soniashnyk

Овочі у промислових масштабах потребують хімічного захисту

Овочі у промислових масштабах потребують хімічного захисту

/ Агрономія Сьогодні / Середа, 13 вересня 2017 16:09

Якщо, звісно, ви не вирощуєте їх як органічну продукцію. Буряк столовий та морква, які поширені на кожній грядці у нашій країні, у промислових масштабах вирощування потребують ретельної допомоги у боротьбі за ресурси з бур’янами, адже останні майже удвічі швидше поглинають усі поживні речовини з ґрунту.

Посіви моркви варто тримати

у чистоті до збору врожаю

Морква має слабку конкурентоспроможність протидії бур’янам. У посівах моркви бур’яни, обмежуючи доступ світла до рослин культури, можуть збільшувати вміст нітратів у коренях. У разі запізнення з контролем бур’янів на початку росту моркви на 15 днів втрати врожаю можуть становити 25%.


Рано висіяна морква на початку вегетації може бути масово забур’янена бур’янами, які проростають вже за температури повітря 2-5°С. Деякі з них з’являються до сходів моркви. З підвищенням температури повітря посіви засмічуються галінсогою дрібноквітковою, щирицею звичайною, пасльоном чорним, курячим просом та іншими. Бур’яни, які з’являються перед збором урожаю, погіршують загальний фітосанітарний стан посіву та сприяють ураженню листків моркви хворобами (альтернаріозом, справжньою борошнистою росою).


У посівах поширені малорічні види: зірочник середній, вероніка плющолиста та весняна, галінсогадрібноквіта, портулак городній, грицики звичайні, талабан польовий, глуха кропива стеблообгортна та пурпурова, тонконіг однорічний, жовтозілля звичайне, рутка лікарська та Шлейхера, злинка канадська; малорічні ярі види: лобода біла та гібридна, щириці звичайна, біла та жминдовидна, гірчиця польова, редька дика, гірчаки березковидний та звичайний, амброзія полинолиста, осот городній; пізні ярі бур’яни: плоскуха звичайна, мишії сизий, зелений та кільчастий, паслін чорний; багаторічні: берізка польова, осот польовий, пирій повзучий, осот жовтий польовий, хвощ польовий.


Для контролю однорічних злакових та окремих видів дводольних бур’янів після посіву до появи сходів культури застосовують грунтові препарати на основі діючої речовини метрибузин, пендиметалін. Перед сівбою або після неї до появи сходів або під час фази двох справжніх листки у культури застосовують препарати на основі діючої речовини прометрин.


Гербіциди системної дії на основі діючої речовини метрибузин поглинаються листям і кореневою системою рослини та інгібують процеси фотосинтезу. Мають широкий спектр дії щодо контролю однорічних дводольних і злакових бур’янів, застосовують такі препарати як до, так і після сходів культури, вони не викликають фітотоксичності, мають тривалий період захисної дії (1-2 місяця). Залежно від температури, типу і вологості грунту, забезпечують захист посівів протягом 6-8 тижні.


Діюча речовина пендиметалін поглинається коренями і пагонами рослин бур'янів, які проростають, і пригнічує поділ клітин меристеми. Під дією гербіциду бур'яни гинуть після проростання або після появи сходів. Також знищуються молоді бур'яни, які проросли до моменту внесення гербіциду. Препарат контролює і чутливі рослини, але за умов, коли під час обприскування злакові бур'яни знаходяться у фазі 1-1,5 листка, а дводольні — до 2 справжніх листків.


Після сходів моркви для контролю злакових бур’янів застосовують грамініциди.


Для контролю однорічних злакових бур’янів вносять гербіциди на основі діючої речовини феноксапроп-П-етилу, хізалофоп-П-етилу, флуазифоп-П-бутилу, клетодиму.


Багаторічні злакові бур’яни контролюють за допомогою вищезазначених гербіцидів, крім гербіцидів на основі діючої речовини феноксапроп-П-етилу, з застосуванням підвищених норм витрати.


Препарати на основі діючої речовини феноксапроп-П-етилу, маючи системну дію, швидко проникають через надземні органи рослин бур’янів, блокують процеси поділу ростових клітин. Такі препарати ефективні для контролю вівсюгу (види), плоскухи, метлюгу звичайного, лисохвосту польового, просовидних, мишію (видів), росички (видів), тонконогу звичайного.


Препарати на основі діючої речовини хізалофоп-П-етил — це селективні після сходові протизлакові гербіциди, які мають ряд значних переваг, зокрема, мають мінімальну фітотоксичну дію на рослини культури, активно абсорбуються поверхнею листя бур'янів, наявність опадів через годину після обробки, не впливає на ефективність препаратів, вплив на бур'яни видимий у перші дві доби після внесення, пролонгований термін дії дає можливість використовувати такі препарати у широкому діапазоні фаз росту культур і бур'янів, запобігає повторному відростанню багаторічних видів бур'янів, відсутня післядія.


Завдяки системній дії гербіциди акумулюються у тканинах як надземної, так і підземної частин бур'янів (кореневищах, підземних пагонах), порушуючи синтез жирних кислот, унаслідок чого рослина гине.


Механізм дії препаратів на основі діючої речовини флуазифоп-П-бутилу полягає у тому, що вони швидко проникають у судинну систему бур’янів через стебла та листки рослини, переміщуються у точки росту, де блокують синтез ліпідів. Повна загибель бур'янів відбувається на 7-10 день. До переваг таких препаратів належить швидке проникнення в бур’яни, надзвичайно м’яка дія на культурні рослини, що дозволяє застосовувати його незалежно від фази їх розвитку та відсутність післядії. Також препарати на основі цієї діючої речовини характеризуються незначною залежністю їх ефективності від погодних умов. Гербіциди ефективно контролюють як одно-, так і багаторічні бур’яни.


Препарати на основі діючої речовини клетодим ефективні для контролю понад 40 видів однорічних і багаторічних злакових бур’янів, включно з падалицею злакових культур. Вони швидко проникають у рослини бур’янів, швидкість дії, яка забезпечує повну їх загибель протягом 5-12 днів, і проявляють стійкість до змиву дощем уже через 1 годину після обприскування, допускається застосування у будь-який період вегетації, незалежно від фази розвитку культури, мають період напіврозпаду в грунті — 1-3 дні.


Препарати на основі діючої речовини клетодим визнані найбільш економними для контролю однорічних злакових бур’янів. Крім того, виявили добру сумісність у бакових сумішах із більшістю гербіцидів, які застосовують для контролю двосім'ядольних бур’янів та ефект синергізму.


Аби контролювати однорічні дводольні та злакові бур'яни, вносять гербіциди на основі діючої речовини прометрин. Під час застосування препаратів до сходів діюча речовина поглинаються як проростками, так і корінням бур’янів, які проростають. Вплив на бур’яни, які зійшли, відбувається через листя. Діюча речовина блокує процес фотосинтезу у чутливих бур'янів, а також утворює сполуки, які руйнують мембрани клітин рослини. Внаслідок цього відбувається загибель бур’янів.


За рахунок пролонгованої ґрунтової дії діючої речовини забезпечується захист впродовж 4-10 тижнів, залежно від грунтово-кліматичних умов і норми витрати препарату. Основними перевагами таких препаратів є широкий спектр та довготривала дія, відсутність фітотоксичності.


За умов змішаного типу забур’янення посівів моркви однорічними і багаторічними злаковими та однорічними дводольними бур’янами ефективним було застосування по вегетуючих бур’янах бакової суміші препаратів на основі діючої речовини прометрину з грамініцидами, зокрема, препаратами на основі діючої речовини флуазифоп-П-бутилу. У сумішах грамініцидів із прометрином, аналогічно сумішам із метрибузином синергічно збільшується фітотоксична дія обох компонентів.


Незначне забур’янення буряка столового

призводить до втрати врожаю

Для посівів буряка столового найбільш придатними є суглинкові чорноземи, окультурені дерново-підзолисті, заплавні суглинкові грунти, а також торфовища з нейтральною реакцією. Непридатні для вирощування буряка кислі грунти. Показник грунту рН 5 і менше впливає негативно на ріст рослин, а особливо на сходи культури, які проростатимуть повільніше, або можуть взагалі не прорости, що спричинить зріджені посіви. Культура досить вибаглива до вологості грунту, особливо під час сходів і формування врожаю (червень-серпень). Нестача вологи у цей період призводить до одерев'яніння коренеплодів, а надлишок її уповільнює ріст та знижує врожай.


Кращими попередниками для культури є огірки, капуста й картопля рання, цибуля. У сівозміні буряк столовий рекомендовано розміщувати на площах, органічне добриво на яких вносили за 2-3 роки до посіву культури.


У посівах культури відмічається змішаний тип забур’яненості, найбільш поширеними є підмаренник чіпкий, талабан польовий, грицики звичайні, гірчиця польова, редька дика, галінзога дрібноквіткова, ромашка непахуча, плоскуха звичайна, гірчак березковидний і розлогий, лобода біла, види щириць, просо куряче, фіалка польова, берізка польова, мишій сизий і зелений, види осотів, пирій повзучий та інші.


Контроль бур’янів у посівах буряків столових повинен здійснюватися з найперших днів вегетації культури і майже до змикання рядків. Культура чутлива до конкуренції бур’янів, її гербокритичний період триває від перших двох днів до чотирьох тижнів вегетації. При цьому особливо важливо здійснити контроль бур’янів від сходів культури до утворення 4-6 справжніх листків.


Після висіву площу коткують кільчасто-шпоровими котками. Необхідно враховувати те, що буряк із моменту появи сходів і до утворення 4-6 великих листків росте повільно, а тому ріст і розвиток культури значною мірою залежить від шкідливості бур’янів та утворення грунтової кірки. Під час утворення ґрунтової кірки i з появою поодиноких сходів бур’янів посіви боронують упоперек рядків легкими боронами. Після появи повноцінних сходів буряка столового глибина міжрядних обробітків повинна становити 5-6 см. Після появи двох справжніх листочків посіви доцільно прополоти у рядках i прорвати, формуючи необхідну густоту рослин на 1 га. Повторний міжрядний обробіток грунту здійснюють на глибину 6-8 см. Втретє його проводять на глибину 8-10 см, потім збільшують її до 12 см.


При цьому встановлено, що коли у рослин культури формується друга пара листків, відбувається так звана «линька» кореня. Тому, якщо в цей період не забезпечувати розпушування грунту і контролю бур’янів, ріст буряка столового відчутно сповільниться, в результаті це призведе до формування дрібних коренеплодів.


Для контролю сходів бур’янів у посівах культури ефективним буде боронування, за якого знищується 40-60% бур’янів. Боронування виконують шляхом здійснення суцільних до- і післясходових розпушень ґрунту, включаючи перше мілке розпушування міжрядь, як тільки позначаться рядки сходів (фаза вилочки). Під час цього заходу в зоні знищується 95-100% бур’янів, що залишилися після досходових боронувань чи проросли після них, розпушується ґрунт у міжряддях.


Сівбу буряків столових здійснюють після прогрівання верхніх шарів ґрунту (3-6 см) до температури 6-8°С. У зоні Степу це орієнтовно І-ІІ декади квітня, в Лісостепу — ІІ-ІІІ декади квітня, на Поліссі — ІІІ декада квітня — І декада травня. У південних регіонах культуру краще висівати, починаючи з ІІІ декади травня та у І-ІІ декадах червня, дотримання цих термінів сприяє тривалішому зберіганню коренеплодів у зимовий період. За таких умов буряки сіють наступною культурою після ранніх овочів: редьки, цибулі на перо та інших зеленних культур. Висівають широкорядним із міжряддям 45 см, широкосмуговим (відстань між центрами смуг 45 см) або стрічковим за схемами 40+40+60 см чи 20 + 50 см, 26 +26 +26 +62 см способами.


Норма висіву залежить від підготовки насіння до посіву. Некаліброване насіння висівають, дотримуючись норми 12-15 кг/га, каліброване і дражоване — 6-8 кг/га. На високородючих грунтах вирощують 400-500 тис., на середніх за родючістю — 350-370 і на слабородючих — 270-300 тис. рослин на 1 га.


Важливо висіяти насіння на ущільнене ложе з незруйнованою капілярною системою. За таких умов навіть у суху погоду забезпечується доступ ґрунтової вологи до насіння. Глибина посіву повинна становити 3-4 см.


Дуже важливо дотримуватися прямолінійності сівби та точного висіву насіння в рядку з дотриманням рекомендованої відстані між рядками. Зміщення відстані між рядками призведе до вирізання рядків під час міжрядних розпушень і до втрат урожаю коренеплодів під час збирання.


Бур’яни поглинають удвічі більше поживних речовин, ніж буряк столовий. Навіть за незначної забур’яненості урожай може зменшуватися на 15-20%. Тому використання гербіцидів під час вирощування культури більш ніж виправдане і є дієвим заходом знищення максимальної кількості бур’янів.


Гербокритичний період — це період, під час якого культура найбільше зазнає негативної дії від бур’янів. Важливим аспектом є те, що саме у цей час рослини на генетичному рівні закладають свій майбутній урожай. Головним завданням є усунення конкуренції сегетальної рослинності та забезпечення стартових умов для росту і розвитку культури. Для вирішення цього доцільно застосовувати грунтові гербіциди, зокрема препарати на основі діючої речовини хлоридазон.


Препарати на основі діючої речовини хлоридазон є ефективними гербіцидами для контролю однорічних дводольних та деяких злакових бур’янів. До сівби або до появи сходів застосовують препарати на основі діючої речовини хлоридазон, з нормою витрати 5,0-7,0 л/га (не більше 7,0 л за сезон). Максимальна кількість обробок за сезон, наприклад, гербіцидом Пірамін Турбо,становить 1 раз. Обробку препаратом доцільно здійснювати до посіву, до сходів або по вегетуючій культурі з інтервалом у два тижні. Термін між останньою обробкою і збиранням урожаю становить 40 днів.


Завдяки властивостям поглинатися як зеленою масою рослин бур’янів, так і через ґрунт препарати на основі цієї діючої речовини забезпечують широкий спектр дії та тривалість захисту. За допомогою внесення цих гербіцидів буде забезпечений контроль значної чисельності бур’янів, які вегетують одночасно з культурою.


Крім того, до переваг грунтових гербіцидів належить те, що несприятливі погодні умови меншою мірою перешкоджають здійсненню заходу, внесення їх не потребує збільшення норми витрати, як це відмічається під час застосування післясходових гербіцидів, норму витрати яких необхідно збільшувати з розвитком бур’янів, що може призвести до збільшення ризику виникнення фітотоксичності.


Для контролю багаторічних злакових за їх висоти 10-15 см та у фазі 2-4 листків у однорічних злакових бур’янів незалежно від розвитку культури застосовують препарати на основі діючої речовини хізалофоп-П-етил. Для контролю однорічних злакових бур’янів також вносять гербіциди на основі діючої речовини феноксапроп-П-етилу.


З метою обмеження однорічних дводольних та злакових бур’янів під час вегетації буряків, починаючи з фази сім’ядолей у культури, застосовують препарати на основі діючих речовин десмедифам у поєднанні з фенмедифамом та з етофумезатом. Ці речовини впливають на рослини через листя та кореневу систему, під час проникнення у рослину порушується фотосинтез і білковий обмін у клітинах бур’янів, уповільнюється ріст меристемних тканин і ділення клітин. Ефективним буде внесення такого препарату під час фази сім’ядолей або «білої ниточки» у бур’янів, а також коли під час появи перших 2 листків. Застосування таких препаратів відрізняється ефективністю і достатньою безпечністю для культури завдяки можливості внесення малих норм витрати гербіцидів у найбільш чутливі фази росту, наприклад дводольних бур’янів. Завдяки успішному поєднанню цих діючих речовин вони ефективно контролюють широкий спектр бур’янів, зокрема лободу білу, види щириць та гірчаків, усі види хрестоцвітих, підмаренник чіпкий, ромашку непахучу й інші дводольні різновиди. Внесення препаратів під час фази «шильце» ефективно обмежує шкідливість найбільш поширених злакових бур’янів, зокрема курячого проса та видів мишіїв.


Для контролю однорічних злакових і дводольних бур’янів застосовують препарати на основі діючої речовини метамітрон, селективні гербіциди системної дії. Такі препарати високоефективні та мають широкий спектр дії, низьку фітотоксичність, проявляють селективність за усіх способів застосування, універсальність щодо термінів обробки. Діюча речовина метамітрон ферментативно розкладається у буряках. Вона потрапляє у бур’яни через коріння та листя, гальмуючи процеси фотосинтезу, що призводить 

до їх загибелі.


Препарати вносять способом обприскування ґрунту до посіву, до сходів або у фазі 1-2 справжніх листків культури. При цьому забороняється реалізація буряків столових у стадії пучкової стиглості. Для захисту культури застосовують препарати з нормою витрати 5,0-6,0 л/га із трикратним внесенням (2,0 + 2,0 + 2,0). Рекомендовано вносити під час випадання частих опадів.


З метою обмеження шкідливості однорічних і багаторічних злакових бур’янів рекомендовано вносити препарати на основі діючої речовини клетодим. Вони застосовуються у посівах незалежно від фази розвитку культури, а також мають удосконалену формуляцію, активний інгредієнт якої надійно утримується на поверхні рослин і безперешкодно поглинається листками бур’янів, завдяки системній дії забезпечує знищення не тільки надземної частини, а й кореневої системи бур’янів.


Ігор СТОРЧОУС,канд. с.-г. наук
Інститут захисту рослин НААН

 

 03 квітня 2020
Під час карантину в Україні споживання м'яса птиці збільшилось на 20%.
Під час карантину в Україні споживання м'яса птиці збільшилось на 20%.
03 квітня 2020
 03 квітня 2020
Артишок – це перспективна нішева культура для ринку України, але поки ніхто з вітчизняних виробників не ризикує серйозно взятися за його вирощування.
Артишок – це перспективна нішева культура для ринку України, але поки ніхто з вітчизняних виробників не ризикує серйозно взятися за його вирощування.
03 квітня 2020
 03 квітня 2020
В Україні у січні-лютому поточного року сонячні, вітрові та електростанції на біомасі збільшили обсяг виробництва електроенергії у 2,68 рази – до 1,184 млрд кВт-год порівняно з аналогічним періодом 2019 року.
В Україні у січні-лютому поточного року сонячні, вітрові та електростанції на біомасі збільшили обсяг виробництва електроенергії у 2,68 рази – до 1,184 млрд кВт-год порівняно з аналогічним періодом 2019 року.
03 квітня 2020
 02 квітня 2020
Рішенням Кабміну внесено зміни до постанови КМУ №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», які розширюють перелік дозволеної під час карантину господарської діяльності.
Рішенням Кабміну внесено зміни до постанови КМУ №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», які розширюють перелік дозволеної під час карантину господарської діяльності.
02 квітня 2020
 02 квітня 2020
Прибутковість виробництва молока в Україні в січні-березні 2020 року збільшилася майже на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Прибутковість виробництва молока в Україні в січні-березні 2020 року збільшилася майже на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
02 квітня 2020
 02 квітня 2020
Затримки в розрахунках – наразі одна з головних проблем олійної галузі України.
Затримки в розрахунках – наразі одна з головних проблем олійної галузі України.
02 квітня 2020

Please publish modules in offcanvas position.