Щоб добре вродила озимина — правильно управляйте ризиками

/ Агрономія Сьогодні / Четвер, 23 жовтня 2014 15:32
altОльга ДУБОВИКст. наук. співробітник, канд. с.-г. наук
Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН 
Володимир ДУБОВИКдоцент, канд. с.-г. наук
Сумський національний аграрний університет
В Україні провідною галуззю сільського господарства є виробництво зерна, а основною зерновою культурою вважається пшениця озима. Одним з головних прийомів вирощування її є правильний вибір строків сівби.

 

Строки мають бути оптимальними
Серед найрізноманітніших природних багатств вагоме значення мають біокліматичні ресурси, передусім сонячне тепло і волога. Від того, як вони надходять та використовуються, багато в чому залежать результати господарської діяльності людини.
 
Для більшості регіонів України загальноприйнято оптимальними строками сівби озимини вважати період з кінця серпня до початку другої декади вересня. Але останніми роками складність вибору строку сівби призвело до того, що в господарствах практикують сівбу в декілька строків, щоб уникнути неврожаю. Науковий підхід щодо визначення оптимальних строків сівби вимагає всебічного їхнього вивчення, оскільки впродовж останніх років зміна клімату призводить до дестабілізації виробництва зерна.
 
Залежно від строків сівби, рослини потрапляють у різні агрометеорологічні умови, внаслідок чого по-різному ростуть і розвиваються, набувають неоднакової стійкості до низьких і високих температур, хвороб та шкідників, що відчутно впливає на урожай.

alt

За результатами досліджень встановлено, що відхилення строків сівби від оптимальних на 15–20 днів призводить до зниження урожайності озимих на 15–45 %.
 
До факторів ризику недоотримання врожаю відноситься рання сівба, в результаті якої господар отримує перерослі рослини, які вже в осінній період мають ураженість борошнистою росою та пошкодження пшеничною мухою — все це знижує зимостійкість рослин та призводить до загибелі пошкоджених пагонів. Слід враховувати, що саме від строків сівби залежить міра пошкодження рослин хворобами і шкідниками.
 
При ранніх строках сівби пшениця озима розвиває значну веґетативну масу та дуже кущиться. Внаслідок такого переростання рослини починають інтенсивно використовувати запасні речовиниі, тому на момент припинення вегетації у вузлах кущення рослин відмічаємо знижений вміст цукрів, що зменшує стійкість рослин до понижених температур. Посіви ранніх строків сівби з осені більш забур’янені, тому можуть випрівати.
 
Сівба в пізні строки призводить до отримання слабких нерозкущених рослин, які мають малу кількість стебел, листків, не утворюють вторинної кореневої системи. При зниженні температури під час перезимівлі такі рослини можуть загинути через накопичення недостатньої кількості цукрів у вузлах кущення, що знижує їх морозостійкість.
 
Сівба в оптимальні строки передбачає проходження рослинами в осінній період ІІ-ІІІ етапів органогенезу та після відновлення весняної вегетації швидко почати процес диференціації конусу наростання використовуючи зимово-весняні запаси вологи в ґрунті.
 
altРезультати багаторічних досліджень, проведених в Інституті сільського господарства Північного Сходу НААН, свідчать про формування найвищої урожайності зерна пшениці озимої, яка посіяна в період 10–20 вересня і навіть до 1 жовтня. Середній рівень урожайності за сівби 20 вересня був на рівні 7,11 т/га, дещо менший — 6,76 т/га при сівбі 10 вересня. За сівби 1 та 10 жовтня зниження урожайності становило 1,19 та 2,28 т/га відповідно (табл. 1). Абсолютні відхилення урожайності відмічені як при ранніх, так і пізніх строках сівби, оптимальним строком сівби для північно-східного Лісостепу є 10–20 вересня.
 
Однак щодо стійкості рослин пізніх строків сівби до несприятливих умов думки науковців різняться. Це пов’язано зі зміною кліматичних умов у бік потепління. Так, наприклад, торік осінь була помірно теплою із надмірною кількістю опадів у вересні, що ускладнило сівбу в заплановані строки. Більшість площ області була засіяна в період від третьої декаді вересня до другої декади жовтня. Припинення осінньої вегетації (перехід через +5?С) відбулося 14 листопада 2013 року, що на 19 днів пізніше багаторічного строку (26.10). Перехід середньої добової температури повітря через 0?С у бік зниження вважається за кінець осені. Він настав 3 грудня 2013 року.
 
В результаті такої нетипової осені на посівах, висіяних 1 жовтня, на момент припинення осінньої вегетації коефіцієнт кущення рослин був 2,1–3,3. Такі рослини не мали ураження хворобами та шкідниками з осені, добре перезимували, а продуктивний стеблостій сформували синхронним весняним кущенням, використовуючи зимово-весняні запаси вологи в ґрунті. В результаті було отримано врожайність на рівні з оптимальними строками сівби, а по деяких сортах, генотип яких допускає сівбу в пізні строки, навіть і вище.
 
Сорт як фактор пом’якшення впливу екстремальних умов погоди
Поряд зі строками сівби суттєве значення має вибір сорту. Станом на 2014 рік до «Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні» внесено 255 сортів пшениці озимої. За такого різноманіття сільгоспвиробникам важко визначитися із сортом, тому дуже важливо звертати увагу на сорти, які найбільш адаптовані до природно-кліматичних умов зони вирощування. У багатьох господарствах саме невідповідність сорту до кліматичних умов є причиною недобору врожаю. Щоб уникнути таких негараздів, слід ознайомитися з реакцією сорту на зональні умови вирощування. Також добре себе зарекомендувала практика щодо вирощування в одному господарстві не менш ніж 2–3 сорти з різних за географічним походженням селекційних установ та груп стиглості, але при цьому обов’язково слід враховувати рекомендовану зону вирощування для обраного сорту.
 
altВимоги до сорту як одного з факторів стабільного підвищення урожайності та валового збору зростають. Сорти різної селекції є різноманітними екологічними біотипами, для них характерна відносно неоднакова реакція на зміну умов зовнішнього середовища. Тому останнім часом особливо необхідно приділяти значну увагу сортовим технологіям. При цьому сорт як біологічну систему не можна замінити нічим, він унікальний. Слід враховувати, що сівба в оптимальні строки адаптованими до умов зони вирощування сортами не потребує жодних додаткових витрат, потрібна лише технологічна дисципліна при сполученні цих фундаментальних елементів технології.
 
Науковці наголошують, що вирощування високопродуктивних сортів пшениці озимої з урахуванням їх адаптивних властивостей та за умов відповідного рівня культури зонального землеробства дає змогу підвищити урожайність зерна на 11–40 %. До речі, у країнах західної Європи за останні 25–30 років за рахунок впровадження нових сортів рівень урожайності пшениці озимої підвищився на 60 %.
 
Результати проведених досліджень підтверджують індивідуальну реакцію сортів на зміну строків сівби. Для більшості із досліджуваних сортів сівба 20 вересня сприяла найбільшому прояву їх генетичного потенціалу урожайності (6,75–7,43 т/га). Найвищу врожайність отримано у сорту Розкішна 7,43 та 7,17 т/га за сівби 10 та 20 вересня відповідно. Сорт Подолянка найменше знижував урожайність при сівбі 1 та 10 жовтня, що свідчить про можливість його сівби за таких строківз найменшою втратою врожаю (табл. 1).
 
Таблиця 1. Урожайність сортів пшениці озимої за різних строків сівби (2011–2013 рр.)
alt
 
Чи можна підготувати рослину до успішного подолання стресових умов взимку?
Раз у три роки на території України відмічають загибель озимини на площі понад 20 %. Найчастіше потерпають посіви озимини у степових районах від вимерзання, лісостепових і степових — від льодяної кірки, в поліських — від випрівання, вимокання, частково від вимерзання.
 
Погодні умови, що склалися, наприклад, на території Сумщини в зимовий період поточного року не викликали значного занепокоєння щодо стану зимівлі рослин та майже не спричинили випадіння та їх загибель. Слід відмітити, що за останні роки це був найменший показник загибелі посівів озимини (загинуло 1,3 % від загальної площі посівів).Найбільшу загибель у осінньо-зимовий період було відмічено в 2010 році, коли загинуло 19,9 % від загальної площі посівів. У 2011, 2012 та 2013 роках показник загибелі озимини становив 16,5, 13,6 та 2,0 % відповідно по роках.
 
Значно зменшити відсоток загибелі рослин у зимовий період можна за рахунок дотримання оптимальних для конкретної зони вирощування строків сівби сортами адаптивними до зональних умов вирощування.У рослин пшениці озимої сівби, що посіяли у кінці серпня-на початку вересня зазвичай утворюється 5–6, а по деяких сортах і навіть 8 стебел (сума активних температур більше 700?С); посіяної на початку другої декади вересня по 4–6 стебел (сума активних температур 550–650?С). При сівбі 20 вересня утворюється 3–4 стебла (сума активних температур 450–550?С), а при сівбі в пізньодопустимі строки (початок жовтня) — три листки-початок кущення (сума активних температур 300–400?С). На площах, де сівбу проводять на початку другої декади жовтня, рослини входять у зиму в фазі 2–3 листочки, а іноді — тільки отримано сходи (сума активних температур 100–200?С).
 
altДля доброї перезимівлі необхідно, щоб рослини встигли загартуватися, перш ніж настане осіннє припинення вегетації. Загартування — це зворотне фізіологічне пристосування до несприятливих погодних умов, у результаті якого морозостійкість рослини різко підвищується.Чим менше в клітинах води, тим менше утворюється льоду і вищі шанси успішної перезимівлі.
 
Загартування рослин відбувається у дві фази:
 
  • за температури вдень близько 8–10 °C, а вночі — від нуля до 4 °C;
  • за середньої температури від 0 до мінус 5 °C.
 
У першій фазі завдяки активній вегетації і процесам фотосинтезу у вузлах кущення нагромаджуються цукри, які при нічній температурі від 0 до 4 °C практично не витрачаються як на ріст рослин, так і на процеси їх дихання. Внаслідок щоденного збільшення вмісту цукрів рослини знатні витримувати зниження температури на глибині залягання вузла кущення до мінус 10–12 °C, при цьому вміст цукрів у вузлах кущення повинен бути не менше 30 %.
 
У другій фазі відбувається зневоднення клітин і в них підвищується концентрація розчинних цукрів, у клітинах зменшується вміст так званої вільної води, яка легко замерзає, і підвищується вміст зв'язаної води, котра важко замерзає. Рослини стають ще стійкішими проти низьких температур: добре загартована пшениця витримує зниження температури біля вузла кущення до мінус 18–20 °C.
 
Тривалість проходження першої і другої фаз загартування 20–25 днів. Проте навіть добре загартовані рослини не забезпечують 100 % гарантії від вимерзання при переході температури через поріг критичної.
 
За даними Інституту сільського господарства Північного Сходу в вузлах кущення рослин взимку поточного року було накопичено 19–32 % цукрів, залежно від строку сівби. За раннього строку сівби (1–10 вересня) в дещо перерослих рослин вміст цукрів менший — 19–26 %. Добрий запас зимо- та морозостійкості мають сорти Розкішна та Подолянка: вміст цукру в вузлах кущення рослин становить на ранньому строці сівби 26–29 %, при оптимальному і пізньодопустимому — 28–32 %, що відповідає біологічній нормі.
 
Стратегія сівби озимих культур під урожай 2015 року
Останній місяць літнього періоду 2014 року характеризувався підвищеним температурним режимом. Середньодобова температура повітря коливалася від 28,2 до 24,0?С, при цьому максимальна відмічена 1–2 серпня і становила 34,0?С. На поверхні ґрунту середньодобова температура повітря — 32,0–25,0?С, максимальна — 46,0?С.Слід відзначити, що продуктивні опади були відсутні. Відповідно до таких умов вологість повітря низька — 40–63 %.
 
Сподівання на вересень щодо поповнення ґрунту продуктивною вологою не виправдались. У посівному шарі ґрунту практично відсутня продуктивна волога для отримання сходів озимих культур.
 
Так, до прикладу, оскільки більша частина території Сумщини (хоча це актуально сьогодні для більшості території України) розміщена в зоні нестійкого зволоження, слід звернути особливу увагу на збереження і накопичення продуктивної вологи на полях у допосівний період при основному обробітку ґрунту. Всі операції необхідно направляти на збереження вологи, поліпшення режиму живлення, боротьбу з бур’янами, запобігання ураження рослин хворобами і шкідниками, якісне загортання пожнивних решток і добрив, створення достатньо ущільненого та дрібно грудкуватого посівного шару. Обов’язковим в агрегатах повинен бути коток — кільчасто-шпоровий чи кільчасто-зубовий, які подрібнюють крупні грудки, зменшуючи загальну поверхню випаровування вологи з ґрунту.
 
Після основного обробітку ґрунту якомога швидше готують грунт до сівби. В зв’язку з такими екстремальними умовами проводити сівбу не рекомендується, оскільки насіння, яке тривалий час знаходиться у ґрунті, не проросте і втратить життєздатність. За цих умов можна допускати сівбу за 3–5 днів до початку або після оптимальних строків, за умови, якщо є впевненість у тім, що будуть отримані сходи. Необхідно також починати сівбу раніше оптимальних строків, якщо очікується ранньоосіннє похолодання.
 
Ні в якому разі не можна упускати можливості сіяти після дощів або перед ними. При цьому необхідно збільшити норму висіву на 10 %, а глибину заробки насіння зменшити до 3–4 см з обов’язковим прикочуванням. В основу розрахунків норм висіву повинна покладатися необхідність одержання густоти сходів не менше 400 шт./м2За відсутності вологи в ґрунті до сівби не варто приступати до випадання опадів, а якщо їх до закінчення допустимих строків не буде, то незасіяні площі краще залишити під сівбу ярих зернових культур.

svidome

 17 вересня 2021
В Україні продовжується збирання зернових та зернобобових культур, яке проведено на площі 10,4 млн га при врожайності 43,9 ц/га, намолочено 45,7 млн тонн зерна.
В Україні продовжується збирання зернових та зернобобових культур, яке проведено на площі 10,4 млн га при врожайності 43,9 ц/га, намолочено 45,7 млн тонн зерна.
17 вересня 2021
 17 вересня 2021
Компанія KUHN-Україна провела масштабну польову презентацію нового посівного комплексу KUHN ESPRO RT 12000 RC.
Компанія KUHN-Україна провела масштабну польову презентацію нового посівного комплексу KUHN ESPRO RT 12000 RC.
17 вересня 2021
 17 вересня 2021
Після різкого подорожчання тепличних огірків, яке спостерігалося в Україні минулого тижня, ціни в даному сегменті почали стрімко знижуватися.
Після різкого подорожчання тепличних огірків, яке спостерігалося в Україні минулого тижня, ціни в даному сегменті почали стрімко знижуватися.
17 вересня 2021
 17 вересня 2021
У проекті Державного бюджету на 2022 рік передбачено фінансування громад у різних напрямках.
У проекті Державного бюджету на 2022 рік передбачено фінансування громад у різних напрямках.
17 вересня 2021
 17 вересня 2021
Українські аграрії затямили урок з торішньої ситуації, і зараз відкладають продаж ріпаку. За перші 2 місяці сезону експорт культури скоротився до 30%.
Українські аграрії затямили урок з торішньої ситуації, і зараз відкладають продаж ріпаку. За перші 2 місяці сезону експорт культури скоротився до 30%.
17 вересня 2021
 17 вересня 2021
У жовтні-листопаді 2021 року українські та іноземні інвестори зможуть узяти участь в онлайн-аукціонах з приватизації Білгород-Дністровського та Усть-Дунайського морських портів та оренди трьох великих об’єктів у морських гаванях Одеської області.
У жовтні-листопаді 2021 року українські та іноземні інвестори зможуть узяти участь в онлайн-аукціонах з приватизації Білгород-Дністровського та Усть-Дунайського морських портів та оренди трьох великих об’єктів у морських гаванях Одеської області.
17 вересня 2021
До відкриття ринку землі лишилося ЧИТАТИ

Please publish modules in offcanvas position.