Класичні способи контролю бур’янів

Класичні способи контролю бур’янів

/ Агрономія Сьогодні / Середа, 03 січня 2018 13:08

Враховуючи результати вітчизняних наукових досліджень, аграрії можуть уникати помилок під час догляду за посівами, а також продуктивніше і раціональніше використовувати землю, застосовувати для виконання агротехнічних заходів сучасні універсальні машини й інші засоби виробництва, які не призводять до деградації ґрунтів.

Науково підтверджено, що отримання максимально високої урожайності сільськогосподарських культур залежить від правильно підібраних, своєчасно та якісно виконаних усіх технологічних операцій з дотриманням вимог, рекомендацій та послідовним проведенням комплексу заходів, у тому числі і щодо цілеспрямованого контролю бур’янів, з урахуванням відмінностей різних грунтово-кліматичних зон і на кожному окремому полі зокрема.

Важливе місце у системі агротехнічних заходів і в цілому в сукупній праці сільськогосподарського виробничника займають ті, що пов’язані з контролем бур’янів. Так, у структурі собівартості деяких польових культур загальна їх вартість, спрямованих на зниження забур’яненості посівів, може сягати до 40 і більше відсотків. Метою агротехнічних заходів із цілеспрямованого контролю бур’янів є насамперед усунення шкідливості бур’янів, які конкурують з культурними рослинами за фактори росту й елементи живлення.

Крім того, до основних, які забезпечують отримання максимального врожаю і напряму впливають на обмеження шкідливого впливу бур’янів в посівах і посадках культур, належать наступні:

- раціональний обробіток грунту — основа високої урожайності культури закладається вже перед сівбою завдяки обробітку грунту;
- розрахунок оптимальної норми висіву з урахуванням грунтово-кліматичних умов та банку насіння бур’янів у грунті — для забезпечення густоти стояння необхідної кількості культурних рослин на 1 м²;
- сівба насіння на рівномірну глибину — забезпечення дружніх сходів і високої польової схожості;
- використання якісного насіннєвого матеріалу — висока схожість культур матиме вирішальне значення на ранньому етапі розвитку рослин.


Інші технологічні операції спрямовані на забезпечення:

- контролю хвороб і шкідників — виконання цих заходів у комплексі забезпечуватиме збереження врожаю культур і виправдовуватиме понесені витрати;
- збирання врожаю з мінімальними втратами кількості й якості продукції.


Обробіток грунту повинен диференціюватися залежно від грунтово-кліматичної зони, попередників, типу забур’янення, вологозабезпеченості, строків збирання попередника. Підготовку грунту починають без розриву в часі після збирання попередника. Агротехнічні заходи з обробітку грунту під посів усіх сільськогосподарських культур проводяться якісно та вчасно. Після їх виконання структура і поверхня грунту повинна бути розпушеною, розсипчастою, дрібно-грудкуватою, ідеально вирівняною для якісного розміщення насіння (бульб) під час сівби в борозні, досягнення дружніх їх сходів і безперешкодного розвитку кореневої системи в орному і підорному шарах. Заходи з обробітку грунту необхідно проводити з урахуванням його гранулометричного складу та погодних умов, вологості верхнього шару грунту, попередників і ступеня засміченості полів.

17 360 22 1

Сегментуємо бур’яни

Аналіз впливу механічних обробітків грунту на ріст і розвиток сегетальної рослинності дозволяє виділити три групи бур’янів. До першої, найбільш чисельної, належать індиферентні до інтенсивності обробітку грунту види: осот жовтий, мишій сизий та інші.

Другу групу становлять види, які зустрічаються рідше, що залежить від частоти обробітку грунту. Це — хвощ польовий, осот рожевий та інші.

Види, що зустрічаються частіше зі зростанням інтенсивності обробітку грунту: зірочник середній, лобода біла, лобода багатонасінна та інші, належать до третьої групи. Сюди входять термофіли, що продукують велику кількість насіння, яке акумулюється у грунті (формується депо насіння). Під час культивації на поверхню грунту виносяться нові порції насіння, що швидко проростає. Відповідно кожне розпушування грунту сприяє подальшому забур’яненню посівів.

 

Контроль та технологічні заходи проти бур’янів

Ефективність агротехнічних заходів щодо цільового захисту посівів від шкідливості бур’янів залежить від оцінки фітосанітарного стану полів.

До способів контролю бур’янів, які цілеспрямовано направлені на обмеження її шкідливості, належать заходи з обробітку ґрунту, спрямовані на зменшення схожості насіння бур’янів (банку насіння), яке знаходиться у грунті, знищення вегетативних органів розмноження та бур’янів, що вегетують у посівах одночасно з сільськогосподарськими культурами.

Для зменшення у грунті схожості і кількості життєздатного насіння бур’янів застосовують способи «глибокого загортання» насіння в грунт і «провокації». Під час «глибокого загортання» насіння або зовсім не проростає, або ж їх паростки гинуть, не досягаючи поверхні грунту, внаслідок цілковитого використання поживних речовин, що містяться у ньому, на забезпечення проростка енергією для подолання глибини оранки.

Значна частина запасів насіння бур’янів за умов глибокого їх загортання у грунт втрачає життєздатність через 4–5 років, насіння окремих спеціалізованих бур’янів, наприклад куколю звичайного і п’янкого, — через 1–2 роки. Тому для зменшення банку насіння у верхньому шарі грунту виконують глибоку відвальну оранку плугом із передплужником на глибину 30–35 см раз на 4–5 років, яка сприятиме перегортанню верхнього шару з вмістом насіння бур’янів на дно борозни на глибину оранки, де це насіння втрачатиме життєздатність.

Насіння бур’янів із довшим періодом спокою рекомендовано заорювати на більш тривалий термін. За допомогою такого способу можна позбавити насіння бур’янів життєздатності або попередити появу їх сходів протягом періоду, за якого на полях будуть вирощуватися культури з мінімальним рівнем обробітку грунту, до наступного його обробітку на ту ж глибину.

Спосіб «провокації» схожості насіння бур’янів полягає у тому, що створюються сприятливі умови для проростання насіння (найбільш доцільно застосовувати цей спосіб на полях, не зайнятих під вирощування культур), а після масової появи сходів бур’янів їх знищують за допомогою спеціальних заходів обробітку ґрунту, наприклад безполицевого та плоскорізного обробітків, лущення, культивації, боронування.

Якщо поле тривалий час не займали під посівів культур, то метод «провокації» може бути застосований кілька разів, наприклад, на чистих парах за допомогою культивації і боронування. Під час їх появи сходи однорічних бур’янів знищуватимуться боронами, багаторічні (особливо осоти), тільки після появи розеток, — культиваторами з подальшим прикочуванням кільчастими котками. Ефективність заходів щодо зменшення схожості насіння бур’янів істотно зростає під час поєднання способів «провокації» і різноглибинного обробітку грунту.

17 360 22 2

Для контролю життєздатних вегетативних органів розмноження бур’янів застосовують механічне їх видалення із подальшим знищенням, способи «виснаження» поживних речовин, які містяться у кореневих пагонах та кореневищах, і «удушення» сходів бур’янів.

Вегетативні органи розмноження в орному шарі грунту знищують за допомогою борін, штангових або пружинних культиваторів шляхом кількаразового проходження вздовж і впоперек поля. Витягнуті на поверхню кореневища будуть висушуватися на сонці у жарку і суху погоду, що особливо ефективно в умовах півдня країни, або виморожуватися в умовах малосніжної і морозної зими.

Спосіб «виснаження» використовують для контролю коренепаросткових і кореневищних бур’янів із глибоким заляганням кореневої системи та кореневищ. Він полягає у систематичному підрізанні пагонів, що з’являються. При цьому запаси поживних речовин у кореневій системі та в кореневищах витрачатимуться на утворення нових пагонів, і надземні вегетативні органи не матимуть необхідного запасу поживних речовин для розвитку. Після того як запаси поживних речовин будуть повністю вичерпані, коренева система та кореневища загинуть. На полях для остаточного знищення кореневих пагонів та кореневищ, які частково залишилися, але ослаблені, необхідно висівати озимі або просапні культури. Перші сильно затінятимуть ослаблені сходи бур’янів, що сприятиме їх загибелі, а у других сходи цих бур’янів знищуватимуться під час міжрядного обробітку.

Спосіб «удушення» застосовується для знищення кореневищних та коренепаросткових бур’янів, у яких вегетативні органи розмноження знаходяться переважно в орному шарі грунту. «Удушення» є ефективним способом контролю пирію повзучого. Проростання кореневищ пирію зменшується зі збільшенням глибини їх загортання і майже повністю припиняється за умов їх загортання глибше 20 см. Чим дрібнішими будуть відрізки кореневищ, тим швидше витрачатимуться поживні речовини, що містяться у них, на утворення паростків, і тим гірше вони відростатимуть у подальшому. Спосіб «удушення» використовується у системі зяблевого обробітку грунту або під час осіннього обробітку чорного пару. При цьому спочатку рекомендовано проводити перехресне дискування поля на глибину 10–12 см, під час якого кореневища і кореневі паростки будуть подрібнені на відрізки довжиною 10–20 см, котрі даватимуть дружні сходи через 10–12 днів. Після їх проростання виконують глибоку оранку плугом із передплужником, який перевертатиме верхній шар грунту зі сходами на дно борозни. Заорані в грунт відрізки вегетативних органів розмноження бур’янів вдруге проростатимуть, однак проростки, не досягаючи поверхні грунту, будуть гинути. Позитивні результати контролю кореневищних та коренепаросткових бур’янів за допомогою способу «удушення» можна отримати тільки у разі своєчасного і якісного проведення всіх операцій та досить глибокого заорювання проростків бур’янів.

Ігор СТОРЧОУСканд. с.-г. наук

Інститут захисту рослин НААН

1

 23 жовтня 2018
Аграрії засіяли під озимі вже 6,8 мільйонів гектарів.
Аграрії засіяли під озимі вже 6,8 мільйонів гектарів.
23 жовтня 2018
 23 жовтня 2018
Аграрії готують звернення до гаранта про внесення до Верховної Ради нового законопроекту про залізницю.
Аграрії готують звернення до гаранта про внесення до Верховної Ради нового законопроекту про залізницю.
23 жовтня 2018
 23 жовтня 2018
У господарстві селян від вірусу загинуло двоє свиней.
У господарстві селян від вірусу загинуло двоє свиней.
23 жовтня 2018
 23 жовтня 2018
Ціни на вітчизняну упродовж жовтня зросли на 35-40%,відтак імпорт не за горами, вважають експерти.
Ціни на вітчизняну упродовж жовтня зросли на 35-40%,відтак імпорт не за горами, вважають експерти.
23 жовтня 2018

Please publish modules in offcanvas position.