soniashnyk

Карантинні бур’яни на соняшнику та агротехніка

/ Агрономія Сьогодні / Середа, 08 липня 2015 16:12
Ігор СТОРЧОУСканд. с.-г. наук
Інститут захисту рослин НААН України
Соняшник є однією з основних олійних культур світового землеробства. У загальному обсязі виробництва олійних культур в Україні соняшник займає більше 90%, а в структурі посівних площ не менше 10%. Країна посідає третє місце в світовому рейтингу після Аргентини та Росії, забезпечуючи від 7 до 12% світового виробництва соняшнику.

 

Посіви цієї культури засмічуються переважно злаковими та двосім’ядольними бур’янами. Найбільшої шкоди вони завдають культурі в перший період розвитку, коли культурні рослини ростуть порівняно повільно.
 
Найпоширенішими засмічувачами посівів соняшнику є: з двосім’ядольних малорічних бур’янів — лобода біла (Chenopodium album L.), види щириці (Amaranthus spp.), курай звичайний (Salsola tragus L.), гірчак березковидний (Polygonum convolvulus L.); з багаторічних — осоти рожевий (Cirsium arvense L.) та жовтий (Sonchus asper L.), види молочаю (Euforbia spp.), берізка польова (Convolvulus arvensis L.). Односім’ядольні однорічні представлені плоскухою звичайною (Echinochloa crus-galli L.), мишієм сизим (Setaria glauca L.) і зеленим (Setaria viridis L.), а багаторічні-пирієм повзучим (Elymus repens (L.) Gould), гумаєм, соргом алепським (Sorghum halepense (L.) Pers.).
 
Карантинні бур’яни
В Україні поширено декілька видів вовчків.
 
Вовчок гіллястий (Orobanchе ramosa L.) поширений у південних областях України. Уражує тютюн, махорку, коноплі, помідори, рідше — соняшник.
 
Вовчок єгипетський (Orobanchе aegyptica Pers.) поширений у південних областях України. Уражує тютюн, махорку, соняшник, картоплю і помідори.
 
Вовчок соняшниковий (Orobanchе cumana Wall.) уражує переважно соняшник, а також тютюн.
 
Є різні біологічні раси цього виду: раса А (кубанська), або звичайний вовчок, поширена повсюдно, більшість сортів соняшнику стійкі проти неї; раса Б (донська) поширена в південних областях України, уражує сорти стійкі проти раси А.
 
Ценхрус якірцевий на території України вперше був виявлений у 1950 році в Скадовському районі Херсонської області на необроблюваних придніпровських пісках. Сучасний ареал ценхрусу відмічений у Степовій зоні України і частково Лісостеповій. Він зареєстрований у 5 областях. Основне вогнище розташоване в Херсонській області на площі понад 25 тис. га, в інших областях бур’ян поширений у Дніпропетровській, Луганській, Одеській, Харківській областях. Важливо зауважити, що бур’ян володіє високими адаптаційними можливостями і потенційно небезпечний не тільки для південних і лісостепових, але і поліських районів. Також серед бур’янів особливо небезпечна амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.).
 
Агротехніка
Головним завданням основного обробітку грунту під соняшник є максимальне знищення багаторічних і однорічних бур’янів, нагромадження та збереження якомога більшої кількості вологи осінньо-зимових і ранньовесняних опадів у кореневмісному шарі, мобілізація поживних речовин, активізація біологічних процесів грунту, надання орному шару оптимальної структури, запобігання вітровій та водній ерозіям. Основний обробіток грунту повинен відповідати вимогам зональних систем землеробства, сприяти збереженню і підвищенню ґрунтової родючості та створенню сприятливих фітосанітарних умов на полі.
 
Система зяблевого обробітку грунту складається із лущення поля на глибину 6-8 см, яке проводиться зразу після збирання врожаю стерньових попередників. На забур’янених площах застосовують дворазове лущення з інтервалами 15-20 днів та оранку.
 
Глибина оранки на грунтах, не схильних до ущільнення та запливання, повинна становити 20-22 см, на грунтах із важким механічним складом — 25-27 см, а на площах, засмічених кореневищними та коренепаростковими бур’янами, — 28-35 см.
 
На полях, засмічених осотом та іншими коренепаростковими бур’янами, обробіток грунту слід проводити за типом поліпшеного зябу (два-три дискових лущення стерні, оранка). При такій системі основного обробітку грунту технологія вирощування соняшнику цілком можлива без застосування гербіцидів.
 
Прийоми обробітку грунту в системі поліпшеного зябу рекомендується так чергувати, щоб домогтися виснаження бур’янів, а потім їх знищення. Доцільно перше лущення проводити слідом за збиранням урожаю попередника дисковими знаряддями (ЛДГ-10, ЛДГ-15, БД-10, БДТ-7) на глибину 6-8 см, друге та третє — у міру відростання бур’янів багатолемішниками (ІШЛ-10-25), важкими дисковими боронами (БД-10, БДТ-7), паровими культиваторами (КПС-4) чи культиваторами-плоскорізами (КПШ-5, КПШ-9) на глибину 8-10 та 10-12 см. Розрив у часі між лущеннями та останнім лущенням і оранкою встановлюють так, щоб бур’яни встигли дати пагони, завдяки чому досягається найповніше їх знищення. При недотриманні потрібних інтервалів між лущеннями їх роль у знищенні бур’янів знецінюється.
 
Для контролювання осоту найефективніше сполучати передоранкові розпушення із використанням гербіцидів. Після відростання багаторічних бур’янів, коли вони утворюють достатньо розвинену надземну масу (не менше 5-6 листків), треба посіви суцільно чи вибірково (по куртинах) обприскувати розчином рекомендованих гербіцидів по вегетуючих рослинах за середньодобової температури 16-18, але не нижче 12-14°С, коли гербіцид проникає у кореневу систему найінтенсивніше. Заключною технологічною операцією буде оранка або чизельне розпушення на глибину 25-27 см, які проводять через 2 тижні після другого лущіння чи внесення гербіцидів, в міру появи розеток багаторічних бур’янів.
 
Недотримання цього важливого агротехнічного правила призводить до того, що посіви соняшнику заростають осотом і боротьбу з ним доводиться вести під час міжрядних розпушувань. Проте підрізання цього злісного бур’яну в посівах не досягає мети, бо підземні кореневища продовжують негативно впливати на рослини соняшнику. Підрізані пагони осоту розносяться грунтообробним знаряддям по полю і на незасмічених ділянках швидко укорінюються, нормально вегетують, засмічуючи весь масив.
 
За незначної забур’яненості поля багаторічними бур’янами після стерньових попередників і після кукурудзи на зерно та силос система обробітку включає дві операції: лущіння й оранку чи безвідвальне розпушення на глибину 25-27 см. Спірними є рекомендації щодо напівпарового обробітку зябу після стерньових попередників при малорічному типові забур’яненості. Як показали досліди Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, потреби в проведенні культивацій на зораному полі немає.
 
При розміщенні соняшнику після зернових догляд за посівами значно ускладнюють однорічні бур’яни. У практиці їх поділяють, в основному, на ранні ярі (гірчиця польова, гречка витка та інші), які проростають за порівняно низької температури (6-8°С), і середньоранні ярі (амброзія полинолиста, лобода біла та інші), які проростають при прогріванні грунту до 10-12°С.
 
Інша група бур’янів — пізні ярі (курай, просо півняче, щириця, нетреба, мишії та інші), що проростають за температури 14-16°С і вище, найнебезпечніші, оскільки їх масові сходи з’являються у посівах переважно після закінчення обробітку грунту в міжряддях. Для знищення пізніх бур’янів застосовують переважно грунтові гербіциди. Внесення препаратів здійснюється на поверхню грунту. Грунт повинен бути досить теплим, вологим, дрібногрудкуватим. Великі тверді грудки збільшують площу поглинання і знижують ефективність дії гербіцидів.
 
Оптимальні умови застосування препаратів грунтової дії — випадання дощу, або зрошення після обприскування на рівні 10-15 мм. Проте треба мати на увазі, що в посушливих умовах застосування грунтових препаратів не завжди призводить до бажаних результатів. Виходячи з цього, значно зростає роль системи основного обробітку в знищенні пізніх бур’янів.
 
Пізні післяжнивні бур’яни продовжують вегетувати після збирання хлібів, дають насіння і постійно поповнюють запаси його в грунті. Тому потенційна засміченість невпинно зростає.
 
При інтенсивній технології потрібно зосередити основну увагу на запобіжних заходах: максимально використовувати післяжнивний і ранньоосінній періоди для очищення грунту від насіння бур’янів. Такий шлях раціональніший, ніж боротьба з бур’янами, коли вони вже завдали шкоди врожаю.
 
Застосування до оранки неодноразових неглибоких обробітків провокує проростання минулорічного насіння, що перезимувало у грунті і в якого закінчився період біологічного спокою. При утриманні понад два місяці у злущеному стані і після наступної оранки проростає та знищується бур’янів удесятеро більше, ніж по ранньому зябу після одноразового лущення.
 
Виняткове господарське значення такого обробітку полягає у тому, що поле очищується від пізніх або післяжнивних бур’янів, які рано навесні через нестачу тепла не проростають.
 
Унаслідок багаторазових обробітків до оранки верхній шар грунту достатньо зволожується навіть невеликими опадами і росами при високій відносній вологості при грунтового шару повітря, що створює сприятливі умови для підвищення біологічної активності грунту і вмісту азоту, а звідси — і збільшення врожаю соняшнику.
 
Поліпшений зяб ефективний майже в усіх зонах, де вирощують соняшник. При засміченні поля багаторічними бур’янами (будяк, осот, берізка, латук татарський, ластовець гострий та ін.) слід здійснювати пошаровий обробіток грунту: раннє дискове лущення на глибину 8-10 см, після відростання бур’янів — лущення дисковими боронами або лемішним знаряддям на глибину 10-12 см; після повторного відростання бур’янів проводять культивацію на 8-10 см та оранку на глибину 27-30 см.
 
Напівпаровий обробіток грунту застосовують у районах достатнього зволоження після озимих та ярих колосових на полях, які не уражені вітровою ерозією. При цьому злущене поле виорюється у липні-серпні. Бур’яни, що з’являються, знищують культиваціями на глибину 8-10 см з одночасним боронуванням. Після напівпарового обробітку грунту вдвічі-втричі зменшується забур’яненість полів однорічними бур’янами.
 
У районах, що зазнають вітрової ерозії, доцільне безполицеве розпушення грунту з залишенням стерні на поверхні поля. Система протиерозійного обробітку складається із мілких лущень культиваторами-плоскорізами та безполицевого розпушення на глибину 25-27 см культиваторами-глибокорозпушувачами.
 
Плоскорізний обробіток під соняшник доцільний на полях, схильних до вітрової ерозії, як засіб боротьби з нею. Але після такого обробітку основна маса насіння бур’янів залишається у верхньому шарі, через що у весняно-літній період різко збільшується засміченість посівів. Тому при плоскорізному обробітку слід під передпосівну культивацію вносити гербіциди. За наявності мінеральних добрив варто внести їх під зяблеву оранку.
 
Досліджено, що своєчасне лущення стерні підвищує урожай соняшнику на 0,2-0,3 т/га, а при збільшенні глибини оранки із 22 до 32 см на площах, засмічених кореневищними та коренепаростковими бур’янами, — на 0,2 т/га і більше.

 05 квітня 2020
Тепличники України, через обмежувальні заходи та закриття ринків, опинилися в ситуації, яка загрожує повним знищенням малих та середніх тепличних господарств.
Тепличники України, через обмежувальні заходи та закриття ринків, опинилися в ситуації, яка загрожує повним знищенням малих та середніх тепличних господарств.
05 квітня 2020
 05 квітня 2020
Крім карантину проблемна українських фермерів чекає нова напасть – посуха. Чимала частина посівів вже зараз у пригніченому стані, а вологи наполовину менше від норми.
Крім карантину проблемна українських фермерів чекає нова напасть – посуха. Чимала частина посівів вже зараз у пригніченому стані, а вологи наполовину менше від норми.
05 квітня 2020
 05 квітня 2020
В той час, як в Україні дискутують над рентабельністю ВРХ, тоді як його кількість невпинно зменшується, у агрофірмі «Колос» кількість поголів’я лише зростає.
В той час, як в Україні дискутують над рентабельністю ВРХ, тоді як його кількість невпинно зменшується, у агрофірмі «Колос» кількість поголів’я лише зростає.
05 квітня 2020
 04 квітня 2020
Українські аграрії багато нині дискутують над введенням/забороною ринку для сільськогосподарської ріллі.
Українські аграрії багато нині дискутують над введенням/забороною ринку для сільськогосподарської ріллі.
04 квітня 2020
 04 квітня 2020
В нашій країні через карантин зросли ціни на деякі продукти харчування.
В нашій країні через карантин зросли ціни на деякі продукти харчування.
04 квітня 2020
 03 квітня 2020
Українсько-американська компанія EOS Data Analytics долучилась до ініціатив на допомогу бізнесу, щоб сприяти подоланню негативних наслідків пандемії COVID-19.
Українсько-американська компанія EOS Data Analytics долучилась до ініціатив на допомогу бізнесу, щоб сприяти подоланню негативних наслідків пандемії COVID-19.
03 квітня 2020

Please publish modules in offcanvas position.