Хімічний контроль на сої

Хімічний контроль на сої

/ Агрономія Сьогодні / Четвер, 31 серпня 2017 16:02

Головним завданням хімічних заходів захисту рослин є забезпечення оптимальних умов вегетації культури на всіх фазах розвитку. Контроль бур’янів у посівах сої створює умови, за яких на початкових фазах розвитку культури конкуренції з боку бур’янів немає через максимальну доступність для неї сонячної енергії (відсутність затінення з боку бур’янів). Хімічний контроль бур’янів також забезпечує як збереження доступної для культури вологи, так і комплексу елементів живлення (NPK) у доступних формах, а також усунення негативного впливу комплексу токсинів, що виділяють бур’яни. Вибір системи захисту, визначення оптимальної норми застосування відповідних гербіцидів, часу проведення обробки залежить від багатьох факторів.

 

Баланс між шкодою та користю

Для успішного контролю бур’янів у посівах сої хімічні заходи необхідно проводити ще під час вирощування попередників, які чергуються із соєю у сівозміні. Основу такого контролю становить його ретельне планування вже на ранньому етапі. Таким чином, обмеження чисельності бур’янів у посівах сої бажано починати на етапах після збирання попередника і підготовки ґрунту під посів культури.


Всі види однорічних і багаторічних бур’янів на ранніх етапах органогенезу сої, через низьку її конкурентоспроможність, як зазначалося вище, сильно засмічують посіви. Економічний поріг шкідливості бур’янів наступає за наявності на 1 м² п’яти злакових однорічних або трьох широколистих (дводольних) бур’янів.


Під час хімічного захисту культури для контролю бур’янів у посівах, з метою підвищення її урожайності, необхідно брати до уваги негативний вплив гербіцидів (післядію) на сільськогосподарські культури, які в подальшому планується висівати у сівозміні. З огляду на це слід застосовувати гербіциди з вибірковою системною дією, з коротшим періодом детоксикації у грунті та з ефективнішою токсичною дією на комплекс видів бур’янів.


Для знищення різних біологічних груп бур’янів посіви сої обприскують гербіцидами, рекомендованими «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні». Норми їх внесення і способи застосування відрізняються і залежать від ґрунтово-кліматичних особливостей регіону, структури забур’яненості посівів сої.


Для ефективного контролю бур’янів до і після сівби сої поля необхідно обробити гербіцидами, тобто застосувати до- і післясходовий способи контролю бур’янів. З цією метою вносять ґрунтові і страхові гербіциди. Для культури рекомендований набір гербіцидів, які ділять на ґрунтові (наприклад: Харнес, Трофі, Дуал Голд, Примекстра ТZ Голд 500 SC) і страхові. Страхові, своєю чергою, застосовують для знищення дводольних бур’янів (Базагран, Хармоні), злакових (Селект, Міура та інші грамініциди), а також універсальної дії (Стобоб). Норма їх внесення і способи застосування відрізняються за зонами, з урахуванням ґрунтово-кліматичних особливостей регіону, забур’яненості поля, і регламентується «Переліком…».

 

Гербіциди, рекомендовані для застосування у посівах сої

 


Нюанси хімічного захисту

До або після сівби сої з метою контролю однорічних злакових та деяких двосім’ядольних вносять грунтові гербіциди на основі таких діючих речовин: ацетохлор, прометрин, метрибузин, імазетапір, кломазон, трифлуралін, пендиметалін, S-метолахлор+тербутилазин.


Для контролю однорічних бур’янів, фаза від 2 листків, і багаторічних злаків за висоти 10–15 см використовують пропахізофоп, клетодим, хізалофоп-П-етил, тепралоксидим, хізалофоп-П-тефурил, квізалофоп-П-тефурил, флуазифоп-П-бутил, клетодим.


Забезпечує зниження забур’яненості посівів однодольними бур’янами та, своєю чергою, сприяє значному підвищенню урожайності зерна сої грунтовий гербіцид Трефлан 480, к. е. (2–5 л/ га). Для нього характерним є те, що він ефективно контролює злакові бур’яни, але майже неефективний для контролю пасльону чорного, осоту, гірчаку, нетреби, щириці, капустяних бур’янів. На останні діють контактні гербіциди на основі діючої речовини бентазон, 480 г/ л, наприклад Базагран (1,5–3,0 л/ га) або його аналоги, відмінним показником якого є селективна дія по відношенню до сої. Застосовують його на фоні Трефлану вегетуючими рослинами сої, під час фази у бур’янів 4–5 листків, висотою 10–12 см.


У разі слабкого забур’янення посівів сої і ранніх фаз розвитку бур’янів норма Базаграну мінімальна, а за сильної забур’яненості й пізніших фаз розвитку бур’янів — максимальна. Для обмеження чисельності коренепаросткових бур’янів і пасльону чорного високоефективною є дворазова обробка посівів Базаграном із загальною нормою 3,0 л/ га (1,5+1,5) та інтервалом 20 днів. За результатами досліджень науково-дослідних установ України, послідовне застосування Трефлану і Базаграну знижує засміченість посівів на 80,0–89,0%, у тому числі дводольними та багаторічними бур’янами на 94,0–100%.


Так, урожайність зерна сої, для контролю бур’янів у посівах якої застосовували Трефлан і Базагран, була 3,14–3,36 т/га більшою, ніж з використанням тільки Трефлану, 2,11 т/га. Останній під дією сонячних променів швидко розкладається, тому потребує негайного та старанного загортання у грунт на глибину 6–7 см. Тут важливо ретельно перемішати гербіцид із верхнім шаром, щоб він добре закріпився у грунті. Це забезпечується за одночасного внесення й загортання препарату одним агрегатом. Для цього штангові обприскувачі встановлюють на рамі культиватора типу КПС-4, обладнаного вирівнювальними дисками та роторними коточками. Швидкість руху агрегату — не менше 7,0–7,5 км/год. Для загортання Трефлану на важких грунтах не слід застосовувати дискові знаряддя, тому що вони не забезпечують якісного обробітку верхнього шару грунту, і тоді необхідно додатково грунт розпушувати культиваторами, що призводить до ущільнення, підвищення брилистості та висушування верхнього шару грунту.


Препарат Дуал — грунтовий гербіцид контактної дії. Застосовується для контролю однорічних злакових і деяких дводольних бур’янів до посіву або до появи сходів сої. У посушливих регіонах необхідно заробити у грунт бороною на глибину 3–5 см. Стійкість виявляють лобода біла, паслін чорний, гірчиця польова, гірчак розлогий та інші малорічні дводольні види. Для розширення спектра дії препарат можна змішувати з іншими гербіцидами (прометрином та ін.). Захисна дія триває 8–12 тижнів.


Грунтовий гербіцид контактної дії Харнес, аналоги — Аценіт А 880, Ацетоган 900, Герб 900, Кратос, Олрайт, Піонер 900, (д. р. ацетохлор), застосовується для обмеження шкідливості однорічних злакових і деяких дводольних бур’янів до посіву, одночасно з ним або до появи сходів сої. У посушливих регіонах необхідно заробляти у грунт бороною на глибину 3–5 см або за допомогою культиватора. У разі застосування після сівби заробку можна не проводити, або поле заборонувати. Стійкість виявляють гірчиця польова, гірчак розлогий, куколиця біла, амброзія полинолиста та інші малорічні дводольні види. Захисна дія триває шість-вісім тижнів. Розкладається впродовж одного вегетаційного періоду, тому після нього можливо розміщувати будь-які культури у сівозміні. Допускається застосування у суміші з прометрином.


Надмірна кількість вологи у грунті, за повідомленнями віт­чизняних дослідників, може призвести до прояву токсичної дії певних гербіцидів на культуру. Так, проведені дослідження в 2004 році показали, що у той час, коли за кілька днів до появи сходів сої випало 31 мм опадів, Харнес різко підвищив свою фітотоксичність і значно пригнітив молоді рослини сої. І хоча зовнішні ознаки пригнічення невдовзі зникли, проте негативна дія препарату позначилася у подальшому на процесі формування азотфіксуючих бульбочок на коренях сої, а також на урожаї та його якості.


Важливим чинником ефективного застосування гербіцидів грунтової дії є створення дрібногрудкуватої структури ґрунту. На вирівняний і добре підготовлений грунт гербіциди наносяться рівномірно у верхньому шарі та знищують бур’яни, діючи на їх проростки. Препарати на основі трифлураліну під дією сонячних променів швидко розкладаються, тому потребують негайного та старанного загортання у грунт на глибину 6–7 см. Тут важливо ретельно перемішати гербіцид із верхнім шаром, щоб він добре закріпився у грунті. Це забезпечується за одночасного внесення й загортання препарату одним агрегатом. Для цього штангові обприскувачі встановлюють на рамі культиватора КПС-4, обладнаного вирівнювальними дисками і роторними коточками. Швидкість руху агрегату — не менше 7,0–7,5 км/год. Для загортання гербіциду на важких грунтах не слід застосовувати дискові знаряддя, бо вони не забезпечують якісного обробітку верхнього шару грунту, і тоді потрібне додаткове розпушування його культиваторами, що призводить до ущільнення, підвищення бриластості та висушування верхнього шару грунту.


Фронтьєр Оптіма — грунтовий гербіцид контактної дії. Застосовується для контролю однорічних злакових і деяких дводольних бур’янів до появи сходів сої. За посушливих умов рекомендовано заробляти гербіцид у шар грунту глибиною 2–3 см, завдяки чому виявлятиметься вища ефективність, ніж у інших його аналогів. Стійкість до препарату відмічена у лободи білої, гірчаку розлогого, гірчиці польової, куколиці білої, підмареннику чіпкого та інших.


З групи імідазолінонів на сої застосовують гербіциди на основі імазетапіру та імазамоксу.


Препарати на основі діючої речовини імазетапір — гербіциди для захисту сої від широкого спектра однорічних злакових і дводольних бур’янів, у тому числі карантинних, зокрема видів повитиць і амброзій та зниження забур’яненості полів багаторічними бур’янами.


Імазетапір можна вносити під час передпосівної (із неглибокою заробкою в ґрунт), передсходової (після висіву до сходів) та післясходової (бур’яни у фазі 1–4 листків) обробок. Спосіб застосування гербіцидів залежить від грунтово-кліматичних умов, агротехніки, наявності необхідної техніки тощо. Такий широкий вибір способів внесення надає агроному можливість застосувати препарати в більшому проміжку часу з урахуванням умов свого господарства та специфіки забур’янення полів.


Гербіциди, наприклад Пікет SL, Серп, Ізумруд, Парі, Пікадор, Юпітер, Тапір, в. р. к., застосовують у нормах 0,5–1,0 л/ га препарату. Максимальна їх норма практично на 100% знищує бур’яни, що робить недоцільним передозування з позицій як економічних, так і санітарно-гігієнічних.


На полях під сою до посіву з неглибокою заробкою (3–5 см) використовують гербіциди в дозах 0,5–1,0 л/ га. Треба враховувати, що глибоке зароблення (понад 5 см) знижує ефективність препаратів за рахунок зменшення концентрації діючої речовини у верхньому шарі грунту, з якого можуть сходити бур’яни.


Після посіву до появи сходів гербіциди можна використовувати на сої (для різних цілей) із нормою 0,5–1,0 л/ га з нормою витрати робочої рідини 200–400 л/ га. Ґрунт ретельно обробляють, при цьому важливо максимально зменшити кількість рослинних решток. Норма гербіцидів підбирається відповідно до виду бур’янів. Наприклад, у разі забур’яненості поля гірчицею дикою і талабаном дозу гербіцидів доцільно зменшити, а за забур’янення нетребою — дещо збільшити.


Ефективними гербіцидами для контролю злинки канадської є препарати на основі діючої речовини прометрин, 500 г/ л, наприклад Гезагард 500 FW, к. с., Селефіт, к. с. або інші гербіциди-аналоги.


Гербіциди грунтової дії мають властивості впливати на проростки рослин бур’янів лише за наявності достатньої кількості вологи у верхньому шарі ґрунту. Препарати, внесені на поверхню грунту і навіть загорнуті у його верхній шар, своїх можливостей у повному обсязі не виявляють.


Недоліком усіх ґрунтових гербіцидів є те, що вони практично не здатні контролювати багаторічні види бур’янів, які сьогодні, на жаль, стали масовими на орних землях в усіх регіонах країни і, до того ж найбільш шкідливими. Для більшої ефективності рекомендовано застосовувати препарати на основі масляних емульсій, через те, що діюча речовина транслокується у тканини рослин ліофільним, а не гідрофільним шляхом, і вони менше залежать від наявності води у тканинах листків.


У південних регіонах країни доцільним є застосування післясходових гербіцидів, оскільки для ефективної дії ґрунтових препаратів тут навесні у верхньому шарі грунту традиційно мало вологи. Якщо весною на полях багато осоту, потрібно за 12–14 днів до сівби провести обприскування гербіцидами 2,4-Д-амінна сіль у нормі 1,5–2,0 л/ га або препаратами на основі гліфосату у нормі витрати 4,0–5,0 л/ га (до обприскування виключити всі механічні обробки, крім ранньовесняного закриття вологи).


Із грунтових гербіцидів до сівби або після неї для контролю однорічних злакових та деяких двосім’ядольних вносять препарати, наприклад Трофі, к. е. (1,5–2,0 л/ га), Дуал голд, к. е. (1,2–1,6 л/ га), Фронтьєр Оптіма, к. е. (0,8–1,4 л/ га), Харнес, к. е. (1,5–3,0 л/ га) або його аналоги. Для обмеження шкідливості однорічних двосім’ядольних і злакових бур’янів застосовують Зенкор 70 WG, в. г. (0,5–0,7 кг/га), Селефіт, к. с. (3,0–4,0 л/ га), Пікет SL, (0,5–1,0 л/ га), Серп, в. р. к. (0,5–1,0 л/ га) та інші.


Слід зазначити, що важливим чинником ефективного застосування гербіцидів грунтової дії є створення дрібногрудкуватої структури ґрунту. На вирівняному і добре підготовленому грунті гербіциди рівномірно розподіляються у верхньому шарі грунту та знищують бур’яни, діючи на їх проростки.


І. М. СТОРЧОУСканд. с.-г. наук

1

 22 січня 2019
«Укрзалізниця» внесла коригування в проект фінплану компанії, де замість прогнозованих 16,6% зазначила вже фактичний індекс цін виробників 14,2%.
«Укрзалізниця» внесла коригування в проект фінплану компанії, де замість прогнозованих 16,6% зазначила вже фактичний індекс цін виробників 14,2%.
22 січня 2019
 22 січня 2019
Парламент скасував для агробізнесу сплату так званої «пайової участі» в місцеві бюджети, яка може досягати до 10% від загальної кошторисної вартості будівництва.
Парламент скасував для агробізнесу сплату так званої «пайової участі» в місцеві бюджети, яка може досягати до 10% від загальної кошторисної вартості будівництва.
22 січня 2019
 22 січня 2019
Тематика календаря BASF була вибрана не випадково -- це насіння культурних рослин.
Тематика календаря BASF була вибрана не випадково -- це насіння культурних рослин.
22 січня 2019
 22 січня 2019
З 19 по 21 лютого у Києві відбудеться унікальна виставкова подія агросектору України - «АгроВесна 2019», яка об’єднує 3 міжнародні виставки: «Зернові технології», Agro Animal Show та «Фрукти.Овочі.Логістика».
З 19 по 21 лютого у Києві відбудеться унікальна виставкова подія агросектору України - «АгроВесна 2019», яка об’єднує 3 міжнародні виставки: «Зернові технології», Agro Animal Show та «Фрукти.Овочі.Логістика».
22 січня 2019
 22 січня 2019
Вчора, 21 січня, Україна та Ізраїль підписали Угоду про зону вільної торгівлі.
Вчора, 21 січня, Україна та Ізраїль підписали Угоду про зону вільної торгівлі.
22 січня 2019
 22 січня 2019
Такий попит обумовлений відразу декількома факторами, ключовим з яких є різке зниження врожаю яблука в Китаї.
Такий попит обумовлений відразу декількома факторами, ключовим з яких є різке зниження врожаю яблука в Китаї.
22 січня 2019

Please publish modules in offcanvas position.