотрином (0,0075 кг на 1 га посівів) у фазі сходів збільшив урожайність ріпаку на 0,19 т/га, а у варіанті з передпосівною обробкою насіння тіаметоксамом (1,4 кг на 1 т насіння) з фунгіцидним протруйником та наступним наземним обприскуванням лямбда-цигалотрином (0,0075 кг на 1 га посівів) урожайність ріпаку була більшою на 0,22 т/га за рахунок зменшення пошкодженості рослин капустяними блішками та іншими шкідниками (табл. 3).

Таблиця 3. Прибавка врожаю при боротьбі з хрестоцвітими блішками на
посівах ріпаку способом передпосівної обробки насіння інсектицидними
протруйниками та наземного обприскування у фазі сходів інсектицидом.
Дослідне поле Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААНУ
 
alt

svidome

 28 січня 2022
Уповноважені банки з моменту старту програми «Доступні кредити 5-7-9%» видали представникам малого та середнього підприємництва кредитів на майже 85 млрд грн.
Уповноважені банки з моменту старту програми «Доступні кредити 5-7-9%» видали представникам малого та середнього підприємництва кредитів на майже 85 млрд грн.
28 січня 2022
 28 січня 2022
Створення підприємства з виробництва літальних і наземних безпілотних апаратів передбачене в межах індустріального парку LANIVTSI у Тернопільській області.
Створення підприємства з виробництва літальних і наземних безпілотних апаратів передбачене в межах індустріального парку LANIVTSI у Тернопільській області.
28 січня 2022
 28 січня 2022
Через енергетичну кризу й подорожчання газу частина українських тепличних господарств тимчасово, або повністю, припинили роботу. Великі господарства шукають альтернативні шляхи розв’язання проблеми. Так, наприклад, на Уманському тепличному комбінаті збудували котельню, що працюватиме на щепі.
Через енергетичну кризу й подорожчання газу частина українських тепличних господарств тимчасово, або повністю, припинили роботу. Великі господарства шукають альтернативні шляхи розв’язання проблеми. Так, наприклад, на Уманському тепличному комбінаті збудували котельню, що працюватиме на щепі.
28 січня 2022
 28 січня 2022
Найближчим часом Канада та Україна офіційно розпочнуть перемовини про розширення чинної Угоди про вільну торгівлю.
Найближчим часом Канада та Україна офіційно розпочнуть перемовини про розширення чинної Угоди про вільну торгівлю.
28 січня 2022
 28 січня 2022
Садівники просять державу скасувати ПДВ на фрукти та доплачувати господарствам, коли ті вимушені продавати вирощене нижче від собівартості. Інакше галузі загрожує колапс.
Садівники просять державу скасувати ПДВ на фрукти та доплачувати господарствам, коли ті вимушені продавати вирощене нижче від собівартості. Інакше галузі загрожує колапс.
28 січня 2022
 28 січня 2022
Українське сухе молоко дорожчає, але, як і раніше, ціни набагато нижчі від світових і дуже часто вони не дотягують навіть до поточного рівня собівартості сушіння. Сухе незбиране молоко теж дорожчає, але повільніше, ніж сухе знежирене молоко (СЗМ).
Українське сухе молоко дорожчає, але, як і раніше, ціни набагато нижчі від світових і дуже часто вони не дотягують навіть до поточного рівня собівартості сушіння. Сухе незбиране молоко теж дорожчає, але повільніше, ніж сухе знежирене молоко (СЗМ).
28 січня 2022
До відкриття ринку землі лишилося ЧИТАТИ

Please publish modules in offcanvas position.